vrijdag, augustus 08, 2008

Smart


Sommige complotters lijken mentaal vastgeroest in het jaar 2006. Neem Austrirool die op het Zapruder Forum meldt dat je in Amsterdam een Smart (autootje) kunt laten bestickeren en daarmee kunt rondrijden. Kost 149 euro per maand en de bestuurder is verplicht 25 kilometer per dag te rijden, hetgeen met GPS wordt gecontroleerd. Een jaar zo'n Smart laten rijden kost 3000 euri.

En nu komt het: "Misschien is het een goed idee om met een aantal mensen geld bij elkaar te leggen voor een GOOGLE WTC7 of 911 INSIDE JOB smart (met een link naar zapruder.nl) Ik wil 150-200 euro bij leggen van mijn zuur verdiende centjes. Wie doet er mee?"

We zien het al helemaal voor ons. Zo'n minihoestbui op vier wielen met cryptische stickers die een jaar eindeloos in miezerige regen gracht op en af rijdt, net zolang totdat geen Jordaner er nog acht op slaat. Wie gaat dit marketinggenie trouwens eens uitleggen dat je anno 2008 toch echt niet meer met GOOGLE WTC7 of 911 INSIDE JOB kunt aankomen? Zapruder heeft 911 allang in de ban gedaan.

Nee, dan kun je nog beter per scheepshoorn wekelijks Zapruder's koelsissende Maandagmorgen-briefing in de straten reciteren. Of middenin het AMC roepen dat AIDS niet bestaat. Nog beter: tegen een AIDS patiënt zeggen dat hij zich niet zo moet aanstellen. Of een groot spandoek in de Amsterdamse Maassluisstraat ophangen om de Nu.nl redactie erop te wijzen dat ze alleen maar domme ANP stukjes aan het overtikken zijn. Of op het Waterlooplein met een willekeurige marktkoopman een discussie beginnen over de truthiness van Noam Chomsky. Of gewoon iets ludieks met Zapruder is watching you. Vast en zeker zijn die centjes dan goed besteed.

Labels:

14 Comments:

At 7:42 a.m., Anonymous r.i.p.: bollyn said...

Loose change en andere namen

Heb je je wel eens afgevraagd waar de naam Loose Change op slaat? Eventjes misschien, maar niet echt, waarschijnlijk. Netzomin als dat je je afvroeg of je nu eigenlijk wel een boeing 747 kon zien bij het geblakerde pentagon in september 2001? Welnu, hier eens een leuke verklaring. ‘Loose’ staat voor ‘vrij en ongebonden’ en ‘change’ kan worden opgevat als wisselgeld. Op zeker moment waren er zoveel feiten bekend over 9/11 dat een oplettend persoon inmiddels wist dat er iets niet klopte. Daar moesten de samenzweerders dus op reageren. Daarvoor werd een oud en beproefd middel ingezet. De eigen stromannen werden het veld in gestuurd, om de zaken die toch al openbaar waren, nog een keer te verkondigen. Ditmaal op zulk een gelikte wijze dat de amateurs die deze feiten bijeen hadden gebracht, in de schaduw kwamen te staan. Het losse wisselgeld (loose change) wordt in de strijd geworpen om het initiatief over te nemen. De veenbrand wordt geconsolideerd tot zover als men hem niet blussen kan, maar verder is het weer ‘brand meester’. Dit zie je keer op keer in de ‘truth movement’. Het gebeurt zo vaak en in zoveel verschillende vormen dat de samenzweerders elkaar signalen moeten geven. Zo heb je de ogen, de driehoeken en de brandende toortsen die signaleren: “laat maar gaan. Deze hoort ook bij het misdaadkartel.” Voor sommige signalen moet je iets meer achtergrondinformatie hebben. Neem bijvoorbeeld ‘Zapruder’. Deze naam is ontleend aan de filmer van de moord op JFK. Deze man was besteld om op dat moment en op die plaats te staan filmen. De samenzweerders hechten er waarde aan dat hun heldendaden tegen de mensheid worden vastgelegd. De website zapruder.nl mag dan ook ver gaan in haar verslaglegging van hun verrichtingen op (en vooral ook achter) het wereldtoneel. Daarmee is ze een mooie pot met honing voor de meer wakkere en geëngageerde mensen die op zeker moment – wellicht op stalinistische wijze – onschadelijk moeten worden gemaakt. Zapruder (inc.nl) heeft een duidelijke signatuur. Ze geeft lippendienst aan het goudkartel. Ze hoort bij de ‘rijke tak’ van het wereldcomplot. De geldmacht, en weldra, de goudmacht. Zeg maar, het Rothschild belang. Een variant op zapruder is ‘iamthewitness’, weer zo’n naam van waaruit de conspiratoire verrichtingen op (en vooral achter) het wereldtoneel worden gadegeslagen en vastgelegd. Deze site lijkt echter tot een andere fractie te behoren, of heeft zijn naam zo ongelukkig gekozen, dat we menen dat ze deel zijn van het ‘officiële misleidingsprogramma’. Beide sites zijn overigens het lezen en luisteren meer dan waard. Er wordt heel wat ‘loose change’ gegeven. Echter altijd geldt: pluk de bloemetjes, maar begrijp het grotere spel. En als je dat eenmaal in de gaten hebt. Dan moet je misschien eens langs gaan bij deze site. Hier mag je je dan afvragen of het gaat om wisselgeld, losgeld, aas of buit.

Bron:
http://blogger.xs4all.nl/elannet/archive/2008/06/10/395577.aspx

PS:
Ik wist wel dat je via je zogenaamde oppositionele noot naar je mede judeo-desceptie vrindjes hun geloofwaardigheid probeerde op te poetsen bil, maar zowel zap-buru/ruder als al je doorzichtige intenties om hier een ieder voor het lapje te houden beginnen mij toch iets te VEEL naar de holohoax-industrie te stinken mechochem...
Al is de geslepenheid nog zo schnel, de furie van de slachtoffers ervan achterhalen en vernietigen het weldra zeer zeker wel. Dat zal niemand kunnen ontlopen of dachten jullie judeo-narren alhier van wel?

 
At 10:06 a.m., Anonymous Rens said...

Tis weer behoorlijke warpraat, anonoem. Te vroeg uit bed gestapt, daar houden we het maar even op.

 
At 10:38 a.m., Anonymous fassbinder said...

Uiteenlopend van '9/11 inside job' tot NWO, Illuminati,'moon landing hoax' en kwaadaardige aliens in mensengedaantes, een klein gedeelte van de bevolking ziet de wereld als een spannende commerciële hollywood productie (X-Files, Lone Gunmen, Stargate, Alias enz). In dergelijke series stikt het van de cover-ups en false flags, dus waarschijnlijk ook in het echte leven moeten sommigen denken. Een dergelijk wereldbeeld maakt het leven in ieder geval lekker spannend.
Deze complotdenkers zien zichzelf als vrijdenkers en als een wakkere elite met een groter en scherper perceptievermogen dan anderen. Ze hebben het dan ook vaak over de domme massa, daarmee zichzelf verheffend boven diegenen die alles geloven wat de overheid en de media aan leugens uitbraken. Zij alleen doorzien het machtsspel dat op het politieke toneel en achter de coulissen gespeeld wordt. Zij alleen laten zich niet manipuleren door het establishment (waarvan ik zelf overigens ook geen fan ben). Ze zijn naarstig op zoek naar erkenning. Ze willen de domme massa, hoewel ze deze verachten, wakker schudden en daarmede de wereld redden van haar gegarandeerde ondergang. Discusie op basis van feiten, bewijs en het onderbouwen van argumenten is schier onmogelijk met deze gelovigen. Bewijs is niet nodig, want ze weten het al. Een ieder die niet in het complot gelooft is ofwel een dom schaap, een jood, of een onderdeel van het complot. Naast het geloof in diverse complotten hebben zij nog één ding gemeen, namelijk het bestaan van een almachtige (Amerikaanse) overheid met bijna goddelijke krachten. Ook lijkt het of de complotdenkers niet willen dat ze het mis zouden kunnen hebben, ze zouden zwaar teleurgesteld zijn als zou blijken dat de NWO een verzinseltje is van iemand op het internet dat ze, al vrijdenkend, geïnternaliseerd hebben.
Ja, ik vind ook dat we in een onrechtvaardige en wrede wereld leven voor zowel mens als dier. En ja, overheden voeren oorlogen vanwege economische belangen en proberen via propaganda de bevolking aan hun zijde te krijgen. Maar machtsmisbruik en uitbuiting bestaan al zolang er mensen op aarde rondlopen. Daar heb je geen onzinnige mega-complotten voor nodig. En het staat uiteraard een ieder vrij om te vermoeden dat er een bepaald complot gesmeed is, maar indien je als complotdenker dan door middel van een discussie anderen wilt overtuigen, moet die discussie wel op eigenlijke gronden gevoerd worden. Je moet niet verwachten dat je met drammen en schreeuwen anderen kunt overtuigen. Je gelijk op een zodanig puberale manier proberen te halen werkt niet. Mensen die in dergelijk grote complotten geloven hebben de neiging zeer eenzijdig naar de feiten te kijken en alles wat het complot ontkracht op voorhand af te wijzen. En dan ben je dus uitgepraat. En dat is oké, maar dan moet je als complodenker niet verwachten dat anderen je nog serieus nemen. Dat is dan de consequentie.

 
At 11:40 a.m., Anonymous Anoniem said...

Ehm.... wat is er mis met het stellen van vragen over onderwerpen die nog steeds in een mist gehuld zijn? Er mogen toch vragen worden gesteld en we mogen toch verwachten dat overheden (die ons behoren te dienen) hun uiterste best doen om antwoorden te geven? En waarom worden kritisch vragenstellende burgers altijd in een samenzweringhoekje geperst? Zou het niet veel beter zijn als men respectvol mét elkaar zou discussieren, op zoek naar antwoorden zodat er aan het eidn gezamenlijk conclusies getrokken kunnen worden?
Waarom toch altijd zo lijnrecht tegenover elkaar ten tijde van veel onbenantwoorde vragen...

 
At 1:16 p.m., Anonymous fassbinder said...

Het kritisch volgen van overheidsbeleid is uiteraard goed. Voor journalisten zou het zelfs een plicht moeten zijn, alhoewel in de media gemakzucht en commerciële belangen nogal eens de boventoon lijken te voeren. Overheden zijn er ten dienste van de burgers en niet andersom. Zij dienen inderdaad verantwoording af te leggen aan de burgers. Maar kritisch denken is niet per definitie gelijk aan complotdenken. Er zijn mensen die van geen enkele redelijke verklaring voor de door hun veronderstelde complotten willen weten. Het complot is onaantastbaar. En dan kom je er gezamenlijk niet meer uit. Want absoluut bewijs is er nooit. Een mooi voorbeeld is de door sommige mensen veronderstelde maanlanding hoax. Wat er ook voor goed onderbouwde (wetenschappelijke) verklaringen worden gegeven voor de door hen opgeworpen kritiek, ze blijven deze verklaringen pertinent afwijzen. Ze blijven vasthouden aan het complot. De hakken staan in het zand. En dat mag, maar dan heeft het nog weinig zin om met je complot de openbaarheid te zoeken. Alleen in de eigen besloten wereld van mede complotdenkers wordt men dan nog serieus genomen. En dat is jammer, want ik denk dat in beginsel hun wantrouwen jegens de overheid en het establishment een goede zaak is.

 
At 12:46 a.m., Anonymous Anoniem said...

En met wat voor een anticomplotterskarretje ga JIJ dan rondrijden, Billy?

 
At 11:50 a.m., Anonymous Klaasss said...

"dat je anno 2008 toch echt niet meer met GOOGLE WTC7 of 911 INSIDE JOB kunt aankomen? Zapruder heeft 911 allang in de ban gedaan."

Zapruder heeft 911 in de ban gedaan??

Haha....daarom heten het ook desinformanten Billy Boy!

Ook Niburu is volledige desinfo....waarschijnlijk door het zelfde clubje aangestuurd...Patrick Savalle & Co...

De Irak oorlog was een leugen...dit zegt genoeg, desinfoclown!!!

De VS is bezig met verschillende blitzkriegs gebaseerd op leugens... Depleted Uranium...Huurlingen...oorlogsmisdaden..100% bewezen...

En dan wordt er beweerd dat "truthers" zo graag in hun eigen sprookjes willen geloven om de wereld "spannend" te maken....Nee zieke hond! Ik walg ervan...Dus, "Snelbinder"...ik wil graag met je in discussie over WTC7....alleen de feiten, geen gescheld of getrol....de feiten...

 
At 1:00 p.m., Anonymous pow said...

WTC7 de feiten....mijn god, alweer? Die complotonzin hebben we nu wel genoeg gezien hier...

 
At 1:03 p.m., Anonymous Crap said...

Jezus, Klaas is terug en even gek als voorheen.

 
At 4:17 p.m., Anonymous Klaas said...

"WTC7 de feiten....mijn god, alweer? Die complotonzin hebben we nu wel genoeg gezien hier..."

Tja, stel je voor dat je WEER door de mand valt....

Wist je al dat Georgië een aanval door Rusland heeft uitgelokt met steun van Amerikaanse soldaten terplekke?....nee zeker? Stelletje stumpers.....wake up and smell the fascism...

Hoe veel bewijs moet je hebben? Denk je werkelijk dat je deel uitmaakt van de elite, Billy Boy en de trollen?

Laat me toch niet lachen! Geïndoctrineerde student stumpertjes met een zieke geest, meer niet....

 
At 4:49 p.m., Blogger Billythekid said...

"Wist je al dat Georgië een aanval door Rusland heeft uitgelokt met steun van Amerikaanse soldaten terplekke?....nee zeker? Stelletje stumpers.....wake up and smell the fascism..."

Ja hoor, Klaas. Ook weer uit je dikke complotduim gezogen. Meer over Rusland morgen.

 
At 7:55 p.m., Anonymous Klaas said...

"Ja hoor, Klaas. Ook weer uit je dikke complotduim gezogen. Meer over Rusland morgen."

Nee Billy, dit is mainstream nieuws...Georgië is in dit geval de agressor, met steun van de VS en enkele duizenden manriniers...Dit geeft de VS gewoon toe...

Rusland dreigde met ingrijpen in Georgië als de NAVO meer hi-tech wapens zou invoeren....De NAVO heeft dit genegeerd....

Terwijl jullie het te druk hebben om de waarheid te verhullen breekt mogelijk WOIII uit....

maar slaap vooral verder....

 
At 9:03 p.m., Anonymous Rens said...

Dit geeft de VS gewoon toe...

Nee Klaas, dat geven ze niet toe, dat maak jij er weer van. Even goed de kranten lezen en die rare complotbril van je afzetten.

 
At 10:13 p.m., Anonymous Klaas said...

"Even goed de kranten lezen en die rare complotbril van je afzetten."


De kranten??? hahaha....exact wat ik bedoel...wordt toch eens wakker man!

Waarom denk je dat Georgië een staak tot vuren heeft afgekondigd?

Dat doe je niet als je wordt aangevallen....

Kijk toch eens verder dan je neus lang is...Binnekort hoor je de bevestiging dat in Georgië Amerikaanse militairen zijn (mariniers, geen special forces) teven is ook Israël in Georgië aanwezig....

Zelf op het nieuws wordt er gesproken over het feit dat Georgië de aanval is begonnen op de Russische "vredes"troepen die gewoon legaal in Ossetië waren...

Niks geen complot pannekoek...gewoon feiten die jullie niet wensen te zien.. Net zoals bij alle andere onderwerpen op deze lachwekkende site....

 

Een reactie posten

<< Home