maandag, november 06, 2006

Doodzwijgen


Moeten we ons schuldig voelen? Onder de kop Doodzwijgen en debunken werkt! lezen we bij Niburu: "Nu bijna twee maanden na de opleving van 9/11 op tv en op het internet lijkt de zoektocht naar de waarheid niet meer zo belangrijk. De programma's op tv die systematisch de achterdocht van de burgers debunkten door met wazige onderzoeken zaken aan te tonen die eigenlijk helemaal niet van belang zijn voor het achterhalen van het waarheidsgehalte in het officiële onderzoek hebben hun werk gedaan. Je hoort bijna niemand meer over 911. Desalniettemin zijn de gevolgen van de conclusies uit dit rapport de oorzaak voor de ellende die wereldwijd gevoeld kan worden."

Niburu vervolgt: "De wereld is vanaf de gewraakte datum onderhevig aan een negatieve kentering die zijn weerga niet kent. Politiek overal ter wereld scherpt de regels aan waardoor de gewone burger gestraft wordt voor vergrijpen die anderen gepleegd hebben onder het mom van bescherming en controle. Camera's verschijnen op alle hoeken van grote steden, paspoorten moeten voorzien worden van foto's waarop de gelukkige zichzelf niet meer mag zijn, maar de angst die de overheid ons oplegt doet uitstralen. Banken vragen aan levenslange klanten nieuwe identificatie en dat alles terwijl de echte criminelen vrij rondlopen omdat de overheid wel de regels maakt maar er verder niet op toeziet."

Het is bekend dat complotdenkers iedere verscherping van de veiligheid automatisch in verband brengen met 9/11. Sterker nog: je leest steeds vaker dat 9/11 in scène is gezet zodat vrijheidsbeperkende wetten konden worden doorgedrukt, alsof het een vooropgezet satanisch plan zou zijn. Als dat zo was zouden die regeringen die wetten al in 2002 hebben aangenomen. Waarom zou je daar vijf jaar mee wachten?

Dat de omstreden wet voor terreurverdachten in de VS een schending inhoudt van de mensenrechten en de internationale rechtsorde, daarover zijn velen - van de VN tot het Rode Kruis - het inmiddels roerend eens. Terreurverdachten verliezen het constitutionele recht om hun gevangenschap voor de rechter aan te vechten, verdachten mogen eindeloos worden vastgehouden, zolang ze niet worden berecht, en zo zijn er nog wat regels die op gespannen voet staan met de Amerikaanse grondwet.

Alleen, ging de discussie bij de complotdenkers daar nu maar eens over, in plaats van te suggereren dat Bush een geheim plan zou hebben om zijn eigen bevolking te geselen. Zoals ook de identificatieplicht bij banken - let wel: in Nederland - niet het gevolg is van 9/11, maar verband houdt met de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) die fraude en witwassen moet tegengaan.

Maar nee, de complotters gooien gemakshalve alles op een hoop. De terreurwetten zijn in hun ogen immers de opmaat tot de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Een politiestaat. Das Dritte Reich.

Programma's de schuld geven die "systematisch de achterdocht van de burgers debunkten" - kennelijk wordt VARA's Zembla bedoeld - is ook al niet zo sterk. De complotdenkers kwamen met een tamelijk ongeloofwaardig verhaal dat aan alle kanten is doorgeprikt. En hoewel ze zich terecht druk maken over de spanning tussen de noodzaak van verdere maatregelen en het belang van het handhaven van burgelijke vrijheden - meer dan de Nederlandse media, ook daarin hebben ze gelijk - gebeurt ook dat weer eens vanuit een volstrekt idiote premisse.

En dus zal het met het NWO complot vermoedelijk net zo gaan als met het 9/11 complot: het wordt onderuit gehaald en tenslotte doodgewegen.

18 Comments:

At 9:10 a.m., Blogger Democrat said...

Over identificatie en het bankwezen: zolang je een Carribische (of weet ik wat voor bananeneiland) bank kan kopen/oprichten en vrolijk en zonder vragen chartaal weer giraal kan maken en het Westerse systeem in kan pompen, is die hele WID een druppel op de gloeiende plaat.

Pesterij voor de gewone man en de echte boeven hebben er toch geen last van. Het zal ook vast niet veranderen.

Of dat nou het werk is van een complot die deze bank'ingang' nodig heeft, onwil of onmacht, dat laat ik wel aan 911-complotdenkers over.

 
At 1:16 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ongelukkigerwijs zijn vele regeringen, religies en filosofieën gemanipuleerd om veel van de waarheid voor ons verborgen te houden, zodat anderen de macht en de controle in stand konden houden. De recente vergeldingsacties tegen de zogenaamde terroristische aanvallen in de USA zal t.z.t. laten zien dat dit een van de laatste pogingen zijn om ons onder controle te houden. Het is echter tijd dat de wereldbevolking gaat begrijpen dat we alleen maar vrede willen, ondanks alles wat ons door een gemanipuleerde massamedia wordt gepresenteerd.

Veel mensen voelen dat er ‘iets gaat gebeuren’, maar omdat veel van de huidige verandering zich in het onzichtbare universum afspeelt alvorens zich in het zichtbare universum te manifesteren, is dit in het begin moeilijk te begrijpen. Wij hebben in feite deelgenomen aan een groots ‘experiment’, hebben op een hoger begripsniveau toestemming verleend om hier in deze opwindende ‘eindtijd’ te zijn, het einde van één beschaving en het begin van een nieuwe beschaving die bekend staat als het Zevende Gouden Tijdperk die we zullen mee-scheppen.

Anton Teuben

 
At 9:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

Dat er toch nog mensen in die zinloze en vooral hopeloos doorzichtige provocaties van Billy stinken...

 
At 10:36 p.m., Blogger Democrat said...

Sleets, maar toch: "The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.".

Waarheden zijn relatief en verschillend per mens of groep. Wat je er ook van denkt, ik denk dat de mens nog lang niet het beste uit zichzelf en elkaar halen.

 
At 10:43 p.m., Blogger Jay said...

Waar heb je het in godsnaam over Anonymous?

Waar stinken wij in?

Ik snap niet dat jij in al die baggercomplotfilms stinkt die er zijn gemaakt over 9/11.

 
At 11:06 p.m., Blogger Jay said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 12:27 a.m., Anonymous VAB said...

"En dus zal het met het NWO complot vermoedelijk net zo gaan als met het 9/11 complot: het wordt onderuit gehaald en tenslotte doodgewegen."

Wishful thinking, Billy boy(s) (or girl(s)). Er is helemaal niéts onderuit gehaald en er wordt helemaal niéts doodgezwegen. Integendeel. Sinds de eerste week van september jl. leeft de controverse rond 9/11 in alle hoeken van de Nederlandse bevolking. Bovendien vormt jouw eigen provocatieve weblog het levende bewijs van het feit dat er nog lang niks onderuit gehaald is en al helemaal niks wordt doodgezwegen. Jij houdt de 9/11-discussie juist levend, makker. En zo zet je jezelf nu al maandenlang schaakmat.
"Billy the Kid", zei je? Cowboys zijn nooit goede schakers geweest...

 
At 6:52 a.m., Blogger Jay said...

Billy houdt het levend??

Jullie zijn de malloten die het levend houden makker.

 
At 6:56 a.m., Blogger Billythekid said...

"Sinds de eerste week van september jl. leeft de controverse rond 9/11 in alle hoeken van de Nederlandse bevolking."

Natuurlijk, iedereen heeft het er over op straat.

 
At 9:07 a.m., Anonymous Grok said...

"Sinds de eerste week van september jl. leeft de controverse rond 9/11 in alle hoeken van de Nederlandse bevolking."

Gek dat ze bij Niburu een heel andere perceptie daarover hebben ;)

 
At 12:08 p.m., Blogger Democrat said...

Kwestie van met wie je omgaat.

 
At 3:02 p.m., Anonymous lemming said...

Grappig dat ze het inderdaad proberen neer te zetten als een doodgebloed fabeltje, terwijl juist steeds meer mensen hun ogen openen en kritisch durven te zijn!

Het heeft ook met je eigen perceptie van zaken op zij zetten te maken, je moet verder durven te kijken dan wat de media en regering je voorschotelt..

De losse flodders waar billy mee probeert te schieten laten alleen maar zien dat alles als fabeltje wordt gezien op deze site en we vooral maar NIETS van die maffe complotdenkers moeten geloven...

Grappige is juist dat enig weldenkend mens zaken van 2 kanten wilt zien en aangezien we van de ene kant ("officiele theorie") als genoeg hebben moeten slikken lijkt het mij niet zo verwonderlijk dat er een hele groep mensen gaat zitten wroeten naar onwaarheden en feiten om zodoende een gefundeerde mening te krijgen.

Wat de waarheid is weten we niet, maar als we als makke schaapjes alles klakkeloos gaan geloven van wat er ons wordt voorgeschoteld dan komen we er nooit...

 
At 5:39 p.m., Blogger Jay said...

Uhm Billy laat juist ook de andere kant zien Lemming. Ik denk dat ie vast wel weet wat voor complotten er rondgaan.

 
At 7:07 p.m., Anonymous Anoniem said...

Die Anton Teuben begint ook steeds meer Goeroe trekjes te vertonen!

 
At 11:50 p.m., Anonymous VAB said...

Echt, de 9/11-kwestie leeft inmiddels in de gehéle Nederlandse bevolking, van hoog tot laag en van links tot rechts.
Velen durven het nog steeds niet publiekelijk te verkondigen, maar reken maar dat er ook talloze hooggeplaatste personen zijn die VIERKANT achter de 9/11-beweging staan en alles met groot plezier op de voet volgen. Het is alleen jammer dat men dat slechts privé durft zeggen, aan het diner ofzo. Maar wat niet is kan nog komen, zeker nu het politieke tij begint te keren...

 
At 1:03 a.m., Blogger Billythekid said...

Beste VAB, dat roepen jullie nou al zo lang, en er gebeurt helemaal niks.

 
At 5:45 p.m., Anonymous lemming said...

Jay said...
Uhm Billy laat juist ook de andere kant zien Lemming. Ik denk dat ie vast wel weet wat voor complotten er rondgaan.

5:39 PM

Hij zal best weten wat voor complotten er gaande zijn, het gaat me er juist om dat die nou net "underground" zijn en de officiele verhalen al ruim en breed zijn verspreid via verschillende media en regeringen...

Op basis daarvan zijn er nu toch al die oorlogen?

 
At 6:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

niburu uit de lucht?

 

Een reactie posten

<< Home