dinsdag, augustus 28, 2007

Koersval


Het heeft weer eens behoorlijk gespookt op de Amerikaanse aandelenbeurzen, maar wie zich daar vooral druk over maken zijn onze slimme complotters. Met name het bericht dat een onbekende belegger flink heeft ingezet op een mogelijke koersval eind september geeft weer volop voeding aan speculaties. "Herinneringen aan de verdachte aandelenhandel aan de vooravond van 9/11 komen naar boven, waardoor de mogelijkheid van een nieuwe false-flagaanslag bij velen in beeld komt," zo voorspellen onze complotdeskundigen, die zo'n verhaaltje weer klakkeloos van Prison Planet overpennen.

Daags voor 11 september, zo redeneren onze beursgoeroes, werd er immers ook enorm gehandeld in aandelen van vliegmaatschappijen, hotels en verzekeringsmaatschappijen en ook van een bank die toevallig drie etages huurde in het WTC. Maar we hebben het al tig keer geschreven: er werd niet gespeculeerd op een aanval (het idee dat honderden beleggers hun mond hebben gehouden is natuurlijk al te belachelijk voor woorden), maar op winstwaarschuwingen die kort voor het weekend van 9/11 waren afgegeven door American Airlines, na een week waarin de hele reissector flink onder druk had gestaan. En de desbetreffende bank die in het WTC huisde had nou net toevallig zestig leasevliegtuigen in beheer. Alles wat maar enigszins op deze sector betrekking had werd in deze val meegesleept.

Maar hoe vaak je complotters ook wijst op deze feiten, ze willen het niet horen. Plotseling leiden onze financiële genieën aan geheugenverlies, doofheid of dementie, waardoor het voorkennisfabeltje maar blijft opduiken. Het is ook veel te mooi om los te laten, net als de verhalen over de nog levende kapers, de niet werkende mobiele telefoons en de prullenmandbrandjes van WTC7.

Op 6 oktober 2006 was er door complotters trouwens ook al een zoveelste terrorplot voorspeld op basis van overspannen handel in opties. Er werd echter alleen maar gespeculeerd op een geringe banengroei op de Amerikaanse markt, zoals door analisten feilloos was voorspeld. En de complotters? Die hoor je na zo'n mislukte voorspelling natuurlijk niet meer.

Dus waarom gokt iemand op een koersval eind september? Wellicht omdat de aandelenmarkt in zwaar weer is beland door de grote bezorgdheid over de kredietmarkt en grote koerscorrecties altijd in het vroege najaar plaatsvinden? Volgens het bericht dat de complotters zo gretig citeren zou het gaan om een groot hedgefonds dat mogelijke verliezen beperkt wil houden of een fondsmanager die heel even op de paniekknop drukte toen de beurzen onderuit leken te gaan. Letterlijk een false flag, maar dan van puur financiële aard.

Labels:

maandag, augustus 27, 2007

Lui


Zijn complotdenkers per definitie vergeetachtig? Of gewoon lui? Zo gauw er weer ergens een bericht verschijnt over mobiel bellen in een vliegtuig is er altijd wel weer een of andere malloot die schrijft dat er ten tijde van 9/11 "helemaal niet mobiel gebeld kon worden vanuit vliegtuig, en dat dus fictie..ehh.ehh.shit is".

Hoe vaak je complotters ook wijst op het feit dat het gros van de telefoongesprekken vanuit de gekaapte vliegtuigen plaatsvond via boordtelefoons in de stoelleuningen, en slechts een enkel kort GSM gesprek is opgevangen op relatief lage hoogte, ze blijven maar doorgaan, als overspannen trommelende Duracell-konijnen.

Helaas zijn er ook weldenkende journalisten die niet de moeite nemen om bepaalde informatie op te zoeken. Een dezer dagen stonden de complotters zowat te juichen toen de bekende oorlogscorrespondent Robert Fisk in The Independent openlijk vraagtekens plaatste bij de officiële verklaringen rond 9/11. Nou ja, ook weer niet helemaal. Fisk wil namelijk ook weer niet geassocieerd worden met de klapwiekende, aluminium hoedjes dragende ''conspiracy nuts'' die tijdens zijn lezingen altijd helemaal door het lint gaan. En Bin Laden zit volgens hem zo goed als zeker achter de aanslagen. In de ogen van de complotters is Fisk daarmee een halfslachtige truther die uit vrees voor zijn geloofwaardigheid niet helemaal uit de kast wil komen.

Maar wat zit Fisk dan precies dwars? Dat zijn de ''toenemende inconsequenties" die naar aanleiding van 9/11 zijn komen bovendrijven. Vragen van meer technische aard: Waar zijn de onderdelen van het verongelukte vliegtuig bij het Pentagon gebleven? Waarom begaf de staal van de torens het, gelet op het feit dat brandende kerosine niet heter kan worden dan 820 graden Celsius en het smeltpunt van staal 480 graden Celsius bedraagt? En de mooiste: waarom waren de verongelukte onderdelen bij Vlucht 93 in Pennsylvania over vele kilometers verspreid?

Inmiddels zijn er twee blogs die voor Fisk de antwoorden hebben opgezocht, Edward Morrisey's Captain's Quarters en TwentysixH. En beiden vragen zich af waarom Fisk zo lui is geweest dat hij die informatie zelf niet heeft kunnen vinden. De vraag over Vlucht 93 had bijvoorbeeld niet eens gesteld hoeven te worden, omdat hij niet klopt. Complotters denken ten onrechte dat brokstukken van Vlucht 93 over een afstand van 6,9 mijl zijn aangetroffen aangezien enkele restanten in het even verderop gelegen India Lake waren gevonden. De afstand werd opgezocht in een online routeplanner, maar dan krijg je de lengte van een krommende weg, niet van de rechte afstand van India Lake tot de plek van de inslag. En de vraag over het smeltende staal is al even irrelevant, omdat experts verzwakking van het staal als verklaring voor het instorten van de torens geven. De inconsequenties zitten hem dus al gelijk in de vraagstelling.

De mooiste reactie op het stuk van Fish is te lezen bij Hot Air: "As always, the definitive answer to almost any question has already been provided by the genuses behind South Park.“Dude, a bunch of pissed-off Muslims flew the planes into WTC on 9/11″

Labels:

zondag, augustus 26, 2007

Wikibedrog


Complotters zien in de meest onbenullige dingen het bewijs voor bedrog. Neem Wikipedia, de online encyclopedie waaraan iedereen zijn bijdrage kan leveren. Sinds de Wikiscanner weten we aan de hand van IP nummers precies wie welke artikelen heeft aangepast. En ja, ook vanaf de computers van NASA, CIA, Homeland Security en tal van (Amerikaanse) overheidsinstanties zijn allerlei aanpassingen aangebracht.

Censuur, roepen de complotters natuurlijk meteen weer in koor, maar wie eens nader bekijkt wat de inlichtingendienst CIA allemaal heeft veranderd, ontdekt al gauw dat het gaat om lemma's over James II, IBM Lotus Notes, de geschiedenis van Washington D.C, paus Benedict XVI, Rubik's Cube, de Beatles discografie, Yale universiteit en The Smashing Pumpkins. Oftewel: hobbyprojecten van werknemers die in de tijd van de baas wat met Wikipedia zijn gaan stoeien.

Trouwens, echte manipulatie in Wikipedia blijft niet onopgemerkt. De zwakte van Wikipedia is tegelijk ook zijn sterkte: Wat de een weghaalt, kan de ander weer toevoegen. Als je complotters bij Wikipedia hun gang laat gaan beginnen ze meteen over plofmoslims. Of lees je dat professor Steven Jones heeft bewezen dat er explosieven bij de vernietiging van de WTC torens zijn gebruikt. Nu is het lemma over het 9/11 bedrog ten minste nog enigszins objectief van toon.

Maar zie: Enkele complotters inmiddels ontdekt dat er ook enkele wijzigingen zijn aangebracht vanaf de computers van American Airlines. Het betreft het laatste deel van deze tekst over 9/11 in een lemma over American Airlines: "Two American Airlines aircraft were hijacked and crashed during the September 11, 2001 Terrorist Attack: Flight 77 (a Boeing 757) and Flight 11 (a Boeing 767). Although these flights were daily departures before and a month after September 11, 2001. Neither flight 11 nor 77 were scheduled on September 11, 2001. The records kept by the Bureau of Transportation Statistics (www.bts.gov/gis/) do not list either flight that day."

De wakkere complotspeurneuzen denken dat American Airlines nu zelf heeft 'toegegeven' dat de desbetreffende vliegtuigen nooit in de lucht zijn geweest. Maar zoals gebruikelijk kijken de complotters weer eens niet verder dan hun neus lang is. Nader onderzoek leert dat het gaat om een werknemer die ruim 500 veranderingen in artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen heeft aangebracht, van The Simpsons tot de Bijbel. En aangezien je die onjuiste opmerkingen over het Bureau of Transportation Statistics her en der op internet terugvindt, lijkt het er sterk op dat de werknemer er vanuit was gegaan dat die informatie correct was. Wat weer een andere zwakte is van Wikipedia: met willekeurig knip- en plakwerk kom je een heel eind.

Labels: ,

vrijdag, augustus 24, 2007

Barbetje


Hoe zou het gesteld zijn met Joris Demmink, de hoogste man van justitie wiens naam steevast in verband wordt gebracht met pedofilie? Geen idee, maar via de alternatieve media is de oorlog tegen Demmink al weken in volle gang, ook op complotsites. In de ogen van complotters zijn de top van het bedrijfsleven en de rechtelijke macht niet alleen corrupt, maar ook nog eens pervers. En dan dreigt die hele affaire Demmink ook nog eens in de doofpot te worden gestopt, aangezien het OM geen strafrechtelijk onderzoek naar Demmink wil instellen. Kortom: barbertje moet hangen, liefst gisteren.

Nu kun je de affaire Demmink uiteraard niet zomaar als onzin terzijde schuiven. Zeker niet in het licht van de zaak Tonino, die in zijn handen mocht knijpen na de op zijn computer aangetroffen 'bijvangst aan kinderporno'. Maar wie zich in de materie probeert te verdiepen, raakt al snel verstrikt in een ondoordringbare kluwen van nimmer bewezen geruchten, die overigens wel een bron lijken te hebben: De justitieman heeft zelf nooit een geheim gemaakt van zijn homoseksualiteit, wat hem bij uitstek chantabel maakt bij lieden die appeltjes met justitie hebben te schillen.

In 1997 viel zijn naam voor het eerst in verband met een pedofiel netwerk waarbij opvallend veel hoge politie- en justitiefunctionarissen werden genoemd. Verdachtmakingen uit criminele kringen? Justitie vond geen aanknopingspunten voor vervolging. De AIVD later ook niet.

In 2003 dook zijn naam weer op in een artikel van de Gay Krant en Panorama over vermeende pedofiele escapades in een plantsoen in Eindhoven. Maar ook nu weer was het bewijs blijkbaar te mager. De beide bladen moesten, volgens sommigen onder verdachte omstandigheden, rectificeren. En dan was er nog de pijnlijke vergissing van Netwerk dat uit het zogenoemde HIK (Handel in Kinderen)-onderzoek had begrepen dat met de Haagse topambtenaar ‘Joris’ justitieman Demmink werd bedoeld. Maar het bleek om een andere ambtenaar uit het Haagse te gaan.

Eerder dit jaar dook een zogenaamde kroongetuige op, een in Nederland tot levenslang veroordeelde drugshandelaar uit Turkije. Huseyin Baybasin zegt dat hij het slachtoffer is geworden van een complot tussen de Demmink als hoogste man van justitie en de Turkse overheid. Vanuit de gevangenis deed Baybasin vergeefs aangifte.

De affaire Baybasin is er een vol merkwaardige intriges en verhalen over taps waarmee door het OM geknoeid zou zijn. Zijn Nederlandse advocaten Van der Plas en Bakker Schut zwaaien met een mede door Baybasin aangereikt Turks 'overheidsrapport' over Demmink, dat door het OM echter als dubieus is gekenschetst omdat onduidelijk is wie de opdrachtgever en de opsteller ervan zijn. Bovendien is het rapport tot nu toe niet (volledig) aan het OM ter hand gesteld. Ook zou het rapport flink leunen op Turkse krantenberichten waarvan de feitelijke grondslag nooit vast is komen te staan. De advocaten refereren ook nog eens aan hun cliënt als een "vooraanstaande Koerdische zakenman en telg uit een van de voornaamste Koerdische families in het zuidoosten van Turkije", wat al zo bezijden de waarheid is dat daarmee de rest van het verhaal ook niet erg geloofwaardig wordt.

Is daarmee de onschuld van Demmink aangetoond? Nee, maar het tegendeel evenmin. Is wat nu op tafel ligt alsnog aanleiding voor een diepgaand onderzoek? Een legitieme vraag, aangezien het OM geen enkele navraag bij de Turkse autoriteiten zou hebben gedaan. Maar zelfs Demmink-bashers zullen zich moeten afvragen of een tot levenslang veroordeelde drugshandelaar, die links en rechts wordt aangeduid als de Pablo Escobar van de Europese heroïnehandel, er niet alle belang bij heeft om justitie zwart te maken. Bovendien heeft de rechtbank zijn klacht getoetst en ontvankelijk verklaard. En wie het vonnis leest kan met eigen ogen constateren dat er nauwelijks een stevige leest is te schuiven in te slappe stof van verdenkingen.

Labels:

dinsdag, augustus 21, 2007

Jimmy


De complotters beginnen vermoeid te raken. Vechten tegen de bierkaai gaat je eens opbreken. In ons land dreigde Ditkannietwaarzijn er onlangs de brui aan te geven, maar de site wordt tot nader orde op de waakvlam gehouden door het clubje vaste reaguurders. Desondanks lijkt het oude euvel teruggekeerd: nauwelijks reacties op doorgaans weinig relevante artikelen die links en rechts van internet zijn geplukt. EQGen heeft er het bijltje al wel bij neergegooid. In de VS heeft de ooit onvermoeibare John Connor alias Mark Dice - bekend van zijn guerillavideo's - aangekondigd dat hij overweegt om te stoppen.

En nu dan heeft ook de exentrieke Jimmy Walter zijn afscheid aangekondigd: "I have given up. I no longer answer email, give away DVD’s, or support the $1,000,000 challenge (which no NIST, FEMA, or other credible engineer or scientist has dared to accept). Good luck to all. It will not be a good night."

De miljonair Walter - naar eigen zeggen een "goede vaderlander die strijdt tegen de echte verraders die onze democratie vernietigen'' - was een van de eerste 9/11 believers. Hij besteedde meer dan 4 miljoen dollar aan een advertentiecampagne in de belangrijkste Amerikaanse kranten en tijdschriften met de vraag: 'Zijn we nu veiliger?' In 2005 was hij in het kader van een Europese tournee nog in de Rode Hoed in Amsterdam, dat toen niet veel media-aandacht trok. Maar Walter vergaarde vooral roem doordat hij 1 miljoen dollar uitloofde aan degene die de officiële versie van 9/11 kon onderbouwen, een uitdaging die niemand wilde aangaan. De laatste tijd hoorden we echter steeds minder van Walter, al was hij vorig jaar nog even op het 9/11 congres in Utrecht. Walter worstelde echter ook met zijn geloofwaardigheid, zeker nadat het fameuze duo Penn & Teller hem had aangepakt in een van hun "bullshit-video's''.

Reden voor het afscheid van Walter? "The protests are under-reported and ignored. The elections are rigged. Violence will only give them the excuse they want for martial law."

Labels: ,

zondag, augustus 19, 2007

Dominik


Een scholier uit de Duitse stad Duisburg zou voor twee dagen zijn geschorst, omdat hij tijdens de les openlijk twijfels uitte over de officiële 9/11-complottheorie. Mooi verhaal, door complotgelovigen weer aangehaald als onderwijscensuur, maar wat weten we eigenlijk over dit incident? Niet veel. Geen Duitse krant heeft het gemeld of zelfs maar nagetrokken. Het verhaal dook natuurlijk weer eens op bij een complotsite onder de veelzeggende titel: Schall und Rauch.

Even wat andere artikelen doorgenomen en ja, hoor, de bekende complotretoriek lacht je weer toe: "In der alten Sowjetunion haben die Regierung und die Kommunistische Partei die Medien kontrolliert. Nicht ein Word an Substanz konnte veröffentlicht werden ohne vorherige Zustimmung der Politkommissare. Heute, in den USA und auch in vielen westlichen Ländern, ist die Situation erschrecken gleich. Aber die meisten Menschen realisieren das nicht."

Een mooi verhaal dus over die scholier, van wie we weten dat hij Dominik heet, 18 jaar oud is en uit Duisburg komt. Maar een ding valt al meteen op: de school wordt helemaal niet met naam en toenaam genoemd. Nog vreemder is dat het verhaal opduikt in de vakantieperiode, op 16 augustus. Begint het hoger onderwijs in Duitsland niet veel later? En als het eerder heeft plaatsgegrepen, waarom wordt dit verhaal nu pas opgedist? En waarom is iedere referentie in het relaas van de scholier ("Op een maandagmorgen ging ik gemotiveerd naar school...") zo vaag gehouden? Misschien omdat we het dan met geen mogelijkheid kunnen verifiëren?

Neponthullingen hebben we al vaker gezien in de 9/11 blogosfeer. Vorig jaar dook ineens een sergeant Lauro "LJ" Chavez op, die ongeveer alles bevestigde dat 9/11 complotters graag wilden horen. Of wat te denken van deze klokkenluider?

Even opvallend is de gretigheid waarmee dit soort onthullingen door complotters wordt omarmd. Aan elk aspect van de officiële verklaring wordt getwijfeld, maar het kritische vermogen verdwijnt als sneeuw voor de zon zodra de complotvooroordelen bevestigd worden.

En dat werkt dan ook weer de andere kant op. Neem de makers van Pentacon, een documentaire die wil aantonen dat de Boeing die zich in het Pentagon boorde een heel andere route volgde dan wat de officiële versie ons wil doen geloven. Afgaand op verklaringen van enkele ooggetuigen zou het vliegtuig nooit de lantarenpalen op de snelweg bij het Pentagon kunnen hebben geraakt.

Helaas is er een taxichauffeur die ten tijde van 9/11 voor de tv-camera's verklaarde dat zo'n lantaarnpaal op zijn auto was gevallen. Er zijn ook foto's van. Hij kan ook bevestigen dat hij het vliegtuig laag zag overscheren. De Pentacon-makers hebben deze Lloyd England nu maar eens geïnterviewd. Hij vertelt een tamelijk geloofwaardig verhaal en vindt het bijvoorbeeld erg vreemd dat er van het verongelukte vliegtuig nagenoeg niets te zien was.

Maar wat zagen de Pentacon-makers op een foto van het interieur van zijn taxi? Uitgerekend een exemplaar van een boek van reptielencomplotter David Icke! En dan zegt de man ook nog dat zijn vrouw bij de FBI werkte! Conclusie: allemaal doorgesproken kaart. Dat boek van Icke lag er om complotters mild te stemmen ("Ik ben een van jullie") en zijn verklaringen moeten believers zand in de ogen strooien. Tuuuurlijk, alleen waarom vertel je dan in godsnaam dat je vrouw voor de FBI werkt? Slip van de tong zeker.

Labels:

vrijdag, augustus 17, 2007

Jezuskremeneet


Miskend, zo voelen de complotters zich telkens weer. Niemand die naar ze luistert. Of zelfs maar serieus neemt. Iedere keer weer die glazige blik in de ogen als je over 9/11 of chemtrails begint. Neem Zwemfan, die bij Ditkannietwaarzijn (stekker eruit, stekker er weer in) even stoom moest afblazen over de muur van onwil waar hij telkens tegenaanloopt.

In januari 2007 stuitte hij op EQgen.nl (de site die er overigens net de brui aan heeft gegeven). "Ik werd kwaad, giftig en furieus om te moeten weten dat de 11-septemberaanslagen in scene zijn gezet, dat we aan alle kanten worden genaaid door Overheden, Media, Bankiers, Multinationals, Koningshuizen, Geheime Diensten en alle vrijmetselarij die daarom heen hangt.

"Ik heb gehad dat ik bij mezelf dacht van: Ik vermoord ze, ik organiseer een burgeroorlog (ik ben de achterkleinzoon van een Duitse Legerofficier, en vele van zijn broers en ooms waren hooggeplaatste SS’ers en dat waren mensen met een verschrikkelijk kort lontje, dus bepaalde vechtlust heb ik niet van ver, maar voor de duidelijkheid ik ben pro-vrede en anti-nazi!!). Ik ben geen voetveeg die je in de maling kan nemen met terreur, met chemtrails, allemaal tyringzooi in ons eten en drinkwater, die je kan uitbuiten met die kuteuro, met kwik in vaccins etc."


Maar zelfs als anti-voetveeg krijg je kennelijk moeilijk een voet tussen de deur: "Ik heb mijn eentje heb al 18.000 flyers verspreid. Uitgaan(d) van 3 personen per gezin heb ik al 60.000 Nederlanders de kans gegeven om het te begrijpen, maar o mijn fucking god. Ik durf te wedden dat meeste van hen niets beters te doen dan wat ze altijd al gedaan hebben, en dat is over hun pik kotsen als ze thuis van hun werk komen. Ook al ben ik glashard van mijn mening dat de Vrijmetsalerij mijn bewustzijn laag houdt, maar heel eerlijk gezegd houden de meeste mensen om mij heen mijn bewustzijn nog veel lager…Jezuskremeneet."

Bij Zapruder laat ene Klaas weten dat hij de Peter R. de Vries - ooit zijn grote held - een mailtje heeft gestuurd: "Het probleem is dat niemand naar de bewijzen wil kijken, en niemand naar alle klokkenluiders wilt luisteren!! Er moet iemand opstaan met aanzien en geloofwaardigheid. Wordt (...) je de held van de 21e Eeuw, en zal je de geschiedenis ingaan als de grote ontmaskeraar, en koning van de waarheid? Of ga je de geschiedenis in als journalist van fascistische huichel media, en maak je je zelf daarmee medeplichtig aan massamoord?"

Kijk, dat zijn leuke binnenkomers, die dreiging dat als je niet ingaat op je verzoek je automatisch medeplichtig wordt aan massamoord, en dan ook nog als journalist van de fascistische huichelmedia. Helaas pindakaas: Peter R. heeft al eens op zijn website laten weten dat hij niks met 9/11 gaat doen, nadat hij compleet gek was gemaild door complotters.

Het had trouwens weinig gescheeld of de jongens van Zapruder waren komend weekend op sleeptouw genomen door de mainstream media. Het RTL 5 programma Way Of Life, dat een onverbloemde kijk biedt in het vaak verborgen leven dat sommige Nederlanders naast hun dagelijkse beslommeringen leiden, "willen graag nutcases filmen," zo liet Zapruder's Patman eerst trots weten. Maar zijn mede vennoten zagen de bui al hangen en staken er een stokje voor. "Ik hoor net dat we niet geassocieerd willen worden met die RTL5 gasten. Zijn van Way of Live en dat schijnt niet ok te zijn."

Jezuskremeneet, weer geen erkenning!

Labels: ,

donderdag, augustus 16, 2007

Geld op


Waarom duurt het eigenlijk zo lang voordat de definitieve versie van Loose Change, de complotvideo waarmee alles begonnen is, klaar is? Aanvankelijk had The Final Cut (de derde en laatste revisie) rond 11 september in de bioscoop moeten draaien, maar dat zit er niet meer in. Het zou wel eens maanden kunnen duren. Het geld is namelijk op.

Begin dit jaar trok het LC team onder leiding van Dylan Avery nog naar Hollywood om zo'n 20 miljoen dollar op te halen. Er werd een distributiedeal aangekondigd met Magnolia Pictures van (internet) biljonair Mark Cuban (eigenaar van de Dallas Mavericks), maar die zag uiteindelijk toch weer af van de financiering, zoals ook acteur Charlie Sheen aarzelingen kreeg over zijn medewerking. Vervolgens werd Alex Jones uitvoerend producent van The Final Cut, maar die is blijkbaar ook platzak. Of heeft er ook al geen zin meer in.

Inmiddels heeft het LC Team in een mail verzocht om donaties, omdat het opnemen en monteren meer heeft gekost dan was begroot. Wie 250 dollar stort krijgt een gesigneerde versie, wie 100 dollar geeft krijgt een gratis kopie. Hoeveel geld de Loose Change boys precies nodig hebben laten ze overigens wijselijk in het midden. "Rest assured that none of us are driving around in a new Mercedes – all of your support goes to spreading the truth."

Labels:

dinsdag, augustus 14, 2007

Staking


Stop de persen: de complotters gaan staken. Op 11 september in de VS. Eindelijk rust in de forums, of zouden ze dan juist achter de pc kruipen? Ook in Nederland moeten de complotters natuurlijk massaal de straat op. Dus: Niet naar school, niet naar je werk en niet winkelen!

Nou, dat wordt me wat. Heel Nederland ligt plat, wat ik je brom: treinen, bussen, niks rijdt meer. Bedrijfsblokkades alom. Heeft iemand de FNV al gebeld? "Een maandlange staking zal natuurlijk het best doordringen bij die gasten, maar dat is natuurlijk niet te doen." Een staking van een dag ook niet, moet worden gevreesd.

In Brussel zal op 9 september een protesttocht worden gehouden onder de noemer 9/9 United for Truth. Die loopt van het ene treinstation naar het andere via het stadscentrum. Een mooie lakmoesproef voor de 9/11 beweging, want dat de Brusselse straten zwart zullen zien van de troofers lijkt niet erg waarschijnlijk. Grote kans dat het eerder zoiets wordt. Afgelopen zondag was de teller blijven steken op 36 (!) aanmeldingen. De organisatoren rekenen op 500 deelnemers.

Zoals gebruikelijk overschatten complotters weer eens de omvang van hun eigen beweging en de impact die hun verpletterende stilte heeft op de samenleving.

Labels: ,

zaterdag, augustus 11, 2007

EsoterieTot verbijstering van enkele Britse truthers verklaarde oud MI5-agent en 9/11 complotter David Shayler onlangs in Glastonbury dat hij niet alleen de reïncarnatie van Christus is, maar ook van pakweg Koning Arthur, Leonardo Da Vinci en een reeks van andere historische figuren. Dat kwam natuurlijk hard aan, en enkele complotters besloten de geluidsopnamen van Shayler niet vrij te geven om hem te beschermen. Maar in een recent tv interview komt Shayler uit de kast. O ja, en hij kan nu ook het weer veranderen (eat your heart out, Peter Timofeef!), en heeft er persoonlijk voor gezorgd dat Middlesbrough een plekje in de UEFA Cup final kreeg.

Maar eerlijk gezegd: het verbaast ons allemaal niks. Wat is dat toch met sommige complotters dat ze zo sterk in het esoterische geloven? Of in graancirkels? Waarom lopen enkele complotters zo achter reptielenman David Icke aan? Of achter nieuwetijdzwever Marcel Messing? Waarom nemen ze Robin de Ruiter serieus, die zonder met zijn ogen te knipperen beweert dat fluor niet aan het water toegevoegd om ons gebit sterk te maken, maar om ons brein te verzwakken?

Is het toeval dat 9/11 believer Jim Marrs gelooft dat John F. Kennedy is vermoord omdat hij te veel over UFO's wist? Of dat David Ray Griffin, de erudiete feitenchecker van de nieuwe editie van de complotdocumentaire Loose Change, in zijn Parapsychology, Philosophy, and Spirituality: A Postmodern Exploration nagenoeg alles in het paranormale serieus neemt?

Er is ongetwijfeld meer tussen hemel en aarde, maar zoveel goedgelovigheid kan nooit goed zijn voor een mens.

Labels:

donderdag, augustus 09, 2007

Flyers


De onlangs opgestarte discussie over wat te doen op 11 september is weer eens nieuw leven ingeblazen. Eerst was er het idee voor een oproep voor een landelijke staking naar Amerikaans voorbeeld, maar anderhalve man en een paardenkop die demonstratief op de straatstenen blijven zitten, dat schiet ook niet op.

Sindsdien wordt er geschaafd aan flyers. Opvallend daarbij is weer de obsessie voor details (kleur, interpunctie, witregels), terwijl de hoofdvraag niet een keer gesteld wordt: namelijk of het ronddelen van die flyers nog wel enig nut heeft.

Kennelijk hebben de complotters moeite om zelfs maar simpele feiten juist weer te geven. Aanvankelijk was voor de flyer onder meer de volgende tekst bedacht: "In Nederland werken duizenden mensen in de media en de politiek samen om de waarheid in de doofpot te stoppen. Laat u niet op een dwaalspoor brengen. Onderzoek 11 september!"


Hoezo: samen? Welk geheim overleg vindt er plaats tussen politici en media, waarvan wij domme burgers geen weet hebben?

Of wat te denken van: "Wie heeft het meest geprofiteerd van de aanslagen van 11 september? Osama Bin Laden? De moslims? De bevolking van Afghanistan of Irak? Of zijn het de wapenhandelaren binnen onze westerse regeringen?" Wapenhandelaren binnen onze westerse regeringen? Een geheel nieuw complot?

Deze beide alinea's zijn inmiddels alweer geschrapt, maar wat er voor in de plaats is gekomen is niet veel beter: "Van Bin Laden’s bunkercomplex in Tora Bora is nooit een spoor gevonden." (Laatste revisie: "Het bunkercomplex van bin Laden in Tora Bora, de relatie van Saddam Hoessein met el Qaida, de massavernietigingswapens in Irak’s, het bleek allemaal gelogen"). Toch merkwaardig dat het weekblad Time wel in de grotten van Tora Bora geweest is.

Het idee van het nieuwste flyer-ontwerp is trouwens om 'ongelovigen' zoveel mogelijk te verwijzen naar You Tube-documentaires en websites opdat ze "zichzelf kunnen informeren". En om het nog enigszins geloofwaardig te maken worden zogenaamde deskundigen opgevoerd, onder wie een 'kolonel' Robert Bowman. Die man is echter allang geen kolonel meer, maar oud-directeur van het militaire onderzoekinstituut DARPA onder Ford en Carter, decennia voor 9/11. En meer dan "Ik was ooit zelf zo’n piloot, ik ken de routine van het onderscheppen" heeft de beste man niet in te brengen. Zoals de eveneens opgevoerde Steven Jones ook al geen wetenschapper meer is, omdat hij vorig jaar zijn ontslag heeft ingediend bij zijn universiteit na een schorsing. Het is dan altijd nog ex-wetenschapper en ex-kolonel. Maar ja, de complotters zijn al blij dat ze een paar mensen kunnen vinden die voor deskundigen doorgaan.

Natuurlijk kwamen ook de namen van oud-ministers Von Bülow en Meacher weer voorbij, wier relevantie tot 9/11 ongeveer nul is, omdat ze bij de aanslagen en de nasleep daarvan geen enkele rol van betekenis hebben gespeeld. Blijkbaar realiseren de complotters zich evenmin dat dit voor de gemiddelde Nederlander ook nog eens volstrekt onbekende figuren zijn. Maar ja, de kans dat Louis van Gaal nog eens gaat zeggen dat 9/11 een inside job moet niet al te hoog worden ingeschat.

Labels: ,

dinsdag, augustus 07, 2007

Werk gezocht


Het zit de complotters niet mee de laatste tijd. Neem John Connor alias Mark Dice, om wiens hilarische guerillavideo's je in elk geval nog flink kunt lachen. Connor zegt behoorlijk teleurgesteld te zijn omdat de beweging hem financieel te weinig steunt. Zijn computer ligt nagenoeg uit elkaar, hij heeft geen geld voor een herdruk van zijn boek The Resistance Manifesto, dat trouwens nauwelijks meer wordt besteld omdat complotters liever You Tube kijken, zijn baantje als verkoper brengt nauwelijks geld op want de economie zuigt, en de huur betalen wordt steeds meer een probleem. Binnenkort rond met de collectebus?

Complotkraaier Kevin Barrett, die onlangs in Marokko vergeefs op zoek ging naar 'de nog levende kaper' Waleed al-Shehri, zit helemaal zonder werk. Hij wilde dit najaar aan de Universiteit van Wisconsin weer les gaan geven, hoewel ditmaal over Chaucer's Canterbury Tales, maar twee andere kandidaten leken meer geschikt. Zijn vorige afwijzing pareerde Barrett nog met de opmerking dat hij zou terugkeren met een "triomfantelijk 9/11 waarheids leger." Maar ook dat heeft hij blijkbaar niet op de rails kunnen krijgen.

Labels: ,

zaterdag, augustus 04, 2007

11 Settembre

Leggen de Italianen 9/11 complotdenkers dan eindelijk het zwijgen op? Een debunksite genaamd 11 Settembre doet in elk geval een dappere poging. Die gaat uitgebreid in op de claims dat thermiet zou zijn gebruikt bij de (moedwillige) vernietiging van de WTC torens: een mengsel van metaaloxiden en aluminiumpoeder, dat bij verbranding een zeer hoge hittegraad bereikt. Aanwijzingen voor het gebruik van thermiet zijn, althans volgens complotdenkers, foto's van Ground Zero waarop schuin afgesneden pilaren zijn te zien. Eindeloos is gespeculeerd over hoe je met thermiet dergelijke pilaren schuin zou kunnen afsnijden.

De Italiaanse debunker Henry62 claimt nu dat die pilaren zijn afgesneden tijdens opruimwerkzaamheden. Dat kan onder meer worden afgeleid uit foto's van Joel Meyerowitz, die als enige foto's op Ground Zero mocht maken, en op foto's van NIST (National Institute of Standards and Technology). Daarop zien we meerdere van die pilaren, allemaal schuin afgesneden, maar ook dat reddingwerkers bezig zijn het staal te snijden. Maar de auteur laat het niet bij die constatering. Hij besloot de proef op de som te nemen en ging samen met een Italiaans bedrijf dikke plakken staal te lijf met snijbranders. En dat geeft nagenoeg hetzelfde beeld als de foto's die complotters telkens als bewijs voor het gebruik van thermiet aanhalen.

Diezelfde Henry komt nu ook met een alternatieve verklaring voor het raadselachtige goedje dat op foto's uit de ramen van de Zuidtoren van het WTC kun zien lekken en door complotters wordt gezien als een tweede bewijs voor gecontroleerde sloop met thermiet. Experts houden het op gesmolten metaal, mogelijk gemengd met kantoormateriaal van de vloeren. MIT-wetenschapper Thomas Eagar heeft altijd al geroepen dat het niet om gesmolten staal kan gaan. De kleur van smeltend staal moet geelwit zijn en dat is het niet.

Henry62 stelt na ampel onderzoek vast dat de desbetreffende substantie uit de (brandende) 81ste vloer lekt. Op die vloer zou koerier UPS een ruimte hebben gehuurd die flink was verstevigd. Na enig speurwerk komt Henry er achter dat de huurder van die verdieping niet UPC was, maar de Fuji Bank, en dat met UPS een Uninterruptible Power Supply wordt bedoeld: een grote accukamer die ervoor moet zorgen dat de computersystemen van de bank niet uitvielen. Het is volgens Henry zeer goed mogelijk dat het lekkende goedje een combinatie is van lood en aluminium uit de accu's, al dan niet aangelengd met andere materialen.

Labels: ,

vrijdag, augustus 03, 2007

PullWTC7 is voor complotters het bewijs van het 9/11 bedrog. Het gebouw stortte op 11 september 2001 zogenaamd in na enkele ''prullenmandbrandjes". Maar echt bewijs voor gecontroleerde sloop hebben de complotters niet, en overtuigende argumenten ontbreken ook al. Wat er elke keer weer bij wordt gesleept is een interview van Larry Silverstein, eigenaar van het WTC, die uitlegt dat er een besluit was genomen om WTC "neer te halen". De door hem gebezigde term pull zou op gecontroleerde sloop wijzen. Bijgaand (nieuw) filmpje legt het misverstand nog eens helder uit.

Labels: ,

donderdag, augustus 02, 2007

Aanrommelzooi


"Wiskunde verliest geloof in HIV," kopte Zapruder deze week, met als opmerkelijke conclusie: "Aan HIV als oorzaak van AIDS valt ook gewoon te rekenen en simuleren. En wat blijkt: HIV kan wiskundig gezien niet de oorzaak zijn van AIDS."

Aan HIV valt gewoon te rekenen? Je verbaast je keer op keer over de wetenschappelijke kennis van de Zapruders, of liever gezegd: het volledige gebrek daaraan. Aan HIV valt natuurlijk niet 'gewoon' te rekenen, zoals ook AIDS nooit wiskundig kan worden aangetoond. Er kunnen hooguit wiskundige modellen worden opgesteld aan de hand van 'echte' gegevens. Waarom zou je anders nog reusachtige deeltjesversnellers bouwen als je die deeltjes ook in de computer kunt laten botsen?

Maar hoe ontstaat zo'n stukje? Heel simpel: de auteur Patman schuimt het internet af op zoek naar complotten, en belandt bij een willekeurige AIDS ontkenningssite genaamd NotAIDS. Daar valt weinig wetenschappelijks te ontdekken. Het is overwegend anti-Big Farma propaganda, waar een gemiddelde (medische) journalist met een grote boog omheen zou lopen.

Maar niet Patman, die er toevallig iets leest over een (rekenkundig) onderzoek van de Emory Universiteit in Atlanta en het Imperial College in Londen, en concludeert dat "HIV niet verantwoordelijk (is) voor AIDS, er moet iets anders zijn dat de instorting van het immuunsysteem veroorzaakt."

Het staat zelfs niet in het oorspronkelijke stukje dat Patman zo gretig citeert, ook al slepen de schrijvers er van alles bij om het onderzoek in hun voordeel uit te leggen. Nee, Patman geeft er doodleuk zijn eigen draai aan.

Ten minste een reaguurder bij de Zapruders neemt de moeite om de informatie na te trekken en vindt een persbericht dat het onderzoek wel juist weergeeft: namelijk dat de theorie dat HIV witte bloedcellen (T-cellen) aanvalt op basis van rekenmodellen mogelijk herzien moet worden.

De onderzoekers zeggen juist niet dat HIV geen AIDS veroorzaakt, of dat HIV het immuunsysteem niet aanvalt. "The results show that a “slow process must be active” in the depletion of the T cells, the authors wrote in the current issue of the journal PLoS Medicine. Identifying this process “will provide a key insight into the nature of HIV disease and indicate potential new approaches to therapy,” they concluded."

Het is weer een opmerkelijk staaltje complotschrijven van de Zapruders. Een uit zijn context gelicht citaat op een willekeurige complotsite krijgt een heel nieuwe betekenis op een andere site omdat de auteur verzuimt de bron te raadplegen en ook nog eens geen enkel idee heeft wat er staat.

Bij Nujij, waar het stukje natuurlijk ook weer eens onder de aandacht moest worden gebracht, kreeg Patman de wind van voren: "Het is gewoon een hoop onwetendheid verpakt in een populistisch verhaaltje." "Wat jullie doen is typerend voor mensen die niet willen weten of leren, gewoon proberen de boodschapper zwart te maken. Erg dom," ketste Patman terug.

En dus houdt de 'boodschapper' Patman bij Zapruder vol dat AIDS Inc "één grote aanrommelzooi is". Nou nee, het is eerder één grote aanrommelzooi bij Zapruder inc.

Labels: