zaterdag, augustus 19, 2006

Coverartikel


Is het onze verbeelding of zijn de Nederlandse complotdenkers ingedut? Of op vakantie? Het is de laatste weken opvallend rustig in de forums, trouwens ook hier na de eerste golf van verontwaardigde believers, terwijl 9/11 nu toch niet ver weg meer is. Weggejaagd? Moegestreden? Weer naar school? Stilte voor de storm?

Zo hebben we van de complotdenkers nog maar weinig reacties gelezen op het HP/De Tijd coverartikel dat deze week is verschenen. Toch het eerste grote coverartikel van een Nederlands weekblad over het onderwerp. Maar misschien lezen de complotdenkers geen tijdschriften? O ja, dat is waar ook: ze leven alleen op internet.

De 9/11 beweging zal niet echt blij met het artikel zijn, zoveel is duidelijk. "Een blik in het hoofd van de complotdenker," zo lezen we. Auteur Mark Traa heeft het over een wonderlijke microkosmos, waarin het zoemt, gist en bruist: "De aanwijzingen voor een alternatief scenario zijn overstelpend, zeggen complotdenkers, maar wie dat dichte woud gaat uitdunnen en het eindeloze papegaaien wegsnoeit houdt slechts wat iele stammetjes over."

En HP/De Tijd vervolgt: "Dat de ultieme consequentie van die gedachtegang (Bush als illusionist) in het geval van 11/9 nog absurder is dan het officiële verhaal wordt door de blinde focus op triviale details gemakshalve even vergeten. Want ga maar na: dan zouden honderden, wellicht duizenden overheidsdienaren gedurende de maanden van voorbereiding hun mond hebben moeten gehouden."

HP/De Tijd portretteert twee believers inclusief foto's: Albert Toby van Ditkannietwaarzijn, die nu weer Willem Middelkoop als lijsttrekker voor zijn 9/11-partij wil, en webbouwer Frank Ho van Waarheid911. Kennelijk waren die interviews zo oninteressant dat er maar weinig van is weergegeven.

Het stuk weerlegt ook in heldere woorden alle belachelijke claims tegen de 'samenzweerders'. Bijvoorbeeld dat Joden van tevoren een waarschuwing kregen dat ze niet op het werk moesten verschijnen, dat de torens met explosieven zijn opgeblazen en dat de kapers nog in leven zijn. Of dat Vlucht 93 is neergeschoten door de luchtmacht.

Er staat wel een foutje in het stuk: Stephen Jones is niet van Vanderbilt University. Zijn naam is ook nog eens fout gespeld. Kijk uit mijnheer Traa, want zo'n fout wordt u door de complotdenkers zwaar aangerekend. De rest van uw verhaal zal dan ook wel niet kloppen.

9 Comments:

At 8:32 a.m., Blogger Billythekid said...

Ok, een reactie inmiddels via: http://johnito.blogspot.com/2006/08/hp-de-tijd-zet-de-wereld-op-zijn-kop.html

"Ach ik kan een heel lang verhaal aan dit artikel wijden, maar een blad dat zèlf nauwelijks de moeite neemt om met bewijzen aan te komen voor de officiële (en niet erg waarheidsgetrouwe) versie van 9/11, inclusief het gesmolten staal en de pancake theorie, moet er niet van verbaasd staan als hun lezers ze niet meer serieus nemen."

 
At 10:54 a.m., Anonymous Anoniem said...

Het is wel StePHen Jones, maar die universiteit klopt niet nee.

 
At 11:04 a.m., Anonymous Anoniem said...

Herstel: het is inderdaad Steven.

 
At 9:02 p.m., Anonymous Anoniem said...

Het is een 'human interest' artikel. De ondertitel geeft dat ook al aan, er wordt een kijkje gegund in het hoofd van de complotdenker.

Het staat het blad natuurlijk vrij om die insteek te kiezen. Complotdenkers zijn nou eenmaal fascinerende figuren.

Een klein beetje dat over 9/11 wordt gezegd staat in de kantlijn.

Laat ik daar 1 onderwerp uithalen "Ook de hoge valsnelheid is verklaarbaar. Lagere verdiepingen waren bij lange na niet krachtig genoeg om de enorme instortende massa, die steeds zwaarder werd naarmate meer etages bezweken, te weerstaan."

Mark Traa is het in ieder geval eens met het feit dat de torens met hoge snelheid omlaag kwamen. De officiele verklaring geeft een tijd van 10 seconden, wat Traa daarmee lijkt te onderschrijven.

Maar wat betekent dat eigenlijk, dat de toren zo snel omlaag kwam? Mark Traa lijkt te bedoelen dat het steeds zwaarder worden van de in elkaar zakkende vloeren voor die snelheid zorgden.

Dat betekent dat er daardoor een versnelling optrad. Wat Mark daarbij vergeet is dat de massa pas zwaarder wordt nadat deze is samengevoegd. Met andere woorden: de vloeren moeten weerstand ondervinden, anders wordt de massa niet zwaarder.

Het punt dat dan onderzocht moet worden is hoe de snelheid van inzakken zich verhoudt tot de mogelijke snelheid die dankzij de 'zwaartekracht' versnelling kan worden bereikt.

Daarover wordt nog steeds druk gedebatteerd. Onder meer in de laatste "Journal for 911 studies".

 
At 10:08 p.m., Anonymous Freek said...

"Dat betekent dat er daardoor een versnelling optrad. Wat Mark daarbij vergeet is dat de massa pas zwaarder wordt nadat deze is samengevoegd. Met andere woorden: de vloeren moeten weerstand ondervinden, anders wordt de massa niet zwaarder."

Sorry, ik begrijp even niet wat je bedoelt. Een vliegtuig hapt een groot deel van een verdieping of meerdere verdiepingen van een toren weg, zeg ter hoogte van de vijftigste verdieping, die houdt het niet meer, en de bovenste verdiepingen zakken naar beneden. De druk is zo groot dat alle verdiepingen daaronder verpulveren. Wat is daar nou zo vreemd aan?

 
At 12:02 a.m., Anonymous Anoniem said...

Het merkwaardige aan het snelle instorten is natuurlijk dat het middelste deel van de torens WTC1 & 2, de stalen kern, niet eens gedeeltelijk bleef staan. En het blijft heel curieus dat WTC7 instortte. En het blijft heel curieus dat de drie torenflats zo netjes instortten, zeker omdat de schade toegebracht door de vliegtoestellen asymmetrisch was. En het is zo merkwaardig dat er geen spoor van een vliegtuig is te vinden in het Pentagon - buiten een stukje schroot van misschien één bij een halve meter. En het is curieus, verbijsterend, dat believers zich zo bedreigd voelen door complotdenkers.

 
At 2:33 a.m., Blogger Braad Spitt said...

En het is curieus, verbijsterend, dat believers zich zo bedreigd voelen door complotdenkers.

Bedreigd voelen? Dat is nu niet bepaald waar het om gaat. Maar als er een groter wordende groep is die de meest wilde theorieen verspreidt dan komt daar natuurlijk ook een reactie op.
De officiele versie wordt op de pijnbank gelegd, iedere futiele spelfout wordt gezien als hard bewijs dat het allemaal leugens zijn. De alternatieve theorieen worden heel anders benaderd; ineens ontbreekt alle kritiek en wordt alles wat ermee in tegenspraak is heel eenvoudig weggewoven.

Het belangrijkste woord in je comment is 'curieus'. Het kan heel goed zijn dat je bepaalde zaken curieus vindt maar dat wil niet zeggen dat ze niet zo gebeurd zijn, laat staan dat het een bewijs zou zijn.

 
At 11:28 a.m., Anonymous Anoniem said...

... En om voor eens en voor altijd uit te klaren of het gaat om curiositeiten, leugens, of een mix daarvan, moet er onderzoek worden uitgevoerd. Onafhankelijk, en openbaar.

 
At 12:06 p.m., Anonymous Anoniem said...

@Freek: in het stuk uit HP/De Tijd staat : "de enorme instortende massa die steeds zwaarder werd naarmate meer etages bezweken".

Die massa kan alleen zwaarder zijn geworden als de etages weerstand ondervonden bij het op elkaar zakken. Door weerstand wordt de snelheid afgeremd.

De conclusie dat de snelheid heel hoog was, omdat de massa steeds zwaarder werd gaat dus niet 1 op 1 op.

Daarom is het bepalen van die snelheid en de tijd dat het duurde voor de torens om in te zakken van belang bij het achterhalen van de oorzaak.

 

Een reactie posten

<< Home