maandag, januari 08, 2007

De Leugen Betaalt


Jongeren hebben volop vertrouwen in de media, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van VARA's De Leugen Regeert. De NOS en het AD rolden als 'meest betrouwbaar' uit de bus. Internet is als informatiebron in de ogen van jongeren over het algemeen minder betrouwbaar. De Leugen Regeert noemde als voorbeeld onder meer weblog Geen Stijl, die daarop bij wijze van grap meteen presentator Felix Meurders doodverklaarde.

Uiteraard werd het bericht ook opgepakt door Ditkannietwaarzijn, de website die ons graag voorhoudt dat de Nederlandse media vol AIVD-mollen zitten. Bij het bericht zien we dan ook een gephotoshopt plaatje met de veelzeggende tekst: "Jongeren eenvoudig te manipuleren".

In de commentaren krijgt De Leugen Regeert natuurlijk meteen een sneer: "De Leugen Regeert wordt steeds meer een programma om dissidente geluiden onschadelijk te maken." Een ander heeft het over De Leugen Betaalt. Weer een ander trekt doodleuk de betrouwbaarheid van het bericht in twijfel: "Wie zegt dat de media niet liegt over dit onderzoek? Vooral dit gerucht verspreiden dat iedereen de media vertrouwt, dan gaat men het nog geloven ook."

"NOS-journaal=politiek correcte staatspropaganda," lezen we even verderop. "Geeft maar weer eens aan dat de meeste Nederlanders sheeple zijn."

Sheeple. Je waant je in alle arrogantie kilometers boven het plebs, maar holt zelf als een schaap achter het taalgebruik van Amerikaanse complotters aan.

Stel je trouwens eens voor dat de wishful thinking-journalistiek van complotters tot standaard zou worden verheven. Dan krijg je het volgende: wat je denkt is de waarheid, feiten verifiëren is voor mietjes, met een beetje koppiepeesten scharrelen we heel wat irrelevante quotes bij elkaar, berichten op een site van een luidruchtige heikneuter uit Texas zijn onomstootbaar bewijs, enzovoorts. Hoe hoog zou DKNWZ trouwens onder jongeren scoren als het om betrouwbare berichtgeving gaat?

49 Comments:

At 10:29 a.m., Anonymous bob said...

Hoe hou je het vol?

 
At 11:08 a.m., Anonymous Arminius said...

Doe je huiswerk Billy!!

Wanneer we kijken naar de betrouwbaarheid van het onderzoek zelf, dan doen we een schokkende ontdekking. Ze hebben het onderzoek zelf laten uitvoeren en dan komt er natuurlijk iets positiefs uit. Anders hadden ze het niet eens gepubliceerd. Omdat de media merkt dat ze het met pure propaganda niet meer kunnen winnen is het al de tweede keer dit jaar dat ze een dergelijk manipulatie uitvoeren door het onderzoek in handen te geven van onderzoeksbureau De Vos en Jansen. Het dubieuze is dat dit bureau krantenconcern PCM als grootste klant heeft. Hoezo onafhankelijk onderzoek? Hoezo betrouwbaar? Hier is sprake van belangenverstrengeling.

Een onderzoek dat niet door onafhankelijke deskundigen wordt uitgevoerd is per definitie waardeloos en rijp voor de prullenbak. In deze kwestie is het ongelijk van de bewering "de media zijn betrouwbaar" reeds aangetoond. Toch gaan we nog een stap verder. Het onderzoek is uitgevoerd onder een programma met de sarcastische titel "De leugen regeert" van de Vara. De Vara is een rode linkse zender en al haar leden zullen het allemaal geweldig vinden. Een steekproef voor een onderzoek hoort echter representatief te zijn voor de gehele Nederlandse bevolking aangezien men uitspraken doet over de media in Nederland in het algemeen. Kortom, het betreft een onderzoek dat methodologisch gezien al ontzettend slecht is. De leugen regeert inderdaad.

Had ik al gemeld dat publieke omroepen afhankelijk zijn van overheidsgeld? Van onafhankelijkheid kunnen we allang niet meer spreken. De media is een instrument van overheid en linkse fascisten om propaganda te voeren. Schrikbarend is dat in het onderzoek van het Vara-programma de NOS als beste uit de bus komt. 95 % van de ondervraagde rode rakkers zouden de NOS als betrouwbaar bestempelen. Wij weten echter wel beter. De NOS is een extreem links bolwerk dat er niet voor schuwt om zich te laten omkopen door partijen als de PvdA. Het is geen verrassing dat linkse mensen linkse bolwerken betrouwbaar achten.

 
At 11:16 a.m., Anonymous Anoniem said...

Dat zegt iets over de intelligentie van die jongeren, want wie vertrouwt nou de media die door de overheid betaald wordt?!

 
At 11:32 a.m., Anonymous Han said...

"Ze hebben het onderzoek zelf laten uitvoeren en dan komt er natuurlijk iets positiefs uit."

Als ik het goed begrepen heb, heeft de VARA het onderzoek uitbesteed aan een extern bureau dat vaker dit soort onderzoek doet. Gewoon een poll, complottertjes! Je kunt het wel niet eens zijn met de uitslag, maar ga het dan niet ontkennen ook nog.

 
At 11:34 a.m., Anonymous Arminius said...

Kan jij niet lezen Han?

....door het onderzoek in handen te geven van onderzoeksbureau De Vos en Jansen. Het dubieuze is dat dit bureau krantenconcern PCM als grootste klant heeft. Hoezo onafhankelijk onderzoek?

 
At 11:37 a.m., Anonymous Gedem said...

Tja, voor onze complotgelovigen zijn de media en de polls onbetrouwbaar... tenzij ze in hun richting gaan ! :D

 
At 11:37 a.m., Anonymous Linke Loetje said...

Helaas hebben veel media hun traditionele rol als 'verdedigers van de democratie', 'publieks-platform' en 'waakhond voor organisaties, bedrijfsleven en overheid' afgelegd. Het nieuws is geen afspiegeling van wat leeft in de maatschappij. Nieuws en informatie worden steeds meer gezien als koopwaar.
Binnen de huidige wereldeconomie worden ook media-organisaties gedwongen commercieel te opereren en te concurreren. Via fusies en overnames worden steeds meer media onderdeel van een paar wereldwijde monopolies. Een goed voorbeeld van de negatieve gevolgen die globalisering heeft, als dat enkel commerciële motieven heeft: Verschraling van het nieuws- en informatie-aanbod en de ontoegankelijkheid van de media voor onderwerpen waar niet aan te verdienen valt (c.q. die niet sensationeel of 'entertaining' zijn).

 
At 11:47 a.m., Anonymous Han said...

@Arminius. Je bent weer het schoolvoorbeeld van de complotter die zonder enige concrete aanwijzing veronderstelt dat er met de uitslag is gerommeld. Lijkt me helemaal niet interessant trouwens voor de opdrachtgevers, of het nu de VARA is of PCM. Had je net zo goed geen onderzoek kunnen doen.

 
At 11:53 a.m., Anonymous Han said...

"De NOS is een extreem links bolwerk dat er niet voor schuwt om zich te laten omkopen door partijen als de PvdA."

Huppa, weer een volkomen uit de lucht gegrepen stelling. Bewijzen?

 
At 12:16 p.m., Anonymous Arminius said...

Lees zelf maar hoe diep de politiek bij de media in hun aars zitten:

In 2003 zijn na elkaar twee adviezen aan het kabinet uitgebracht over de relatie tussen media en politiek: ‘Medialogica: Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek’ van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO datum) en ‘Politiek en media, pleidooi voor een LAT-relatie‘ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB datum). De adviezen zijn vrijwel gelijkluidend in hun probleemanalyse. In de aanbevelingen zijn de taken verdeeld: de RMO richt zich op de mediasector en op het mediabeleid van de overheid, terwijl de aanbevelingen van de ROB vooral gaan over communicatie door politici en door de overheid. Omdat beide adviezen nauw met elkaar samenhangen, heeft het kabinet besloten hierover één kabinetsstandpunt uit te brengen.

In het kabinetsstandpunt zijn reacties betrokken die partijen uit de mediasector op verzoek hebben
gegeven op de adviezen. Het gaat om reacties van: het Nederlands Uitgeversverbond (Groep
Nederlandse Dagbladpers), de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het bureau Media &
Migranten van de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Raad voor
Journalistiek, het vakblad De Journalist, de landelijke publieke omroep, de VESTRA (koepelorganisatie
van commerciële omroepen) ROOS (koepelorganisatie voor regionale publieke omroepen) en OLON
(publieke lokale omroepen). Bij de totstandkoming van dit kabinetsstandpunt is ook de
Voorlichtingsraad betrokken, daar waar de adviezen het terrein van de overheidscommunicatie raken.

pdf

 
At 12:30 p.m., Anonymous Han said...

Ach, en hier moet uit blijken dat de NOS zich door de Pvda laat omkopen? Jij roept maar weer wat, maar dat was me al langer duidelijk.

 
At 12:47 p.m., Anonymous Arminius said...

Ach, en hier moet uit blijken dat de NOS zich door de Pvda laat omkopen?

Wie heeft het hier over omkopen? Ik maak alleen duidelijk dat de politiek diep in de Media zit. Bij de NOS zitten dus allemaal PVDA stemmers, daar zal je dus geen kritische geluiden over de PVDA horen, worden alleen de rechtse politicie onder de loep genomen. Kijk naar het alsmaar ophitsen van de mensen tegen de Moslims. Duiidelijk afkomstig van die zg linkse/joodse kliek.

 
At 12:53 p.m., Anonymous Han said...

Wie heeft het over omkopen? Jijzelf: "De NOS is een extreem links bolwerk dat er niet voor schuwt om zich te laten omkopen door partijen als de PvdA."

"Ik maak alleen duidelijk dat de politiek diep in de media zit."

Nee, dat doe je niet, je schrijft dat ze zich laten omkopen.

Oftewel: "wat je denkt is de waarheid, feiten verifiëren is voor mietjes, met een beetje koppiepeesten scharrelen we heel wat irrelevante quotes bij elkaar, etc"

 
At 1:19 p.m., Anonymous Gedem said...

Waow ! "Duidelijk afkomstig van die zg linkse/joodse kliek."
Hun ware aard komt naar boven en het stinkt !

 
At 1:32 p.m., Anonymous Arminius said...

En maar zeuren dat Israel zo slecht in het nieuws komt. Jullie kijken alleen maar naar de dode palastijnen, en niet naar de dode joden, bla bla bla. Doodziek wordt je van die inmengingingen in onze (vrije) nederlandse pers.

De Nederlandse media en Israel

 
At 1:34 p.m., Anonymous Arminius said...

Oja, het leukste stond onderaan:

N.B. De basis van deze analyse komt uit een artikel geschreven op verzoek van ZAPP, blad van de Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg.

Ik bedoel maar.

Duidelijk een links joodse journalist in opleiding.

 
At 2:21 p.m., Anonymous racer said...

Aha, Billy is niet van de AIVD maar van de Mossad. :-)

Dat bij de NOS voornamelijk PvdA'ers zitten heb ik ook vaker gehoord. Dat linkse mensen pro-Israel of pro-Bush zouden zijn is wel tamelijk nieuw voor mij. Ze doen namelijk erg hun best om pro-Palestijns en anti-VS te lijken.

Arminius, denken je vrienden op Zapruder er ook zo over? Zo ja, waarom klagen ze dan zo heftig als de 9/11 truth movement in verband wordt gebracht met anti-semieten en holocaust-ontkenners?

 
At 2:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is actief lid van de AFA (Anti Fascistische Aktie), een landelijk netwerk van krakers en autonomen die met grof geweld van leer trekken tegen alles wat in hun ogen politiek incorrect of fascistisch is.

MDI: LINKSE EXTREMISTEN 'CONTROLEREN' INTERNET

 
At 2:25 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Bij de NOS zitten dus allemaal PVDA stemmers, daar zal je dus geen kritische geluiden over de PVDA horen, worden alleen de rechtse politicie onder de loep genomen.

Geloof je 't zelf?

 
At 2:28 p.m., Blogger Braad Spitt said...

En de 'linksextremisten' zitten ook in het NWO-complot? Tistognienormaalmeer!

 
At 2:34 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Trouwens,
heeeeeeel eventjes dacht ik dat onze Arminius een EIGEN mening helemaal zelf formuleerde in z'n eerste comment hier. Toch, als je heel even zoekt zie je dat z'n COMPLETE reactie een koppiepeest is van iemand anders reactie op 14 januari 2006 (alinea 4-6). :D :D HAHAHA!
Wat een zelfstandige denker die Arminius...

 
At 2:40 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Ook Arminius' reactie (als Linke Loetje) wekt nog enigszins de indruk een eigen schrijfsel te zijn.
Helaas, dat is de gekoppiepeeste tweede alinea van dit artikel.

 
At 3:10 p.m., Anonymous Han said...

Aha, nu begrijp ik de reactie: "Wie heeft het over omkopen?". Hij had niet eens gelezen wat hij gekopieerd had!

 
At 3:24 p.m., Anonymous Arminius said...

Ik moet jullie toch wel een klein beetje bezig houden he;)

 
At 3:26 p.m., Anonymous Arminius said...

beter goed gejat, als slecht verzonnen zeg ik altijd maar. En zolang iemand anders dezelfde mening verkondigd als ik, waarom zou ik dan een heel stuk moeilijk gaan zitten typen met 2 vingers?

lol

 
At 3:28 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Volgens mij hou je vooral jezelf bezig met dit soort non-discussie. Meer zit er gewoon in.

 
At 3:34 p.m., Anonymous Tante Betje said...

"En zolang iemand anders dezelfde mening verkondigd als ik, waarom zou ik dan een heel stuk moeilijk gaan zitten typen met 2 vingers?"

Ja, daar zeg je zowat, want dan maak je ook geen grammaticale fouten (verkondigd moet zijn verkondigt)

 
At 3:35 p.m., Anonymous Arminius said...

Nee jij bent een helder licht braad. Heel de dag hier op dit log rond hangen en mensen beldigen die het niet met je eens zijn. Get a life dude .. get a life

 
At 3:36 p.m., Blogger Braad Spitt said...

En zolang iemand anders dezelfde mening verkondigd als ik, waarom zou ik dan een heel stuk moeilijk gaan zitten typen met 2 vingers?

Omdat je dan regel voor regel beter ziet wat je tiept ipv steeds weer dingen van anderen overnemen die je niet zo goed gelezen/begrepen hebt.
Omdat je dan blijk geeft dat in staat bent andermans argumenten te overwegen.
Omdat je vaak door eigen formulering van een argument er zelf al achter kunt komen waar de schoen wringt.
Omdat je dan niet alleen een papegaaiende roeptoeter bent, maar iemand die daadwerkelijk luistert.

Maar blijkbaar ben je helemaal niet geïnteresseerd in een eigen mening.

 
At 3:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Mijn voorstel: iedereen die anderen op spelfouten wijzen dienen voor een militair tribunaal te worden gesleept, dit om te voorkomen dat ze na 3 dagen alweer op de stoep staan met een zwaard en bijbel van het groot dictee der Nederlandse taal in de hand om de zimmi van het ABN af te slachten als varkens.

ben ik helemaal voor!

;)

 
At 3:40 p.m., Anonymous Arminius said...

Wat dat spellen betreft, ben ik tot het inzicht gekomen dat ‘de’ (welke?) juiste spelling - afgezien van het feit dat de elkaar opvolgende vernieuwingen op dit punt discutabel zijn - van minder belang is dan de inhoud va een tekst. In de vele buitengewoon openhartige en diepgravende bijdragen van vele Nederlanders van allochtone afkomst wordt aangetoond dat flink wat spelfouten geen enkele afbreuk hoeven te doen aan belang en diepgang van een tekst.

Dat bedoel ik maar;)

 
At 3:41 p.m., Anonymous Anoniem said...

Scheisshollander!

 
At 3:41 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Nee jij bent een helder licht braad. Heel de dag hier op dit log rond hangen en mensen beldigen die het niet met je eens zijn. Get a life dude .. get a life

En ALS je dan maar weer eens een eigen zin tiept is het weer compleet inhoudsloos.
"heel de dag hier op dit log rond hangen"..
Verwijt je mij nu wat jij precies hetzelfde doet? Heel overtuigend hoor.
"..en mensen beldigen die het niet met je eens zijn."
Nope, niet mensen die het niet met me eens zijn, maar mensen die keer op keer er blijk van geven niet vatbaar te zijn voor argumenten, nooit ingaan op andermans argumenten , maar enkel en alleen hun eigen hersenkronkels te papegaaien.
Je comment nauwelijks op de stukjes, je gaat nooit echt in op anderen (want nee, dan zijn gekoppiepeeste stukjes niet meer toereikend).
Het gaat me niet om iemand's mening, maar om de argumentatie die erachter zit, of zoals in jouw en Democraatus' geval, het complete gebrek daaraan.

 
At 3:45 p.m., Blogger Braad Spitt said...

En Arminius reactie van 3:40PM is oorspronkelijk geschreven door bernard kulch, vrijdag 26 mei 2006 @ 13.16 (#12) op het SP-blog van Anja Meulenbelt

Weer niks eigens..

 
At 4:20 p.m., Anonymous Arminius said...

Je hebt helemaal gelijk braad. De media liegt nooit, alles wat in de krant staat is de waarheid, en de politiek heeft totaal geen invloed op de inhoud van het nieuws. Zo goed?

 
At 4:29 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Waar zeg ik dat "de media nooit liegt"? Dat verzin je zelf maar weer eens. (ALS je dan zelf een regel schrijft gaat het meteen weer mis.)

Maar wat heeft het in godsnaam voor zin om kritisch te zijn tov "de" media (lees: diegenen die iets anders zeggen dan aansluit bij je gedachtwereld) terwijl je die kritiek compleet laat varen als een bron iets beweert dat bij je mening aansluit.
Je denkt zelf een kritische houding te hebben, maar op een of andere manier heb je maar niet door hoe ongelooflijk selectief je bent.

 
At 4:33 p.m., Anonymous Arminius said...

Daar heb je helemaal gelijk in braad, ik vertrouw niemand., alleen wat ik met mijn eigen ogen heb gezien, de rest is toch van horen zeggen of verzonnen.

 
At 4:34 p.m., Blogger Rick`s Komkommer-Log said...

Daar heb je helemaal gelijk in braad, ik vertrouw niemand., alleen wat ik met mijn eigen ogen heb gezien, de rest is toch van horen zeggen of verzonnen.

 
At 4:48 p.m., Blogger Braad Spitt said...

nee hoor, Arminius vertrouwt niemand, behalve.....
mensen die enge verhalen vertellen over chemtrails
mensen die fluor in tandpasta zien als dodelijk vergif
mensen die in allerlei wereldgebeurtenissen de hand zien van een geheim onzichtbaar genootschap, de NWO.
mensen die zeggen dat de media in handen zijn van "extreem links".

Nogmaals: z'n 'kritische' houding is uitermate selectief.

En voordat je nu maar weer gaat roepen dat je de mensen die je (vrijwel altijd onbecommentariseerd) aanhaalt ook niet vertrouwt; een paar reacties geleden beweerde je nog dit: "beter goed gejat, als slecht verzonnen zeg ik altijd maar. En zolang iemand anders dezelfde mening verkondigd als ik, waarom zou ik dan een heel stuk moeilijk gaan zitten typen met 2 vingers?".
Dus nou niet meteen weer aankomen dat het NIET je 'eigen' mening is.

 
At 4:52 p.m., Anonymous Anoniem said...

Wat vind onze Braad eigenlijk van de Media betreffende Israel?

Altijd eerst een paar stenen gooiende kinderen laten zien voordat we de joden aan het moorden zien in bezet gebied.
De muur een hek noemen.
Negeren dat israel 30+ VN resoluties naast zich neer heeft gelegd.
In bezet gebied zeggen dat je aangevallen werd en moest ingrijpen
en dit defensief gedrag noemen (kan volgens het internationaal recht helemaal niet)
Wat had Adolf eigenlijk tegen Joden en waarom?
Mmmmmmm

 
At 5:03 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Arminius heeft weer eens niks te zeggen en verandert dan maar weer eens het onderwerp..

Nooit gaat ie in discussie, alleen maar andermans linkjes c&p'en of, zoals nu, maar wat algemene vragen te stellen.


Wat heb je nu te zeggen over wie je wel en niet vertrouwt? Als je zegt dat die koppieppeests jouw mening vertegenwoordigen, wat betekent dat dan voor de bron? Vertrouw je die nu wel of niet?

 
At 5:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

wat een clown zeg die braadspit,
toch weer ff kunnen lachen.

 
At 5:16 p.m., Blogger Braad Spitt said...

allemaal leuk en aardig, Arminius (want ik neem aan dat jij deze anonymous bent), maar je geeft nog steeds geen antwoord:

Vertegenwoordigen die gekoppiepeeste stukken nu je eigen mening, zoals je dat zelf zei, of is het waar dat je niemand vertrouwt? Je kan niet allebei hebben. Leg nou eens uit.

 
At 5:25 p.m., Anonymous crap said...

Geen Stijl heeft de smaak te pakken: nu is Piet Paulusma ook al dood.

 
At 5:35 p.m., Anonymous Anoniem said...

ik gun het weinig mensen maar Piet zou erg mooi zijn.hahaha


ps ik was anonymous

 
At 8:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

Wat is 'bleps'? Als je 'plebs' bedoelt is het tenminste goed nederlands, afgeleid van 'plebejer', in het oude Rome niet-patriciër, gewoon burger.

 
At 9:08 p.m., Blogger Billythekid said...

Je hebt gelijk, veranderd

 
At 12:18 a.m., Anonymous gompie said...

♫ we do the 9/11 twist ♫♫
♫♫ shoobeedooowaaaaaaaaaahh ♫♫♫

 
At 7:57 p.m., Anonymous Anoniem said...

Nog een leuke complot theorie :

De VS is bezig met een "Nieuw Manhattan Project".

Organisaties zoals Darpa ontwikkelen robots, die de taken van soldaten grotendeels over zullen gaan nemen.

Hierdoor zullen binnen afzienbare tijd grote delen van de troepen overbodig worden, en zal de aard van oorlogsvoering drastische veranderen.

Ook zal de VS vaker oorlogen kunnen beginnen, omdat ze aan het eigen publiek minder Amerikaanse slachtoffers hoeven te verantwoorden.

De complot denkertjes hier zullen een complot als deze ongetwijfeld tot op het bot afkraken ?

;)

Onderbouwing :

America's robot army
by Stephen Graham
http://www.newstatesman.com/200606120018

Armed Robots to March into Battle
http://www.defenselink.mil/transformation/articles/2004-12/ta120604c.html

Military Robotics: The State of the Art of War
http://develintel.blogspot.com/2006/03/military-robotics-state-of-art-of-war.html

 

Een reactie posten

<< Home