dinsdag, oktober 24, 2006

Gelovigen


We schreven het al eerder: 9/11 ligt op zijn gat. Er is nauwelijks nieuws, dus haal je ouwe koeien uit de sloot. Frank Ho van Waarheid 911 besloot het afgelopen weekend nog maar eens te reageren op een zes maanden oude (!) column van Volkskrant-ombudsman Meens. De beste vrienden van de complotters zitten immers niet bij die krant.

En dus schreef Ho een lange brief op hoge poten, inclusief dure en wijdlopende zinnen als "Uw klacht over de onwerkbaarheid door al te diffuse meningsvorming bij 9/11 weerspiegelt niet de consensus die bij de meeste sceptici bestaat."

Maar waar komt het deftige betoog van Frank nou eigenlijk op neer? Ho is niet blij met het feit dat de Volkskrant de 9/11 critici wegzet als ‘gelovigen’. Dat is stemmingsjournalistiek, vindt hij.

Dan haalt hij een voorbeeld aan van WTC7, dat volgens de "gelovigen" door FBI en CIA zou zijn gebruikt als commandopost om de aanslagen te sturen en daarna opgeblazen om het bewijsmateriaal te verdonkeremanen. Zonder concreet bewijs wil die verklaring er bij Meens niet in. "Daarmee gaat u voorbij aan de voornaamste drijfveer van lezers om zelf met hypotheses aan de slag te gaan. Namelijk de omstandigheid dat journalisten deze pijnlijke vragen laten liggen," schrijft Ho.

Nou nee. Waarom zou je zaken onderzoeken die bij voorbaat volstrekt onwaarschijnlijk zijn? De vraag is hier meerdere keren gesteld: als het al zo zou zijn dat CIA en FBI achter de aanslagen zitten, en ze zouden WTC7 als hoofdkwartier hebben gebruikt, waarom blaas je dan een heel gebouw op? Waarom wis je niet alle computers en haal je papieren door een schredder? En als je niet de verdenking op je wil vestigen, waarom richt je dan in WTC7 een commandocentrum in? Waarom drie blokken verderop geen onopvallend kantoortje gehuurd? Waarom blaas je een gebouw op zeven uur nadat de twee hoofdtorens zijn ingestort? Vragen waarop complotdenkers geen overtuigende antwoorden hebben.

Het enige dat ze roepen is dat WTC7 niet in zus of zoveel seconden rechtstandig in elkaar kan storten, waarbij ze alle omstandigheden (langdurige branden, verklaringen van de brandweer dat het gebouw niet meer te houden was) ook nog eens buiten beschouwing laten.

"Is het concreet genoeg dat de eigenaar van de WTC-gebouwen toegaf het gebouw te hebben laten instorten na beraad met de brandweerleiding?"

Nee, Frank, dat zijn interpretaties van complotdenkers, en het is wel erg merkwaardig dat je de discussies daarover gewoon negeert. Pull it betekent niet opblazen. Ook haalt Ho de New York Times aan die over het raadsel van zwavel in metaalresiduen in de puinhopen van de Twin Towers heeft geschreven: “Misschien wel het grootste mysterie dat tijdens het onderzoek is blootgelegd”. Dat vindt de schrijver van die krant, maar veel deskundigen hebben daar aannemelijke verklaringen voor.

Kortom: Ho wil helemaal geen onderzoek, Ho wil alleen maar de bevestiging van zijn eigen vermoedens. "Wat een ellenlang verhaal om ongefundeerd te zeggen dat je er anders over denkt," is de eerste reactie onder zijn artikel.

24 Comments:

At 6:04 p.m., Anonymous Anoniem said...

Moet alles precies verklaarbaar zijn om tot de conclusie te komen dat het officiële verhaal voor geen meter klopt?

Waarom hebben ze WTC7 opgeblazen?
Kun je alleen maar op speculeren.

Wie weet was het de bedoeling dat daar ook een vliegtuig op in zou vliegen. Flight 93 misschien?

Wanneer dat niet volgens plan verloopt en je zit nog met een gebouw vol met explosieven, kun je maar beter opblazen dan want gaat wel een beetje opvallen na het blussen.

 
At 6:37 p.m., Anonymous Martin said...

Ja, zo kan ik ze ook verzinnen. Flight 93 was trouwens bedoeld voor het Capitool, heb ik begrepen. Twee ingestorte torens lijken me al schokkend genoeg, by the way.

 
At 8:04 p.m., Anonymous Anoniem said...

Bedoeld vorr het Capitool?
Volgens wie?

 
At 8:26 p.m., Anonymous gbeliever said...

Jawel martin, en schokkend genoeg voor welke samenzweerders? Complotdenkers zijn we wederom allemaal, ja toch billy? ik zie mezelf als een soort jurylid en/of rechter, die de massa met mij is, en ik vind dat beide patijen in een rechtszaak een goede vertegenwoordiger verdienen, en laat de waarheid dan maar zegevieren. Ik denk dat jij je de ene kant goed vertegenwoordigt. Maar Billy, jij en ik zijn ook complotdenkers, ik zeg het nog maar even omdat je dat af en toe schijnt te vergeten en dat is jammer, want het was hoe dan ook een complot.

 
At 8:32 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Moet alles precies verklaarbaar zijn om tot de conclusie te komen dat het officiële verhaal voor geen meter klopt?

Dat is weer zo'n typische zin, want dat is precies wat CT'ers eisen van de "officiele theorie" (lees: de logische gang van zaken, en dan heb ik het over de technische toedracht).
Iedere onvolkomenheid wordt aangegrepen om zo hard mogelijk te roepen dat het 'voor geen meter klopt', terwijl alternatieve theorieen, voor zover ze uberhaupt al geformuleerd worden, op geen enkele manier kritisch getoetst worden.

 
At 8:42 p.m., Anonymous gbeliever said...

ja toch braadspit?

 
At 8:52 p.m., Blogger Braad Spitt said...

@Gbeliever
maar het is natuurlijk helemaal geen 'rechtszaak' of de WTC torens al dan niet in konden storten zonder gebruik van explosieven, netzomin als dat een jury zou kunnen besluiten wat de precieze oorzaak is.
Daar komt technisch onderzoek bij kijken, uitgevoerd door experts, gecontroleerd door hun collega's. Daaruit zal moeten blijken welke gang van zaken het meest waarschijnlijkst is.
.
Er is geen rechtbank die een moordzaak laat voorkomen als de lijkschouwer heeft vastgesteld dat het om een natuurlijke dood ging.
.
En voor de duidelijkheid: ik heb het hier dus over de toetsing van MIHOP-scenario's!

 
At 9:03 p.m., Anonymous gbeliever said...

hmm, ik ben een complotdenker. En jij?

 
At 9:07 p.m., Anonymous Martin said...

Vlucht 93 was dertig minuten verwijderd van Washington DC. Het vermoeden bestond, maar het is nooit bevestigd natuurlijk, dat de kapers het Witte Huis of het Capitool op het oog hadden. Aangezien het luchtruim rondom het Witte Huis (normaal) zwaar bewaakt is, zou ik me kunnen voorstellen dat men mikte op het Capitool. Het is ook ongeveer het hoogste gebouw van de stad. Of het ook gelukt was in een andere vraag.

 
At 10:22 p.m., Blogger Braad Spitt said...

@Gbeliever:
ik zie de term "complot" meer als een sinister samenwerkingsverband van allerlei mensen of groepen waarvan je dat niet zo snel zou verwachten. Maar, als je iedere misdaad/aanslag die in samenwerkingsverband gepleegd is een complot noemt, dan geloof ik er blijkbaar ook in.
.
Waar het op neer komt is: het ene complot is het andere niet. Hoe eenduidiger het doel is van de verschillende mensen die samenwerken, hoe minder mensen erbij betrokken zijn, hoe waarschijnlijker een complot is.
.
Een complot dat ik waarschijnlijk acht is dit:
.
een groep 'pissed-off muslims' besluit om dood en verderf te zaaien in het hart van het, door hun, meest gehate land ter wereld.
Dat er terrorististische organisaties zijn die Amerikaanse koelen hebben getroffen of dat geprobeerd hebben in het verleden is een feit. Dat er in het verleden gebruikt gemaakt werd van zelfmoord-commando's ook.
Het plan dat ze daarvoor ontwikkelen is, als het niet zo gruwelijk was geweest, briljant te noemen; briljant in al z'n eenvoud. Het is niet al te duur en het vereist bepaald geen bovenmenselijke organisatie. Het voornaamste wat moet gebeuren is dat een aantal van de samenzweerders enigszins overweg moet kunnen met een verkeersvliegtuig (dat kost wat geld, maar ook weer niet een astronomisch bedrag) en dat ze de VS moeten binnenkomen. Dat laatste was, zeker tot 11/9/01, zeker niet onmogelijk.
.
Verder vergt het nog enig uitpluiswerk over welke vluchten geschikt zijn om evt. te kapen: het moeten binnenlandse lange afstandsvluchten zijn, en liefst is de bezettingsgraad van de passagiers niet te groot. Dan is het alleen nog maar een kwestie van het prikken van een datum.
.
Nogmaals, de briljantheid zit 'm in de eenvoud. Door uitsluitend binnenlandse vluchten te kapen omzeil je een heleboel veiligheidsmaatregelen. Je hoeft geen bommen/wapens het land in te smokkelen; het vliegtuig IS het wapen.
Je laat het moeilijkste vliegwerk over aan de piloot van het vliegtuig, pas op het laatst neem je het over; de handelingen die verricht moesten worden vereiste de nodige kennis, maar waren zeker niet onmogelijk voor iemand met enige vliegervaring al dan niet in een flight-simulator. Zelfs oefenen op een eenvoudige PC-vliegsimulator levert je al veel ervaring op.
Piloot Giulio Bernacchia heeft een heel helder artikel (PDF) geschreven over de exacte handelingen die er verrricht moesten worden en hoe ze zijn uitgevoerd.
.
Een ander 'briljant' aspect was dat er niet geprobeerd is om de vliegtuigen te overmeesteren mbv vuurwapens en explosieven, hetgeen de kans op ontmaskering alleen maar groter had gemaakt, maar met zgn. box-cutters. Nu wordt dat wel eens laatdunkend vertaald met 'plastic mesjes', maar het zijn wel degelijk stevige vlijmscherpe messen, en zodra je die op iemands keel zet heb je het leven van die persoon in handen. Als je zo ver gekomen bent, heb je feitelijk al grote controle over het vliegtuig. Laten we niet vergeten dat vóór 9/11 nog nooit een gekaapt verkeersvliegtuig was ingezet als zelfmoordwapen. Alle protocols waren erop gericht om een kaper zoveel mogelijk z'n zin te geven om te voorkomen dat de pleuris uitbreekt; prioriteit nummer 1 was om het toestel veilig aan de grond te krijgen. Daar maakten de samenzweerders handig gebruik van.
.
Natuurlijk waren er daarvoor al rapporten van geheime diensten waarin, tot op zekere hoogte, zo'n scenario werd beschreven, maar er was tot op dat moment geen enkele ervaring mee. Het was een verrassingsaanval.
.
Dan kan je je af gaan vragen wie nu precies de financier is van dit hele project; ondanks de eenvoud is er natuurlijk toch wel degelijk wat geld voor nodig. Was het Osama? Andere bronnen binnen Al Qaida? Wellicht elementen uit de Pakistaanse geheime dienst? Nog iemand anders? Ik weet het niet, maar veel meer dan het geld inleggen hoefde er niet te gebeuren; je hebt geen mega-organisatie nodig om dit te plannen. De uitvoerers woonden ook niet niet in achteraf grotten.
.
Dit complot was een relatieve lo-tech aanval op een hi-tech land dat zich veilig waande. Maximaal resultaat met minimale middelen.
.
En als je van mening bent dat er allerlei onmogelijke of onverklaarde zaken zijn of openstaande vragen dan moet je een alternatief complot verzinnen. Zo'n alternatief moet dan natuurlijk wel minstens net zo coherent zijn als het gaat om het verklaren van alle gebeurtenissen van 9/11 (2xWTC, Pentagon, Flight 93). Bovendien moet zo'n alternatief niet meer vragen onbeantwoord laten dan het hierboven beschreven complot.

 
At 10:28 p.m., Anonymous gompie said...

goed stukkie weer, bolly

 
At 10:38 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Een punt nog wat ik vergat in mijn betoog:
als de hele aanslag zou mislukken dan was dat 'vette pech voor de kabouters' en het ergst wat kon gebeuren was dat de kapers, die nu dood zijn, voor een rechtbank ter dood zouden zijn veroordeeld. Voor iedere kaper negentien anderen!
Weinig te verliezen. Niks aan het handje. Volgende keer beter. Dus dan kan je best wat risico nemen.

 
At 2:22 a.m., Anonymous Anoniem said...

mafkezen

 
At 6:17 p.m., Anonymous Anoniem said...

De meeste zijn het er toch wel over eens dat het verhaal van Braad zo is gegaan?

Alleen hebben de Neocons het via Osama en de ISI gefinancieerd, wisten ze er dus vanaf en hebben ze een situatie gecreerd om het mogelijk te maken en te laten slagen middels aangepaste verantwoordelijkheden en oefeningen en natuurlijk training voor onze moslim vrienden.

Er blijft echt nog genoeg over als je de wtc gebouwen en pentagon/ shanksville buiten beschouwing laat.

Het meest simpele voorbeeld vind ik dat er voor gewaarschuwd was door 11 landen en dat wtc 2 niet direct werd ontruimt en Bush dacht aan een ongeluk.

Dit kan je toch niet serieus nemen en ik vind dit al rede voor impeachment.

Laat staan de geheimzinnigheid over alles, het kleine budget voor onderzoek, het achterwege blijven van sancties tegen de verantwoordelijken etc etc.

En het meest schandalig is natuurlijk het gedrag na 9/11

Rapporten verzinnen over Irak, Afganistan, CIA vluchten, martelen, een nieuwe kruistocht beginnen,Israel (+30 vn resoluties) maar blijven steunen, Stasi praktijken opzetten etc etc.

En Clinton werd bijna afgezet vanwege Lewinski.

Maar het ergste vind ik dat het geen nieuws is in nederland en wij het hebben over of de premier door het volk gekozen moet worden.

Wat jij Braad?

 
At 9:06 p.m., Anonymous gbeliever said...

Tsja braad, een complot is dus een complot, laten we de definitie uit het woordenboek gebruiken lijkt mij
http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=complot
...daar zijn we het dus denk ik over eens, net als waar het op neerkomt en de aannemelijkheid van het 19 kapersverhaal, dat heb ik tenslotte 3 jaar lang zonder bedenkingen aangenomen. Nu zeker niet meer, omdat mijn gezond verstand me a) wel zegt dat een groot complot onwaarschijnlijker is, me b) ook zegt dat het instorten van de 3 wtc-torens door explosieven is veroorzaakt...en wie zou dat hebben kunnen regelen vraag ik me daarbij dan natuurlijk af...dus een groot complot zou het dan toch wel eens kunnen zijn. En techneut ben ik wel, maar geen constructeur of demolitionexpert, dus who am i? Maar als ik nou toevallig wél expert zou zijn en hetzelfde zou zien, zou ik dan de klok gaan luiden, kranten en TV bellen en de politiek inschakelen? Hmm, ik vraag het me af. Ik zou vast op zijn minst voor complotdenker of mafkees uitgemaakt worden, ook door de meeste van mijn collega-experts.

Maar ja, hoe zou zo'n enorm complot, met zo veel mensen erbij betrokken, geheim hebben kunnen blijven? Hoeveel mensen zouden er dan eigenlijk bij betrokken moeten zijn geweest vraag ik me af. Voor het plaatsen van explosieven in 3 torens binnen een paar avondjes vast wel honderden specialisten...en hoeveel, mocht e.e.a. over een lange periode zijn voorbereid? Mogelijk veel minder, maar hoe zou e.e.a. dan al die tijd onopgemerkt hebben kunnen blijven door de duizenden mensen die daar werkten? Tsja, je zou misschien een jaar (?)lang 's nachts met 10 (?) man gaten in kolommen kunnen boren (de bewaking onder controle hebbend), ze voor de ochtend netjes afdekken etc., maar dat is een enorme operatie. En dat de explosieven dan niet te vroeg afgingen daar waar de vliegtuigen naar binnen vlogen? Ook een lastige, maar voor slimme specialisten mogelijk niet meer dan een uitdaging. Dit speculeer ik dus maar, dus dit weet ik allemaal niet, maar wel dat in mijn ogen toren 1 en 2 op alle beelden exploderen en het instorten van toren 7 er precies zo uitziet als een controlled demolition...dus rijzen bij mij automatisch dit soort vragen.

Zoals je zegt anonymous, we zijn en worden in elk geval ernstig belogen over zeer ernstige zaken, zoals oorlog voeren op basis van leugens. Zou genoeg moeten zijn om massaal op te treden, maar de massa doet het al minstens decennia niet en de politiek en media vertegenwoordigen de massa wat dat betreft uitstekend.
Wat willen we nou nog meer dan goed belegd brood en spannende spelen? Hmm, veiligheid he, dus mochten de "grootcomplotdenkers" gelijk hebben, dan zal de massa opstaan, niet vanwege wat leugens en ellende in verweggistan.

 
At 9:46 p.m., Blogger Braad Spitt said...

@Gbeliever:
Wat dus ontbreekt in je reactie is een concrete beschrijving van hoe zo'n groot complot eruit zou moeten zien en wie er allemaal bij betrokken zouden moeten zijn.
En daar loopt het dus steeds op stuk, want telkens als iemand een poging doet blijkt dat er alleen maar veel meer vragen onbeantwoord blijven.
.
En nee, ik zie met mijn gezond verstand met de beste wil GEEN explosies bij het neergaan van de Twin Towers.
Die gebouwen zijn drie keer zo hoog als het hoogste gebouw dat ooit door controlled demolition is neergehaald. Er is dus ook minstens drie keer zoveel potentiële energie aanwezig en door z'n hoogte zal het ook sneller vallen dan ieder ander gebouw in de historie. Zo'n ongekend snelle instorting gaat dan uiteraard ook gepaard met meer geweld dan bij alle andere; alleen al omdat alle lucht die in het gebouw aanwezig is met een waanzinnige kracht wordt weg geperst.

 
At 2:37 a.m., Anonymous gbeliever said...

Tja, een concrete beschrijving van hoe zo'n groot complot eruit zou moeten zien en wie er allemaal bij betrokken zouden moeten zijn, hoe zou ik die informatie kunnen hebben en/of waarmaken als eenvoudig internettertje? Ik kan daar maar wat over speculeren en dat doe ik natuurlijk ook wel, maar dat zal mij, laat staan jou of wie dan ook bij z'n gezond verstand, niet kunnen overtuigen, want ik ben geen bron uit de eerste hand of zoiets. Als er een CIA of Mossad achter zou zitten, zou het dus een geheime dienst zijn en die zijn toch zo geheim mogelijk? En van psy-ops hebben ze denk ik ook gehoord en misschien zelfs wel eens gebruik gemaakt? Hmm, ik speculeer hier dus van wel.

Verdient de duivel een advocaat? Ja toch, als hij ontkent dat ie de duivel is, moet je hem een eerlijke kans geven. En terroristen die ontkennen dat ze terrorist zijn? Mag je die trouwens martelen? Mag je bush martelen omdat je hem verdenkt van staatsterrorisme? Ik zou vast wat dan ook bekennen met elektroden op m'n ballen...of de verdrinkingsdood nabij...en jij, of haal je je advocaat erbij?

Tsja, jouw gezond verstand is wel in orde geloof ik, want je kijkt serieus wat je aannemelijker acht, toch? Dat is dus wat mij betreft zoiets als een jurylid in een grote rechtszaak met een grote jury.

 
At 5:51 p.m., Anonymous Anoniem said...

In houd me altijd aan het volgende vast

Hoe groot is de kans dat 2 x een oefening over aanslagen, opeens overgaat in het echie?

Kan iemand DAT eens uitrekenen?

 
At 5:52 p.m., Anonymous Rick said...

In houd me altijd aan het volgende vast

Hoe groot is de kans dat 2 x een oefening over aanslagen, opeens overgaat in het echie?

Kan iemand DAT eens uitrekenen?

 
At 6:25 p.m., Blogger Jay said...

Blijf vooral vasthouden Rick!

Associated Press
August 22, 2002

WASHINGTON -- In what the government describes as a bizarre coincidence, one U.S. intelligence agency was planning an exercise last Sept. 11 in which an errant aircraft crashed into one of its buildings. But the cause wasn't terrorism -- it was to be a simulated accident.

Officials at the Chantilly, Va.-based National Reconnaissance Office had scheduled an exercise that morning in which a small corporate jet crashed into one of the four towers at the agency's headquarters building after experiencing a mechanical failure.

 
At 6:28 p.m., Blogger Jay said...

http://www.usatoday.com/news/nation/2002-08-22-sept-11-plane-drill-_x.htm

 
At 3:36 p.m., Anonymous Rick said...

Yep!

en deze

A fictional "scenario" of multiple bomb attacks on London's underground took place at exactly the same time as the bomb attack on July 7, 2005.

 
At 3:38 p.m., Anonymous Rick said...

1 x een a bizarre coincidence....?

OK (Wil ik nog geloven)

maar 2 x ??

Never!!!!

 
At 6:18 p.m., Blogger Jay said...

Ik hoop toch niet dat je deze bedoelt Rick, want deze was in 2003 en de aanslag was in 2005.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/3086116.stm

 

Een reactie posten

<< Home