zondag, februari 17, 2008

Concentratiekampen


Als je complotters mag geloven worden in heel de VS door FEMA kampementen opgezet "om de mensen gevangen te nemen die zich tegen de plannen van de illuminatie verzetten." Bij NuJIJ lezen we: "In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden en kan de gehele bevolking rechtmatig in slavernij gebracht worden."

Dat krijg je er van als je te veel enge complotsites leest, en helemaal die van Alex Jones, die als eerste over deze kampementen begon. Niet dat er ook maar iets van klopt, maar dat doet er niet toe. Er is altijd wel weer een Nederlandse malloot die onmiddellijk bij Jan Marijnissen aan de bel trekt en doodleuk schrijft: "Het grootste kamp in Alaska zou zelfs zo'n 2 miljoen mensen kunnen herbergen!" Wat, twee miljoen gevangenen op 626,932 inwoners?

FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency en is niks anders dan de rampenbestrijdingsdienst. Bij de overstromingen in New Orleans kwam de FEMA in actie en ook terrorisme valt onder de verantwoordelijkheid van FEMA nu het onderdeel is van het Department of Homeland Security (DHS). "The primary mission of the Federal Emergency Management Agency is to reduce the loss of life and property and protect the Nation from all hazards, including natural disasters, acts of terrorism, and other man-made disasters, by leading and supporting the Nation in a risk-based, comprehensive emergency management system of preparedness, protection, response, recovery, and mitigation."

Duidelijke taal zou je zeggen. Maar nee, op basis van nieuwe federale bevoegdheden en (vage) krantenberichten over mogelijke detentiekampen van Homeland Security beweren complotters dat er door FEMA tussen de 600 en 800 concentratiekampen worden gebouwd waar ongehoorzame burgers kunnen worden opgesloten. Het lijkt wat ongeloofwaardig voor een organisatie van amper 2600 medewerkers, maar dat neemt niet weg dat complotters hard op zoek zijn gegaan naar die kampen. Op You Tube zien we bijvoorbeeld een filmpje van oude Amtrak loods in Beech Grove, Indiana, maar dat schijnt gewoon toe te behoren aan de plaatselijke politie. Ook van andere meldingen blijkt maar bitter weinig te kloppen. Elke verlaten loods met tralies is volgens de complottertjes een gevangenis.

Tot groot vermaak natuurlijk van debunkers van het RANDI Forum. "As long as we are scouting locations, I recommend Death Valley. Several favorable attribute: Has "Death" in the name. Government Owned. Remote. Really big. Really hot. Really low. Hungry coyotes. Charles Manson lived there. Only visited by French and German tourists in the summer."

Labels:

189 Comments:

At 11:15 a.m., Anonymous pasteking said...

Concentratiekampen waren ook niet slechts voorbehouden aan Nazi's, Sovjets of noord Koreanen, ook bijvoorbeeld Spanjaarden, Serviërs en Amerikanen kennen het gebruik van dergelijke kampen maar al te goed. Het grote verschil tussen een detentiekamp of gevangenis en een concentratiekamp is dat je in de laatste vastgehouden kan worden om hetgeen je bent in plaats van wat je gedaan hebt. In die zin loopt iedereen het risico om onder willekeurig welk bewind te verdwijnen. Zal het niet met zo'n vaart lopen denkt u? Nou dat kan men zich afvragen. Het is bijvoorbeeld een publiek geheim dat er onder auspiciën van de FEMA wetgeving in Amerika grote 'opvangfaciliteiten' zijn opgericht die men in een mum van tijd kan vullen met grote hoeveelheden mensen. Paranoïde zijn wil nog niet zeggen dat je niet gevolgd wordt.Hoe kon het dat tijdens de opkomst van de Nazi's een heleboel Joden en andere 'minderwaardigen' zo rustig konden blijven zitten waar ze zaten, berustend in een vals idee dat 'het allemaal wel mee zou vallen'. Al vanaf de vroege jaren '30 waren er lieden die we tegenwoordig 'alu-hoedjes' (complot-denkers) zouden noemen die waarschuwden voor het naderende Nazi gevaar. Verhalen over de bouw van de kampen en een op handen zijnde massale vernietiging drongen bij de mensen niet door of werden domweg weggefilterd. Zelfs toen al lang duidelijk was dat deportaties niets met 'relocaliseren' te maken hadden hielden veel mensen de ogen stijf dicht en pakte keurig de koffers in om op ‘Befehl’ te verschijnen bij het station.
Met het startschot van Bush onder de noemer 'wie niet voor ons is, is tegen ons' begon de propaganda-'War on terror'. Het vijandbeeld werd gecreëerd en er begonnen mensen te verdwijnen in 'gevangenissen'zoals 'Guantanamo Bay detention camp'.

Volgens de Amerikaanse overheid zouden de gevangenen 'krijgsgevangen' zijn. Maar wie beter kijkt ziet dat de 'gedetineerden' niet onder internationaal toezicht staan. De regelgeving m.b.t. krijgsgevangen zoals opgetekend in de conventie van Geneve zijn niet van toepassing op de gevangenen van Guantanamo Bay. Amerika heeft daadwerkelijk god-weet-waar en zonder juridische tussenkomst mensen opgepakt als ‘terreurverdachten’ aangemerkt en in kampen zoals Guantanamo Bay opgesloten. In 2006 kreeg Halliburton (o.a. ook leverancier van de huurlingen in Irak) een contract van het Amerkaanse Department of Homeland Security ter waarde van 385 miljoen dollar om op Amerikaanse bodem 'Emergency internment camps' te bouwen. Internering en doorvoerkampen dus voor 'tijdelijke' detentie. Maar detentie van wie eigenlijk? Onderzoek journalist Dave Lindorff schreef in 'CounterPunch' dat deze kampen ruimte bieden aan meer dan 400.000 mensen. Men schat het totaal aantal kampen in Amerika op 800.Buiten het bouwen van kampen enerzijds en de wetgeving zoals FEMA anderzijds bouwt de Bush regering nog meer wetten in. Zo is daar het herziene Insurrection Act (10. USC 331-335). Deze wet staat de Amerikaanse president toe om buiten het Congres om de binnenlandse strijdkrachten in te zetten om het 'publiek te onderdrukken' in geval van een nationale ramp, incident, gezondheidsprobleem of terreur aanval.Langzaam maar zeker zien we de ontplooiing van een plan die de 'alu-hoedjes' van 50 jaar geleden ook al zagen. Een netwerk van kampen en geheime gevangenissen groeit, wetten worden gemaakt die het mogelijk maken om met ijzeren vuist te regeren en mensen in kampen te stoppen. Een vaag en breed vijandsbeeld onder de noemer 'terrorist' wordt zorgvuldig gecultiveerd en dat alles onder de drogreden 'voor uw veiligheid en vrijheid'.

 
At 11:27 a.m., Anonymous Anoniem said...

je hebt nogal moeite met fantasie van werkelijkheid te onderscheiden he?

En als je TOCH niks te vertellen hebt waarom geef je dan niet gewoon |de link naar waar je het vandaan haalt?
Wel zo netjes, al was het alleen.maar voor de auteur wiens hersenspinselen je ongevraagd jat.

Dom stuk vreten.

 
At 12:08 p.m., Anonymous Rogier said...

Hij heeft het weer zo snel zitten koppiepeesten dat hij de opmerking over de alu hoedjes over het hoofd heeft gezien.

 
At 12:16 p.m., Anonymous sandocan said...

"Dom stuk vreten."

Wil de moderator a.u.b. iets doen aan dit ongelukkig en in de hoek gedrukte debunk troll? Als braadslit hier de hele dag ongesteld op een ieder gaat zitten foeteren, is de lol er snel vanaf Billythekid (slijm slijm). Bovendien weet ik dat braad zich wezenloos opgejaagd voelt door hetgeen hem sinds hij online is voor de voeten wordt geworpen. Deze met nsb-mentaliteiten verziekte debunk prostituee, weet volgens mij niet meer zo goed hoe zich te gedragen tegenover de moedigen van geest en heldhaftigen van daad. Blijkbaar hebben zijn pooiers uit verwegistan (tel-aviv) hun snorretjes en pijpenkrulletjes ook voor hem gedrukt? Braad is terecht de hirschi alie van zapburu, omdat hij met zijn zionisten-streken alles en iedereen van zich vervreemt. Bij het afvoeren van on-mensen als braad zal ik mij ter ontsmetting van de mensheid ontfermen over datgene wat deze mens-verrader zoal achterlaat. Dat afval zal alleen nog dienst kunnen doen als brandstof voor de ovens waarin zijn soort tot opluchting van de redelijkheid der mensheid in zal worden gelautert. Via zijn verradelijke nsb-methodiek, snauwt en jaagt hij dagelijks een ieder die niet voor hem wil kruipen (onder het befehl aan billy te sencureren), machteloos en met veel blinde woede veel bezoekers weg? En dat pik jij allemaal maar billy? Braad hebben ze jou bij je geboorte per ongeluk uit nood de nageboorte laten opvreten? En is het daarom dat jij hier tot aan je hartaanval zo zwakzinnig denkt tekeer te moeten gaan? Vertel eens vrind...

 
At 12:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

Er is ook helemaal geen genocide in Irak. Bestaat niet. Die beelden die ons bereiken zijn zwaar overdreven. Die mensen zijn nu allemaal blij en gelukkig. Ze zijn bevrijd!

Al die executive orders bestaan ook niet. Lijkt maar zo.

Homeland security is onzin. Echt.

Komt er geen einde aan de goedgelovigheid van Braad en Billy?

Wat een kneuzen.

 
At 12:24 p.m., Anonymous sandocan said...

O ja braad, gisteren bij het af-leggen van je ip-gegevens zag ik dat er een scootmobiel bij je voor de voordeur stond... Of is dat ding van je vrouw? Vandaar dat je inmobiel maar vooral als een rand-debiel je tijd hier gefrustreerd met ons verplicht bent te vullen? Hahaha... Ik stel voor om een zapburu reunie te organiseren!!!

 
At 12:35 p.m., Anonymous Rogier said...

"Homeland security is onzin. Echt."

Home Security bestaat natuurlijk, maar de kampen zijn volkomen onzin. Of is dit weer het zoveelste het-moet-wel-waar-zijn-maar-kan-het-niet-bewijzen verhaaltje van je?

 
At 12:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

je bent een triest ventje, sandocan

 
At 12:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

Er is ook helemaal geen genocide in Irak. Bestaat niet. Die beelden die ons bereiken zijn zwaar overdreven. Die mensen zijn nu allemaal blij en gelukkig. Ze zijn bevrijd!

uhhhhhhhhhh anoniem heeft de leesbril niet op?
Dit gaat over "concentratiekampen" in de VS.

Tis ook lastig he?

 
At 12:44 p.m., Anonymous Rogier said...

O ja, de executive orders. Bedoel je deze soms?

 
At 12:46 p.m., Anonymous Anoniem said...

http://www.vrijheids.net/?p=521

Concentratiekampen in Amerika

Al jaren schreeuwen ‘conspiracy-websites’ over het bestaan van concentratiekampen in Amerika. Hoewel al geruime tijd videos van dit soort kampen op Internet te vinden zijn durfden slechts weinigen de informatie serieus te nemen. Maar sinds 2006 valt er weinig meer te ontkennen, nu o.a. FoxNews en de New York Times rapporteerden dat Halliburton voor een half miljard dollars aan orders heeft ontvangen voor de bouw van gigantische detentiekampen voor het geval er “vanwege een noodtoestand een vloedgolf aan immigranten het land binnen zou komen”. Andere mogelijkheden waarvoor dit soort detentiecentra nodig zijn, aldus woordvoerders van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, zijn natuurrampen en “nieuwe programma’s waarvoor aanvullende detentie-ruimte benodigd is”. Na het officieel bekend worden hiervan werd in de media wild gespeculeerd dat de gigantische detentiekampen gebruikt zouden kunnen worden voor het opsluiten van Amerikaanse burgers, zoals de complotdenkers al tien jaar verkondigen. Maar volgens de autoriteiten ontbreekt voor dat soort aantijgingen elke grond.

Je zou nog de schouders op kunnen halen onder het motto “het zal zo’n vaart niet lopen”, maar deze berichten kregen ineens een heel andere lading toen een week geleden bekend werd dat de voormalige Amerikaanse politiecommandant J Edgar Hoover begin jaren vijftig een plan had om 12.000 Amerikanen op te pakken. Ook in de “vrije wereld” kunnen de dingen blijkbaar zo gaan. Het ANP schrijft:

"Zij vormden volgens de FBI-directeur mogelijk een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat blijkt uit tot voor kort geheime stukken waaruit dagblad The New York Times zondag citeert.
Hoover, die tot zijn dood in 1972 48 jaar lang aan het roer stond van de FBI, stuurde zijn voorstel vlak na het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 naar de toenmalige Amerikaanse president Harry Truman. Met de massale arrestaties wilde de federale politie het land beschermen “tegen verraad, spionage en sabotage”. Het wettelijke recht op habeas corpus, het in beroep gaan tegen een illegale arrestatie, zou de verdachten worden ontnomen."

Met de recente anti-terreurwetgeving is het recht op habeas corpus nog slechts een schim uit het verleden. Door de steeds ruimere definitie van het begrip ‘terrorische activiteiten’ kan elke snelheidsovertreder, blogger of vredesactivist in het geheim worden opgepakt en opgesloten, zonder proces, en zonder zelfs maar te weten wat de beschuldiging is. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse antiterroristenlijst volgens recente berichten reeds meer dan 750.000 namen bevat, en er zijn voorbeelden te over van vredesactivisten en kritische journalisten die het vliegtuig niet meer in mochten omdat ze op die lijst staan.

De regering Bush heeft de laatste jaren een hele berg Executive Orders opgesteld en goedgekeurd opdat bij bijvoorbeeld een (zelf uitgevoerde) chemische of nucleaire aanval of een grootschalige vogelgriep-epidiemie de noodtoestand uitgeroepen kan worden en iedereen die zich kritisch uitlaat over het gevoerde beleid (”de verraders”) kan worden opgesloten.
Het heeft er alle schijn van dat dit de ware bedoeling is achter de detentiekampen die Halliburton aan het bouwen is.

 
At 12:46 p.m., Anonymous Rogier said...

"Wil de moderator a.u.b. iets doen aan dit ongelukkig en in de hoek gedrukte debunk troll?"

Waarom? Om dat maffe gezever van jou meer ruimte te geven, zeker. Bij Zapruder lustten ze je ook al niet.

 
At 12:49 p.m., Anonymous Anoniem said...

..en nog meer gekoppiepeest. De zoveelste demonstratie van het niet kunnen formuleren van een eigen mening. Ze leren het ook nooit he?

 
At 1:18 p.m., Anonymous sandocan said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 1:22 p.m., Anonymous Anoniem said...

sandocan demonstreert z'n onbenul. je bent een ziek ventje.

 
At 1:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Tjonge, wat zijn jullie toch een stelletje onnozelaars. Ik zal één poging doen om hier serieus op in te gaan:

1) "Als je complotters mag geloven"

Hier gaat het artikel al de mist in; al direct wordt jullie ziekelijke obsessie met een imaginaire, door jullie "complotters" genoemde groep mensen duidelijk. Die 'complotters' hebben namelijk niets met het bestaan van deze kampen te maken.

2) Vervolgens komen jullie met een paar vage websites aan. WAAROM NIET GEWOON DE WEBSITE VAN HALLIBURTON ZELF, WAAROP DE BOUW VAN DEZE KAMPEN GEWOON WORDT AANGEKONDIGD?? Nee, stel je voor zeg, dan klopt jullie verhaal niet weer en valt er niets meer te mopperen op 'complotters'.

http://www.halliburton.com/default/main/halliburton/eng/news/source_files/news.jsp?newsurl=/default/main/halliburton/eng/news/source_files/press_release/2006/kbrnws_012406.html

3)"Dat krijg je er van als je te veel enge complotsites leest,"

Blablablabla, daar gaan we weer. En natuurlijk AJ effe bashen, doet het altijd goed in debunkland. Waarom niet gewoon over die kampen schrijven? Neeeeee, daar moet de aandacht juist vanaf worden geleid..

3) "Bij de overstromingen in New Orleans kwam de FEMA in actie en ook terrorisme valt onder de verantwoordelijkheid van FEMA nu het onderdeel is van het Department of Homeland Security (DHS)."

Inderdaad, bij New Orleans kwam FEMA ook 'in actie', weten jullie nog wat ze daar hebben gedaan? Wat ze daar deden had in elk geval weinig van doen met 'rampenbestrijding'!! Doe je huiswerk es zou ik zeggen.

4) "Duidelijke taal zou je zeggen"

Blablabla, gewoon tekst gecoopypeest van de website zelf. Propaganda dus.

5) "op basis van nieuwe federale bevoegdheden en (vage) krantenberichten"

Nogmaals, HALLIBURTON HEEFT HET ZELF BEKEND GEMAAKT OP HUN EIGEN WEBSITE. Als het jullie niet bevalt, dan moet je dus bij Halli zijn in plaats van dit domme gezwets over 'vage krantenberichten'.

6)"Op You Tube zien we bijvoorbeeld een filmpje van oude Amtrak loods in Beech Grove, Indiana, maar dat schijnt gewoon toe te behoren aan de plaatselijke politie."

Achzo, het "schijnt" zo te zijn. Een plaatselijke politiebeambte zegt het, dus dan MOET het wel waar zijn, toch? Dit bewijst wederom dat - zolang het maar in jullie straatje past - je alles KLAKKELOOS voor waarheid aanneemt, EXCACT HETZELFDE GEDRAG wat jullie de door jullie genoemde 'complotters' keer op keer verwijten. In plaats van Billy en Braad zouden jullie beter Hippo en Criet kunnen heten. :)

De rest van het artikel laat ik maar voor wat het is, BAGGER. Dit is weer een zielige poging van een stelletje desinfotrollen om de feiten zoals notabene door Halliburton zelf bekend zijn gemaakt te ridiculiseren. Bovendien is dit verghaal al ZOOO OUD dus wat jullie bezielt om daar nu mee aan te komen is mij ook een raadsel.

 
At 1:47 p.m., Anonymous Anoniem said...

hahaha, onnozelheid troef weer! :D

1. Die 'complotters' hebben namelijk niets met het bestaan van deze kampen te maken.

Jawel, want zij zijn het die de verhalen verzinnen.

2. LEES die website van Halliburton dan, idioot!

ogmaals, HALLIBURTON HEEFT HET ZELF BEKEND GEMAAKT OP HUN EIGEN WEBSITE. Als het jullie niet bevalt, dan moet je dus bij Halli zijn in plaats van dit domme gezwets over 'vage krantenberichten'.

LEES die website van Halliburton dan, idioot!


Hoe godvergeten onnozel kan je zijn zeg? Hoe moet je nog een parodie op dit soort dommigheid maken?

LEES die website van Halliburton dan, idioot!

 
At 1:49 p.m., Anonymous Anoniem said...

Hier is trouwens de aankondiging van Halliburton, het bedrijf waar KBR onderdeel van uitmaakt:

***

ARLINGTON, Virginia – KBR announced today that its Government and Infrastructure division has been awarded an Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ) contract to support the Department of Homeland Security’s (DHS) U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) facilities in the event of an emergency. KBR is the engineering and construction subsidiary of Halliburton (NYSE:HAL).

With a maximum total $385 million over a five-year term, consisting of a one-year based period and four one-year options, the competitively awarded contract will be executed by the U.S. Army Corps of Engineers, Fort Worth District. KBR held the previous ICE contract from 2000 through 2005.

“We are especially gratified to be awarded this contract because it builds on our extremely strong track record in the arena of emergency operations support,” said Bruce Stanski, executive vice president, KBR Government and Infrastructure. “We look forward to continuing the good work we have been doing to support our customer whenever and wherever we are needed.”

The contract, which is effective immediately, provides for establishing TEMPORARY DETENTION AND PROCESSING CAPABILITIES to augment existing ICE Detention and Removal Operations (DRO) Program facilities IN THE EVENT OF AN IMMIGRATION EMERGENCY into the U.S., or to support the rapid development of new programs. The contingency support contract provides for planning and, if required, initiation of specific engineering, construction and logistics support tasks to establish, operate and maintain one or more expansion facilities.

The contract may also provide migrant detention support to other U.S. Government organizations in the event of an immigration emergency, as well as the development of a plan to react to a national emergency, such as a natural disaster. In the event of a natural disaster, the contractor could be tasked with providing housing for ICE personnel performing law enforcement functions in support of relief efforts.

ICE was established in March 2003 as the largest investigative arm of the Department of Homeland Security. ICE is comprised of four integrated divisions that form a 21st century law enforcement agency with broad responsibilities for a number of key homeland security priorities.

KBR is a global engineering, construction, technology and services company. Whether designing an LNG facility, serving as a defense industry contractor, or providing small capital construction, KBR delivers world-class service and performance. KBR employs more than 60,000 people in 43 countries around the world.

Halliburton, founded in 1919, is one of the world's largest providers of products and services to the petroleum and energy industries. The company serves its customers with a broad range of products and services through its Energy Services Group and KBR. Visit the company's World Wide Web site at www.halliburton.com.

***

Hiermee kan jullie verhaal dus de prullebak in.

 
At 1:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

En voor de duidelijkheid:

LEES die website van Halliburton dan!

Complottertjes moeten ook wel over speciale gaven beschikken om keer op keer met linkjes aan te komen die hun eigen ongelijk bewijzen, om desondanks maar te blijven roepen dat ze gelijk hebben. Stelletje onnozelaars.

LEES die website van Halliburton dan!

 
At 1:51 p.m., Anonymous Anoniem said...

hahaha, en in plaats van te lezen gaat ie het koppiepeesten!! =)

Ja, heel fraai weer, zo'n demonstratie onbenul. En ga je het nu dan even zelf lezen?

 
At 1:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

Voor de rest heb ik wel wat beters te doen dan de hele dag te bakkeleien met deze onnozele desinfotrol genaamd braadspitt die nog niet eens een kip van een ei kan onderscheiden.

 
At 1:53 p.m., Blogger Billythekid said...

"WAAROM NIET GEWOON DE WEBSITE VAN HALLIBURTON ZELF, WAAROP DE BOUW VAN DEZE KAMPEN GEWOON WORDT AANGEKONDIGD??"

Om te beginnen. Ik verwijs er wel degelijk naar in de tekst met link: "A little-known $385 million contract for Halliburton subsidiary KBR to build detention facilities for "an emergency influx of immigrants".

Alleen heeft dit niets met FEMA te maken. Laat staan met 800 kampen. Het is een contract voor ICE (Immigration Customs Enforcement).

Lees dit maar in de New York Times:

"In recent months, the Homeland Security Department has promised to increase bed space in its detention centers to hold thousands of illegal immigrants awaiting deportation. In the first quarter of the 2006 fiscal year, nearly 60 percent of the illegal immigrants apprehended from countries other than Mexico were released on their own recognizance."

"Advocates for immigrants said they feared that the new contract was another indication that the government planned to expand the detention of illegal immigrants, including those seeking asylum."

Ms. Zuieback said the KBR contract was not intended for that.

Duidelijk zo, of beroep je je weer op vage complotsites?

 
At 1:55 p.m., Anonymous Anoniem said...

Affijn, iedereen kan nu zelf de herkomst van het verhaal achterhalen: niet 'complotters' dus maar Halliburton dus. Zoals gewoonlijk zit zapburu er weer falikant naast.

I rest my case.

 
At 2:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Voor de rest heb ik wel wat beters te doen dan de hele dag te bakkeleien met deze onnozele desinfotrol genaamd braadspitt die nog niet eens een kip van een ei kan onderscheiden.

Je verdomt het dus om je eigen link en koppiepeest te lezen?! hahahaha, die complottertjes toch! =D

Maar goed, bedankt weer voor deze demonstratie. Het vrolijkt de reactiepanelen weer een beetje op na dat overloze gezeik over joden.

 
At 2:01 p.m., Blogger Billythekid said...

Je begrijpt er dus steeds nog geen hout van. Nog een keer dan: Halliburton = immigratie. Leg mij nu even het verband uit met FEMA. Heeft FEMA iets met immigratie te maken? Dit is wat complotters voortdurend doen: ze trekken geen feiten na, maar trekken voorbarige conclusies en verwijzen dan naar een bron, waar iets heel anders blijkt te staan.

 
At 2:02 p.m., Anonymous Anoniem said...

Affijn, iedereen kan nu zelf de herkomst van het verhaal achterhalen: niet 'complotters' dus maar Halliburton dus. Zoals gewoonlijk zit zapburu er weer falikant naast.

I rest my case.


Toe nou, doe je zelf eens een plezier en LEES dat stuk nou eens. Misschien valt het kwartje dan eens.
Dit is erg treurig zo...

 
At 2:16 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ondertussen is 'anoniem' er maar weer wijselijk tussenuitgeknepen..

..maar ach, hij heeft in ieder geval nog eens onderstreept dat de verhalen WEL uit de koker komen van de complottertjes en NIET uit de koker van Halliburton, laat staan FEMA.

Het enige wat je hoeft te doen is datgene wat 'anoniem' vertikt te doen: namelijk datgene lezen waar ie naar linkt.

Heeeeel goed weer, 'anoniem'.. en dan natuurlijk je blijven beklagen waarom de "main stream media" je "nieuws" maar niet oppikken, he?

 
At 3:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

"..maar ach, hij heeft in ieder geval nog eens onderstreept dat de verhalen WEL uit de koker komen van de complottertjes en NIET uit de koker van Halliburton, laat staan FEMA."

Aldus de betweterige desinfotrol.

 
At 3:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

Oliver North Questioned - Rex 84 Exposed During Iran Contra

http://www.youtube.com/watch?v=Ug0IL7k3elQ

Rex 84 Executive Orders Compilation

http://www.youtube.com/watch?v=5voW5MzgVXs

Maarnee, natuurlijk is er niets aan de hand, hoe komen ze toch erbij..

Slaap lekker verder jongens, dan kunnen jullie in de toekomst zeggen: WIR HABEN ES NICHT GEWUST.

 
At 3:37 p.m., Blogger Billythekid said...

Gewoon negeren wat ik gezegd heb en maar weer koppig verwijzen naar links die er niet toe doen. Feiten doen er niet toe bij complotters.

 
At 3:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

Hier nog meer info:

A few years ago, I first learned of the camps. 600+ FEMA internment camps within these United States. They are what some are calling our future concentration camps. They are there and there by executive order. It’s a fact that cannot be denied. While researching the location of the camps, I was made aware that some, like the ones in Alaska, are only accessible by air and rail transportation. It was this fact that brought me to a new reality. A new found fear of trains. Many researchers have cited the existence of over 107, white, UN railroad cars that have been built by independent contracters in the United States.
These cars can hold dozens of prisoners and have, on numerous occasions, been shown to have 135 human shackles in each car. These would be the cars that FEMA would transfer such terrorists/dissidents to their forced labor, internment, or concentration camps.[C I L F=civilian inmate labor facility] A terrorist who may have only been a peaceful protestor at the Republican National Convention. Or perhaps an individual who had an interest in the wrong book at the library. (A reference to the post 9/11 “What if America, Wasn’t America?” line of commercials.)
Upon the instigation of martial law, FEMA’s infamous “RED and BLUE” List, with over 6 million Americans marked for priority arrest, would determine the location of your camp and your fate. It would be the beginning of many more arrests to come. But even if you deny the existence of that list, this one fact cannot be ignored: someone, for some reason, would be on a train to a FEMA camp in a time of national emergency.
Speaking on anonymity, an employee of a manufacturer of railcars stated that Gunderson Rail Car Co. received a contract to build over 400 boxcars. These boxcars were ordered and paid for by the UN. They were white and they had shackles built into them. Shackles possibly for a brother, a sister, a mother, or you. Another company was making the boxcars as well. A company called Thrall Railcar. Thrall Rail Car merged with Trinity Industries, Inc. in October of 2001 to form the Trinity Rail Group.[One location of ‘Trinity’ is Springfield, Missouri, close to The Burlington Northern Railway.
For those of you who believe in David Icke’s views on occult symbolism in corporate logos, I’ll simply add that Trinity Industries has “3 pyramids” in their logo. If you don’t, I’ll also add that on the Board of Directors of Trinity Rail Group is Craig J. Duchossois. He is a heavy contributor to the Bush-Cheney 04, Inc. re-election campaign and labeled a Pioneer.
A Pioneer is someone who has contributed more than $100,000 to the re-election campaign. Craig J. Duchossois is also Chairman of the The Chamberlain Group – a group that sells access and security products for homes and businesses around the world including biometrics.
Now the white boxcars sometimes have been cited to have such labels as “Kansas City Southern” on the side to make them appear more inconspicuous. Boxcars would typically have a number like CSXT 119626 on the side, which is a reporting mark indicating who owns the car and the number being how to route them.
Perhaps the people ordering the boxcars, don’t want you to know where you’re going but simply who sent you there so you know before you die.
I chose to find out now. Kansas City Southern is a transportation holding company that has railroad investments in the U.S., Mexico, and Panama. KCS’s rail holdings and investments are primary components of a NAFTA railway system that links commerical and industrial centers of the U.S., Canada, and Mexico. One of KCS’s Directors is Robert J. Druten.
Druten is also the Executive Vice President and Chief Financial Officer of Hallmark Cards, Inc. But why would a VP of Greeting Cards be on the Board of Directors for a Railroad Company?
Hallmark coincidentally has been chosen every year of Bush’s presidency to produce presidential holiday cards. Robert Druten along with Hallmark have also been making re-election campaign contributions to George W. Bush. As previously stated, KCS has railroad investments in Panama.
A country that George Bush Sr. invaded before Desert Storm under the pretext of Manuel Noriega’s Drug Trafficking. Some say it was the practice invasion for Iraq. So what if KCS has offices in one of the largest drug smuggling ports in the world? If Bush Senior and Junior are truly tied up with KCS, it is entirely possible that key CIA drug smuggling has been primarily coming through our railroad system.
From Panama, up through Mexico, into Texas, straight on to Houston, Dallas (a.k.a. Bush Central) all on KCS rail lines (along with Union Pacific). On December 4, 2003, KCS announced in Pro-Homeland fashion that it has become a certified member of the Customs-Trade Partnership Against Terrorism program, which is run by U.S. Customs and Border Protection of the Department of Homeland Security.
It’s important to note that one of the motivations for companies to participate in the CTPAT is that they will be rewarded with fewer customs inspections when their cargo arrives in the US.
They are agreeing to “self assess” their security under the CTPAT guidelines in exchange for less custom inspections. Sounds like a great program. It almost sounds like letting a student grade his own homework, and for every “A” he gets to skip a day of class.
To further play devil’s advocate, I believe this announcement simply places them under a more suspect connection to our government and FEMA control by establishing the history of a relationship with Homeland Security. Under executive order #11005 the government can take over railroads, inland waterways and public storage facilities in a time of national emergency. Conveniently, all executive orders that would allot FEMA the ability to suspend the constitution are omitted from their own website in their own “executive orders” section.
Why would they even want to control the rails? Why do they not want you to know they have that power? During his role as governor of Texas, George W. Bush met with with Mexican President Ernesto Zedillo on multiple occassions. Incidentally in 2001, President Zedillo was appointed to Union Pacific’s Board of Directors.
He now has a seat on the boards of the Alcoa and Procter & Gamble corporations and a resume very similar to VP Dick Cheney. Oddly enough, Dick Cheney also served on the Board of Directors for Proctor & Gamble and served on Union Pacific’s Board during Zedillo’s presidency. What are the odds? Due to a bad economy and poor leadership, Zedillo was bailed out by the Clinton Administration to save his administration.
Conditions of the bailout required Mexico to deposit all of its export oil revenues as collateral in the Wall Street branch of the U.S. Federal Reserve. This gave the NWO oil cabal even more control over the world’s oil supply. The ex-president also advises the prestigious Council on Foreign Relations, the UN, and David Rockefeller’s Trilateral Commission.
While Zedillo was President and George Bush was governor of Texas, KCS won a $1.4 billon bid which doubled it’s track mileage and made it a key player in growing U.S. Mexican trade by operating Mexico’s busiest rail line into the United States.
Perhaps Zedillo and Bush were discussing more than Border Patrol. Let me go back to Gunderson Rail Car Co. which is a subsidiary of the Greenbrier Companies.
The Greenbriar companies are a leading supplier of transportation equipment and services to the railroad industry. One of Greenbrier’s major european companies is Greenbrier Germany which was obtained in 2000. Greenbrier Germany is a design and marketing group for rail cars. Perhaps the NWO likes german designs on their transports to concentration camps.
They worked so well in the past. On June 17, 2004, the Greenbrier Companies announced that it has received orders from TTX for nearly 7,000 railcars valued at approximately $400 million principally for production in North America.
It is the largest single award Greenbrier has ever received. In all, Greenbrier owns over 12,000 railcars and performs management services for approximately 113,000 railcars. I wonder how many boxcars they have “off the record” for those clients that cannot be acknowledged.
Finally, TTX has a friend of Cheney’s on the Board of Directors, Mr. Robert M. Knight, Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer of Union Pacific. They worked together when Cheney was on the Board. Why is a friend of Cheney’s giving them the largest single order Greenbrier has ever received? What does Bush/Cheney have planned for 2005-2006.
What does the NWO have planned? Bush and Cheney have been shown to have ties to KCS, Union Pacific, Trinity Rail Car, The Chamberlain Group, and The Greenbrier Companies, after only a small amount of internet research. Imagine what you could learn if you followed up on this.
After I began writing this article I was outside and heard a train whistle in the moonlight. For a few moments I felt the sensation of a jew in Nazi Germany. Despite any problems one may have with the above information, you still have to acknowledge the camps.
Those FEMA internment or what some would call, concentration camps. New camps are going up every day. Camps that can only be accessed by Train.

 
At 3:44 p.m., Anonymous Anoniem said...

"links die er niet toe doen"

Nee uiteraard 'doen die er niet toe' want ze halen jouw hele verhaal onderuit.

 
At 3:46 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Nee uiteraard 'doen die er niet toe' want ze halen jouw hele verhaal onderuit."

OMG!
\

LEES die links nou eens!!

Man man man, hoe erg kunnen die oogkleppen zijn, zeg?
Het enige wat het onderuithaalt zijn de complottertjesfantasieen. Maar je verdomt gewoon te lezen.

LEES je eigen links nou eens!!

 
At 3:48 p.m., Anonymous Anoniem said...

Hier nog meer info:

Nee, dat is natuurlijk geen "info", maar gewoon de zoveelste koppiepeest van een ANDERE complotter..

..en zo bevestigen ze elkaar.

Een eigen mening, ho maar.

 
At 3:51 p.m., Anonymous Anoniem said...

maar heb je die Halliburton link van je nu eindelijk al eens gelezen, anoniem?
En wat staat erin? Zeg het nou eens in je eigen woorden, dan leggen we het daarna eens naast wat de nu eigenlijk de claim is van de complottertjes.

maar begin bij het begin:
LEES je eigen link eens.

 
At 4:21 p.m., Anonymous Anoniem said...

Braad, ik ben niet geïnteresseerd in die 'complottertjes' van je. Waar ik eventueel wel geïnteresseerd in zou zijn is een discussie over die kampen of "detention facilities" zo je wilt, maar met jou heeft dat toch geen zin omdat je overduidelijk niet in staat bent een normale discussie aan te gaan.

Jij zit hier niet om discussie te voeren, maar elke vorm van discussie te saboteren met getier en gescheld. Jij bent een desinfotrol zoals ik al eerder constateerde.

 
At 4:24 p.m., Anonymous Anoniem said...

dus jouw idee van "discussie voeren" is het plempen van linkjes die je verdomt om zelf te lezen?

Steeds toon je met je eigen links je eigen ongelijk aan, maar je weigert gewoon de info te lezen waar je zelf mee aankomt.

Ondertussen: het hele idee van FEMA-"concentratiekampen" komt geheel en al uit de pen van de paranoide mafketels.
Die link naar Halliburton toont dat nog eens aan, maar weet jij veel: je leest het toch niet.

Doe dan niet net alsof je "discussieren" wil.

 
At 4:29 p.m., Anonymous Anoniem said...

Prachtig die fantasie van je braadworst. Liegen en een ander van vanalles en nog wat beschuldigen is jouw manier van 'een discussie aangaan' kennelijk.

Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol- Braad is een desinfotrol - Braad is een desinfotrol

 
At 4:33 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Waar ik eventueel wel geïnteresseerd in zou zijn is een discussie over die kampen of "detention facilities" zo je wilt, maar met jou heeft dat toch geen zin omdat je overduidelijk niet in staat bent een normale discussie aan te gaan."

Ach ja, dat is ook altijd zo grappig van de complottertjes. Op een gegeven moment roepen ze dat ze een "normale discussie" aan willen gaan.

Zullen we de eerste regel van je eerste reactie van vandaag er nog eens bijpakken (1:37PM?
"Tjonge, wat zijn jullie toch een stelletje onnozelaars."

..en dat is het idee van een "normale discussie" volgens jou?

Kijk, daar gaat het al fout. Complottertjes willen nooit discussieren. Discussieren doe je op basis van feiten en dat is nu net iets waar complottertjes een broertje dood aan hebben, want dat staat de fantasietjes in de weg (zie bv. de Halliburton-link en anoniem's weigering om z'n eigen link te lezen).
Complottertjes willen hun bange doem-ideeen verbreiden.

Serieus discussieren met complottertjes is dan ook bij voorbaat volstrekt zinloos. Gewoon erom lachen en erop blijven wijzen wat de grootste drogredenen zijn, meer kan je er niet mee. Geloofsovertuigingen zijn geloofsovertuigingen; daar komt geen logische beargumentatie aan te pas.

 
At 4:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Liegen en een ander van vanalles en nog wat beschuldigen is jouw manier van 'een discussie aangaan' kennelijk.

Hoe kom je er toch bij dat ik ooit een discussie met je aan zou willen gaan?
Discussies voer je met mensen die hun denkbeelden kunnen beargumenteren en daarbij logica hanteren.
Met complotters kan je niet discussieren; het bewijs lever je zelf door hardnekkig op een link te wijzen (Halliburton) zonder die link zelf gelezen te hebben.

Je bent een internet-variant van de schreeuwende eind-der-tijden-profeet die in iedere stad wel te vinden is. Zie je daar ooit mensen mee discussieren? Nee, natuurlijk niet. Soms staan de mensen stil om er eens hard om te lachen, of uit pure verwondering, maar dat is het dan ook.

 
At 4:49 p.m., Anonymous Anoniem said...

Lol, braad blijft maar roepen dat m'n eigen link niet zou hebben gelezen. Een mooi voorbeeld van hoe deze desinfotrol zichzelf vanalles wijsmaakt. Hij heeft het nu al 19 keer geroepen, ik hoop voor hem dat hij in zijn eigen kolder gelooft.

Braadworst, je bent een zielige desinfotrol.

 
At 4:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

ja, en nog steeds heb je het blijkbaar niet gelezen; als je het wel gedaan zou hebben zou je ook weten dat die link werkelijk helemaal NIETS van het FEMA-concentratiekampverhaal bevestigt.

Het is ook te treurig voor woorden.. je linkt ernaar.. je linkt er nog eens naar.. dan koppiepeest je het maar..

..en lezen (danwel begrijpen wat er nu eigenlijk instaat) ho maar.

En zo iemand wil dan "normaal discussieren". :/

 
At 4:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Hoe kom je er toch bij dat ik ooit een discussie met je aan zou willen gaan?"

Ehhhhhhhhhm, misschien is dat omdat je de hele tijd op mij reageert..?? *idea*

Godsamme wat ben jij een snuggermans. :)

 
At 4:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

Maar laat eens zien dan dat je het gelezen hebt. Vertel eens wat erin staat?

En leg daarna eens uit op welke manier dat het bestaan van FEMA-concentratiekampen bevestigt, want dat is waar het hier over gaat.

Laat maar eens zien hoe goed je lezen kan.

(wedden dat er nu niks meer komt, of dat er maar weer op een ander onderwerp wordt overgeschakeld? Altijd weer hetzelfde.)

 
At 5:02 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ehhhhhhhhhm, misschien is dat omdat je de hele tijd op mij reageert..?? *idea*

Godsamme wat ben jij een snuggermans. :)


Kijk, dat is nu eens een veelzeggend comment..
blijkbaar is voor jou reageren op elkaar hetzelfde als "discussieren". Je weet blijkbaar niet zo goed wat dat is, discussieren. Dat is ook niet vreemd, want dat doe je namelijk op basis van argumenten en logica. Aangezien jij niet zo goed weet wat dat nu eigenlijk is, is dat geen optie.

Ik reageer op je om je uit te lachen en je te wijzen op de ergste onnozelheden in je comments; dat is het hoogst haalbare.

De enige mensen waarmee jij kan "discussieren" zijn mede-complottertjes die, net als jij, hun standpunten baseren op angst, emotie, wensdenken en magisch denken, en die alles wat hun opvattingen "bevestigt" als bewijs zien en alles negeren wat het ontkracht.

In de echte wereld krijg je geen voet aan de grond.

 
At 5:29 p.m., Anonymous Rogier said...

"Lol, braad blijft maar roepen dat m'n eigen link niet zou hebben gelezen."

Nee, dat blijkt maar weer eens, want het gaat over immigratie-opvang, o.a. in Mexico, FEMA is rampenbestrijding. Er is geen aantoonbare link tussen dit en FEMA. Degene die het heeft over 600FEMA internment camps heeft niks concreets, alleen een lijst van vermoedelijke locaties en als je daar in duikt kom je al gauw tot de ontdekking dat het natte vinger-werk is.

 
At 5:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

""Het grootste kamp in Alaska zou zelfs zo'n 2 miljoen mensen kunnen herbergen!" Wat, twee miljoen gevangenen op 626,932 inwoners?

Dat staat er niet en is weer een typisch voorbeeld van je grenzeloze leegheid. Zegt de Goelag-archipel je nog wat?

 
At 5:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

FEMA "rampenbestrijding"..??

Ja, dat was ook wel te zien tijdens Katrina. *oops*

 
At 5:57 p.m., Anonymous Anoniem said...

Zie je nou, zoals ik al zei.. "anoniem" gaat er maar weer niet op in en probeert weer naar het volgende onderwerp te springen..

..zo gaat het altijd. Het cliché wederom bevestigd

Dat is het idee van "discussie" van een complottertje.

Heb je die Halliburton link nu al eens gelezen? Vertel nu eens wat daar instaat.

 
At 5:58 p.m., Anonymous Anoniem said...

LEES je eigen link nou eens!

Laat eens zien dan dat je discussieren kan. Toe maar!

 
At 6:01 p.m., Anonymous moeder van braad said...

Ik ben een pathologische leugenaar
hallo,

Ik ben Braadspitt 42 jaar en heb een paar dagen geleden ontdekt dat ik een pathologisch leugenaar ben. Ben er door een inmiddels ex (want alle vrouwen die ik vindt, rennen al na 3 weken met de handen in het haar weg!) vriendin op gewezen en ik moet jullie vertellen ik ben erg geschrokken maar ook opgelucht.
Via deze vriendin heb veel informatie ontvangen over dit onderwerp en ik zoek nu ook veel op internet over dit onderwerp op en ik heb een afspraak gemaakt met mijn huisarts om over dit onderwerp te gaan praten en ik wil echt hulp gaan zoeken. Vandaar dat ik dan ook hier gefrustreerd iedereen tegen me in het harnas jaag. Zijn er mensen die hier ook ervaring over helpen of me verder kunnen en willen helpen?? Jij bijvoorbeeld Billy of jij Sandocan?
Ik ben de wanhoop nabij en zie het niet meer zitten, omdat iedereen mij haat!!! (snik snik)

Alvast bedankt van;
Braad S.

 
At 6:03 p.m., Anonymous Anoniem said...

En het volgende bewijs dat 'anoniem' werkelijk nooit iets leest.
Billy citeert een NuJij artikel, en dan gaat 'anoniem' mar roepen "dat het er niet staat".

Hoe dom ben je dan? Het STAAT er toch gewoon?????? Wat heeft het nou voor nut om dan domweg te zeggen dat het niet zo is??

LEEEEEEES die link dan (onder comment #1)!!

"weer een typisch voorbeeld van je grenzeloze leegheid."; zegt 'anoniem' dan..
..ja, van je eigen luiheid om iets te lezen ja.

Tja.. en dat wil dan een "normale discussie". hahaha

 
At 6:08 p.m., Anonymous ex van de leugen proleet said...

Hoi, Braad Spitt, ik heb een half jaar een relatie gehad met een pathologisch leugenaar en het is heel moeilijk te geloven dat 1 persoon zoveel leugens uit zijn mouw kan schudden. Het ging van een "kleinigheidje" zoals een motorrijbewijs hebben tot het liegen over een dodelijke ziekte. Zakelijke successen, diploma's die er niet waren en ga zo maar door.
Overal was wel een zogenaamde verklaring voor. Ook deugden de mensen en vrienden om me heen niet, alleen hij deugde. Mijn wereldje werd steeds kleiner, maar toch heb ik hem na 6 maanden de deur uitgezet, veranderen deed hij niet, want hij deed immers niets verkeerd. Of hij gaf toe dat hij verkeerd bezig was, maar vervolgens ging het gewoon weer verder. Ik denk dat pathologisch leugenaars moeilijk te helpen zijn, want ze vinden zichzelf geweldig en zullen niet toegeven dat ze "ziek" zijn. Mischien kan je hier wat mee? En houd alsjeblieft op met het weg trollen van diegenen die jou met inhoudende zinnigheid steeds weer in de hoek waar de klappen vallen weten te drukken. Nogmaals jij bent een ziekelijk figuurtje en ik heb de hoop voor jou al lang opgegeven...

 
At 6:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

HAHAHAHA, de koppiepeests worden steeds langer!!!

En nog steeds heeft het helemaal NIETS te maken met FEMA-"concentratiekampen".

Blijkbaar wil 'anoniem' nu maar zo snel mogelijk z'n eerdere onzin over de Halliburton-link uit de weg hebben.

Ja, je laat weer perfect zien wat het complottertjesidee is van een "normale discussie".

Geen mening, geen onderbouwing, geen bewijzen..
..enkel en alleen eindeloze koppiepeests..
Nadenken? Beredeneren? Beargumenteren? Allemaal te veel gevraagd.

 
At 6:11 p.m., Anonymous Anoniem said...

En het volgende bewijs dat 'anoniem' werkelijk nooit iets leest.
Billy citeert een NuJij artikel, en dan gaat 'anoniem' mar roepen "dat het er niet staat".

Hoe dom ben je dan? Het STAAT er toch gewoon?????? Wat heeft het nou voor nut om dan domweg te zeggen dat het niet zo is??

LEEEEEEES die link dan (onder comment #1)!!

"weer een typisch voorbeeld van je grenzeloze leegheid."; zegt 'anoniem' dan..
..ja, van je eigen luiheid om iets te lezen ja.

Tja.. en dat wil dan een "normale discussie". hahaha

6:03 PM

 
At 6:12 p.m., Anonymous Anoniem said...

En heb je de Halliburton link inmiddels GELEZEN, 'anoniem'?

Vertel eens wat er in staat? Laat eens zien dat je discussieren kan.

LEES die link nu eens!

(lastig he, een mening formuleren?)

 
At 6:17 p.m., Anonymous Anoniem said...

En voordat ie ondergesneeuwd raakt onder al het overbodige gekoppiepeest.

Dit is toch wel de meest geweldige reactie van de hele draad, die de hele onnozelheid van de 'anoniem' in kwestie goed samenvat:

----------------------------
Anoniem Anoniem zei...

""Het grootste kamp in Alaska zou zelfs zo'n 2 miljoen mensen kunnen herbergen!" Wat, twee miljoen gevangenen op 626,932 inwoners?

Dat staat er niet en is weer een typisch voorbeeld van je grenzeloze leegheid. Zegt de Goelag-archipel je nog wat?

5:53 PM
------------------------------

Nee hoor 'anoniem', staat er niet hoor.. als je niks leest staat er ook niks he?
Hoe godvergeten onnozel kan je zijn?

staat er WEL dus, zie comment #1

 
At 6:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

..en Sandocan gaat maar weer andermans comments koppiepeesten, bij gebrek aan eigen hersens.

De complottertjes laten zich weer van hun "beste" kant zien..
..fantastisch hoor, jongens.

 
At 6:24 p.m., Anonymous Anoniem said...

En heb je de Halliburton link inmiddels GELEZEN, 'anoniem'?

Vertel eens wat er in staat? Laat eens zien dat je discussieren kan.

LEES die link nu eens!

 
At 6:25 p.m., Anonymous Anoniem said...

Waar ik op doel, zucht: er staat niet dat er 2 miljoen alaskezen in dat kamp moeten, dr kunnen 2 miljoen amerikanen in.

T is weer van een niveautje van heb ik jou daar.

 
At 6:28 p.m., Anonymous sandocan said...

Bedankt voor het schrijven van mijn naam met een kapitaal braad. Zoals je daarmee al aantoont, zie ik dat je met deze hint wil aangeven. Blij dat je het respect aan mij wil geven dat ik met mijn inhoudelijkheid tegenover jou hier heb verdient. Dank je braadschaad en hetgeen jij van mij hebt verdient, is nog aan het gisten waardoor ik nu nog niet teveel van mijn kostbare kruit wil verschieten... (wordt vervolgd)

 
At 6:33 p.m., Anonymous Anoniem said...

Bill said: "Gewoon negeren wat ik gezegd heb en maar weer koppig verwijzen naar links die er niet toe doen. Feiten doen er niet toe bij complotters."

Ja maar jij lult maar wat. Waarom zouden we naar jou luisteren?

Oprotten hier. Wij regelen het verder wel.

 
At 6:33 p.m., Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 6:38 p.m., Anonymous sandocan said...

Dit is de wijze waarop braad hier graag met zijn mede debunkertjes discuseert? (zie foto) Hopeloos ouderwets en ongezond voor je lichaam gezien het feit dat wat er bij braad allenmaal uit zijn mond komt erg vermoeiend en smerig is...

http://www.erichufschmid.net/TFC/img/Maxwell_Smart_in_cone_of_silence.

 
At 6:41 p.m., Blogger Billythekid said...

Geen lange lappen tekst, link is voldoende. Weggehaald.

 
At 6:44 p.m., Blogger Billythekid said...

"Waar ik op doel, zucht: er staat niet dat er 2 miljoen alaskezen in dat kamp moeten, dr kunnen 2 miljoen amerikanen in."

En je ziet nou nog niet hoe belachelijk dat is? Twee keer zoveel gevangenen als inwoners? Logisch he?

 
At 6:48 p.m., Anonymous Anoniem said...

There over 600 prison camps in the United States, all fully operational and ready to receive prisoners. They are all staffed and even surrounded by full-time guards, but they are all empty. These camps are to be operated by FEMA (Federal Emergency Management Agency) should Martial Law need to be implemented in the United States.

The Rex 84 Program was established on the reasoning that if a mass exodus of illegal aliens crossed the Mexican/US border, they would be quickly rounded up and detained in detention centers by FEMA. Rex 84 allowed many military bases to be closed down and to be turned into prisons.

Operation Cable Splicer and Garden Plot are the two sub programs which will be implemented once the Rex 84 program is initiated for its proper purpose. Garden Plot is the program to control the population. Cable Splicer is the program for an orderly takeover of the state and local governments by the federal government. FEMA is the executive arm of the coming police state and thus will head up all operations. The Presidential Executive Orders already listed on the Federal Register also are part of the legal framework for this operation.

The camps all have railroad facilities as well as roads leading to and from the detention facilities. Many also have an airport nearby. The majority of the camps can house a population of 20,000 prisoners. Currently, the largest of these facilities is just outside of Fairbanks, Alaska. The Alaskan facility is a massive mental health facility and can hold approximately 2 million people.

A person named Terry Kings wrote an article on his discoveries of camps
located in southern California. His findings are as follows:
Over the last couple months several of us have investigated three soon-to-be prison camps in the Southern California area. We had heard about these sites and wanted to see them for ourselves.

The first one we observed was in Palmdale, California. It is not operating as a prison at the moment but is masquerading as part of a water facility. Now why would there be a facility of this nature out in the middle of nowhere with absolutely no prisoners? The fences that run for miles around this large facility all point inward, and there are large mounds of dirt and dry moat surrounding the central area so the inside area is not visible from the road. There are 3 large loading docks facing the entrance that can be observed from the road. What are these massive docks going to be loading?

We observed white vans patrolling the area and one came out and greeted us with a friendly wave and followed us until we had driven safely beyond the area. What would have happened had we decided to enter the open gate or ask questions?

This facility is across the street from the Palmdale Water Department. The area around the Water Department has fences pointing outward, to keep people out of this dangerous area so as not to drown. Yet, across the street, the fences all point inward. Why? To keep people in? What people? Who are going to be it’s occupants?

There are also signs posted every 50 feet stating: State of California Trespassing Loitering Forbidden By Law Section 555 California Penal Code.

The sign at the entrance says: Pearblossom Operations and Maintenance Subcenter Receiving Department, 34534 116th Street East. There is also a guard shack located at the entrance.

We didn’t venture into this facility, but did circle around it to see if there was anything else visible from the road. We saw miles of fences with the top points all directed inward. There is a railroad track that runs next to the perimeter of this fenced area. The loading docks are large enough to hold railroad cars.

I wonder what they are planning for this facility? They could easily fit 100,000 people in this area. And who would the occupants be?

Another site is located in Brand Park in Glendale. There are newly constructed fences (all outfitted with new wiring that point inward). The fences surround a dry reservoir. There are also new buildings situated in the area. We questioned the idea that there were four armed military personnel walking the park. Since when does a public park need armed guards?

A third site visited was in the San Fernando Valley, adjacent to the Water District. Again, the area around the actual Water District had fences logically pointing out (to keep people out of the dangerous area). And the rest of the adjacent area which went on for several miles was ringed with fences and barbed wire facing inward (to keep what or who in?) Also, interesting was the fact that the addition to the tops of the fences were fairly new as to not even contain any sign of rust on them. Within the grounds was a huge building that the guard said was a training range for policemen. There were newly constructed roads, new gray military looking buildings, and a landing strip. For what? Police cars were constantly patrolling the several mile perimeter of the area.

From the parking lot of the Odyssey Restaurant a better view could be taken of the area that was hidden from site from the highway. There was an area that contained about 100 black boxes that looked like railroad cars. We had heard that loads of railroad cars have been manufactured in Oregon outfitted with shackles. Would these be of that nature? From our position it was hard to determine.

In searching the Internet, I have discovered that there are about 600 of these prison sites around the country (and more literally popping up overnight do they work all night). They are manned, but yet do not contain prisoners. Why do they need all these non-operating prisons? What are they waiting for? We continuously hear that our current prisons are overcrowded and they are releasing prisoners because of this situation. But what about all these facilities? What are they really for? Why are there armed guards yet no one to protect themselves against? And what is going to be the kick-off point to put these facilities into operation?

What would bring about a situation that would call into effect the need for these new prison facilities? A man-made or natural catastrophe? An earthquake, panic due to Y2K, a massive poisoning, a panic of such dimensions to cause nationwide panic?

Once a major disaster occurs (whether it is a real event or manufactured event does not matter) Martial Law is hurriedly put in place and we are all in the hands of the government agencies (FEMA) who thus portray themselves as our protectors. Yet what happens when we question those in authority and how they are taking away all of our freedoms? Will we be the ones detained in these camp sites? And who are they going to round up? Those with guns? Those who ask questions? Those that want to know what’s really going on? Does that include any of us? The seekers of truth?

When first coming across this information I was in a state of total denial. How could this be? I believed our country was free, and always felt a sense of comfort in knowing that as long as we didn’t hurt others in observing our freedom we were left to ourselves. Ideally we treated everyone with respect and honored their uniqueness and hoped that others did likewise.

It took an intensive year of searching into the hidden politics to discover that we are as free as we believe we are. If we are in denial, we don’t see the signs that are staring at us, but keep our minds turned off and busy with all the mundane affairs of daily life.

We just don’t care enough to find out the real truth, and settle for the hand-fed stories that come our way over the major media sources television, radio, newspaper, and magazines. But it’s too late to turn back to the days of blindfolds and hiding our heads in the sand because the reality is becoming very clear. The time is fast approaching when we will be the ones asking "What happened to our freedom? To our free speech? To our right to protect ourselves and our family? To think as an individual? To express ourselves in whatever way we wish?"

Once we challenge that freedom we find out how free we really are. How many are willing to take up that challenge? Very few indeed, otherwise we wouldn’t find ourselves in the situation that we are in at the present time. We wouldn’t have let things progress and get out of the hands of the public and into the hands of those that seek to keep us under their control no matter what it takes, and that includes the use of force and detainment for those that ask the wrong questions.

Will asking questions be outlawed next? Several instances have recently been reported where those that were asking questions that came too near the untold truth (the cover up) were removed from the press conferences and from the public’s ear. Also, those that wanted to speak to the press were detained and either imprisoned, locked in a psychiatric hospital, slaughtered (through make-believe suicides) or discredited.

Why are we all in denial over these possibilities? Didn’t we hear about prison camps in Germany, and even in the United States during World War II? Japanese individuals were rounded up and placed in determent camps during the duration of the War. Where was their freedom?

You don’t think it could happen to you? Obviously those rounded up and killed didn’t think it could happen to them either. How could decent people have witnessed such atrocities and still said nothing? Are we going to do the same here as they cart off one by one those individuals who are taking a stand for the rights of the citizens as they expose the truth happening behind the scenes? Are we all going to sit there and wonder what happened to this country of ours? Where did we go wrong? How could we let it happen?

 
At 6:55 p.m., Blogger Bram said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 6:57 p.m., Anonymous Anoniem said...

en hop! bij gebrek aan argumenten, laat staan een eigen beargumenteerde mening, gewoon maar weer een nieuwe lange koppiepeest..

..het tekent de armoede.

Wat denk je er toch mee te bereiken? Behalve dat je er keer op keer op keer mee aantoont dat je niet in staat bent tot het zelf beargumenteren?
Waarom toch steeds zo'n demonstratie van onnozelheid? Denk je dat het 'indruk' maakt als je een lang stuk tekst van iemand anders koppiepeest?

..en LEES die Halliburton link nu eens? Wat staat er nu echt? VERTEL het eens ipv steeds dat domme gekoppipeest!

 
At 7:00 p.m., Anonymous Anoniem said...

..maar goed, je laatste koppiepeest bevestigt dus WEER dat het hele "concentratiekamp"-verhaal dus voor de volle 100% uit de dikke duim van de complottertjes komt.

Wat wil je nou toch vertellen met die domme lappen andermans tekst? Denk toch eens een keer in je leven ZELF na.

 
At 7:02 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Waar ik op doel, zucht: er staat niet dat er 2 miljoen alaskezen in dat kamp moeten, dr kunnen 2 miljoen amerikanen in.

T is weer van een niveautje van heb ik jou daar.
"

Nee, dat suggereert ook niemand he? Het is blijkbaar je eigen niveau waar het een beetje aan schort.
Bovendien: het citaat komt gewoon van een collega-complottertje hoor..

 
At 7:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

Misschien dat het interessant is om eens te lezen wat Marjorie Kohn, de voorzitter van de Amerikaanse National Lawyers Guild, te zeggen heeft over dit onderwerp :

American Prison Camps Are on the Way
http://www.alternet.org/rights/42458/

Is ook zij een complotter ?

 
At 7:20 p.m., Anonymous pow said...

Zucht, mooi plakwerk weer...maare 600 stuks maar liefst...zijn er ook plaatjes, al die medewerkers...geen eentje die wat te melden heeft, enz....

Lekkere onzin weer

 
At 7:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

Zie ook :

Camps for Citizens: Ashcroft's Hellish Vision
http://www.thedossier.ukonline.co.uk/Web%20Pages/LA%20TIMES_Camps%20for%20Citizens%20Ashcroft's%20Hellish%20Vision.htm

 
At 7:28 p.m., Anonymous Anoniem said...

Heb je die Halliburton link nu al eens gelezen? Vertel nu eens wat daarin staat!

Typisch complottertje: nooit ergens op reageren. Met een link aankomen, vervolgens roepen dat iedereen dom is, en als gevraagd wordt om eens in te gaan op die link: niet reageren, gewoon weer met andere dingen aan komen kakken.

Wat staat er nu in die Halliburton link. In je eigen woorden. Leg het eens uit. En wat is de relatie met FEMA "concentratiekampen".

Laat eens zien dat je "normaal discussieren" kan? Beargumenteer eens een keertje iets.

 
At 7:29 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Zucht, mooi plakwerk weer...maare 600 stuks maar liefst...zijn er ook plaatjes, al die medewerkers...geen eentje die wat te melden heeft, enz...."

Je zou toch maar op een linkje moeten klikken voordat je de informatie voor je hebt. Wat een zinloos gezeur weer allemaal.

Als je over dit onderwerp wat wilt weten kan je beter lezen wat mensen met kennis hierover te melden hebben, zoals de voorzitter van de Amerikaanse National Lawyers Guild, dan de mening van mij, of van anderen hier.

Maar haar mening zal wel waardeloos zijn, omdat die de strekking van Billy's artikel niet geheel steunt ?

 
At 7:36 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ga nu eens in op die Halliburton link. Een paar uur geleden was die nog van eminent belang, en moest er je grote gelijk uit blijken, nu vermijd je uit alle macht om er uberhaupt eens naar te kijken en te vertellen wat er nu precies in staat?

Wat is dat toch steeds voor ontwijkend gedrag?

Nooit ergens op reageren, maar meteen proberen weer verder te linken naar andere dingen die ook geen bewijzen bevatten voor het bestaan van "concentratiekampen".

Wat STAAT er nu in die Halliburton-link. Laat eens zien dat je het gelezen hebt?

 
At 7:38 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Maar haar mening zal wel waardeloos zijn, omdat die de strekking van Billy's artikel niet geheel steunt ?"

Iemand's mening is nog geen feit. Het gaat niet om meningen, het gaat om de FEITEN, de ARGUMENTEN die eraan ten grondslag liggen. Wat de opleiding, de familie, de titel of de maatschappelijke functie van deze dame doet niet ter zake.

Maar het belangrijkste vond je zelf die Halliburton link: Laat eens zien dat je het gelezen hebt en vertel eens wat er nu werkelijk staat!

 
At 7:40 p.m., Anonymous pow said...

@braad: dank je...scheelt me weer een opstel ;)

 
At 7:47 p.m., Anonymous Anoniem said...

geen dank..
..het is elke keer weer hetzelfde met die complottertjes. Komen ze met een link, gaan ze schreeuwen hoe belangrijk die wel niet is, en als je erover doorvraagt willen ze het er niet meer over hebben en gaan ze uit arremoede maar weer op het volgende over.

..en je kan er op wachten dat ie hierna gaat zeuren dat niemand ingaat op zijn "argumenten". Nee, niet als je steeds met iets anders komt zonder het voorgaande te adresseren.

Maar ach, het is nu eenmaal een van de definierende kenmerkten van complottertjes dat ze nooit echt reageren op argumenten, maar alleen bezig zijn hun hel-en-verdoemenisverhaal af te steken.

 
At 8:19 p.m., Anonymous Fred said...

Vraag dan maar aan het complottervolk: waar zijn de bewijzen voor 600-800 kampen? En NIET verwijzen daar een complotsite svp.

 
At 9:21 p.m., Anonymous sandocan said...

Ach joh, fredje al zou ik jou morgen mee naar zo'n kamp nemen, jou soort wordt pas wakker als ze je deur 's nachts in komen trappen om je de ogen te openen en de oren te wassen. Zo lang als dit blogje bestaat parasiteert jou soort op het ridiculiseren van ernstige zaken, door degenen die daar onderzoek naar doen te kleineren en in het belachelijke te trekken. Lach maar lekker in jullie vuistjes, maar jank straks niet als je met een bek vol tanden staat als een maloot om je heen vraagt wat te doen ok? Heel goed zal je opperknecht braad wel zeggen...maar een ding kan ik julllie wel vertellen. Juist door het voorbereidende werk hier geleverd door jullie 'complotters' zullen zij beter in staat zijn wat te doen als het zover zal zijn. Jou soort zal zich (verslaafd aan het systheem dat je misvormd) in alle vertrouwen en zonder kennis van zaken als gulible-goyem naar hun manipulatie martelkamers laten begeleiden. Jou soort zal ik heel graag een zetje in de goede richting willen geven aanstellerige zapburu kneuzenfabriek... Uuutmon...

Niet dat je er wat mee zal doen fredje, maar hier is dan toch het materiaal waarover je het een en ander (debunkers-dronkemans-praat) zal weten te melden:


http://www.vonni.net/concentrationcamps.html

 
At 9:33 p.m., Anonymous Anoniem said...

aantal argumenten: 0
aantal links naar complotsites: 1

..en tot zover de "beargumentatie".

WEL natuurlijk weer de ons aller bekende doemwaarschuwing: ze gaan je pakken!!
Maar dat wisten we al van de complottertjes.

De vraag was: waar zijn de bewijzen voor 600-800 kampen? En NIET verwijzen daar een complotsite svp.

 
At 9:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Zo lang als dit blogje bestaat parasiteert jou soort op het ridiculiseren van ernstige zaken, door degenen die daar onderzoek naar doen te kleineren en in het belachelijke te trekken.

Zaken zijn pas 'ernstig' als je kan aantonen dat de doemideeen niet alleen maar in je fantasie bestaan, maar ook écht zijn.
Een weldenkend mens vraagt dus altijd naar bewijzen.
Complotdenkers vinden dat maar storend: ze denken dat het geven van willekeurige links waar mensen gewoon precies datgeen vertellen wat hun angsten bevestigt hetzelfde is als bewijs.

Bewijzen ontbreken, maar wel stug door blijven gaan met te vertellen dat het "ernstig" is.
De ware complotdenker...

 
At 9:41 p.m., Anonymous Anoniem said...

Jou soort zal zich (verslaafd aan het systheem dat je misvormd) in alle vertrouwen en zonder kennis van zaken als gulible-goyem naar hun manipulatie martelkamers laten begeleiden. Jou soort zal ik heel graag een zetje in de goede richting willen geven aanstellerige zapburu kneuzenfabriek... Uuutmon...


en opmerkingen als deze verraden natuurlijk gewoon weer je ware aard. Je bent precies het soort mens als degene waarvoor je "waarschuwt". Iemand die graag "een soort" mensen, die je geen gelijk willen geven, in kampen ziet verdwijnen.

De wereld kan blij zijn dat idioten als sandocan niks in de melk te brokkelen hebben.

 
At 9:52 p.m., Anonymous sandocan said...

Zie je wel? Met de debunk capo's waarvan braad de opperpimp is, valt er gewoon niet te discuseren over ernstige zaken. Overtuigende bewijzen op tafel leggen kan alleen als je bij deze criminele machtsmisbruikende streken als beleidsmaker betrokken bent braad DEUHHHHH was het toch? Criminelen worden alleen gepakt doordat er info bronnen naar buiten lekken waarmee er gerechercheerd kan worden sukkeltje! Jij blijft hangen aan het feit dat jij van onderzoekers verwacht met blauwdrukken op tafel te komen? En jij wil jou 'debunkers' van tunnelvisie en fearmongering beschuldigen? Nee vrind zolang als jij de criminelen de hand boven het hoofd blijft houden door van de ontmaskeraars de snode plannen van machtsmisbruikers te eisen, spoor je gewoonweg voor geen meter! Weet je dat wel? Ik snak naar je gebakken lucht redenaties zoals je nooit ander hier hebt gedaan. Maar goed braadbal voed me maar ik heb honger en daardoor lust ik je niet alleen rauw, maar veeg tevens de vloer met je tong aan.

 
At 10:02 p.m., Anonymous Anoniem said...

aantal argumenten: 0
aantal bewijzen: 0

en zie hier de absurditeit:
je beweert met stelligheid dat iets zo is, en roept vervolgens dat je het niet bewijzen kan omdat 'ze' ervoor zorgen dat het niet te bewijzen is..

...jaaaaaaaahh, zo lusten we er nog wel een paar!!

 
At 10:04 p.m., Anonymous Anoniem said...

..en ondertussen ben JIJ iemand die graag mensen een zetje geeft richting concentratiekamp.

Wat een held, die sandocan, onze grote "waarschuwer".

 
At 10:07 p.m., Anonymous Anoniem said...

Zie je wel? Met de debunk capo's waarvan braad de opperpimp is, valt er gewoon niet te discuseren over ernstige zaken.

En daar issie weer: "ernstige zaken".

Zaken zijn pas 'ernstig' als je kan aantonen dat de doemideeen niet alleen maar in je fantasie bestaan, maar ook écht zijn.
Een weldenkend mens vraagt dus altijd naar bewijzen.
Complotdenkers vinden dat maar storend: ze denken dat het geven van willekeurige links waar mensen gewoon precies datgeen vertellen wat hun angsten bevestigt hetzelfde is als bewijs.

Bewijzen ontbreken, maar wel stug door blijven gaan met te vertellen dat het "ernstig" is.
De ware complotdenker...

 
At 10:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

Aldus Braadkip, een onder-de-medicijnen-zittende-en-constant-naar-de-fles-grijpende-zwaar-gefrustreerde DESINFOTROLL.

 
At 10:11 p.m., Anonymous Anoniem said...

aantal argumenten: 0
aantal bewijzen: 0

Het lukt maar niet met die bewijzen, he? Het verzandt steeds OF in linkjes die ook geen bewijzen bevatten OF weer in gescheld..

..en natuurlijk stug blijven volhouden dat het "ernstige zaken" zijn.

 
At 10:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

Maar 'anoniem', ga nu eens in op die Halliburton link. Een paar uur geleden was die nog van eminent belang, en moest er je grote gelijk uit blijken, nu vermijd je uit alle macht om er uberhaupt eens naar te kijken en te vertellen wat er nu precies in staat?

Wat is dat toch steeds voor ontwijkend gedrag?

Nooit ergens op reageren, maar meteen proberen weer verder te linken naar andere dingen die ook geen bewijzen bevatten voor het bestaan van "concentratiekampen".

Wat STAAT er nu in die Halliburton-link. Laat eens zien dat je het gelezen hebt?

 
At 10:19 p.m., Anonymous sandocan said...

Nee braad ik geef laffe verraders graag een zet naar de tondeuze, omdat deze helden op sokken beloond willen worden voor collaboratie ten kostte van hun medeburgers en daardoor aan dit soort van machtsmisbruik meedoen!!! Capo mentaliteit heet dat geloof ik. Ze praten recht wat krom is in iedergeval, waardoor er achteraf altijd zuiverings acties noodzakelijk zijn als het kalf (in onschuldig bloed) verdronken is!!! De verradersgilde van dit o zo dappere vlokje was er als de kippen bij om hun medelanders aan de bezetters te verraden in ruil voor de zicherheit die de facisten daar in ruil voor teruggaven. En achteraf de onschuld maar uit blijven hangen dat ze het allemaal niet hadden kunnen weten... Jij braad, doet mij altijd aan dit soort van helden op sokken (verraders) denken Capisj?

 
At 10:22 p.m., Anonymous Anoniem said...

aantal argumenten: 0
aantal bewijzen: 0

je hebt dus GEEN bewijs voor alle doemfantasieen die je uitroept maar wil bij voorbaat al diegenen die wél het verstand hebben om eerst eens te kijken welke bewijzen er nu zijn voor een bewering kaal scheren en als verrader bestempelen..

..jaaaaa mensen als jij, daar wordt de wereld beter van. not

 
At 10:25 p.m., Anonymous Anoniem said...

sandocan fantaseert z'n wereldje wel bijelkaar..
in z'n hoofdje is ie een held, daarbuiten lacht iedereen 'm uit of loopt hoofdschuddend weg.. maar ja, dat zie je niet zo goed op het internet he? Dus gaat het maar door en door en door..

bewijzen gaat het om.. argumenten gaat het om.. logica gaat het om..

maar nee hoor, sandocan is in gedachten mensen kaal aan het scheren die z'n onzin niet willen geloven.
Hoe oud ben jij eigenlijk?

 
At 10:38 p.m., Anonymous sandocan said...

Oud genoeg om te weten dat jij braad van rechercheurs de snode plannen van geboefte eerst tot in de puntjes verzorgd eist, vooraleer je van de onderzoekers aan wil nemen dat zij alleen met criminaliteits bestrijding bezig zijn?! Leg mij maar eens uit hoe jij het in je hersenpan kan bergen dat de 'complotters' eerst met blauwdrukken van volksmennerij en machtsmisbruik moeten aankomen, terwijl geheime en goed georganiseerde organisaties er nou juist alles aan doen om hun snode plannen aan waarheids onderzoek te laten onttrekken!!! GOTYA?...

 
At 10:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

en weer een herhaling..

bewijzen: 0 argumenten: 0
maar wel alles met de grootste stelligheid blijven roepen.

zie hier de absurditeit:
je beweert met stelligheid dat iets zo is, en roept vervolgens dat je het niet bewijzen kan omdat 'ze' ervoor zorgen dat het niet te bewijzen is..

...jaaaaaaaahh, zo lusten we er nog wel een paar!!

Steeds laat je weer zien dat je maar niet verder komt dan doemdenken.
Je wordt pas serieus genomen door mensen als je werkelijk valide argumenten hebt, zonder dat blijf je gewoon het schreeuwertje dat je bent.

 
At 10:51 p.m., Anonymous Anoniem said...

je hebt dus GEEN bewijs voor alle doemfantasieen die je uitroept maar wil bij voorbaat al diegenen die wél het verstand hebben om eerst eens te kijken welke bewijzen er nu zijn voor een bewering kaal scheren en als verrader bestempelen..

..jaaaaa mensen als jij, daar wordt de wereld beter van. not

 
At 10:57 p.m., Anonymous sandocan said...

Nee braad ik heb je hier in het kort uitgelegd hoe onbezonnen en zwakzinnig jou loze argumentatie naar je ontmaskeraars altijd al is geweest! Dat zal waarschijnlijk ook nooit veranderen, want als je met zo'n plaat voor de kop bent gevormd (volgens jou gestudeerd) ben je voortbestemd om als loslopende gek je omstanders met gebakken lucht lastig te vallen... Maar nu ga ik naar de dagboeken van een kanibaal (op sbs6) kijken zodat ik je in de toekomst beter en meer to the point van repliek kan bedienen adios señor braadschaad...

 
At 11:03 p.m., Anonymous Anoniem said...

je hebt dus GEEN bewijs voor alle doemfantasieen die je uitroept maar wil bij voorbaat al diegenen die wél het verstand hebben om eerst eens te kijken welke bewijzen er nu zijn voor een bewering kaal scheren en als verrader bestempelen..

..jaaaaa mensen als jij, daar wordt de wereld beter van. not

 
At 11:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

"ben je voortbestemd om als loslopende gek je omstanders met gebakken lucht lastig te vallen... "

en weer beschrijf je jezelf. Mensen als JIJ schreeuwen moord en brand overal waar ze maar kunnen, in de praktijk betekent dat: op het internet, overal waar ze nog niet geblockt zijn.

'gebakken lucht' betekent dat je iets roept zonder dat je daar bewijzen danwel valide argumenten voor hebt.

Precies wat jij doet dus. Een leercurve is er niet; er wordt immers helemaal niets beargumenteerd. Het blijft zich dus gewoon eindeloos herhalen. Vrienden heb je niet. Overtuigen doe je niemand. Nou vooruit, behalve dan die halve zolen die zich ook niks aantrekken van argumenten. Maar die WAREN al overtuigd.

Ik zou zeggen: veel plezier op de grote "volksopstand".

 
At 11:31 p.m., Anonymous Fred said...

Sandoscan: je komt weer met de zoveelste onzinsite aanzetten. Weer een site van een complotter, die verwijst naar andere complotters met een lijst vol veronderstellingen. Volgens mij neem je niet eens de moeite om het eens allemaal goed te bekijken.

 
At 11:59 p.m., Anonymous Anoniem said...

Los Angeles Times

Wednesday, 14 August, 2002

Atty. Gen. John Ashcroft's announced desire for camps for U.S. citizens he
deems to be "enemy combatants" has moved him from merely being a political embarrassment
to being a constitutional menace.

Ashcroft's plan, disclosed last week but little publicized, would allow him
to order the indefinite incarceration of U.S. citizens and summarily strip
them of their constitutional rights and access to the courts by declaring
them enemy combatants.

The proposed camp plan should trigger immediate congressional hearings and
reconsideration of Ashcroft's fitness for this important office. Whereas
Al Qaeda is a threat to the lives of our citizens, Ashcroft has become
clear and present threat to our liberties.

The camp plan was forged at an optimistic time for Ashcroft's small inner
circle, which has been carefully watching two test cases to see whether
this vision could become a reality. The cases of Jose Padilla and Yaser
Esam Hamdi will determine whether U.S. citizens can be held without charges
and subject to the arbitrary and unchecked authority of the government.

Hamdi has been held without charge even though the facts of his case are
virtually identical to those in the case of John Walker Lindh. Both Hamdi
and Lindh were captured in Afghanistan as foot soldiers in Taliban units.
Yet Lindh was given a lawyer and a trial, while Hamdi rots in a floating
Navy brig in Norfolk, Va.

This week, the government refused to comply with a federal judge who ordered
that he be given the underlying evidence justifying Hamdi's treatment. The
Justice Department has insisted that the judge must simply accept its
declaration and cannot interfere with the president's absolute authority
in "a time of war."

In Padilla's case, Ashcroft initially claimed that the arrest stopped a plan
to detonate a radioactive bomb in New York or Washington, D.C. The
administration later issued an embarrassing correction that there was
no evidence Padilla was on such a mission. What is clear is that Padilla
is an American citizen and was arrested in the United States--two facts
that should trigger the full application of constitutional rights.

Ashcroft hopes to use his self-made "enemy combatant" stamp for any citizen
whom he deems to be part of a wider terrorist conspiracy.

Perhaps because of his discredited claims of preventing radiological
terrorism, aides have indicated that a "high-level committee" will recommend
which citizens are to be stripped of their constitutional rights and sent
to Ashcroft's new camps.

Few would have imagined any attorney general seeking to reestablish such
camps for citizens. Of course, Ashcroft is not considering camps on the
order of the internment camps used to incarcerate Japanese American
citizens in World War II. But he can be credited only with thinking
smaller; we have learned from painful experience that unchecked authority,
once tasted, easily becomes insatiable.

We are only now getting a full vision of Ashcroft's America. Some of his
predecessors dreamed of creating a great society or a nation unfettered
by racism. Ashcroft seems to dream of a country secured from itself,
neatly contained and controlled by his judgment of loyalty.

For more than 200 years, security and liberty have been viewed as coexistent
values. Ashcroft and his aides appear to view this relationship as lineal,
where security must precede liberty.

Since the nation will never be entirely safe from terrorism, liberty has
become a mere rhetorical justification for increased security.

Ashcroft is a catalyst for constitutional devolution, encouraging citizens
to accept autocratic rule as their only way of avoiding massive terrorist
attacks.

His greatest problem has been preserving a level of panic and fear that would
induce a free people to surrender the rights so dearly won by their ancestors.

In "A Man for All Seasons," Sir Thomas More was confronted by a young lawyer,
Will Roper, who sought his daughter's hand. Roper proclaimed that he would
cut down every law in England to get after the devil.

More's response seems almost tailored for Ashcroft: "And when the last law was
down and the devil turned round on you, where would you hide, Roper, the laws
all being flat? ... This country's planted thick with laws from coast to
coast ... and if you cut them down--and you are just the man to do it--do
you really think you could stand upright in the winds that would blow then?"

Every generation has had Ropers and Ashcrofts who view our laws and traditions
as mere obstructions rather than protections in times of peril. But before
we allow Ashcroft to denude our own constitutional landscape, we must take
a stand and have the courage to say, "Enough."

Every generation has its test of principle in which people of good faith can
no longer remain silent in the face of authoritarian ambition. If we cannot
join together to fight the abomination of American camps, we have already
lost what we are defending.

If you want other stories on this topic, search the Archives at
latimes.com/archives. For information about reprinting this article,
go to LA Times Rights and Permissions: Homepage .

 
At 12:26 a.m., Anonymous Anoniem said...

zion billy = gek

 
At 12:29 a.m., Anonymous Anoniem said...

en WEER een demonstratie van het maar niet kunnen formuleren van een mening.

Lastig he, een link geven. Gewoon maar weer een lap tekst koppiepeesten, zonder context, in de hoop dat het indruk maakt.

Vertel eens, WAT staat erin? En WAT zijn de bewijzen?

Laat nou toch eens voor één keer in je leven zien dat je iets meer kan dan domweg andermans artikeltjes te koppiepeesten?

We hadden het over FEMA, en over vermeende "concentratiekampen". Je weet wel 600-880 kampen, waar soms miljoenen mensen in passen..

Begin maar met uitleggen. Wat zijn de bewijzen die je hebt?

 
At 12:32 a.m., Anonymous Anoniem said...

"Vertel eens, WAT staat erin? En WAT zijn de bewijzen?"

Tip 1: Breng eens een bezoek aan een opticien.

Mocht dat niet helpen:

Tip 2: leer lezen.

Een combinatie van beide behoort ook tot de mogelijkheden.

 
At 12:32 a.m., Anonymous Anoniem said...

Ga nu eens in op die Halliburton link. Een paar uur geleden was die nog van eminent belang, en moest er je grote gelijk uit blijken, nu vermijd je uit alle macht om er uberhaupt eens naar te kijken en te vertellen wat er nu precies in staat?

Wat is dat toch steeds voor ontwijkend gedrag?

Nooit ergens op reageren, maar meteen proberen weer verder te linken naar andere dingen die ook geen bewijzen bevatten voor het bestaan van "concentratiekampen".

Wat STAAT er nu in die Halliburton-link. Laat eens zien dat je het gelezen hebt?

 
At 12:36 a.m., Anonymous Anoniem said...

Anoniem, steeds laat je weer zien dat je enkel en alleen koppiepeesten kan en dat je op geen enkele manier in staat bent om te laten zien wat er volgens jou nu eigenlijk staat.

Dat is typisch voor complotdenkertjes die gewoon maar iets koppiepeesten.

Vertel nu eens: WAT staat er volgens jou in dat artikel? WAT zijn de bewijzen die worden aangevoerd?

Dan leggen we dat daarna eens langs alle claims over de FEMA en de vermeende concentratiekampen.

Laat nu eens voor één keer in je leven zien dat je ook iets anders kan dan domweg andermans artikelen integraal te koppiepeesten om zo toch vooral maar zo lang mogelijke comments te creeren zonder ook maar een eigen mening te hebben.

Er is een REDEN waarom complottertjes nooit serieus worden genomen; ze kunnen werkelijk helemaal niets beargumenteren.

 
At 12:40 a.m., Anonymous Anoniem said...

En leer nu eens dat als je toch andermans tekst gebruikt dat je ook kunt linken ipv koppiepeesten.
Daarmee loop je ook nog eens de kans dat mensen iets lezen ipv zo snel mogelijk naar onder scrollen.

Het is steeds weer zo'n teken van enorme onmacht en geestelijke armoe als je steeds alleen maar met andermans teksten aan komt kakken.

Leer toch eens ZELF een mening te hebben, en dan liefst een die je kan onderbouwen, en dan bedoel ik ZELF te onderbouwen.

Wat is nu de context van het laatste artikel dat je copypaste? Begin daar anders maar eens mee..
of heb je daar nog niet over nagedacht? Ik ben bang van niet...

 
At 12:42 a.m., Anonymous Anoniem said...

..en leg dan ook eens uit waarom je nu ineens die Halliburton link NIET meer zo belnagrijk vindt? Een paar uur geleden vond je het nog het ultieme bewijs? Wat heeft je van gedachten veranderd? Laat eens zien dat je die tekst zelf gelezen hebt? Laat eens zien dat je iets anders kan dan kritiekloos wat teksten koppiepeesten? Het is anders weer zo'n parade van treurigheid; nooit zelf denken, alleen koppiepeesten.

 
At 12:50 a.m., Anonymous Anoniem said...

..en als je dan toch niet meer over Halliburton wil praten (wat je eerst nog zoooo verschrikkelijk belangrijk vond), dan maar over je laatste link.

Vertel eens, wat is er van dat voorstel van Ashcroft terecht gekomen?

 
At 12:55 a.m., Anonymous Anoniem said...

Laat eens zien dat je je eigen koppiepeests leest!

 
At 1:02 a.m., Anonymous Anoniem said...

Of ben je nu alweer naarstig op zoek naar een andere lange lap tekst die je onbecommentarieerd kan koppiepeesten zonder je druk te maken over wat er eigenlijk in staat?
Waarschijnlijk wel he?

Zo'n gewoonte om steeds maar naar een ander onderwerp zonder het vorige te adresseren is nogal lastig te doorbreken voor een complotter.. het is een van de speerpunten van het complotdenken: nooit nadenken over tegenargumenten maar steeds weer met iets anders komen zonder het voorgaande te adresseren of in te passen in een denkkader.

 
At 6:47 a.m., Anonymous sander vind dit een censuur logje said...

Dit stumperige weblogje met vooral kinderlijke zieltjes die hun pubertijd willen overdoen weet geen ruk over concentratiekampen.

In wo2 waren ze er ook en de bevolking wist geen reet wat er afspeelde.

Randdebielen die niet sporen,of een of ander partijlid die de zionisten vooal steunen en de boel voor gek verklaren.
Het andere deel is slaaf van de economie en houd daarom zijn waffel dicht.
De politiek dus.

Zit je te dicht op de waarheid,dat de censuur komt.
Het zijn gewoon miereneukerdjes.

Geef antwoord dan op de vraag of JFK vermoord is door een hitteam of lee harvey oswald alleen.

Struisvogels.

 
At 7:01 a.m., Anonymous sander legt braadzion uit said...

Ik denk dat braadzion billie het kindje betaalt om er onnozelheid neer te kwakken die goed bij braadzion past.
Dan vult braadzion dit logje verder af met zijn zion-onzin.

Een leeghoofd met onnozel gebrabbel wat zeer vermoeiend werkt.
Zijn kunst is je in slaap lullen.

Ik ben toch heel blij vooral niet zijn denkwijze te volgen.
Braadzion is een kuddedier,die niet vooruit wilt of kan gaan.
Die blijft hier alleen blerren,wat hem geleerd is.

Braadzion.
Ik weet dat je niet al te snugger bent,maar zal je verklaren wat er speelt.
Deze tijd wat we ingaan,is de tijd van het erkennen van het gelijke.
Ook erna handelen.
Betekend dat je niemand nodig heb die jouw moet vertellen wat je moet doen.

De machthebbers hebben liever niet dat we dat weten.
Die wil ons nog als kuddedier laten denken.
Zodat wij als schapen achter hun leiders aan moeten hobbelen.

Nu je dit weet,hou je of jezelf voor de gek.
Of je bent zelfs te stom om te begrijpen.

Dat verklaart ook je braadzion-onzin gekladder hier.
Ik vraag mij af of er nog iemand is die jouw nog serieus neemt.

Dit bericht vernietigd zich binnen 15 minueten

 
At 7:59 a.m., Anonymous Crap said...

Kennelijk niet...

 
At 9:37 a.m., Anonymous braadknaap said...

HOEVEEL IS DE DEMOCRATIE JOU WAARD?
KOM DAAROM OP VOOR JOUW VRIJHEID!:

En weer beschrijven jullie alleen jezelf... Mensen als jullie schreeuwen moord en brand overal waar ze maar kunnen, in de praktijk betekent dat: op het internet, overal waar ze nog niet geblockt zijn. Jullie 'gebakken lucht' betekent dat je iets roept zonder dat je daar bewijzen danwel valide argumenten voor hebt. Hebben jullie wel eens van werken gehoord? Precies, nee dus want het enige wat jullie hier kunnen is de hand die jullie voedt ondankbaar wegslaan. Een leercurve is er niet; er wordt immers helemaal niets beargumenteerd. Het blijft zich dus gewoon eindeloos herhalen. Vrienden hebben jullie niet. Overtuigen doe je niemand. Nou vooruit, behalve dan die halve zolen die zich ook niks aantrekken van argumenten en de realiteit. Maar die WAREN al overtuigd. Dus kom maar op want ik zal er als ME-er die toevallig op die dag ook dienst heeft er op koninklijk befehl lekker op los timmeren. Heerlijk toch wel mijn werk, dus luitjes van argusoog kom maar lekker met zijn velen zodat ik niet teleurgesteld weer naar huis toe moet!!! Dat vind mijn vrouwtje vaak niet zo leuk...

Ik zou zeggen: veel plezier op de grote "volksopstand".

door: Braad-knaap-vanzapburu 2008-02-18 09:10:07

(zou braad dan toch aan het dementeren zijn?)

 
At 10:41 a.m., Anonymous Anoniem said...

argumenten: 0
bewijzen: 0

..alleen weer het gebruikelijke holle geschreeuw. Het gaat er maar niet in he dat alles wat je roept zonder daar argumenten voor te hebben niet meer is dan wat het is: loos geroep.

En de onnozelheidsdemonstraties gaan maar door en door.

 
At 10:44 a.m., Anonymous Anoniem said...

..en je denkt echt dat door mijn teksten te verdraaien dat je dat een argument verschaft?
Zoveelste teken van sneuheid. Je doet het toch echt allemaal zelf he? Gek he, dat je in de echte wereld helemaal niks in de melk te brokkelen hebt, he? niet echt..

 
At 12:23 p.m., Anonymous truth hurts said...

Op zich wel lachen, die angsthazerij van de complotdenkers.
Vorig jaar nog circuleerden foto's van opleggers met VN-auto's als bewijs dat de VN bezig was een invasie in de VS voor te bereiden :o)

 
At 12:43 p.m., Anonymous sander waarschuwd braadZION said...

Braadzion.

Ik las net dat jij mijn ipadres overal aan het rondverspreiden ben.
Als je zo doorgaat en ik ben jouw zat,dat ik ga kijken of het wel mag wat jij doet.
En als dat niet mag,dat ik jouw gluiperig smoelwerk aan ga pakken.

Denk niet dat ik geintjes maak,want voor je het weet is het zover.
Je bent en blijft een rat.

 
At 12:57 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik hou niet van spoofertjes sander. Zeker niet van domme holocaustontkennertjes die nooit van ophouden weten.

In ieder geval ben ik blij dat je in bovenstaande comment bevestigt dat het inderdaad JOUW IP-adres is. Er komt een dag dat je dat namelijk weer keihard gaat ontkennen. Dat heeft nu dus geen zin meer, waarvoor dank.

 
At 1:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

Over kampen gesproken: in Kosovo ligt ook een Amerikaans kamp, genaamd BONDSTEEL. Dit is in het kader van de KFOR missie aldaar, maar in het verleden (en nu nog?) zijn die kampen ook voor andere doeleinden gebruikt. Van wikipedia:

***

The United States Army has been criticised for using the base as a detention facility, and for the conditions faced by the detainees there. In November 2005, Alvaro Gil-Robles, the human rights envoy of the Council of Europe, described the camp as a "smaller version of Guantanamo" following a visit. In response, the US Army stated that there were no secret detention facilities in the Camp. While there is a facility on Camp Bondsteel that was used in the past to hold detainees from the war in Kosovo, Turkey, Iraq, and Afganistan.

***

En wederom duikt de naam KBR op als het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dit kamp:

***

Camp Bondsteel was constructed by the 94th Engineer Construction Battalion together with the private Kellogg, Brown and Root Corporation (KBR)under the direction of the Army Corps of Engineers. KBR is also the prime contractor for the operation of the camp.

***

Waarom zeg ik dit? KBR is ook verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de kampen cq 'detentiefaciliteiten' in Amerika (die volgens braad en co uiteraard niet bestaan).

 
At 1:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

hahahahaa!!!! en waarom zouden er 'volgens Braad' geen detentiefaciliteiten bestaan?? Je verzint het weer helemaal zelf.

Goed, de FEMA-c"concentratiekampen", daar ging het over.
Vertel eens, wat heeft jouw link daarmee te maken?

En waarom laat je nu WEER zien dat je nooitoftenimmer ergens op ingaat en steeds maar weer met iets anders aan komt kakken zonder het voorgaande te adresseren.

Hiervoor koppiepeeste je een lange tekst over Ashcroft uit 2002.
Vertel eens, wat is er terechtgekomen van die plannen van Ashcroft? Waarom vind je het relevant om die tekst integraal te koppiepeesten zonder ook maar enigszins aan te geven wat het volgens jou duidelijk zou moeten maken?

Leer nou eens voor een keer in je leven een keertje beredeneren!

En voor de zoveelste keer: als je wil dat iemand je lappen tekst leest moet je een LINK geven en uitleggen wat het belang is van zo'n tekst.

Onbecommentariseerd lange lappen tekst koppiepeesten is alleen maar (de zoveelste) demonstratie van het onvermogen om zelf te kunnen beargumenteren.

Dus:
wat is nu het belang van die Halliburton link? Leg eens uit wat daar volgens jou staat?
Wat is nu het belang van het artikel uit 2002 over Ashcroft? Wat is er terechtgekomen van dat plan van Ashcroft? Leg het eens uit?

Leer eens beargumenteren.

 
At 1:40 p.m., Anonymous sander waarschuwd voor de gevolgen said...

Billy het kindje.

Ik geef jouw ook alvast een waarschuwing zoals ik argusoog heb gewaarschuwd.

Vooral dit logje wil ik wel eens aanpakken.
Graag mijn ip adres verwijderen door die braadzion,of ik ga even bellen.

Zoals je weet is dit al een officiele waarschuwing.
Als je wilt testen wat je werkelijke macht is,dat we dat wel zullen zien.

Een IP-adres is, samen met een datum en tijd van gebruik van dat adres, te herleiden tot een persoon. Je hebt daar de hulp van een provider bij nodig, maar het kan. Daarom is een IP-adres een persoonsgegeven.

Ik zie wel hoe snel je nu kunt deleten.
Graag speur ik nu als peter vincent schuld dit logje na of mijn nr er zo nog staat.

Alles word geregistreerd.
ook dit emailtje.

 
At 1:43 p.m., Anonymous sander waarschuwd ook braadzion nog een keer said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 1:45 p.m., Anonymous sander bedoelde van wijze van spreken said...

Bij wijze van spreken.
Ik ben tegen geweld.

Ik ga nu even snel opzoeken wat de wet schrijft over het verspreiden van een Ip adres zonder toestemming.

 
At 1:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

Het belangrijkste was Sander dat je zou bevestigen dat het inderdaad JOUW IP-adres was. Voor mijn part wordt het nu weggehaald op Argusoog; dat maakt nu verder niet meer uit.

Het is aan versatel.nl hoe het nu precies verder gaat. Je staat "in the picture"; je hebt het helemaal zelf in de hand.

Ik heb zo ontzettend genoeg van die haatdragende onzin van je.

 
At 1:58 p.m., Anonymous sander legt de wet uit said...

Braadzion.

Het is heel simpel wat ik zeg.
Je kan tegen de waarheid,of niet.

Voor de rest heb ik wat opgezocht in de wetboeken.

Artikel 285b | Sr, Boek 2, Titel 18
Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met oogmerk die ander te dwingen iets te doen niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt al aan belaging gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van vierde categorie.

Daar valt ook het verspreiden van prive gegevens bij.

En jij mag jezelf wel braadzion noemen,maar who the fuck are you.

Die waarde geef ik jouw nog.
Voor de rest ben je niet wijs.
En je spoort niet.

 
At 2:03 p.m., Anonymous Anoniem said...

goed zo Sander..

.. nu nog even de antidicriminatiewetten opzoeken, en het verbod om je uit te geven voor een ander. Dan zit je iets dichter in de buurt.

 
At 2:28 p.m., Anonymous sander legt het nog 1 keer uit said...

Ik waarschuw je alvast voor de volgende keer.

Als men mij wilde pakken op de woorden die ik zeg,dat ik allang opgepakt zou moeten zijn.
Mijn woorden houden stand.
Het is controleerbaar.

Net zoals het verspreiden van Ip adressen verboden is.
Vooral al het na een eerder verzoek blijft doorgaan.
Even kijken hoe hardleers je dan bent.
En ik kan testen of ons rechtssysteem wel werkt.

 
At 2:30 p.m., Anonymous Anoniem said...

Hey Braad, ik geef slechts een stukje informatie, als het je niet interesseert zal mij dat verder een rotzorg zijn. Misschien zijn er nog mensen die het wel interesseert. Je gaf gister al duidelijk te kennen dat je vooral NIET in discussie wilde, dus nu hoeft het ook niet meer wat mij betreft.

 
At 2:35 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Ik waarschuw je alvast voor de volgende keer.
Als men mij wilde pakken op de woorden die ik zeg,dat ik allang opgepakt zou moeten zijn.
Mijn woorden houden stand.
Het is controleerbaar."


En DAAROM was het van belang dat je zelf je ip-adres zou bevestigen. "Opgepakt" wordt je niet hoor, we leven hier niet in een fascistische staat, maar daar gaat het ook niet om he?

 
At 2:38 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Hey Braad, ik geef slechts een stukje informatie, als het je niet interesseert zal mij dat verder een rotzorg zijn."

Nee, je "geeft geen informatie", je plempt/koppiepeest gewoon steeds andermans stukken tekst die weinig tot geen relevantie met het onderwerp hebben, verdomt het om aan te geven wat die relevantie dan wél zou moeten zijn, en weigert ook maar iets enigzins te beargumenteren.

Steeds weer zijn het demonstraties van eigen onbenul: het grote onvermogen om een eigen mening te formuleren, en die te onderbouwen aan de hand van feiten, argumenten, bronnen etc.

 
At 2:52 p.m., Anonymous Anoniem said...

Achzo, wikipedia deugt ook al niet volgens de desinfotrollen. Waarom ben ik niet verbaasd? :)

"Nee, je geeft geen informatie"

Dus dat KBR de drijvende kracht is achter dit Bondsteel kamp in Kosovo vind jij geen informatie? Ik wel.

"verdomt het om aan te geven wat die relevantie dan wél zou moeten zijn"

Als je nou eens eigen hersens zou gebruiken zou je zelf conclusies kunnen trekken uit de gebode informatie, maar dat verdom je gewoon. Achja, wat kun je anders verwachten van een DESINFOTROL! Volgens jouw deugt geen enkele informatie die hier wordt aangedragen, je wilt juist koste wat kost VOORKOMEN dat mensen inmformatie tot zich nemen, vandaar dat je hier dag in dag uit als een bezetene tekeer gaat.

 
At 3:06 p.m., Anonymous Anoniem said...

Nog wat meer leesvoer:

***

The U.S. Army is authorized to create civilian prison labor camps on military installations, according to a little-noticed regulation. The camps are allowed if the request comes from the Federal Bureau of Prisons or state corrections facilities under leasing requirements defined by federal law.

WND's discovery of the regulation comes shortly after Bush administration directives expanding presidential powers during an emergency.

The Army prison camp policy is defined in Army Regulation 210-35, entitled "Installations: Civilian Inmate Labor Camps," signed Feb. 14, 2005, by Sandra R. Riley, then-administrative assistant to the secretary of the Army.

The regulation revises an earlier civilian inmate labor camp regulation signed Dec. 9, 1997, under the Clinton administration.

Ned Christensen, spokesman for the U.S. Army Installation Management Command, confirmed to WND the 2005 version of Army Regulation 210-35 is currently valid and fully operative.

The regulation specifies "the Army's primary purpose for allowing establishment of prison camps on Army installations is to use the resident nonviolent civilian inmate labor pool to work on the leased portions of the installation."

The regulations specify Army personnel running the prison camps will prepare an "Inmate Labor Plan" that will comply with 18 U.S.C. 4125(a), governing civilian inmate labor.

That section of the U.S. Code allows the U.S. attorney general to make available to the heads of U.S. departments, including the Army, the services of U.S. prisoners to engage in labor, including "constructing or repairing roads, cleaning, maintaining and reforesting public lands, building levees and constructing or repairing any other public ways or works financed wholly or in major part by funds appropriated by Congress."

The regulation currently limits the Army's Civilian Inmate Labor Program "to using inmates from facilities under the control of the Federal Bureau of Prisons," noting the bureau "provides civilian inmate labor free of charge to the Army."

The regulation specifies that a benefit of the program to the Army is "providing a source of labor at no direct cost to Army installations to accomplish tasks that would not be possible otherwise due to the manning and funding constraints under which the Army operates."

Extraordinary powers

WND previously reported that in May President Bush signed National Security Presidential Directive-51 and Homeland Security Presidential Directive-20, which granted near-dictatorial powers to the president in the event he declares a national emergency.

The directives loosely define "catastrophic emergency" as "any incident, regardless of location, that results in extraordinary levels of mass casualties, damage or disruption severely affecting the U.S. population, infrastructure, environment, economy or government functions.

When the president determines a catastrophic emergency has occurred, he can take over governmental functions at all federal, state, local, territorial and tribal levels, as well as direct private sector activities, to ensure the U.S. emerges from the emergency "with an enduring constitutional government."

That means, essentially, when the president determines a national emergency has occurred, he can confer to the office of the presidency powers usually assumed by dictators to direct any and all government and business activities until the emergency is over.

Christensen could not answer WND questions regarding whether the president could declare a national emergency under NSPD-51/HSPD-20 and instruct the Bureau of Prisons to have the Army construct civilian prison camps.

"The last time civilians were incarcerated on U.S. Army installations was when the Japanese were interred during World War II," Christensen told WND.

Still, Christensen acknowledged that Fort Dix has two civilian labor prisons on its property, one federal and one state.

"Fort Dix routinely uses inmate labor for grounds maintenance and some other manual labor, such as filling sandbags," Christensen told WND in an e-mail. "So, the Fort Dix program is used to provide activity for trusted inmates and labor to the government at no cost."

WND also reported KBR, formerly the engineering and construction subsidiary of Halliburton Co., has a contingency contract in place with the Department of Homeland Security to construct detention facilities in the event of a national emergency.

Immigration and Customs Enforcement, or ICE, spokeswoman Julie Zuieback confirmed to WND on May 29 that the Department of Homeland Security in January awarded KBR a $385 million contract to construct detention facilities on a contingency basis.

Christensen said it was outside his area to comment on whether the DHS could ask KBR to build a civilian prison labor camp on an Army installation.

WND called the White House and the Department of Homeland Security and left detailed messages about the substance of this story but received no response.

***

Snap je wat daar staat braadesinfotrol? Moeilijk he, engelse woorjes lezen..

 
At 3:06 p.m., Anonymous Anoniem said...

Het gaat over FEMA-"concentratiekampen".

Dat er in de wereld, dus ook in de VS, "detentiekampen" (=gevangenissen) bestaan, dat weten we ook wel. Daar gaat het niet om. Dat niet alle gevangenissen en detentiecentra die door de amerikanen gerund worden even fris zijn is ook geen nieuws.

Het gaat hier over zogenaamde geheime FEMA-kampen die volgens de complotters gebouwd zouden moeten worden om hele bevolkingsdelen in op te sluiten.
DAT is de claim.

Neuzelen over welke maatschappij een gevangenis bouwt in Kosovo heeft daar uiteraard helemaal geen donder mee te maken.
Als jij vind van wel moet je met iets komen waaruit de link blijkt met FEMA, met "concentratiekampen", en met het plan om daar duizenden of miljoenen onschuldige burgers in op te sluiten.

Leer toch eens kritisch (onderscheidend) denken ipv alles altijd op de grote hoop te gooien.

Ja, heeeeeeel leuk, een gevangenis in NATO-gecontroleerd ex-oorlogsgebied Kosovo..
da's geen geheim FEMA concentratiekamp in de VS, he?

En nou weer over Ashcroft? Wat wil je zeggen met die link uit 2002? Wat is er terecht gekomen van zijn plannen? Heb je daar eigenlijk wel eens naar gezocht?

Leer toch eens een keertje kritisch denken.

 
At 3:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

En voor de zoveelste keer: als je wil dat iemand je lappen tekst leest moet je een LINK geven en uitleggen wat het belang is van zo'n tekst.

Onbecommentariseerd lange lappen tekst koppiepeesten is alleen maar (de zoveelste) demonstratie van het onvermogen om zelf te kunnen beargumenteren.

Wat is dat toch, die onbedwingbare behoefte om telkens te demonstreren dat je niks zelf beredeneren kan????

Als je wil dat iemand iets leest, dan LINK je naar iets toe, en je omschrijft de relevantie.

Wat is daar nu moeilijk aan om te begrijpen? Maak toch niet steeds zo'n drol van jezelf!

 
At 3:12 p.m., Anonymous Anoniem said...

Dus WAT staat er in je tekst? En WAT is de link met FEMA-concentratiekampen in de VS?

Leg het nou eens uit.. Laat eens zien dat je je gekoppiepeeste teksten gelezen hebt?

Ondertussen moet je nog steeds uitleggen:
-wat de relatie is tussen de info op de Halliburton site en FEMA
-wat er terecht is gekomen van de plannen van Ashcroft
-etc.
etc

NOOIT ben je in staat ook maar iets te beargumenteren. Vind je het nu echt gek dat je nooit iemand kan overtuigen in de echte wereld?

LEER nu eens een keer beargumenteren. LEER eens kritisch lezen. LEER eens onderbouwen.

 
At 3:19 p.m., Anonymous sandocan said...

Zo baardknaap nu jij effe. WAARSCHUWING: Wel stil zitten als je geschoren wordt!:

Door dat gejank van je daar op Argusoog heb je je nsb-mentaliteit weer eens van het hoogste niveau laten doorschemeren! Een blogje als dit doet niets anders dan over de ruggen van de erntig zoekenden (a la mijn belletjes-trek gedrag op mijn 6e) debielerig en altijd hetzelfde spuiend van zich spreken? Met braad als de goy-clown die het hardst lacht om zijn eigen humor!? KAPPE NOU? Nu wordt meneer op hetzelfde niveau van kinderachtigheid en stupiditeit terug gewassen(JOHNITO doet dat ook als je hem bij zijn schijnheilige ballen hebt), en de schlemiel laat zonder angst en schaamte de ip-gegevens van Sander uit zijn verraderlijke jatjes vallen? Weet je hoe ze dit soort van ratterigheid bij ons in Zuid-Amerika oplossen? Ik zal jou dat eens haarfijn uitleggen crypto-gedrocht van een mens-verrader... De vrijwillige useful idiots die zich daar op deze (jouw) manier gedragen worden regelmatig met een stropdas van het verzet in liftschachten ontzield aangetroffen. Hun braad-pikk in hun stinkende bakkes gestoken als merkteken van hun verradelijke mentaliteit! Of zag je die smoel van die verklikker die joran via opnames aan de vies erbij lapte? Dat heet bij ons een boca-grande, voor als je teveel gebakken lucht aan de man probeert te brengen om daar zelf beter van te worden. Een juseful-idioot als jij denkt alles en iedereen in de maling te mogen nemen in de veronderstelling dat je dat ongastraft kan doen, terwijl je tegelijkertijd gaat lopen janken (bij de moderator van Argusoog in dit geval) als je hard en intelligent wordt terug gepaktgepakt?. Je lijkt sprekend op wildermans...van je zionistische fractie-genoten der politiek. Ongeloofelijk.Of die misbakte trekpop uit somaliland die al 6 maanden bij wie dan ook aanklopt voor de uitbetaling van haar verraad! Jij zal ook ooit eens door billy, van zapburu getrapt worden, omdat jij zoveel vijanden maakt, dat niemand meer daar zijn vingers aan wil verbranden. Ook jij nazionist van eeb baardknaap zal berooid aan je lot overgelaten worden voor je rattenstreken als het er op aankomt zoals dat hoort! En dan ben je van ons van het verzet. Zoals ik eerder al je verraderlijke mentaliteit doorzag, heb jij jezelf vandaag duidelijk en zoals het jou soort betaamd ontmaskert. Zo zie je maar, dat als je het goed en intelligent aanpakt, het slechts een kwestie van tijd is voordat pissenbedden als jij onder hun stenen vandaan rennen. Hetgeen je daarvoor nodig hebt is alleen de redelijkheid van de waarheid, zodat lichtschuwe en eerlijkheids vrezende trollen als braad er wel voor op de vlucht moeten slaan. Het ga je ongeloofelijk slecht lichtschuwe en waarheidsvrezende mens verrader...

 
At 3:20 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Het gaat over FEMA -"concentratiekampen."

Jij weet helemaal nieteens wat een concentratiekamp is hé?

Een concentratiekamp is niets meer dan een afgesloten terrein met barakken, waar grote groepen mensen kunnen worden vastgehouden. That's it, niets meer en niets minder.

Nu je dat weet, laat die grijze verweekte massa in die hersenpan van je eens werken.

Succes ermee!

 
At 3:25 p.m., Anonymous hp said...

Het totale onvermogen van de complottertjes om te leren en logisch te beredeneren is schrijnend. Hoe staan zulke gasten in de maatschappij vraag ik me dan af, als je met zo'n mentaliteit door het leven gaat.

 
At 3:30 p.m., Anonymous Anoniem said...

hahaha! Jawel hoor. Volgens die definitie kan je alles wel een "concentratiekamp" noemen, grapjas.

En dan nu de relatie met een detentiekamp in Kosovo en het superdupergeheime plan van de door FEMA gerunde concentratiekampen waarin miljoenen amerikaanse onschuldige burgers opgesloten moeten worden..

Dat laatste is wat de complottertjes beweren. Ondanks de hoeveelheid gekoppiepeeste tekst ben je er nog niet het kleinste beetje in geslaagd om ook maar met een flinterdun bewijsje te komen.
Het tekent de armoe..

En hoeveel "concentratiekampen" staan er dan in NL volgens jou definitie?

 
At 3:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

is dat een bedreiging, sandocan?

Zullen we eens kijken wat de Argusoog webmaster gaat vinden als ie eens naar het IP-adres van de spoofer gaat kijken?

Niet vergeten dat JIJ het kinderachtige mannetje bent dat steeds andermans' comments koppiepeest danwel gaat posten onder anderman's naam, zoals bv. P.Uncia.
Het levert je veeeeel vrienden op, he?

Best handig ook die standaarduitdrukkingen van je en je typische (daardoor herkenbare, dus googlebare) spelfouten zoals "juseful".

 
At 3:42 p.m., Anonymous Anoniem said...

"hahaha! Jawel hoor. Volgens die definitie kan je alles wel een "concentratiekamp" noemen, grapjas."

Aldus de desinfotrol. "Die definitie" komt gewoon uit het woordeboek, GRAPJAS. Dit is de definitie aldus de Van Dale:

"afgesloten kamp waar politiek gevaarlijk geachte of gestrafte personen gevangen gehouden worden"

Je staat weer aardig voor lul met je gedram, braadpaal. Laat dit een les voor je zijn: eerst denken, dan roepen. Je hebt hier een grote mond terwijl nu blijkt dat je nieteens weet wat een concentratiekamp is, beetje genant vind je niet?

@hp,

jullie obsessie met "de complottertjes" is ook schrijnend te noemen, ziekelijk schrijnend zelfs. Jullie hebben het de hele dag over niets anders dan "de complottertjes" en jij maakt je druk hoe anderen in de maatschappij staan?? Moehahahaha, grapjas.

 
At 3:47 p.m., Anonymous sandocan said...

KIJK HET ADDERGEBROED EENS KONKELEN DAAR BIJ ARGUSOOG? AFSCHUWELIJK GEWOON IK WORD HIER ECHT ONTOEPASSELIJK VAN ZEG...!!! WIE NU NOG NIET DOORHEEFT WAT VOOR EEN LIJKENVLEES HIER HET GROOTSTE WOORD HEEFT IS EEN KANIBAAL:


ALDUS DE OPPERPIMP VAN ZAPBURU BIJ ARGUSOOG:
"Je kan nu wel gaan zeuren dat het ongevraagd publiceren van een IP-adres niet mag, maar waar het mij om ging is dat je zou BEVESTIGEN dat het inderdaad de jouwe was. Het is aan versatel.nl (je provider) om te kijken welke maatregelen we precies kunnen nemen." "Aan de webmaster: haal het ip-adres maar weg hoor. Ik heb de info (de bevestiging) die ik nodig had. Waarvoor dank. En doe jullie zelf een plezier: tjek het IP-adres van die "Braad-knaap-van-Zaburu" en kijk aan welke andere comments en namen op dit blog die gelinkt kan worden, want zo'n spoofer ondermijnt de boel voor jullie."

Vriendelijke groeten. Jullie goedbedoelende medeblogger van Zapburu. Braad Spitt.

 
At 3:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

ach ach ach ach hoe treurig..

nou, vertel dan maar eens: hoeveel "concentratiekampen" telt Nederland, volgens jouw definitie?

Wikipedia heeft al een iets andere omschrijving waar een ECHT concentratiekamp op neerkomt:

"Een concentratiekamp is een kamp waar mensen meest onder militaire dwang bijeengebracht worden. Het is een inrichting, om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden. Het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak."

DAT is waar het om gaat. De volstrekte rechteloosheid van een concentratiekamp.

Je weet het zelf best, maar je doet opzettelijk zo onnozel. Wat denk je er nu mee te winnen?

 
At 3:52 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Je staat weer aardig voor lul met je gedram, braadpaal. Laat dit een les voor je zijn: eerst denken, dan roepen. Je hebt hier een grote mond terwijl nu blijkt dat je nieteens weet wat een concentratiekamp is, beetje genant vind je niet?"

Ja, lees die alinea nog maar eens. Het is ook werkelijk ongelooflijk. Je zegt het zelf al, maar steeds probeer je datgene wat je nou eens tegen jezelf moet zeggen te projecteren op een ander.

Denk eens een keertje na!
Niet iedere gesloten barakkenkamp is een concentratiekamp. Je weet het best, maar iets houdt je tegen om fatsoenlijk na te denken.

 
At 3:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

"DAT is waar het om gaat. De volstrekte rechteloosheid van een concentratiekamp."

Heel juist braadje. Hoeveel zijn er van die kampen in Nederland? Antwoord: nul. Waarom? Omdat in Nederland alleen mensen gevangen zitten die zijn VEROORDEELD DOOR EEN DAARTOE BEVOEGDE RECHTER. In Amerika HOEFT dat inmiddels niet meer, want Bush heeft zichzelf de bevoegdheid toegekend om mensen voor onbepaalde tijd op te sluiten op basis van een verdenking. Maar dat nieuws zal jouw ongetwijfeld ook wel ontgaan zijn.

 
At 3:59 p.m., Anonymous sandocan said...

Alles wat jij hier als dreigent ervaart zal alleen maar toenemen gladjanus! Ik zei toch al dat jou nekje ongeloofelijk pijn zal gaan doen? Al een beetje PARA een het worden? Met zo'n mentaliteit zal je eerder vroeger dan later gigantisch op je mokem gaan! Zolang als jij het je denkt te kunnen permiteren hier boven alles en iedereen de paljas uit te blijven hangen zal ik nog veel geslepener en dodelijker alhier op je in blijven hakken. Net zolang totdat jij doorkrijgt dat jij nu mischien wel boven de wet staat (via je broodheertjes van de pvv), maar dat dat niet betekent dat jij door kan gaan met je onbenulligheid zonder daar de rekening voor gepresenteert te krijgen flessentrekker! Voed me maar...

 
At 4:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

@Sandocan:
reken er gewoon maar op dat ik woord hou. Ik ben het gezeik zat. Je spooft maar door en door en door.. Ondertussen reutel je wat over "de waarheid", "het verzet" en droom je erover dat 'wanneer jij het voor het zeggen hebt' wat voor vreselijke dingen je allemaal gaat doen met mensen die je tegenspreken, maar je bent gewoon een dom, irritant spoofertje dat zich steeds vermomt als iemand anders.
IEDEREEN heeft daar een hekel aan, complottertje of niet, IEDEREEN.
Je jaagt dus IEDEREEN tegen je in het harnas.

99% zeker dat het spoof-comment op Argusoog van jou komt. 99% zeker dat wanneer de Argusoog-webmaster op jouw IP-adres gaat zoeken dat ie eindeloos veel gespoof van je tegenkomt.
Dikke kans dat je ook daar weer kan inpakken. Kan je weer gaan janken, dreigen en schelden, maar je doet het helemaal zelf.

Spoofen=achterbaks.
NIEMAND houdt van spoofers, zelfs al delen ze je standpunten; je verliest altijd.

 
At 4:03 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Heel juist braadje. Hoeveel zijn er van die kampen in Nederland? Antwoord: nul. Waarom? Omdat in Nederland alleen mensen gevangen zitten die zijn VEROORDEELD DOOR EEN DAARTOE BEVOEGDE RECHTER. In Amerika HOEFT dat inmiddels niet meer, want Bush heeft zichzelf de bevoegdheid toegekend om mensen voor onbepaalde tijd op te sluiten op basis van een verdenking. Maar dat nieuws zal jouw ongetwijfeld ook wel ontgaan zijn."

Waarmee je dus je voorgaande definitie over concentratiekampen ontkracht.

Je weet jezelf wel weer tegen te spreken he?

Dus WIE dacht niet na toen ie met die "woordenboekdefinitie" aan kwam kakken? Jij dus.

 
At 4:07 p.m., Anonymous Anoniem said...

goed zo sandocan.. dreig maar..
het zal je goed doen

JIJ bent hier de eeuwige spoofer. Debunkers, mede-complotters.. alles en iedereen jaag je ermee in het harnas. JIJ doet 't.

dreig maar..

 
At 4:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ja hoor, braad begint maar snel over iets anders te zaniken nu. Eerst honderd keer dezelfde vraag stellen, nu geef ik antwoord en nu is het nog niet goed. Why am I not surprised??

Het is ook vrij genant dat braad de desinfotrol nieteens weet wat een concentratiekamp is, vandaar dat ie nu over mijn definitie begint te zemelen om de aandacht van zijn eigen onwetendheid af te leiden. Erg doorzichtig van een doorzichtige desinfotrol.

BRAAD JE BENT EEN CLOWN! ZET EEN FOPNEUS OP EN GA ZIEKE KINDEREN VERMAKEN, DOE JE TENMINSTE NOG WAT NUTTIGS! :)

 
At 4:11 p.m., Anonymous sandocan said...

@braakbaak:

Reken maar van yes dat ook ik jou flessentrekkerij van de gepastte maatregelen ga voorzien strontkar. Het is maar gelukkig voor jou dat ik dit systeem niet erken als gezagsdragende gewelds monopolist, dus op dat gejank zal jij mij nooit kunnen betrappen. Deze jongen dreigt nooit want van blaffende honden bedient alleen jou nsb-soort zich maar... Jou zere nekje zal als vanzelf zijn werk gaan doen bij het konstant om je heen kijken of ze je al niet op het spoor zijn. De bloedhonden van het verzet natuurlijk baardknaapje...

 
At 4:16 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ja hoor, braad begint maar snel over iets anders te zaniken nu. Eerst honderd keer dezelfde vraag stellen, nu geef ik antwoord en nu is het nog niet goed. Why am I not surprised??

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!

Jij komt met een absurde definitie van "concentratiekamp". Ik ga erop in. Ik wijs je op de absurditeit van die definitie, en de tegenspraak in je opvolgende comment waarin je ineens WEL vertelt dat het om de wetteloosheid gaat, en niet om het kampement an sich, en wat doe jij??

Je gaat roepen dat ik "over iets anders ga zaniken"???

HAHAHAHAHAHA! Hoe onnozel kan je zijn???

Nog een keer: JIJ weet niet wat een concentratiekamp is. Of eigenlijk nog stommer: je weet het wel degelijk, maar je gaat met opzet met een gebrekkige definitie aankomen, om je vervolgens weer finaal tegen te spreken!

tjaaaaaa.. en dan vinden ze het gek dat ze nooit serieus genomen worden..

 
At 4:18 p.m., Anonymous toevallige voorbijganger said...

Grappige vent die braad, hij weet nieteens wat een concentratiekamp is, maar weet wel zeker dat ze in Amerika niet voorkomen.

Achja, zo heeft de toevallige bezoeker van dit mislukte webstekje weer wat te lachen..

 
At 4:19 p.m., Anonymous Anoniem said...

En ga je dan nu EINDELIJK eens in op de relevantie van al die eindeloze koppiepeests die je loopt te plempen? Ga je eindelijk eens beargumenteren? Ga je eindelijk eens laten zien wat een Halliburton detentiekamp voor immigranten van doen heeft met een "concentratiekamp" voor Amerikaanse burgers gerund door FEMA?

Of ga je, bij gebrek aan argumenten, WEER een stuk andermans mening koppiepeesten zonder daar de relevantie met FEMA-"concentratiekampen" aan te geven?
Het zal het laatste wel weer zijn.

 
At 4:21 p.m., Anonymous Anoniem said...

"het gaat om de wetteloosheid" is geen definitie braad. Weet je eigenlijk wat een definitie is?? Volgens mij niet hé..:)

 
At 4:27 p.m., Anonymous Anoniem said...

Anoniem zei...

"het gaat om de wetteloosheid" is geen definitie braad. Weet je eigenlijk wat een definitie is?? Volgens mij niet hé..:)HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!
Het is werkelijk waar weer zo onnozel!

Nee, de definitie gaf ik al, dat is deze:
"Een concentratiekamp is een kamp waar mensen meest onder militaire dwang bijeengebracht worden. Het is een inrichting, om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden. Het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak.


De KERN ervan is dat een concentratiekamp extreem wetteloos is, en dat is het hoofdpunt waarmee het zich onderscheid van een "normaal" gevangenenkamp.

Je WEET dat best, sterker nog: je zegt het zelf ook, maar toch meen je dat je maar vol moet blijven houden dat ik 'niet weet wat een concentratiekamp is'.

Wat is dat toch voor zinloos geneuzel??? Wat denk je nou te bereiken?? Waarom spreek je jezelf steeds zo enorm tegen?

 
At 4:29 p.m., Anonymous hp said...

@ anoniem

Ik heb geen obsessie met complottertjes hoor, ik zie het als leuk vermaak. Maar als jullie dus net zo doen als jullie hier en op talloze complotsites denken en zeggen (ik heb iig geen redenen om aan te nemen dat dit niet zo zou zijn) vraag ik mij serieus af hoe het dagelijks leven van een complottertje eruit zou moeten zien.

Dus anoniem, vertel eens, hoe ga jij om met de gedachte dat big brother je constant kan volgen en dat er talloze concentratiekampen bestaan om subversievelingen als jij op te sluiten? Hoe kijken je vrienden en je collega's op je werk (als je al werkt tenminste) tegen jou en je onvermogen om de meest basale zaken te leren en te begrijpen aan? Of is het een kwestie van soort zoekt soort?

 
At 4:31 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Grappige vent die braad, hij weet nieteens wat een concentratiekamp is, maar weet wel zeker dat ze in Amerika niet voorkomen."

Ach kijk: de typische manier van complottertjes van het omdraaien van zaken.
Zeg ik ergens dat ik 'zeker wat dat in Amerika geen concentratiekampen voorkomen'.???? Welnee. Het is andersom: complottertjes roepen om het hardst dat ze weten dat ze wél voorkomen!!

Ik, en ieder ander kritisch persoon, vraagt vervolgens naar de bewijzen daarvoor.
En die komen maar niet, ondanks steeds weer eindeloze gekoppiepeeste teksten waarbij niet eens de moeite wordt genomen de relevantie ervan aan te duiden.

 
At 4:33 p.m., Anonymous Anoniem said...

@hp,

je begint alweer met een volstrekt onjuiste aanname over mij, hetgeen mijn voorgaande opmerking alleen maar bevestigd: "OBSESSIE".

Ik ben helemaal geen "complotter" maar ik begrijp dat in jullie fantasie zo'n beetje iedereen dat is, dat blijkt maar weer.

 
At 4:35 p.m., Anonymous Anoniem said...

Dus 'anoniem', vertel nog eens:
Welke definitie voor een "concentratiekamp" wil jij hanteren? En wat is het verschil tussen Amerikaanse gevangenissen en concentratiekampen?

 
At 4:38 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik ben helemaal geen "complotter" maar ik begrijp dat in jullie fantasie zo'n beetje iedereen dat is, dat blijkt maar weer.

Dat ben je wel. Dat blijkt uit ieder comment wat je post, en de manier van volstrekte non-argumentatie.
Geloven in doemscenario's ('ze' willen ons opsluiten!) zonder daar een schrijntje bewijs voor te hebben is complotdenken.
Dat maakt je een complottertje.

Als je ook maar enigzins bewijs zou hebben was je er al lang mee voor de dag gekomen.

 
At 4:40 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik heb je allang uitgelegd wat een concentratiekamp is, vervolgens wat het verschil met een gewone gevangenis en tenslotte waarom de term concentratiekamp op Nederland niet van toepassing is en Amerika wel; moet ik nou alles twintig keer herhalen omdat jij niet snapt wat een concentratiekamp is??

 
At 4:43 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Dat ben je wel."

Aldus de betweterige desinfotrol die beter dan ikzelf meent te weten "wat ik ben." Which proves my point: in jullie ogen is IEDEREEN die iets te melden heeft wat jullie niet bevalt een 'complotdenker', dat zei ik toch? :)

 
At 4:47 p.m., Anonymous hp said...

@ anoniem

Mijn premisse klopt wel hoor, als jij aan komt zetten met "Concentratiekampen in Amerika" en eindeloze copy-pasts geef je blijk van dat je
a) niet goed kunt lezen
b) niet kunt/wilt leren
c) niet logisch kunt nadenken

Laat dat nou 3 kenmerkende zaken zijn voor een complottertje.

Dus anoniem, leg eens uit, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit als je zo'n verknipt wereldbeeld hebt. Hoe ga jij om met die constante angst van je? Hoe kijken jouw kennissen tegen jou en je gedachtekronkels aan? Is het een kwestie van soort zoekt soort of wordt je met een scheef oog aangekeken? Ik ben oprecht benieuwd naar jouw antwoord :).

 
At 4:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik heb je allang uitgelegd wat een concentratiekamp is, vervolgens wat het verschil met een gewone gevangenis en tenslotte waarom de term concentratiekamp op Nederland niet van toepassing is en Amerika wel; moet ik nou alles twintig keer herhalen omdat jij niet snapt wat een concentratiekamp is??

Nee dat heb je niet.

Dat is ook altijd zo'n typisch complotterskenmerk. Niks willen uitleggen, en vervolgens roepen dat ze het "al lang hebben uitgelegd".

Steeds weer hetzelfde.
Daarnaast: IK geef aan dat ik weet wat een concentratiekamp is; ik hanteer de definitie zoals ie in Wikipedia staat. Welk gedeelte daarvan bestrijdt je? Leg het eens uit?

Wikipedia:
Een concentratiekamp is een kamp waar mensen meest onder militaire dwang bijeengebracht worden. Het is een inrichting, om politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden. Het insluiten in een kamp gebeurt doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak.

 
At 4:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

Aldus de betweterige desinfotrol die beter dan ikzelf meent te weten "wat ik ben." Which proves my point: in jullie ogen is IEDEREEN die iets te melden heeft wat jullie niet bevalt een 'complotdenker', dat zei ik toch? :)

Nee, wederom lees je weer slecht. Wat zeg ik nu? Geloven in doemscenario's ('ze' willen ons opsluiten!) zonder daar een schrijntje bewijs voor te hebben is complotdenken.
Dat maakt je een complottertje.

Dat heeft niks te maken met iets wat je bevalt of niets bevalt.

LEER eens lezen.

 
At 4:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

@hp,

"Mijn premisse klopt wel hoor"

Sjonge, nog zo'n betweter die mij totaal niet kent maar wel meent te weten hoe ik wel en niet denk. Grappig, is betweterigheid soms een gemeenschappelijke eigenschap van de 'complot-geobsedeerden' op dit forum??

 
At 4:55 p.m., Anonymous Anoniem said...

En WEER kan 'anoniem' het niet laten om uit pure armoede maar weer een eindeloze lap tekst waarvan ie de relevantie niet kan aantonen koppiepeesten.

WEER die demonstratie van onbenul.

WEER die demonstratie van typisch complottertjesgedrag.

Het lukt maar niet om iets te beargumenteren dus dan vooral maar weer VEEL tekst koppiepeesten..

..en dan maar gek vinden dat niemand 'm serieus neemt. Leer toch eens om ZELF een mening te hebben!

 
At 4:58 p.m., Anonymous Anoniem said...

Sjonge, nog zo'n betweter die mij totaal niet kent maar wel meent te weten hoe ik wel en niet denk. Grappig, is betweterigheid soms een gemeenschappelijke eigenschap van de 'complot-geobsedeerden' op dit forum??

Je DEMONSTREERT steeds dat je een hopeloze complotter bent die niets zelf kan beargumenteren, en daarom maar steeds met lange lappen andermans tekst aan komt kakken die je stelling niet ondersteunen.
Je hebt het helemaal zelf in de hand.
OF je onderbouwt je beweringen
OF het blijft loos geroep.

Je bent niet in staat ook maar iets te onderbouwen.

 
At 5:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Dus welke definitie van een concentratiekamp wil je nu hanteren? En waarin onderscheid het zich van een gevangenenkamp?

Begin eens met uitleggen. En als je je uitleg onderbouwt met info van anderen, geef dan een LINK naar die info.
Laat eens zien dat je ook iets beargumenteren kan.

 
At 5:04 p.m., Anonymous hp said...

@anoniem

"Sjonge, nog zo'n betweter die mij totaal niet kent maar wel meent te weten hoe ik wel en niet denk. Grappig, is betweterigheid soms een gemeenschappelijke eigenschap van de 'complot-geobsedeerden' op dit forum??"

Dit is best grappige projectie van jouw kant :D. Spot de drogreden!

Maar goed, als jij niet als complottertje bestempeld wilt worden dan zou ik je adviseren om es ietwat nuchterder na te denken over je eigen argumenten. Of ligt het aan de naam 'complottertje'? Hoe moet ik je dan gaan noemen om je rezzzpect te krijgen om mijn vragen te beantwoorden?

 
At 6:05 p.m., Anonymous Rogier said...

"Ik ga nu even snel opzoeken wat de wet schrijft over het verspreiden van een Ip adres zonder toestemming."

Dan kun je aan de gang blijven. Er zijn verschillende blogs die het IP adres weergeven, dat blijkt dus Argusoog te zijn. Eigen schuld, dikke bult.

 
At 6:14 p.m., Anonymous sandocan said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 6:20 p.m., Blogger Billythekid said...

"Nog wat meer leesvoer"

En ja hoor, weer een citaat van een complotsite. Kijk even op Wikipedia wat daar staat over WorldNetDaily:

In 2004, WND published a commentary by James Sanders entitled "The Downing of United Airlines Flight 93"[20] which proposed that, to defend Washington D.C., Flight 93 had been intercepted and shot with a missile by a military aircraft. It also alleged that the government had tried to cover up this information.

On December 3, 2006 a WND article said that: "Reports that KGB defector Alexander Litvinenko converted to Islam before his mysterious poisoning with radioactive polonium 210 is raising suspicions that he may have been involved in a plot to smuggle the deadly substance to terrorist groups."[32] According to an article in The Times, apparently mentioning the WND article, the evidence for these suspicions was "gossip from his Muslim next-door neighbour."

During the debate over the failed 2007 Immigration Bill, WND popularized opposition to an alleged "North American Union", a dystopian vision of a future America merged with Mexico. [4] WND blames a "shadow government" in the form of the Council on Foreign Relations for the alleged NAU plot. CFR Conspiracy theories are not a new phenomenon. The "North American Union" is considered a conspiracy theory by popular conservatives such as Michael Medved [5], and has been disputed in the mainstream media.

 
At 6:21 p.m., Anonymous Anoniem said...

nee dan Sandocan..
die maakt de ene vriend na de ander door steeds maar te spoofen. Dé manier om zelfs de mensen die het eens zijn met je ideeen tegen je in het harnas te jagen.

heeeel goed hoor! dreig nog eens wat?

 
At 6:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

LOL @ citaten van WND! :D

 
At 6:24 p.m., Blogger Billythekid said...

Reacties verwijderd die: vreselijk onfris waren ofwel lange lappen tekst bevatten waar een URL had kunnen volstaan.

 
At 6:31 p.m., Anonymous sandocan said...

Nee schand-knaap ik verlaag mij niet tot het blaffende honden niveau waar jij je alleen maar van kan bedienen. Bovendien wens ik niet als aftreklap misbruikt te worden door vastgeroestte techneutjes die niet eens behoorlijk een huistuin en keuken pc kunnen lamleggen! Veel geblaf en meer gejank zoale je dat alleen maar van bruinhemden kan verwachten. Ik blaas je zo weg bluffertje...

 
At 6:45 p.m., Anonymous Anoniem said...

"The "North American Union" is considered a conspiracy theory by popular conservatives such as Michael Medved [5], and has been disputed in the mainstream media."

Lekker boeiend wat de heer Medved vind. Wie is Medved??

"Michael Medved was born into a Jewish family in Philadelphia, Pennsylvania, and was raised in San Diego, California, where his scientist father worked for the defense contractor Convair and later for NASA. Medved attended Palisades High School when the family moved to Los Angeles. He entered Yale University as a sixteen-year-old undergraduate, and graduated with honors in 1969, and then entered Yale Law School, where he became a personal acquaintance of Hillary Rodham."

Weer typisch dat jullie je achter zo'n figuur verschuilen, zelf denken ho maar.

While you slept - NAU Phase One Complete:

http://nl.youtube.com/watch?v=JIRK1y52FTQ

Meneer Medved was een slaafje van Hillary, nou mooie 'conservatief' is dat. Desinfotrol lijkt me een toepasselijker term. :)

 
At 6:51 p.m., Anonymous sandocan said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 7:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

knap hoe je je met één comment alweer volstrekt tegen kan spreken. En het blaft maar door..
Ben je nu al gekickt van het Argusoogforum dan? Tis toch wat.. wat een spoofertje niet allemaal aangedaan wordt. Het zal toch wel allemaal meevallen, niet dan?

 
At 7:55 p.m., Anonymous Anoniem said...

ah ok, tis alweer weg. :)
ik weet t, ik weet 't, je moet ze niet voeren..

 
At 8:02 p.m., Anonymous sander heeft centen nodig voor de vakantie said...

1 ding moet ik wel te kennen geven dat dit zion logje sneller reageert als een truthzoekers weblogje die kennelijk zelf maling heeft aan de regels.

Jullie nemen mijn waarschuwing serieus.
Kijken of argusoog dat ook doet.

En braadzion.
Als je het nog een keer flikt,ik geen waarschuwing meer geef.

Ik wil graag nog op vakantie gaan en een zakcentje erbij is mooi meegenomen.

 
At 8:07 p.m., Anonymous Anoniem said...

NIEMAND neemt je serieus, sander. Dat is nu eenmaal de consequentie als je steeds maar laat kennen als een gefrustreerd mannetje met een jodencomplex die steeds linkt naar de meest racistische sites. Daar maak je weinig vrienden mee.

Je bent een dom stuk vreten en je IP-adres is: 82.173.38.12

dus jank maar een eind weg. Zelfs je "vrienden" op Argusoog negeren je.

 
At 8:10 p.m., Blogger Billythekid said...

Dit draadje gaat nu op slot. Straks staan hier 300 afzeikberichten. Het is mooi geweest.

 

<< Home