maandag, maart 31, 2008

U zocht, u vond

Labels:

Mystery Man


Het grote moment is daar: eindeloos is gespeculeerd over de ware identiteit van uw dienaar Billy the Kid, de Mystery Man. Vanaf het moment van ons verschijnen op het wereldwijde internet wilde u, waarde complotter, dit blog en zijn maker ontmaskeren. In het verleden waren we een shill, in dienst van de AIVD of journalist van de Volkskrant. Enkelen van u dachten dat er een hele organisatie achter zit.

Zie hier de short list zoals die regelmatig bij complotters over de tong ging:

Pieter Broertjes, die complotten voor zijn Volkskrant 'te groot' vindt.
Eric Krebbers, pro-Joodse medewerker van de Fabel van de Illegaal.
Maarten Reijnders, die dit blog tot twee keer toe wilde voordragen voor een Dutch Bloggie.
Braad Spitt, betaalde treiter van complotters.
Franscisco van Jole, die het in De Leugen Regeert alle complottheorieën in de ban deed.
Drs. J. Sikkel, directeur Beveiliging bij de AIVD.

We houden u nog een paar uur in spanning. Tussen drie uur en half vier vannacht zult u op deze blog de echte naam kunnen lezen van uw plaaggeest. Heel even maar, want we willen het u ook weer niet te makkelijk maken.

U dient er dus live bij te zijn en uw browser regelmatig te verversen. Het wordt een lot uit de loterij, maar het is de moeite waard, echt waar. We rekenen op u, zet uw (zomer)klok en uw browser op scherp en we zien elkaar na middernacht.

Labels:

zondag, maart 30, 2008

Co2 hoax

De complotters hebben al enige tijd een nieuw speeltje: het miljeu of het Co2 complot. Het komt er op neer dat wetenschappers ons bang willen maken met het broeikaseffect.

De vraag waarom lijkt minder makkelijk te beantwoorden. Dat farmaceutische bedrijven ons voorliegen zodat ze meer medicijnen kunnen verkopen, die logica is vanuit het oogpunt van de complotter gezien nog enigszins te volgen. Dat overheden ons de stuipen of het lijf jagen met de dreiging van terrorisme zodat ze vrijheidsbeperkende wetten kunnen doorvoeren, ook dat is ergens nog wel begrijpen. Maar welk voordeel valt er te behalen met het milieu? Co2 belasting soms? Melkkoetje voor overheden? Hmm, als dat het uitgangspunt is: er zijn meer belastingen te innen als je bedrijven zo veel mogelijk dikke winsten laat opstrijken.

De complotters komen met het ene onderzoek na het andere waaruit zou moeten blijken dat de aarde niet meer opwarmt (ergo: schaatsbelasting), of dat er in de jaren twintig ook al werd gesproken over opwarming (belasting met terugwerkende kracht?). En als Al Gore met het milieu aan de haal gaat, kan dat ook al niet kloppen, want ongetwijfeld weer een schurk van de NWO. Plotseling lezen we over de milieumaffia en The Great Global Warming Swindle.

De opwarming van de aarde is trouwens een feit. Simpel te meten. De Zuidpool smelt in hoog tempo. De controverse gaat over de vraag wat de oorzaak hiervan is. Is het de stijging van de Co2 concentratie (onze schuld), of zijn het natuurlijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld zonnevlekken? Het klimaat van de aarde kent al langer flinke schommelingen. In de middeleeuwen was het tamelijk warm, daarna kregen we een kleine ijstijd. De precessie van de aarde heeft ermee te maken, maar geologen hebben ook zo hun opvattingen.

Over al deze zaken is al enige tijd een hevige discussie gaande: geen gekibbel tussen wetenschappers en een klein groepje maffe dissidenten (zoals bij de zogenaamde AIDS hoax), maar een openbaar debat tussen wetenschappers onderling. Sommige van die wetenschappers zeggen dingen die complotters graag willen horen: namelijk dat de opwarming een zelfvervullende profetie is geworden, en een industrie die duizenden op de been houdt. De media stoken het vuurtje graag op, zoals Channel 4 vorig jaar deed in de documentaire The Great Global Warming Swindle, maar laten daarbij nog wel eens flinke steken vallen (tweede filmpje).

Voor definitieve conclusies over een Co2-hoax is het te vroeg, dat politici met het onderwerp weglopen terwijl de wetenschappers nog niet klaar zijn is een feit, maar geen complot.

Labels:

zaterdag, maart 29, 2008

Pullerstein

Larry 'Pullerstein' heeft ons weer eens een kunstje geflikt, lezen we bij de complotters. De baas van het WTC wil van American Airlines, United Airlines, Continental Airlines en Boeing 12,3 miljard dollar vanwege de schade die zou aangericht aan het WTC op 9/11.

Dat is een opvallend bericht. Waarom komt hij daar nu pas mee? En kan dat zomaar?

Complotdenkers gaan er nog altijd van uit dat Larry Silverstein op de hoogte was van de aanslagen en in de zomer van 2001 nog snel even een terroristenverzekering afsloot zodat hij na 9/11 met verzekeringsgeld de door asbest waardeloos geworden WTC torens kon vervangen. En nu wil hij nog meer geld.

Complotters hebben nooit veel begrepen van de verzekeringen rond het WTC en nog minder van de huurconstructie. De ware toedracht lees je hier, maar nu dan de actualiteit: de verzekeraars betaalden Silverstein na lang steggelen 4,6 miljard dollar uit, maar dat is niet voldoende om de bouw van een nieuw WTC te bekostigen, althans niet zonder geld van investeerders. Silverstein heeft 8,4 miljard nodig voor de bouw en wil nog eens 3,9 miljard ter compensatie voor gemiste huurinkomsten. Silverstein huurde de torens zelf weer van de Port Authority New York en hij moest ook betalen in de jaren dat er geen WTC stond. Een huur van 99 jaar betaal je niet in een keer.

Bij de New York Times lezen we dat de claims al van 2004 dateren, en dat de behandeling daarvan nu pas plaatsvindt. Het verwijt van Silverstein aan de luchtvaartmaatschappijen en hun beveiligers is dat ze te weinig deden om een aanslag door terroristen te voorkomen. Probleem is dat de luchtvaartmaatschappijen en hun verzekeraars niet voldoende geld hebben om de vermeende schade te betalen, nog los van het feit of Silverstein juridisch gelijk heeft. Een rechtszaak wordt overigens niet eerder dan eind dit jaar verwacht.

Labels: ,

vrijdag, maart 28, 2008

Weerwoord


Zapruder's Patrick Savalle alias Patman (foto) kon het artikel van Maarten Reijnders bij de Nieuwe Reporter over de in zijn ogen onterechte toewijzing van een Dutch Bloggie aan Zaplog deze week blijkbaar nog geen twee dagen onbeantwoord laten en de achterban evenmin, al werd dat meteen weer een voorspelbaar onderonsje van de Zapruder-aanhang en hun tegenstanders.

Twee zaken in dat weerwoord van Savalle vallen op: "Niet alleen wil hij (Reijnders) afwijkende (wetenschappelijke) meningen niet overwegen of respecteren, hij wil ook anderen beletten van die meningen kennis te nemen."

Maar dat is niet wat Reijnders in zijn stuk zegt. Die vecht alleen het journalistieke gehalte van Zapruder aan. Theo van Stegeren, programmamanager Journalistiek en Media aan de Universiteit van Amsterdam, vatte zijn bezwaren mooi samen: "De wetenschap is altijd in debat, juist door dat debat boekt ze vooruitgang. Zapruder doet geen enkele poging dat debat te schetsen en in perspectief te plaatsen; die journalistieke prijs is hun werk dan ook zeker onwaardig."

Het gebrek aan perspectief is precies het probleem met Zapruder. Voor zover er journalistieke pretenties zijn worden die niet waargemaakt en dat komt omdat de samenstellers een maatschappelijk doel hebben. Zapruder komt met een AIDS serie waarin met zoveel woorden wordt gezegd dat HIV niet bestaat, simpelweg omdat Savalle vindt dat de farmaceutische industrie bedriegt en manipuleert. En wie maar lang genoeg op internet zoekt komt dan vanzelf 'dissidenten' tegen die precies roepen wat Savalle cs graag willen horen. Maar dat is geen journalistiek. Want wat zijn eigenlijk de tegenargumenten? Die lees je niet bij Zapruder. Terwijl daarover genoeg op internet is te vinden.

Savalle weer: "Op Zapruder Inc. staan we dus juist achter het standpunt dat het mechanismen zijn, waarvan eventueel wordt geprofiteerd door enkelingen die wat hoger in de foodchain staan dan wij. Dat laatste zou je dan een samenzwering kunnen noemen. De gedachte dat elke wetenschapper, elke arts, elke internist en elke politicus in een groot AIDS-complot zit, is belachelijk. Zelfs Maarten zou beter moeten weten. We hebben daar veel betere verklaringen voor. Selectieve sponsoring (en uitdroging) van wetenschappers, cherry-picken van gunstige onderzoeken (en wegmoffelen van de ongunstige), politieke lobbying, wellicht wat omkoping en fraude hier en daar, kortom vooral een uit zichzelf geëvolueerd ecosysteem waarin de inkomsten van de industrie belangrijker zijn dan de gezondheid van de ‘klant’ en de gewenste uitkomst vanzelf komt bovendrijven zonder dat er iemand met iemand hoeft samen te zweren."

Wederom stuk voor stuk halve waarheden die niet de norm zijn, maar door Savalle tot norm worden verheven. En dat gaat goed zolang je leiding geeft aan een klasje waar je zelf de baas mag spelen en waar dissidente geluiden de boventoon voeren: soort zoekt soort.

Maar als je dan een draai om de oren krijgt van journalisten die het niet de moeite waard vinden om in hun kolommen (uitgebreid) aandacht te besteden aan chemtrails, het 9/11 bedrog of de AIDS hoax, domweg omdat de feiten niet overtuigen, dan hebben die een "hekel aan andermans mening". "Op het moment dat jij journalistiek gelijkstelt met het hebben van een mening, heb je wat mij betreft alle krediet al verspeeld," reageert een zekere Marjolijn. "Relativeren is een groot goed, maar wanneer feiten, vermoedens, speculaties en regelrechte flauwekul aan elkaar gelijk worden gesteld, dan ben ik het helemaal met je eens dat de wereld compleet aan het doordraaien is."

Labels:

donderdag, maart 27, 2008

Truthstock


Een grap, het kan bijna niet anders, maar nee, het is echt zo: Truthstock (verwijzing naar Woodstock, een legendarisch hippiefestival uit de jaren zestig) heet een 9/11 bijeenkomst in San Diego met tien uur (!) aan complotfilms, lezingen van 9/11 professoren Steven Jones en Richard Cage en een gastoptreden van acteur Daniel Sunjata (o.a. Sex And the City), die al langer in 9/11 complotten gelooft. Een mooie reactie bij de buren van Screw Loose Change: "Will Representative Ron Paul be attending to reimburse those troofers who donated to his campaign and got nothing for their money?"

Labels:

Grijze massa


Nou goed dan, nog een keer Zaplog: David Rietveld, politicus in de gemeenteraad in Den Haag voor GroenLinks (foto), had na vijf jaar bloggen graag eindelijk eens wat erkenning willen hebben voor zijn noeste arbeid en dus stiekem gehoopt op een Dutch Bloggie. Maar nee, de prijs voor het zogenaamd beste politieke blog ging - de vaste lezers weten het inmiddels - naar Zaplog, waar Rietveld heel toevallig zelf een bericht had (door)geplaatst. En daar kwam natuurlijk weer het soort reacties op wat je kunt verwachten van het complotvolk. Over achterkamertjes, manipulatie, corporate fascisme en dat soort dingen.

Dergelijke onderwerpen zul je bij Davidrietveld.nl niet snel tegenkomen, reageerde David eerst nog ietwat verontwaardigd: "Als ik de burgemeester van Den Haag ondervraag over Paddo's, dan werk ik dus mee aan de natte droom van de corporaties. Of de nachtmerrie van de bevolking. Idem natuurlijk voor de coffeeshops die onder meer door mijn optreden openblijven. Om het in de woorden van zapcoat te zeggen: "Dat clubje beroepsleugenaars dienen (...) uitsluitend de zittende macht en in de tweede plaats hun partij-indoctrinatie-programma."

Rietveld verliest naar eigen niet graag van een SocialBookmarkingsite of van een weblog dat bericht over allerhande theorieën waarvan "het bewijs op zijn minst te kwalificeren is als enigzins onevenwichtig samengesteld (ik probeer het netjes te houden)."

En ja hoor, de complotters gaan meteen in de tegenaanval: "Haha lekker vastgeroest die grijze massa in de bovenkamer", of hij niet eens 9/11 ter sprake kon brengen en wat te denken van pakweg Wouter Shell Bos of de AIDS hoax van de FarmaMaffia?

En dan pas dringt het het tot David door met wat voor mafkezen hij te maken heeft: "Ik heb er niet de minste behoefte aan om in discussie te gaan met mensen die zich hullen in pseudoniemen als 'Antagonizer' of 'freedomfiles' en die zonder ook maar enigszins in te gaan op mijn verhaal meteen beginnen te verklaren dat ik aan het janken ben, ballen moet laten groeien of op hoge toon eisen dat ik moet verklaren wat het verband is tussen een voorgenomen besluit van de Amerikaanse overheid en de gebeurtenissen op 9/11. Het lijkt er op dat ik de eerste (en vermoedelijke de laatste) politicus ben die hier langskomt."

Ja, David, dat krijg je ervan als je je in een slangenkuil met ontspoorde complotters en hun papegaaien begeeft. Wat dacht je nu te bereiken met weirdo's die denken - serieus denken - dat er mensen zijn die in forums worden betaald om complotters van repliek te dienen? Of geloven - echt geloven - dat alle tv stations op 9/11 ons met gemanipuleerde beelden hebben bedrogen? Inderdaad: niet van deze wereld en vermoedelijk ook nooit meer te genezen.

Labels: ,

woensdag, maart 26, 2008

Paasmars


De Paasmars tegen de oorlog in Irak eergisteren is bepaald geen succes geworden: slechts tachtig deelnemers verzamelden zich op Het Plein in Den Haag. Goed, het was bar weer buiten, maar "hoeveel goede redenen zijn er te verzinnen om Balkenende en co ongezien weg te laten komen met de steun aan een foute oorlog?" vraagt Johnito zich op zijn weblog af. "Stuitend als je bedenkt dat vier miljoen lieden zich op recente zondagavonden vergaapten aan `Boer zoekt vrouw," reageerde de Zaplog aanhang.

Zou de Nederlander nou echt niks geven om het lot van de Irakezen of zwijgzaam instemmen met een oorlog die illegale wijze werd gevochten? Zitten we liever Paaseieren te kleuren en zal ons die hele oorlog een rotzorg zijn?

Welnee, de meeste weldenkende Nederlanders zullen sterk gekant zijn die oorlog. Menigeen zal vinden dat de Amerikaanse bezetting geen zegen is voor het land. Zeg maar gerust een humanitaire ramp met veel te veel onschuldige slachtoffers. Of dat Balkenende wat al te makkelijk oordeelt over de Nederlandse steun aan die inval, met als excuus dat "dictators niet ongestraft resoluties van de VN aan hun laars kunnen lappen.” Geldt dat omgekeerd ook niet voor landen die Irak binnenvallen?

Maar dat er geen massaal verzet is tegen deze oorlog, daar kun je je ook nog wel iets bij voorstellen. Zo zal menige Nederlander zich hebben afgevraagd of een Irak met Saddam Hoessein wel zo gewenst is. Hoe zat het ook nog maar weer met die ernstige repressie en vervolging van dissidenten of de macht die Soennitische moslims (waartoe Hoessein zelf behoorde) zich hadden verworven? De brutale oorlog van Irak tegen Koeweit? Het uitmoorden van Koerden met chemische wapens? Toegegeven: de interne aangelegenheden van Irak zijn nog geen reden om een land binnen te vallen, maar het toont wel het dilemma aan waarin de Nederlander verkeert: deze oorlog is niet goed, maar de oude situatie was dat ook niet.

Alleen daar hoor je Johnito niet over. Die schetst het liefst het beeld van een imperialistisch Amerika dat uitsluitend vanwege oliebelangen Irak binnenviel en op de koop toe ook nog eens een aanval op hun land (9/11) ensceneerde. Ronduit stuitend is het om in een begeleidend videofilmpje te suggereren dat de Irakese bevolking in opstand komt tegen de Amerikanen, terwijl in werkelijkheid etnische groepen met elkaar op de vuist gaan zodra de bezetters de teugels laten vieren. Een regelrechte erfernis van het schrikbewind Hoessein, trouwens.

Labels:

dinsdag, maart 25, 2008

Maarten


Dank aan De Nieuwe Reporter voor een (tweede) aanbeveling voor dit prachtige blog. Nu zouden we dat verder onbesproken hebben gelaten aangezien het niet meer is dan een slotnoot in een artikel dat de keuze van de Dutch Bloggies voor Zaplog/Zapruder ter discussie stelt en daar hebben we de laatste week al genoeg over geschreven. Maar zoals gewoonlijk zorgde het artikeltje voor flink wat onrust in het kippenhok.

Journalist Maarten Reijnders vindt het niet verstandig dat je een weblogprijs toekent aan AIDS ontkenners. "Door Zaplog / Zapruder te onderscheiden, verschaft de jury van de Dutch Bloggies de samenzweringstheorieën bovendien de legitimiteit die ze niet verdienen."

Reijnders blijkt Zapruder-oprichter Patrick Savalle alias Patman al wat langer te kennen, wat kennelijk zijn belangstelling voor Zapruder verklaart. In 2005 schreef Reijnders voor Webwereld over Savalle, die destijds door automatiseerder Centric aan de kant was gezet na een ietwat uit de hand gelopen weblog satire over zijn collega's.

Zapburu kende dit verhaal tot nu toe slechts als een urban legend, maar Marja Bouman van Centric was destijds not amused: "Ik vind het eerlijk gezegd nogal vreemd dat je nu nog een verhaal schrijft over hoe je iemand mishandelt. Sommige mensen zijn hierdoor behoorlijk uit het lood geslagen, ook omdat deze meneer op zijn weblog door blijft gaan met bedreigingen."

"Zelden zo'n staaltje pisbakken journalistiek gezien als dit artikel," foeterde Savalle, die natuurlijk meteen bijval kreeg van het aanhollende complotvolk (beetje als de brandweer die een uitslaande brand moet blussen). "U zou met uw eenzijdige propagandistische praatjes geen gek figuur slaan op het propagandabureau van een communistische staat; "wij vertellen u wat uw mening is".

Waarna de complotters op hun thuishonk druk gingen speculeren over de relatie tussen Reijnders en hun luis in de pels Billy the Bunker (ondergetekende). Immers, een ieder die een complimentje aan dit blog geeft kan niet anders zijn dan de meester-debunker zelf. Ergo: complot.

Staan we aan de vooravond van een Deep Throat = Mark Felt-moment? Billy zal het komende maandagnacht onthullen om 03.00 uur 's nachts. Vergeet het niet in de agenda te zetten.

Labels: , ,

Ding dongJe bent een Canadese punker met een baard, rookt een sigaret van de NWO en gaat op een zaterdag naar supermarkt Wal-Mart om "de waarheid te verspreiden, dude". "Ding dong, de aanvallen van 11 september waren een inside job, nog een prettige dag verder." Zelfvoldaan loopt hij naar buiten. "Ik hoop dat we een paar schapen hebben wakker gemaakt. Niet dat de mensen het iets kan schelen, schijnt het, maar dit is nu eenmaal onze taak."

Zelfs de truthers waren niet onder de indruk van deze ultieme heldendaad. "Deze video toont niks anders dan twee verveelde jongeren."

Labels:

maandag, maart 24, 2008

Stoorzenders
Ja, die debunkers, daar zijn complotters zo langzamerhand behoorlijk gefrustreerd over. Zijn we met zijn allen bezig om de waarheid boven water te krijgen, zijn er altijd weer van die debiele stoorzenders die alles zomaar van tafel vegen. Wat denken die lui wel?

De samensteller van dit filmpje heeft in elk geval gevoel voor humor en soms heeft hij een beetje gelijk: het papegaaiengedrag bij complotters zie je tot op zekere hoogte natuurlijk ook terug bij sommige (vooral Amerikaanse) debunkers, die de neiging hebben om alles wat complotters roepen bij voorbaat niet serieus te nemen (al is daar soms moeilijk weerstand aan te bieden) met verwijzing naar weer andere bedunkingsites. En als Bush heeft gelogen over Irak, waarom zou hij dan de waarheid spreken over 9/11? Een legitieme vraag.

Maar vervolgens maakt deze twoofer weer eens duidelijk waarom er debunkers zijn: hij somt een aantal zaken op die in zijn ogen geen toeval kunnen zijn, maar het gros daarvan zijn verifieerbare onjuistheden die hij van willekeurige complotsites heeft gehaald: weer dat fabeltje over de broer van George Bush en de beveiliging van 9/11, weer de onkunde over de werkelijke achtergronden rond Larry Silverstein en de verzekeringen van WTC, en het al even onjuiste verhaal dat piloot Charles Burlingame - omgekomen bij de aanval op het Pentagon - in 2000 al eens zou hebben deelgenomen aan een Pentagon-oefening die wel heel erg op 9/11 leek. Wanneer leren de troofers nu eens dat ze eerst eens hun eigen feiten moeten debunken?

Labels:

zondag, maart 23, 2008

You Tuubje
De We Are Change-complotters weten zo langzamerhand echt niet meer wie ze nu weer eens lastig moeten vallen voor een You Tuubje. Dus gingen ze met 9/11 spandoeken achter de niet geheel onomstreden Fox-reporter Carl Cameron staan, die in New York toevallig op straat stond te draaien. Hij hoorde de complotters eens rustig aan (alsof alles over 9/11 helemaal nieuw voor hem was), maar maakte al snel duidelijk dat de complotters niet bij hem moeten zijn. "Ik doe politieke verslaggeving."

Het mooiste fragment zit aan het eind als Cameron de boys wijst op de toevallig passerende oud-senator Phil Gramm, die helemaal niets met 9/11 te maken heeft gehad, en tot voor kort presidentskandidaat John McCain adviseerde. "Waarom zitten jullie hem niet achter de kont aan?" En hup, daar zetten de complotters het op een lopen, alsof hun leven ervan afhangt. "Zo, die zijn we kwijt," moet Cameron met een dikke knipoog tegen zijn cameraman hebben gezegd.

Labels: ,

Ivanhoe!


Sinds februari is onze webburcht regelmatig het doelwit van ene Sander, die zich ziet als de Ivanhoe onder de complotters. Nu wordt de burcht wel vaker aangevallen of ondergekliederd, maar Sander is een geval apart. Die heeft maar een doel voor ogen: de Totale Krieg aan de debunkers of trollen, zoals hij ze noemt. Die houden zijn 'waarheid' alleen maar tegen.

Het begon al met weinig frisse discussies op deze site waarin Sander zich ontpopte als een antizionist met een waas voor de ogen. Daarbij ging hij niet zelden een discussie aan met zelfverzonnen alter ego's om de indruk te wekken dat anderen het reuze met hem eens waren. Bij iedere waarschuwing werd Sander fanatieker. Het ene berichtje was nog niet weggehaald, of het volgende stond er alweer. Waarna Sander Zapburu begon te sarren met lange lappen tekst onder homerisch gelach. De trollen getrold.

Ivanhoe alias Sander alias Tamso loopt naar eigen zeggen sinds 2001 in de ziektewet "en zit thuis in de wajong". "Het enigste wat ik nu nog doe is mijn honden uitlaten, op vakantie en het internet afspeuren. Als ik wat zie ga ik er dieper op in om de wortel van dat verhaal te onderzoeken. Ik heb ook getracht om via de politiek de problemen aan te kaarten. Maar niemand wil met mij in discussie gaan."

Hij schreef Gerard Spong een mail omdat die "het systeem kent en ook Surinamer is", maar die heeft blijkbaar niet geantwoord. Want Sander wil aandacht voor de NWO, de 9/11 hoax, eigenlijk voor alles dat in zijn ogen bar en boos is. Sander heeft oorlog met de hele wereld.

Sander is vooral "waarheidszoeker" met een hobby waar hij alle tijd voor heeft: "Trollen narren houd ik wel van," zo laat hij in zijn Zapruder profiel weten. Maar Sander valt niet alleen Zapburu lastig. Bij Argusoog kreeg hij een ban, bij Wees Waakzaam werden ze gek van hem ("Ze opereren onder valse namen op verschillende sites en gebruiken ook namen van mensen die op de zelfde site reageren om de boel te verzieken."), bij Punt.nl raakte Sander binnen de kortste keren zijn Petervincentaasgier blogje kwijt en bij Zapruder kreeg hij ook al eens een paar waarschuwingen. Sinds kort heeft hij weer een nieuw Punt.nl blogje, geheel gewijd aan uw aller complotnar.

De Zaburu-burcht leek niet echt opgewassen tegen de aanvallen van Sander. Een IP-ban leverde een weekje rust op, maar al gauw schakelde Sander over op een tweede (!) internet abonnement. Nee, die Sander is een volhoudertje.

Voor ons was het gesar van Sander aanleiding om eens te kijken wie er allemaal bij Zapburu aankloppen. Daar zijn gelukkig Big Brother-tooltjes voor. Een nieuwe wereld ging voor ons open. U komt met velen en u komt regelmatig terug, soms vele malen per dag. Zapburu heeft zelfs bezoekers uit andere landen, met name uit Engeland, daarna België, Duitsland, Frankrijk en de VS (Texas). U bent ook behoorlijk tech savvy: de nieuwste browsers en de laatste versies.

Weer anderen komen via merkwaardige Google-zoekacties bij ons terecht: Pythagoras laten ontdekken, karakteristieken explosieven, zeitgeist waar of niet waar en de mooiste: zelf thermiet maken (!). Sommigen van u zijn behoorlijk paranoia: een bezoeker deed verwoede pogingen om via een proxydienst genaamd Youhide anoniem dit blog te bekijken, hetgeen keurig vermeld werd onder zijn echte IP adres (die dingen werken dus niet achter een kabel- of ADSL modem).

Of we de Sanders van deze wereld ermee kunnen stoppen of afremmen zal nog moeten blijken. We sluiten niet uit dat Sander de beruchte nieuwsgroepvervuiler Ome Johan in sluwheid nog eens zal overtreffen. Die versleet bij diverse internet aanbieders tientallen accounts om te melden dat zijn geliefde papegaai was overleden.

Labels:

zaterdag, maart 22, 2008

Plane-huggerEn waar ging het politieke en ook nog eens bekroonde Zaplog gisteren over? De 9/11 no planers hadden op Goede Vrijdag blijkbaar niks om handen en dus werd het zoveelste (tv) fakery filmpje opgediept: "Fake planes. Fake wars. Fake terrorist organisations. Fake politicians. Fake christians. Fake reasons for war. Fake Saddam. Fake country. Fake democracy."

Alles fake dus. Ook de tv beelden ten tijde van 9/11. 9/11 op tv was gewoon een cartoon uit Hollywood. Zo'n onderwerp is altijd goed voor de zoveelste discussie tussen onze bovenbegaafde complotingenieurs: "Een vliegtuigvleugel is van een 3x zwakker materiaal dan de stalen wand. Daarbij bestaat die wand uit kokerprofielen met een wanddikte van meer dan een halve cm. Daar gaat echt geen alu vleugeltip doorheen. Die verkreukelt, buigt en breekt af."

Nul verstand van kinetische energie, maar toch de beste stuurlui aan wal. Valt niet mee te discussiëren, moppert 9/11 planer Arie met verwijzing naar een toch zeer stevige debunk pdf, maar hij wordt meteen van repliek gediend: "Je bent al wel heel lang hardnekkig een plane-hugger hoor... behoorlijk dogmatisch... :) Wie weet komt er ooit nog een dag dat je zegt "dat ik dat niet eerder zag..." Ik vind het iedere keer weer nog duidelijker worden als no-planer... je moet eerst het grote plaatje zien, dan zie je de details vanzelf ook, niet andersom."

Maar dan heb je ook nog de DU (verarmd uranium) complotter, die niet gelooft in no planes (beetje ingewikkeld allemaal), maar ook niet denkt dat er zomaar een vliegtuig in het WTC vloog: "Gewoon een remote controlled exemplaar met eventueel nog een laag DU en het ding glijdt als een mes door zachte boter naar binnen. Het uit handen geven van een stuk media manipulatie is heel riskant en dat risico zullen ze niet genomen hebben. Ze zullen ongetwijfeld ook dezelfde discussie hebben gehad als wij hier nu. Daar hebben ook zij aan gerekend. Wellicht zijn ze tot de conclusie gekomen dat het zonder DU mogelijk was met een redelijke marge van slagen. Mocht de marge te gering zijn geweest of zelfs onmogelijk, dan zullen ze diezelfde berekening opnieuw hebben gemaakt, maar dan met gebruikmaking van DU. Het spulletje kennen ze al wat langer."

En inderdaad: Hele vergaderingen zijn aan deze uiterst geheime operatie gewijd, met tal van ingewikkelde berekeningen op lange sheets. Daarna is er hoofdelijk gestemd door Mr. Bigglesworth, Frau Farbissina, Scott Evil en Number 2 en zijn de notulen ter goedkeuring naar de Algemene Rekenkamer gestuurd. Na lang wikken en wegen zijn de torens door FemBOTS neergehaald.

Labels: ,

vrijdag, maart 21, 2008

Revanche


U weet: Zapruder's Zaplog heeft een Dutch Bloggie binnengesleept. De jury had dit jaar bij het bepalen van de winnaar vooral op 'lef' gelet. "Lef om standpunten in te nemen, lef om berichten te brengen die je elders niet leest, en lef om ook in eigen kring tegengeluid toe te laten".

Daar moet je alleen niet tegen Jeroen de Kreek zeggen. Die werd verbannen bij Zapruder vanwege zijn eeuwige rants tegen Balkenende. Die obsessie is hem trouwens duur komen te staan. Hij mag/mocht twee maanden zitten.

Bij Witheet neemt Jeroen nu revanche: "Zaplog bant wanneer het de moderators uitkomt zonder dat daar een noodzaak aan ten grondslag ligt. Zaplog beticht anderen, maar steekt geen hand in eigen boezem. Slappe zakken die niks durven en niks willen behalve hun eigen ego masturberen."

"Zaplog wilde het nieuws zijn en is dat met een kneuterige website. Door hardcore content suppliers te bannen op basis van niks, heeft Zaplog bijgedragen aan de desinformatie over de Nederlandse politiek."

"Als Patrick Savalle (sitebeheerder & bovenbaas - Zapburu) gewoon daad bij het woord had gevoegd, zijn money had geput waar zijn mouth is, in plaats van nutteloze bans uit te delen, had Zaplog nu én de Dutch Bloggies gewonnen én waren we met ons allen een heel eind dichter bij de ontwarring van de Trojan Horse waar we door de deelname van Balkenende aan de Coalition of the Willing in zijn beland én was Wilders nu minder een probleem. Dan was het een win-win-win-win situatie geweest, nu is er eigenlijk alleen verloren."

Vervolgens krijgt Savalle, wonderkind bij het automatiseringshuis Sogeti, ook nog een flinke veeg uit de pan voor zijn "Web 2.0 onwaardige programmeerwerk", waardoor Zaplog volgens De Kreek (advocaat, maar kennelijk ook softwarespecialist) zo traag wordt als bagger. Had hij maar in Python moeten programmeren, schampert Jeroen.

Wat een Dutch Bloggie al niet aan emoties losmaakt.

Labels: ,

donderdag, maart 20, 2008

Dutch Bloggies


Zaplog, de sociale bijwagen van Zapruder, is gisteren in Den Haag bekroond met een heuse Dutch Bloggie, maar het eveneens genomineerde Zapruder viel zelf niet in de prijzen: verslagen door Amsterdam Centraal. In elk geval van harte, ook namens Zapburu, u weet wel, die losers die nog niet eens de long list haalden (we nemen onze critici alvast de wind uit de zeilen).

Zaplog viel in de prijzen dank zij het 'geluier' in de categorie politiek met een downgrade voor kanshebber Sargassso. "Lef om standpunten in te nemen, lef om berichten te brengen die je elders niet leest, en lef om ook in eigen kring tegengeluid toe te laten," zo oordeelde de jury over Zaplog.

Maar heeft de jury, die in korte tijd iets van tachtig sites moest beoordelen, wel goed gekeken? "De jury had geen seconde in de gaten gehad dat dit een social blog was," reageerde Zapruder's Patman naderhand zelf ietwat verbaasd. En ook Retecool vond de keuze voor Zaplog erg vreemd. "Zaplog is een rss harvest log. Er staat geen eigen content, maar enkel feeds van andere nieuwssites, dat kan bijvoorbeeld van Elsevier (zaplog) zijn, Indymedia (zaplog), maar ook van Zapruder (zaplog), maar in ieder geval niet van Zaplog zelf."

Nu is dat wat overdreven van die rss feeds, maar het kan moeilijk ontkend worden dat de eigen noeste arbeid van Zapruder is overruled door creatief maar simpel knip- en plakwerk van de achterban. Blokhoofd Patman alias Warp 11: "Volgens mij zat het met Sargasso en Bureau Renkema enzo in één categorie en ik kan me voorstellen dat als ons Zapruder van een social bookmarker zou verliezen, ik me ook achter m'n oren zou krabben. Want wat is er nou cooler dan eigen content? Dat zou dus inderdaad het zwaarst moeten wegen. Volgens mij hebben ze daar bij de Dutch Bloggies jury, ZapLog met Zapruder verwisseld..."

Zapruder kwam de prijs namens de achterban ophalen, maar de bekroonde Zaplog-bloggers hebben tot nu toe alleen een bedankje gekregen. Wel een gratis paddosporenactie opzetten voor de trouwe Zapruder lezer (ter stimulering van de suspicious mind), maar je fans niet laten delen in het Dutch Bloggie-geluk. En dan te bedenken dat de hele achterban inmiddels op restjes paddo's had kunnen trippen.

Labels: ,

zondag, maart 16, 2008

Kampen en kisten


Nog niet zo lang geleden schreven we over de vermeende FEMA-kampen die Amerikaanse complotters menen te ontdekken via onder meer Google Earth. Concentratiekampen die niet alleen bedoeld zijn voor de opvang van illegale immigranten en terroristen, maar ook voor onwillige Amerikaanse burgers die onder de nieuwe wetgeving kunnen worden aangemerkt als terrorist. Was getekend: complotters.

Dat van de opvang van illegale immigranten is slechts gedeeltelijk waar (en het is niet eens gezegd dat er opvangcentra komen), maar het getal van 800 concentratiekampen dat je links en rechts leest is volkomen uit de lucht gegrepen. Menige politiepost of kippenhen wordt door maffe complotters voor een FEMA concentratiekamp aangezien.

Maar volgens Zapruder's Patman is er meer aan de hand. Lees en huiver: "Inmiddels bestelde FEMA ook nog eens honderdduizenden doodskisten en honderdduizend speciale treinwagons, ingericht voor het vervoer van gevangenen. Er werden ook al speciale oefeningen gehouden en er zijn ondersteunende procedures opgesteld binnen het leger. Kent u de uitdrukking ‘connecting the dots’? Hoe zou u deze dots connecten?"

Als Patman de dots gaat connecten is het uitkijken geblazen. Die kijkt nooit verder dan zijn complotneus lang is en gelooft blindelings iedere site die op zijn beeldscherm verschijnt.

Eerst dan maar de treinwagons. Honderdduizend? Natuurlijk is er weer geen enkele betrouwbare bron voor dit verhaal, dat ook nog eens telkens verandert. In 2004 zouden er nog 'slechts' 400 wagons zijn besteld voor de VN, en dus weer niet voor FEMA.

Laat het verhaal allang zijn ontkracht door een oud werknemer van Gunderson Inc, de fabrikant van die wagons: "I've worked at Gunderson Inc for many years, so let's get a few facts straight. One we haven't built boxcars for a few years now in Portland. They are made down in Mexico; we only build container cars these days. The 'shackles' are dimples which are with a small piece of metal going across which is used for tying goods down. Think about it, why would you bother putting prisoners in shackles anyway. The Nazis in Germany just herded people onto a box car at the point of a gun, and then shut the door. It's hard to cut through steel with your finger nails. And they could just use the containers if they wanted to transport prisoners, like they have used in Afghanistan and Iraq."

De wagons worden dus gewoon gebruikt voor het vervoer van personenauto's. Er is werkelijk niks geheimzinnigs aan. Mocht FEMA die wagons al hebben besteld, dan lijkt het het vervoer van zwaar materieel in geval van natuurrampen meer voor de hand te liggen. Of toch om eventuele gedupeerden te vervoeren? Nog even de doelstelling van FEMA dan: Agency of the US government tasked with Disaster Mitigation, Preparedness, Response and Recovery planning.

Enkele van de kampen hebben volgens onze wakkere complotters "luchtdichte verblijven en verbrandingsovens". De contradictio in terminis "luchtdichte verblijven" laten we maar even voor wat het is, maar waar komen die bestellingen voor "honderduizenden doodskisten" in godsnaam vandaan? Nergens. Nada. Luchtbellenpraat.

Volgens sommige complotsites zouden er doodskisten liggen op een terrein dat aan FEMA zou toebehoren. Die liggen zomaar open en bloot langs een snelweg in Georgia. Beetje slordig dan voor zo'n supergeheime operatie. Maar het zijn geen doodskisten, het zijn zogenoemde vaults waarin doodskisten kunnen worden geplaatst, tegen lekkage. En vraag al helemaal niet wat FEMA zou willen doen met die doodkisten en verbrandingsovens. 9/11 activisten kaltstellen soms? Of heeft het dan toch gewoon te maken met de berging van stoffelijke resten tijdens tornado's of andere rampen?

Zie hier de connected dots van Patman: Auschwitz-gekte (kampen met luchtdichte verblijven) vermengd met compleet verzonnen treinwagons en doodskisten die geen echte doodskisten zijn. Een indrukwekkend staaltje zaterdagmiddagjournalistiek weer van Zapruder, gretig geconsumeerd door het Zapruder-klapvee: "Wat doet deze informatie met je overtuiging van het niet bestaan/ontstaan van een door kleine clubs georganiseerde overname van de wereld/VS?"

Labels: ,

zaterdag, maart 15, 2008

Marinus


Bij Ditkannietwaarzijn hebben ze maar weer eens een oud complot opgeduikeld: de brand van de Rijksdag en de verovering van de macht door Hitler vonden plaats in opdracht van het chemiekartel. "De IG Farben de door de nazi’s voor hun machtsgreep geënsceneerde “brand van de Rijksdag” beloonde met een bedrag van 400.000 Reichsmark. Het samenvallen van de boekingsdatum van dit “miljoenenbedrag” (in huidige valuta) en de brand van de Rijksdag op een en dezelfde dag, 27 februari 1933, was beslist geen toeval!"

En dat sluit weer mooi aan bij de vermeende rol van onze eigen Marinus van der Lubbe, die in februari 1933 het Duitse parlementsgebouw in Berlijn in brand stak, waarna Adolf Hitler als kanselier het parlement ontbond en alle macht naar zich toetrok.

Complotters voeren de Leidse metselaar - na zijn beroemde daad onthoofd, eerder dit jaar postuum gerehabiliteerd - keer op keer op om hun vermoedens over 9/11 en andere valse vlag-verdenkingen te illustreren: "Het is vrijwel onmogelijk dat Rinus van der Lubbe als zwakzinnige die hij was zo'n goed bewaakt gebouw op zoveel plekken tegelijk heeft aangestoken, alleen de hoeveelheid brandstof die hij daarvoor nodig zou hebben gehad. Het moment, de timing, in de geschiedenis was ook zeer verdacht. Wat er toen gebeurde is vrijwel hetzelfde als wat er direct na 9/11 gebeurde. Extra wetten, oorlog tegen terroristen, fascisme, de hele meuk."

Een hele riedel onzin. Van der Lubbe wilde juist het Nazi-regime raken. Als marxist wilde hij de arbeiders steunen die de straat op waren gegaan om te protesteren tegen de Nazi's. In het proces verbaal zei Van der Lubbe: "In Duitsland is nu een nationale concentratie gevormd en ik ben van mening dat daar twee gevaren aan zitten: 1. worden de arbeiders onderdrukt en 2. zal de nationale concentratie zich nooit door de andere landen laten vernederen, zodat er ten slotte toch oorlog komt..."

Wat weten we van Marinus? Veel. Dat hij al zestienjarige leeftijd lid was van De Zaaier, de communistische jeugdbond in Leiden, dat hij zich thuisvoelde in het losse verband van de Groep van Internationale Communisten, de GIC. Dat Van der Lubbe had vastgezeten omdat hij de ruiten bij de sociale dienst had ingekwakt. In Leiden was hij volgens de Amsterdamse radencommunist Gerard van den Berg "zo'n beetje lijfelijk de aanvoerder van de werklozenacties." In het vroege voorjaar van 1931 vatten Rinus en zijn vriend Henk Holverda het plan op om lopend en liftend naar Rusland te gaan: het beloofde land.

Klinkt allemaal niet echt als handelingen van een zwakzinnige, wel als die van een fanatieke socialist die zich nooit zomaar voor het karretje van de Nazi's zou hebben laten spannen. Maar waarom denken complotters dat? Er bestaan beelden van de vlammen die gestaag uit alle ramen van de Rijksdag slaan en suggereren dat zo’n enorme brand onmogelijk door één persoon kan zijn gesticht. Maar het gaat om opnamen van een menshoge maquette die in brand was gestoken. Echte filmbeelden van de Rijksdag waren er kennelijk niet. De Rijksdag brandde overigens wel af, maar doordat Van der Lubbe overal korte brandjes stichtte. En hij kon hard lopen.

Nico Jassies, archivaris bij het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis en Van der Lubbe kenner, heeft de patsy-verhalen jaren geleden al naar de prullenmand verwezen. Geruchten dat Van der Lubbe reeds in 1932 in Beieren als lid van de nazipartij zou zijn beëdigd of ten huize van lokale nazileiders heeft gelogeerd zouden vooral laster zijn geweest van Nederlandse en Duitse communisten als reactie op de beschuldigingen van de Duitsers dat Van der Lubbe onderdeel was van een grootschalig communistisch complot.

En erg logisch is het ook al niet. Van der Lubbe moet in de korte week dat hij in Berlijn verbleef wel erg snel vriendschappen met de Nazi's hebben aangeknoopt en waarom trek je dan ook nog eens eerst de aandacht door ook nog eens het raadhuis in brand te willen steken? Trouwens, wat een mijl op zeven om voor deze daad een Nederlander te benaderen.

De belangrijkste aanwijzing dat Van der Lubbe in zijn eentje handelde komt trouwens van zijn oud vriend Piet van Albada, die in de documentaire Water en Vuur uit 1998 onthulde dat hij Van der Lubbe in een gesprek wellicht op het idee heeft gebracht om brand te stichten in de Rijksdag.

Bekijk het hele plaatje en je ziet dat er weinig grond is voor speculaties over Van der Lubbe als werktuig van nationaal-socialisten. Laat staan voor een actieve rol van IG Farben bij deze brand. De innige relaties tussen IG Farben en het Nazi-regime waren natuurlijk bekend, maar de brand van de Rijksdag was gewoon het werk van een dolle Hollander. Met vergaande gevolgen. Dat wel.

Labels:

vrijdag, maart 14, 2008

WeAreCHANGE

Het zal ook weer eens niet zo zijn. Larry Silverstein, de eigenaar van het WTC, sprak deze week in New York, en werd natuurlijk weer eens lastiggevallen door de complotbozo's van WeAreCHANGE, die wilden weten wat hij nu werkelijk bedoelde met dat Pull It. Het begint netjes. De complotters hebben zich zelfs in het pak gehesen om niet al te zeer uit de toon te vallen tussen de druk etende notabelen, maar luisteren kunnen ze niet. En als Silverstein (die wel degelijk antwoord geeft) niet meteen zegt wat ze willen horen, is het geschreeuw weer niet van de lucht. "Je hebt 3000 mensen omgebracht."

Daarom nog een keer dat filmpje waarin voor eens en voor altijd wordt afgerekend met die Pull It-onzin.

Labels: ,

RevolutieEen onderhoudend en tevens scherp filmpje van iemand die nu wel eens wil weten wat er is terechtgekomen van de revolutie die samensteller Dylan Avery met zijn complotfilm Loose Change Final Cut had willen ontketenen. Waarom zijn mensen niet boos de straat op gegaan om af te rekenen met de zogenaamde criminelen achter 9/11?

Labels: ,

woensdag, maart 12, 2008

No plane = no brain


In de afgelopen dagen waren we weer eens getuige van een vermakelijke no plane-plane discussie bij de Zappers. U weet: een deel van de 9/11 complotters gelooft dat wat we op 11 september 2001 op tv hebben gezien allemaal nep is. Een ander deel vindt dat de no planer de beweging in diskrediet brengt met junk science.

Nu vergeet de no planer al gauw de enorme complexiteit die komt kijken bij zo'n tv fakery verhaal met duizenden getuigen aan de grond die je toch onmogelijk allemaal een blinddoek kunt om kunt doen. Om nog maar te zwijgen van tv stations die allemaal omgekocht moeten worden. Zonder dat het uitlekt! Maar in het troebele brein van de gemiddelde noplaner is de wereld die van Dr. Who: alles is mogelijk. Hoe complexer, hoe waarschijnlijker.

En dus is het normaal dat je de rest even vergeet en inzoomt op technische details: "Maar elke theorie waarbij vieguigen gebruik zouden zijn hebben het grote probleem dat een alu vlieguig onmogelijk door een stalen wand van een wtc-toren kan zijn gevlogen," probeert een no planer. "Een vliegtuig zou tegen de wand te pletter slaan een in stukken naar beneden komen. Of de motoren door de wand zouden gaan is ook niet eens zeker."

Daar heb je het weer: 911 complotters worden van de ene dag op de andere aluminium deskundigen, ze hebben ook plotseling enorm veel verstand van kinetische energie. Nog nooit de TU Delft van binnen gezien, en toch al afgestudeerd in lucht- en ruimtevaart. Een beetje logisch nadenken is er ook al niet bij: welke stalen wand? Alsof de glazen ramen van het WTC zoveel weerstand boden dat het vliegtuig bij impact in stukjes naar beneden dwarrelt. Of als Silly Putty de andere kant op stuitert. Waren we het Pirelli-ongeluk alweer vergeten? Klein vliegtuigje, lage snelheid, grote schade.

Na tig reacties die nergens toe leiden is complotter Shizaru het beu: "Met sommige vrienden heb je geen vijanden meer nodig, stelletje no plane idioten." Waarna Arie ook nog een duit in het zakje doet:"Bij Mythbusters schoten ze een ontdooide kip door een paar glazen ruiten. Wat is harder, kip of glas?"

Helpt dus niks. De volgende complotter heeft het antwoord alweer klaar: "Er heeft kennelijk iets gevlogen dat als een soort DU-bullet door het gebouw heen schoot. Als je de beelden bekijkt wijst alles daar op. De flits en de lichtgevende bullet die je er aan de andere kant weer zo uit zag komen alsof er geen gebouw stond."

Hoe word je van aluminium deskundige in no time DU bullet professor? Beleef het deze zomer tijdens een speciale vakantiecursus bij de TU Complot.

Labels: ,

dinsdag, maart 11, 2008

Roelf


Roelf (45) uit Noord Brabant, liefhebber van "Chinees & Friet met stoofvlees" en niet echt een boekenwurm, is uitbater van Worldthechanges, weer zo'n site (met erg veel rood in de vormgeving) waar de complotcliche's je al van verre toelachen. Roelf doet wat honderden alle complotters ook doen: hij schrijft websites over, en voegt daar zijn eigen logica aan toe. Alhoewel, logica?

Roelf vindt het bijvoorbeeld verdacht dat er steeds meer 9/11 complotdenkers komen met hun eigen theorie. "Heeft u zich eigenlijk al eens afgevraagd WAAROM deze berichtgevingen door de overheid met haar geheime organisaties wordt getolereerd en mogelijk zelfs aangemoedigd?"

Die 'complotdenkers' moeten er volgens Roelf voor zorgen dat de waarheid steeds verder wegzakt "in een drijfzand van misleidende berichtgeving."

Nooit gedacht dat er een dag zou komen dat zelfs complotdenkers elkaar zouden wantrouwen.

Maar ja, Roelf is dan ook een beetje heel erg paranoia. Volgens hem hebben de Amerikaanse tv-zenders op 9/11 allemaal dezelfde beelden uitgezonden en na een intensieve speurtocht is Roelf erachter gekomen wie de beelden zou kunnen hebben verzorgd.

Dat is onder meer de Strategic Communications Labs. "Strategic Communication Laboratories has pioneered a new methodology to enable governments and countries to manage their relationships with their key audience groups through more powerful communication," lezen we op de site van deze organisatie die in Engeland is gevestigd. Verstrekt militaire en humanitaire communicatie-campagnes voor overheden, maar dat gaat er bij Roelf natuurlijk niet in. O ja, en Roelf heeft nog zo'n verdachte organisatie ontdekt: Behavioural Dynamics Institute. Ook al Engels. Houdt zich bezig met manipulatie van het groepsgedrag. Hersenspoeling dus. Voeg die twee samen en de tv fakery is een feit.

Een topspeurder is die Roelf. Vindt zomaar een verband tussen volstrekt willekeurige bedrijven en 9/11. Wat friets met stoofvlees al niet teweegbrengen.

Labels: ,

AmsterdamMisschien omdat het een internationaal evenement was hebben onlangs Nederlandse hardcore 9/11 complotters massaal de tweedaagse bijeenkomst van 9/11 activisten in Amsterdam gemist. Aanwezig waren onder meer Europarlementariër Giulietto Chiesa, Yuki Fujita en de oprichter van The Campaign to Make War History Chris Coverdale. Interessant? Geen idee. Of de cameraman was zijn microfoon vergeten of was nauwelijks in de lezingen geïnteresseerd, want het bovenstaande filmpje had evengoed door het Nederlands Bureau voor Toerisme gemaakt kunnen zijn.

Alleen Argusoog had een wakkere reporter gestuurd, die concludeerde: "De media heeft de wereld doen geloven dat de aanslagen van 9/11 uitgedokterd zijn door Osama Bin Laden vanuit een grot in Afghanistan en uitgevoerd door 19 fanatieke Moslims die net hadden leren vliegen terwijl ze aan de coke waren. Hoe deze massahypnose heeft uit kunnen pakken over heel de planeet op 24 uur tijd is zwaar verontrustend."

Labels: ,

zondag, maart 09, 2008

AlexWaag het niet om de Texaanse complotscheepstoeter Alex Jones een kritische vraag over 9/11 te stellen, want hij walst helemaal over je heen. Zij het grotendeels met tranentrekkende onzin. Weer dat verhaal over Marinus van der Lubbe, die zogenaamd een patsy van de Nazi's zou zijn geweest (door historici allang weerlegd), weer de grootste kul over Al Qaeda en Oezbekistan en dan die lange lijst van zogenaamde deskundigen die maar van alles roepen en niks bewijzen (Michael Meacher, Andreas von Bulow, Daniel Hamburg, Francesco Cossiga). "Ik heb Associated Press, San Jose Mercury, Penscola News en The Toronto Star," ratelt Alex zonder de zin af te maken, alsof die kranten ooit hebben geschreven dat 9/11 een inside job is. "Ik heb veel telefoontjes en kan niet de hele dag met kinderen doorbrengen. Your ballgame is over buddy, we weten dat criminelen het land regeren."

En ook dat er een hoop krankzinnigen achter de microfoon zitten.

Labels:

zaterdag, maart 08, 2008

McCainDe Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul, de lieveling van complotters, heeft zijn campagne op een lager pitje gezegd, maar gaat zich nu richten op zijn herverkiezing als Congreslid voor Texas. "De neocons, de oorlogshitsers, de socialisten en de pleitbezorgers van inflatie zullen nog veel van ons horen," beloofde Paul.

Paul maakte geen enkele kans meer, vond hij zelf, door de nominatie van John McCain. Die was bij de laatste verkiezingen in 2000 nog een bittere rivaal van George Bush, maar die heeft zich nu achter McCain geschaard.

Een ding is wel zeker: McCain is een nieuw schrikbeeld voor complotters. Die zal de wereld meer steun vragen voor de oorlogen in Irak en Afghanistan, zij het om ze tot "een zo'n efficiënt mogelijk besluit" te brengen, zonder het sectair conflict te verergeren dat het Midden-Oosten kan destabiliseren. Maar erger: uitgerekend McCain schreef het voorwoord van het door complotters zo gehate Debunking 9/11 Myths van Popular Mechanics, het boek dat afrekende met alle complottheorieën.

Trouwens, McCain is helemaal niet menselijk, maar stiekem een Borg.

Labels: ,

Nul journalistenDuizend journalisten waren onlangs uitgenodigd voor de presentatie van de nieuwe 9/11 complotfilm Zero in Brussel, maar er kwam er niet eentje opdagen. "Zover gaat de invloed van de VS".

Waarschijnlijk zijn die duizend journalisten tijdig in concentratiekampen ondergebracht.

Labels: ,

donderdag, maart 06, 2008

Omgevallen boekenkast


Robin de Ruiter schoof in deze rubriek al eens meerdere malen voorbij. De in Ecuador woonachtige schrijver wordt geroemd vanwege zijn "ongeëvenaard geopolitiek inzicht en een buitengewone feitenkennis" en zijn "heldere, onbevooroordeelde blik", al lees je die superlatieven voornamelijk op zijn eigen website.

In werkelijkheid is De Ruiter een omgevallen boekenkast met een wel heel erge complottik. Zijn nieuwste werk heet Worldwide Evil and Misery, en is een internationale bewerking van zijn 'bekroonde' (door wie in Godsnaam?) boek De 13 Satanische Bloedlijnen.

Robin gelooft namelijk in de illuminatie, die hij beschrijft als een soort Borg (half mens, half robot): "De Illuminati hebben het menselijk gedrag, hun passies en angsten, grondig bestudeerd. De vrijheid van meningsuiting en zelfexpressie worden door de Illuminati stilaan onderdrukt. Mensen leren langzaamaan niet meer zelfstandig na te denken en accepteren gaandeweg de ideeën van de Illuminati als hun werkelijkheid. Mensen worden door de Illuminati zo heropgevoed dat zij gaan denken en handelen als een robot, om hun kinderen vervolgens in overeenstemming met de idealen van de Illuminati op te voeden. Wij zijn geworden tot een ras van geprogrammeerde wezens die bereid zijn alles wat het politieke systeem, de massamedia en de scholen vertellen, te geloven en te doen."

En dus doen ze volgens Robin heel enge dingen met het onderwijs. Verwijzend naar een boek van professor John Robison uit 1798 (!) schrijft De Ruiter: "Ze (...) willen alle religie en alledaagse moraliteit uitroeien, de huiselijke banden verbreken door het respect voor huwelijksgeloften te vernietigen, en door de opleiding van de kinderen uit de handen van ouders weg te nemen."

De kwaliteit van het onderwijs is slecht, constateert De Ruiter, omdat dat altijd al de bedoeling is geweest. "Onze machtselite is bezig het intellectuele vermogen van miljoenen kinderen systematisch te vernietigen om ze klaar te stomen voor de Nieuwe Wereldorde!" En: "Onze kinderen worden met medeweten van onze regeringen voorbereid op een leven als domme dienaren van de Nieuwe Wereldorde, als een volgzame arbeidersbevolking."

Let vooral op het uitroepteken. Alsof we het anders niet zouden geloven.

Vraag niet hoe de illuminatie vanuit hun Godswolk toegang hebben tot het onderwijs, dat per land toch op zijn minst onder een ander ministerie of democratische wetgeving valt, maar enfin, dat soort logistieke vragen interesseert De Ruiter niet. Die leeft slechts temidden van zijn boeken en trekt als het hem zo uitkomt gewoon een vergeten filosoof uit de kast. Beetje lezen bij knapperend haardvuur onder genot van een zorgvuldig gerijpte El Vínculo crianza en je vindt altijd wel een vage uitspraak waar je mee uit de voeten kan. Dan lezen we over Hegeliaanse conflicten, gradualisme en semantische deceptie. Achter intellectualistische stofwolken is het veilig toeven.

De Ruiter, hoewel geen nieuwe tijd-zwever, heeft wat dat betreft opvallend veel gemeen met de complotfilosoof Marcel Messing die ook elk esoterisch boek aandraagt als bewijs voor de Nieuwe Wereldorde of met fanatieke 9/11 truthers, die net zolang koppiepeesten totdat ze hun eigen complot hebben ingevuld. Oftewel: hoe schep je je eigen waanwereld. En kijk niet verbaasd als Robin straks op zijn website doodleuk beweert dat zijn nieuwste boek ook weer is 'bekroond'.

Labels:

woensdag, maart 05, 2008

Sacré bleu!


Arme Marion Cotillard. Nadat de meanstream media een oude tv-uitzending hadden opgediept waarin de actrice liet weten dat 9/11 mogelijk een inside job was en de maanlanding een grote fake, heeft ze nu haar excuses aangeboden voor een "slecht gepresenteerde en geïnterpreteerde reportage": "At no point did I intend to contest the horrific attacks of September 11th 2001, one of the most tragic days in all of history."

Zoiets heet in PR termen: damage control.

Het duurde namelijk niet lang voordat heel Hollywood over haar heenviel en nu is Leiden in last. "Normally, it takes Oscar winners at least a few months or years to land in trouble, but Marion Cotillard could set a new record thanks to some bizarre comments she made last year that are now triggering a hubbub just days after her best-actress victory." "This crosses the line. You can say crazy things -- they all do in Hollywood all the time -- but she's a foreigner who is perceived to be saying things anti-American."

Maar anderen zeggen dat haar meningen haar helemaal niet hebben geschaad. Charlie Sheen en Oliver Stone (foto) kwamen er tot dusverre immers ook mee weg. Hoewel Sheen toch maar besloot om niet het commentaar in te spreken van Loose Change Final Cut. Samenzweringstheorieën zijn kennelijk toch ook weer niet zo goed voor je loopbaan.

Zelfs complottertjes waren dit keer eens niet gecharmeerd van haar onthullingen en de gretigheid waarmee die door truthers werden opgepakt. "Iedere mafkees die wat raars beweert wordt weer omarmd als de eerste de beste conspiracy messias."

Cotillard is begin volgende week in Chicago voor de opnamen van een film die stomtoevallig "Public Enemies" is gedoopt.

Labels:

zondag, maart 02, 2008

Hologrammen


Reptielencomplotter David Icke was weer even in het nieuws. Hij sprak studenten van Oxford Universiteit toe. Vertelde dat 9/11 was georkestreerd door een 'wereldregering' en dat de fysieke wereld niets anders is dan een holografische illusie. "The world that we think is physical is like a holographic TV channel. We're living in a holographic world. We're holograms."

Zou Marion Cotillard ook fan van David zijn? De Franse actrice - bekend van haar rol als Edith Piaf in La Vrie En Rose - is een heuse truthster. "We see other towers of the same kind being hit by planes, are they burned? There was a tower, I believe it was in Spain, which burned for 24 hours. It never collapsed. None of these towers collapsed. And there [New York], in a few minutes, the whole thing collapsed."

Dat krijg je als je het een en ander door elkaar haalt, maar dat geeft niets, want Marion weet nog veel meer: "Did a man really walk on the moon? I saw plenty of documentaries on it, and I really wondered. And in any case I don’t believe all they tell me, that’s for sure."

Lieve Marion, de maanlanding en 9/11 waren hologrammen. Vraag het David! Dikke zoen, Billy.

Labels: ,

zaterdag, maart 01, 2008

Tijdlijn

Er is weer eens veel te doen over FBI documenten die onder de Freedom of Information Act (zeg maar de Amerikaanse Wet Openbaarheid van Bestuur) zijn vrijgegeven, waaruit zou moeten blijken dat de FBI het 9/11 Commission Report tegenspreekt. Zeggen complotters. Papegaaien weer andere complotters. De nagel in de doodskist van de 9/11 Commissie, zo beweert Zapruder, zonder ook maar iets van die documenten gelezen te hebben. Precies wat complotter Johnito wil horen: "Debunkers moeten wel heel creatief gaan worden om nog geloofwaardig te zijn..."

Niet dus. De vanwege bronbescherming gecensureerde documenten (zip-bestand) vormen een tijdlijn die door de 9/11 Commissie zeker 52 maal is geciteerd, maar verder niet altijd even duidelijke informatie bevat. Daar doen complotters hun voordeel mee, want al die ditjes en datjes zijn dan al gauw voor velerlei uitleg vatbaar. Liefst de uitleg die het beste bij hun verdenkingen past.

Zo zou er volgens complotters een directe link bestaan met de regering van Saudi Arabië (wilde veronderstelling), zouden de kapers hulp hebben gekregen binnen de VS (haastige conclusie), zou een van de kapers na 9/11 op reis gaan (onduidelijk), zouden creditcards van de kapers na 9/11 zijn gebruikt (gestolen?), bestelden de kapers voor honderden dollars aan pornografisch materiaal (niet zeker) en waren twee kapers op de avond voor 9/11 op Dulles Airport aanwezig "vergezeld door mensen in United Airlines kleding" (staat helemaal niet in de tijdlijn).

Hebben de kapers voor honderden dollars aan porno besteld? In de meeste gevallen is de FBI daar helemaal niet zeker van ("(weggestreept) and possibly Marwan ALSHEHHI purchased pornographic video and sex toys at Video Outlet al 1330 S. Federal Highway, Deerfjeld Beach, Florida, with telephone 954-421'5485"). Vaak betreft het bestellingen van anderen of onbekenden. Complotters vinden die zogenaamde porno-obsessie van de kapers sowieso niet in overeenstemming met het beeld van 'radicale religieuzen', maar orthodoxe Taliban-strijders waren de kapers nou ook bepaald niet, en de vraag is of de ze dit soort verlokkingen altijd hebben kunnen weerstaan, zeker als ze niet te veel wilden opvallen tussen stoere Amerikanen.

Kaper Hamza Alghamdi kwam om bij de aanvallen op het WTC, maar zou op 20 september naar Casablanca en Saoedi Arabië vliegen en op 29 september weer het luchtruim kiezen. De onthulling van de eeuw? De complotters bakken er dit van: "The FBI timeline reveals that alleged hijacker Hamza Al-Ghamdi, who was aboard the United Airlines flight which crashed into the South Tower of the World Trade Center, had booked a future flight to San Francisco. He also had a ticket for a trip from Casablanca to Riyadh, the capital of Saudi Arabia."

Helaas voor complotters: dat staat er niet. De tijdlijn vermeldt alleen 'future flight', en niet dat de tickets al geboekt en betaald waren. Laat staan dat ze na 9/11 geboekt zouden zijn, wat links en rechts natuurlijk ook weer gesuggereerd wordt (wat is er mooier dan een nog levende kaper?). Trouwens, de meeste kapers wisten naar verluidt niet eens wanneer ze zouden vliegen.

FBI document

Zijn de kapers op Dulles Airport gezien een dag voor de aanslagen? De tijdlijn meldt alleen dat er beveiligingsbeelden zijn van "Khalid Almihdhar and possibly Salem Alhazmi", maar uit die formulering spreekt ook weer veel twijfel. Complotters koppelen dit verhaal gemakshalve aan getuigen die ook kapers zouden hebben gezien, maar Salem’s broer Nawaf en Marwan Alshehhi hebben aangewezen op foto's. Achteraf onbekenden identificeren valt niet mee en dat de 9/11 Commissie met dit soort vage informatie niets heeft gedaan, kun je ze niet echt kwalijk nemen.

En zo gaat het door. Wat niet duidelijk is vullen complotters gewoon zelf in. Veronderstellingen worden feiten. En voordat je het weet spreekt de FBI de officiële versie tegen. En geen complotter die zich ook maar een moment heeft afgevraagd waarom de FBI - als zogenaamde medeplichtige van het Grote Complot - wel het rode potlood hanteert om bronnen te beschermen, maar dit soort informatie zomaar vrijgeeft aan nieuwsgierige lastpakken.

Labels: , ,