maandag, oktober 02, 2006

Plofmoslims


Het gaat niet goed met de Partij van de Waarheid, de nieuwe politieke partij die het bedrog van 9/11 als hoogste punt op de agenda van de Nederlandse politiek had willen zetten.

De kiesraad heeft de verkiezingsaanvraag van de partij, voortgekomen uit de website Ditkannietwaarzijn, afgewezen op grond van een simpele procedurefout. Dus ging de partij hiertegen in beroep bij de Raad van State. En die heeft ook vandaag weer niks nada van zich laten horen. Terwijl deze week de ondersteuningsverklaringen voor startende partijen binnengehaald hadden moeten worden.

"In die zin heeft de Nederlandse rechtspraak wel aardig aan het NWO (Nieuwe Wereld Orde) beeld voldaan door op deze wijze om te gaan met het voorkomen van een concurrerende en waarheidsvertellende partij uit te sluiten op de politieke markt," zo lezen we. Gevreesd moet worden dat in werkelijkheid het onervaren partijbestuur niet alle regeltjes in acht heeft genomen.

Aangezien de PvdW het bange scenario al aan zag komen zijn er sinds vorige week contacten gelegd met Lijst Blanco. Een vergaarbak van splinterpartijtjes als de Revolutionaire Partij Nederland, De Partij voor de Jongeren, Politieke Partij de Groenen, Stichting Grondvest en het Verbond voor Duurzame Ontwikkeling. Oftewel de PvdW mag zijn standpunten straks delen met een hoop andere vage clubjes. Zo zakt het initiatief steeds verder weg in de anonimiteit.

Relevanter lijkt de vraag waarom de PvdW, minder dan acht weken voor de verkiezingen, nog altijd geen partijprogramma op haar website heeft staan, als het al bestaat. Heeft het bestuur het soms te druk gehad met vergaderen, zijn we er nog niet uit, of is het uit verlammende anticipatie dat er nog niets naar buiten wordt gecommuniceerd? Zelfs over de naam bestaat totale verwarring: is het nu Partij van of voor de Waarheid? De website heeft het over 'van', op het logo staat echter weer 'voor'.

De achterban begint zich er blijkbaar ook al aan te ergeren, zo valt af te leiden uit de commentaren bij DKNWZ: "Nieuwsberichten over de ontwikkelingen omtrent de PvdW zijn schaars en vaag…Wanneer je de formulieren en uitspraak-kiesraad daar plaatst dan HEEFT de (main) media ook een mogelijkheid om het te berichten…"

En: "Als je je er alleen maar op richt om een kritische massa te bereiken en weinig meer dan dat, verzand(t) het vroeg of laat. Hoe twijfelachtig het wetenschappelijke gehalte van de Zembla documentaire ook was, in beginsel was er genoeg over om iets te ontketenen in NL. Nu dreigt het weg te zakken, omdat weinigen weten wat er mee aan te vangen en zo blijft de leugen bestaan."

Daarom proberen enkele complotdenkers 9/11 maar weer eens aan te kaarten bij de bestaande politieke partijen, maar dat lijkt ook op niets uit te lopen. "Bij GroenLinks zal een dergelijk actie niet lukken. Femke Halsema is niet zo’n complotdenker....het is eigenlijk helemaal niet zo’n denker......het zou mij niets verbazen als ze een mol van de CIA is." Met telraam, zeker.

Bij de SP hebben de complotdenkers op de website aan iedere kandidaat dezelfde vraag gesteld: "Gelooft u echt nog in Osama bin Laden en zijn 19 plofmoslims?" "Het is niet de bedoeling om dezelfde vraag 20 keer voor te leggen aan verschillende kandidaten, het lijkt mij eerlijk gezegd ook vrij nutteloos," schrijft Bas Schuiling van het webteam van de partij. Waarop iemand die zich Boudineke noemt antwoordt: "Ik zoek een kandidaat die de twijfels rond 11 september in de politiek wil aankaarten. Deze krijgt dan mijn voorkeurstem." "Stalin gedrag" moppert Monkeyman nog even na.

Het wordt niks meer tussen de Nederlandse politiek en de complotdenkers.

2 Comments:

At 2:42 p.m., Anonymous P. Berk said...

Laatste nieuws: beroep door Raad v State afgewezen. Aardig om te lezen: "Van strijd met het vertrouwensbeginsel dan wel het verbod van détournement de pouvoir is geen sprake. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de politieke groepering ervoor zorg te dragen dat uiterlijk op de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling een verzoek is ingediend dat voldoet aan de ingevolge de Kieswet geldende vereisten. Door op de laatste dag waarop daartoe ingevolge artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet de mogelijkheid bestond, het verzoek om registratie in te dienen, heeft appellante het risico genomen dat, met name ook gelet op het grote aantal in de laatste week bij het centraal stembureau ingediende verzoeken om registratie, eerst na de drieënveertigste dag vóór de kandidaatstelling door dat bureau zou worden geconstateerd dat het verzoek niet aan alle daaraan te stellen eisen voldeed. De gevolgen daarvan komen voor haar rekening."

 
At 12:27 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people".

 

Een reactie posten

<< Home