zaterdag, augustus 12, 2006

Experts


Gecontroleerde sloop, je wordt er op de complotsites mee doodgegooid: de WTC torens zouden door explosieven zijn neergehaald. Maar wat vinden de experts eigenlijk?

De samenstellers van Implosionworld.com hebben zich er nu ook eens tegenaan bemoeid. Ze kijken louter naar de vraag of gecontroleerde sloop bij de WTC mogelijk zou kunnen zijn geweest en laten alle andere vragen (zoals wie verzekerde de gebouwen en waarom?) buiten beschouwing. De auteur van het rapport, Brent Blanchard, is werkzaam bij Protec, een bedrijf dat een kleine 1000 gebouwen heeft neergehaald en ook veel met andere aannemers en sloopexperts werkt. Protec was trouwens ook betrokken bij de verwijdering van de restanten van de WTC torens, waaronder WTC6.

Volgens Blanchard lijkt het instorten van de beide hoofdtorens totaal niet op gecontroleerde sloop; opblazen begint per definitie onderaan een gebouw. Je kunt op de opnamen van de instortende torens zien dat met de onderste verdiepingen helemaal niets aan de hand is. Volgens Blanchard was het ook nagenoeg onmogelijk geweest om met de hevige branden in de gebouwen te voorkomen dat de explosieven eerder af zouden gaan. Nog afgezien van het feit dat je dit allemaal nooit had kunnen doen zonder enorm veel voorbereidingen, die domweg niet onopgemerkt hadden kunnen blijven.

De rookpluimpjes die je in video's en foto's uit de ramen ziet komen en volgens complotdenkers sterke aanwijzingen zijn voor het gebruik van explosieven, zijn volgens Blanchard louter het gevolg van luchtstromen die naar beneden werden geperst. Brandweermannen hebben explosies gehoord, maar Blanchard zegt dat het vaak om scherpe luide geluiden ging die geen relatie hebben tot explosieven. En hoe zit het dan met gesmolten steunbalken die zouden zijn gevonden? Werkers hebben die volgens Blanchard in elk geval niet gezien. Ook de bewering dat staal meteen zou zijn verwijderd zodat het niet kon worden onderzocht is volgens Blanchard onjuist. De staalmonsters werden naar Staten Island gebracht en daar door forensische experts geanalyseerd. Pas veel en veel later is het staal naar China verscheept.

Ook WTC7 komt aan bod, evenals het feit dat WTC7 eigenaar Larry Silverstein met de woorden pull it de opdracht zou hebben gegeven om de toren neer te halen. "Een eigenaar van een gebouw kan niet aan brandweerpersoneel zo'n opdracht geven ," aldus Blanchard. "Daarmee zouden allerlei veiligheidsprotocollen overschreden worden." De term pull it wordt door experts trouwens ook helemaal niet gebruikt voor het neerhalen van gebouwen, zo stelt de expert: "The term is used to describe the specific activity of attaching long cables to a pre-weakened building and maneuvering heavy equiptment (excatators, bulldozers, etc) to "pull" the frame of the structure over onto its side for further dismantlement." En dan nog iets: de ontsteking van explosieven zou toch echt op seismogrammen te zien moeten zijn geweest.

Blanchard heeft geen half werk van zijn rapport gemaakt. Hij voerde onder meer lange gesprekken met Steven E. Jones, de hoogleraar die nog steeds gelooft in het explosievenverhaal. Maar complotdenkers zullen wel weer roepen dat Protec als aannemer van de overheid zelf een belang heeft om de waarheid onder tafel te schoffelen. Verwacht op complotsites dus geen verwijzing naar dit rapport.

10 Comments:

At 6:34 p.m., Anonymous Anoniem said...

Niet alleen aannemer van de overheid maar zelfs onderaannemer op het WTC....I rest my case...

 
At 7:34 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Tja, anonymous, dan heb je natuurlijk al meteen 'bewezen' dat het rapport niet klopt. Lekker makkelijk, zoals het een Waarheidszoeker betaamt.

Ik vond het een erg verhelderend rapport, maar zoals Billy al zei, veel CT'ers zullen wel een manier vinden om niet in te gaan op de aangedragen argumenten maar de maker in het kamp van de 'desinformanten' plaatsen. Anonymous weet dat perfect te illustreren.

Wat ik jammer vind is dat in dit rapport nergens ingegaan wordt op het argument dat de torens met ongeveer de valsnelheid instortten, wat door de CT'ers ook gebruikt wordt als argument voor controlled demolition.
Ik had graag wat meer informatie gehad over of dat nu echt abnormaal is, of dat dat soort snelheden ook gehaald worden bij het instorten van vergelijkbare gebouwen.

Billy, weet jij misschien andere rapporten/websites die hierop ingaan?

 
At 4:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ongeveer de vrijeval snelheid?
Zit je wel op te letten Braad?

Heeft Billy al aandacht aan besteed in zijn stukje over building 7, duurde tot wel 30 seconden!! :

Tenslotte de zogenaamde 'vrije val' van 6,5 seconden. Complotdenkers hebben een filmpje van internet geplukt en zijn met een stopwatch gaan klokken: en inderdaad als je de stopwatch aanzet op het moment dat WTC7 in het filmpje begint in te zakken en weer uitzet zodra het gebouw niet meer te zien is kom je aan 6,5 seconden. Alleen zijn de druk klokkende complotdenkers even vergeten dat op de video slechts de veertien bovenste verdiepingen te zien zijn, zoals uit plaatjes in de NIST presentatie duidelijk blijkt. Als het instortende gebouw niet meer te zien is valt WTC7 dus nog 33 verdiepingen verder door. Op andere filmjes waar meer van WTC7 op de zien is duurt het instorten al langer. En dan ben je er trouwens nog niet: het instorten van de oostkant (voor de 'implosie') gebeurde volgens NIST in 8,2 seconden, terwijl seismische metingen wijzen op interne instoringen (dus voordat WTC7 zichtbaar instortte) van 18 tot 30 seconden.

 
At 11:04 a.m., Blogger Braad Spitt said...

Het is Anonymous die niet oplet.
Ik schreef zelf al dat de torens instortten met een snelheid die die de valversnelling benaderde en die cijfertjes die je noemt die ken ik ondertussen wel.

Wat ik zeg is dat die cijfers pas waarde krijgen als je ze gaat vergelijken met andere ingestorte gebouwen. Zijn dit soort snelheden werkelijk abnormaal of is er eigenlijk niets bijzonders aan de hand?

Er zijn bv. ook mensen die het 'vreemd' vinden dat zo'n wolkenkrabber ineenzakt in plaats van dat ie omvalt, terwijl het pas echt vreemd zou zijn als het zou lukken om 'm te laten kantelen. Ik vraag me dus af of het gedoe rondom die valsnelheid niet in dezelfde categorie valt?

Dus nogmaals mijn vraag: is dat onderzocht? Welke valsnelheid zou wel 'normaal' zijn? En met welke andere gevallen zou je het kunnen vergelijken?
Zonder vergelijk zeggen die cijfers namelijk helemaal niets.

Weet iemand waar daar iets meer (serieuze) info over te vinden is?

 
At 11:13 a.m., Blogger Braad Spitt said...

oeps, sorry Anonymous!
Ik ben niet helemaal wakker en ik lees je comment helemaal verkeerd! :/

Neemt niet weg natuurlijk dat wat ik zeg over de valsnelheden vergelijken met andere gebouwen.
Overigens zijn de cijfers die jij aanhaalt ook niet helemaal correct: dat er voor de feitelijke instorting er al van alles intern instortte telt eigenlijk niet mee. Het gaat om de tijd die het dak van het gebouw erover doet om die afstand naar beneden af te leggen, en ja, dat gaat verdomde hard! Maar dat wil nog niet zeggen dat het 'abnormaal' hard gaat en dat dat automatisch wijst op controlled demolition.

 
At 11:15 a.m., Anonymous Lester said...

Om aan alle discussies een einde te maken weer een nieuw wetenschappelijk rapport: http://www.911myths.com/WTC2TIP.pdf

 
At 5:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

Om aan alle discussie een eind te maken, hahaha

Waar wordt wtc 7 genoemd in dat rapport?

 
At 9:18 p.m., Anonymous Anoniem said...

Op Onderzoek911.nl wordt gereageerd op het rapport (dat helemaal is overgenomen) van Blanchard. Zo op het eerste gezicht vinden ze het rapport niet zo geweldig, vooral omdat erin nogal wat conclusies worden getrokkenen via nogal kromme beredeneringen.

 
At 11:01 a.m., Anonymous Ferdie said...

De schrijvers van Onderzoek 911 hebben noten geplaatst in het rapport van Proteq.

De expertise van Proteq wordt in ieder geval erkend:

Noot 1: wie bovenstaande verklaringen leest kan niet anders concluderen dan dat dit bedrijf uit de eerste hand toegang heeft (gehad) tot het bewijsmateriaal en dus bij uitstek in staat moet zijn tot een evenwichtige conclusie te komen.

Explosieven plaatsen in het bovenste deel van de toren, waar de vliegtuigen invlogen, wordt door onderzoek911 wel plausibel geacht:

Noot 4: Wederom wordt een conclusie getrokken die geen rekening houdt met een plausibele derde optie. De derde optie is dat in de bovenste 50% van de torens explosieven van te voren waren aangebracht. De Protec conclusie op Assertion (“bewering”) #1 is dus (l)ariekoek.

Dat er enorme beschadiging aan WTC-7 waren wordt ook weer eens stelselmatig ontkent:

Noot 5: De conclusie dat grote volumes puin het WTC 7 raakte en vervolgens daar voor intens vuur zorgden is niet correct. Op diverse afbeeldingen en videomateriaal is duidelijk te zien dat 1) WTC 7 slechts beperkt geraakt was door puin en 2) slechts kleine vuurhaarden in WTC 7 aanwezig waren.
en
Noot 20: Het is inderdaad waar dat WTC 7 getroffen was door puin van de andere torens. Het is ook zo dat niet duidelijk is waar de brand door was ontstaan in het gebouw. Dat het gebouw zwaar beschadigd was wordt door het videomateriaal en foto’s echter niet bevestigd.

De beschadigingen aan het gebouw waren dan ook dermate ernstig, dat de brandweer de hoop had opgegeven. Een groot gapend gat, scheefstaande stutten en gebrek aan bluswater was hier debet aan. Om mensenlevens te sparen bij een eventuele instorting, werd het gebouw al vloeg in de middag tot verboden gebied verklaard.

Noot 21: Het zou interessant zijn om deze getuigeverklaringen nader te onderzoeken. Was het vuur zo heet dat ze vanaf “a few hundred feet” de hitte konden voelen? En waaraan konden ze zien dat het gebouw in ieder geval ging instorten?

Noot 22: Er wordt duidelijk gespeculeerd dat vuur en de schade aan het gebouw hebben gezorgd voor het instorten. Dat men zich onthoudt van hypothetiseren is dan ook niet waar.

 
At 8:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

@Freddie: dank je voor je reactie op het stuk op Onderzoek911. Graag reageer ik daarop zodat de zaken wat scherper en duidelijker worden.

Allereerst wordt de expertise van Protec Services niet erkend, maar wordt aangegeven dat onderzoekers die tot zoveel feitenmateriaal toegang hebben gehad tot een evenwichtige conclusie in staat moeten zijn.

Ten tweede schrijft men op Onderzoek911 dat de Protec onderzoekers een enge blik hebben als ze maar twee scenario's kunnen bedenken die verklaren waarom de torens op een bepaalde plek zijn begonnen met instorten. Die aanname wordt door hen behandeld onder "Assertion #1". Op Onderzoek911 wordt verwezen naar een derde scenario en naar beelden waaruit blijkt dat de aanname van Protec niet correct is. Hieruit blijkt direct dat de Protec onderzoekers naar een bepaalde/gewenste conclusie toe redeneren.

Ten derde wordt in de reactie die door Onderzoek911 is toegevoegd duidelijk erkend dat WTC 7 was getroffen door puin. De vraag is echter hoe ernstig. Het FEMA rapport geeft aan dat er "to some degree" schade was aan de zuidkant. Dat is zeker iets anders dan "dermate ernstig", zoals je het verwoord.

Het vierde betreft het "opgeven" door de brandweer; het is verhelderend de opmerkingen hierover afkomstig van de 9/11 timeline te lezen:

"According to Captain Michael Currid, the sergeant at arms for the Uniformed Fire Officers Association, some time after the collapse of the North Tower, he sees four or five fire companies trying to extinguish fires in Building 7 of the WTC.

Someone from the city’s Office of Emergency Management tells him that WTC 7 is in serious danger of collapse.

[...] it is later reported that at 12:10 to 12:15 p.m. fire fighters find individuals inside the building and lead them out

[...] However, contradicting this account, one report later claims, “Given the limited water supply and the first strategic priority, which was to search for survivors in the rubble, FDNY did not fight the fires"

[...] a 2002 government report says, “the firefighters made the decision fairly early on not to attempt to fight the fires, due in part to the damage to WTC 7 from the collapsing towers.”


Het komt er op neer dat volgens getuigen het vuur in het gebouw wel zeker is bestreden, maar dat op aandringen van een "ambtenaar" werd besloten daarmee te stoppen. Die ambtenaar wist 's morgens vroeg al te melden dat het gebouw ging instorten.

Als laatste wil ik aangeven dat zowel het FEMA rapport als de voorlopige bevindingen van NIST aangeven dat het hen niet duidelijk is waarom het gebouw is ingestort. Hun hypothese wordt een lage waarschijnlijkheidsgraad toegekend. Waarom de onderzoekers van Protec besluiten om in hun conclusies rond die hypothese te theoretiseren is onduidelijk. Het is evenwel verwonderend te zien dat ze hun conclusies als vaststaande feiten presenteren, iets dat zelfs FEMA en NIST in hun rapportage niet doen.

Al bij al blijft hun rapport dan wat teleurstellend. Het is bijvoorbeeld jammer dat ze niet spreken over de pieken die op de diverse seismografische metingen te zien zijn, voordat de WTC 1 en WTC 2 torens beginnen met instorten.

 

Een reactie posten

<< Home