maandag, juli 17, 2006

Bezettingsgraad


Ditkannietwaarzijn haalt Newsweek aan, dat beweert de avond voor 11 september er een bijzondere waarschuwing binnengekomen zou zijn bij het Pentagon personeel, wat er toe leidde dat een aantal vluchten werd geannuleerd door topleden van het Pentagon. "Ogenschijnlijk," zo voegt Ditkannietwaarzijn er veelbetekenend aan toe, "vanwege veiligheidsredenen."

"Inmiddels weten we dat er niet alleen door leden van het Pentagon, maar door veel hooggeplaatsten vluchten op de avond voor 11 september zijn geannuleerd. Zelfs de bezettingsgraad van de gekaapte vluchten was in verhouding tot de normale bezettingen laag."

Dat de bezettingsgraad van de gekaapte vluchten laag was, wordt door complotdenkers vaak gezien als bewijs voor de betrokkenheid van de regering Bush bij de aanslagen van 9/11. Maar wat moet het eigenlijk bewijzen? Indien militaire vliegtuigen zouden zijn gebruikt (Pentagon) of nepvliegtuigen (WTC, Pennsylvania), zoals complotdenkers ook beweren, wat zou dan het nut geweest kunnen zijn van een lage bezettingsgraad? Of waren het wel weer echte vliegtuigen met echte passagiers en moest het aantal slachtoffers zo laag mogelijk worden gehouden? En als het Pentagon daags voor de aanslagen waarschuwingen ontving, kon dus kennelijk niet worden voorkomen dat circa 128 Pentagon medewerkers bij de aanslagen om het leven zijn gekomen. Inderdaad: Er valt soms geen touw vast te knopen aan de rederingen van complotdenkers.

Niet dat waarschuwingen voor terroristische aanslagen in die dagen zo uitzonderlijk waren, maar in de ogen van de complotdenkers is per definitie alles verdacht. Zo zou ook de burgemeester van San Francisco Willie Brown gewaarschuwd zijn door Condoleeza Rice persoonlijk om niet op 9/11 te vliegen. Ook al niet waar, zoals een bericht in de San Francisco Chronicle nog eens duidelijk maakt: "The mayor, who was booked to fly to New York yesterday morning from San Francisco International Airport, said the call "didn't come in any alarming fashion, which is why I'm hesitant to make an alarming statement."

1 Comments:

At 7:14 a.m., Anonymous Anoniem said...

Here are some latest links to sites where I found some information: http://google-machine.info/1220.html or http://neveo.info/2182.html

 

Een reactie posten

<< Home