donderdag, september 14, 2006

Wetenschap


De complotdenkers tonen zich slechte verliezers. Een maand of wat geleden begonnen ze in allerlei forums op internet lawaai te maken in de hoop dat de traditionele media hun verhaal zouden oppikken. Dat is uiteindelijk gebeurd, maar in hun ogen keerden de media tegen zich door hun verhaal en de beweging eromheen in twijfel te trekken. En nu de wetenschap er zich tegenaan heeft bemoeid, is het ook al niet goed.

Enkele maanden geleden reageerden de complotdenkers verheugd dat de TU Delft eindelijk eens werk van van hun bevindingen zou maken. Eindelijk zou het wetenschappelijke bewijs van het complot boven water komen. Maar nee, de TU Delft concludeerde eerder deze week dat het ’zeer waarschijnlijk’ is dat de klap van de gekaapte vliegtuigen en de brand die daarna ontstond leidde tot de ineenstorting van de WTC-torens. Zoals het ook onwaarschijnlijk is dat stofwolkjes die op videobeelden van de ramp zijn te zien, door explosieven veroorzaakt zijn. En op basis van wat er bekend is kan ook veilig worden aangenomen dat er een vliegtuig het Pentagon is ingevlogen.

Dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. Plotseling gaat het om "studentjes die voordat ze eraan begonnen nog nooit van het hele gebeuren gehoord hadden, een totaal onzinnig onderzoek doen, niets kunnen onderbouwen (...) en waarschijnlijk 90% van het materiaal niet in hun overweging hebben meegenomen." En als Trouw dan ook nog eens bericht dat studenten techniek weinig heel laten van het complotdenken over 11 september is dat natuurlijk weer een "schandalig stuk". En de explosievendeskundige die in de Zembla uitzending dacht dat de WTC7 toren is opgeblazen, maar de twee hoofdtorens niet, is kennelijk al zo vaak gebeld of gemaild door complotdenkers dat hij heeft laten weten dat hij er helemaal niks meer over wil zeggen.

Toch werd het zo langzamerhand tijd dat echte deskundigen zich met de discussie gingen bemoeien in plaats van een horde klapwiekende wacko's die denken dat ze verstand hebben van thermiet, vliegtuigen, puin en zwaartekracht. De laatste dagen verschijnen er in de forums steeds vaker opmerkingen van ingenieurs die de commentaren van de complotdenkers van kritische of nuttige kanttekeningen voorzien. Of die gewoon nuchtere vragen stellen.

Dr.ir. Coen Vermeeren van TU Delft lichtte de bevindingen, die nu ook online staan, vandaag nog eens toe: "De WTC torens waren een lichtgewicht constructie bestaande uit een dragende gevelbuis en een dragende kern. De lichtgewicht vloeren die de kern en de gevel met elkaar verbonden zijn een essentieel onderdeel van deze constructie. De sterkte van het gebouw hing direct samen met het functioneren van alle dragende delen. Met andere woorden; het wegvallen van de dragende functie van de vloeren heeft direct gevolgen voor de stabiliteit van het gebouw.

"In technische termen betekent dit dat de vloeren de kniklengte van zowel de buitengevel als de kernkolommen verkleinen. De kracht die nodig is om een kolom uit te laten knikken is evenredig met het kwadraat van de lengte van de kolom. Ofwel als er een vloer wegvalt dan wordt de kniklengte dus 2x zo groot en is de kracht die dan nodig is om de kolom uit te laten knikken - dat is dus echt bezwijken ! - nog maar ¼ van de kracht. Als lokaal al twee vloeren zijn weggevallen - bijvoorbeeld te plaatse van de inslag - dan is lokaal de kolomlengte dus 3x zo groot en de kracht die nodig is om die kolom te laten uitknikken nog maar 1/9 van de oorspronkelijk kracht.

"Video- en beeldmateriaal geven aan dat lokaal de gevelkolommen en vloeren zijn beschadigd door de impact van de vliegtuigen. De belastingen die door de beschadigde kolommen liep moet door nog intacte kolommen worden gedragen. In technische termen heet het dat de krachten dan rond het gat worden geleid. De intacte kolommen krijgen dus een hogere kracht te dragen. Dat zij hiertoe in staat waren blijkt uit het feit dat de torens nog een tijd lang konden blijven staan. Het betekent echte ook dat de marge die die kolommen hadden met betrekking tot het dragen van extra belasting is verkleind. Als brand daarna de sterkte van het staal ondermijnt is het zeer waarschijnlijk dat deze kolommen konden bezwijken.

"De impact zorgde verder voor het inbrengen van kerosine in het gebouw en een groot gapend gat zorgde voor voldoende zuurstoftoevoer voor de ontwikkeling van een brand. Het is zeer waarschijnlijk dat kantoormateriaal in het WTC is ontvlamd na impact. Het is ook waarschijnlijk dat de temperatuur in het WTC op diverse plaatsen vergelijkbare waarden heeft bereikt als die tijdens een reguliere kantoorbrand namelijk rond de 900 en 1100 graden Celcius. Wij zijn nergens tegengekomen dat het kantoormateriaal in het WTC onbrandbaar zou zijn."

Dan de explosieven. Op de plaats van impact is het volgens experts in praktische zin onwaarschijnlijk dat er explosieven aanwezig zijn geweest. Deze zouden in het beste geval zijn verbrand na impact van het vliegtuig en de daarop volgende brand. In het meest waarschijnlijke geval zouden de explosieven snel zijn afgegaan omdat de ontstekingen reeds bij relatief lage temperaturen – tussen de 300 en 400 garden Celsius - afgaan. Dat laatste is niet gebeurd.

Het is volgens de TU Delft ook niet onaannemelijk dat de torens relatief verticaal instorten. Er zijn in principe geen horizontale componenten in het krachtenspel aanwezig die de torens zouden kunnen doen laten omvallen. De rotatie van de bovenkant van de eerste toren is verklaarbaar uit de impactschade en het bezwijkmechanisme. "Dat deze na enige tijd alsnog recht naar beneden valt komt voort uit het feit dat het kantelpunt bezwijkt waardoor het moment wegvalt. Overigens is op videomateriaal te zien dat delen van de torens wel deels van het gebouw wegvallen. Desintegratie van die delen vindt plaats tijdens de val en bij impact op de grond."

De waargenomen stofwolk bestond waarschijnlijk voornamelijk uit verpulverd beton en vermiculiet (brandwerend materiaal rond de staalconstructie waarvan het bekend is dat het tot een fijn stof vervalt). Vanuit het bezwijkmechanisme kan dit volgens de TU Delft goed verklaard worden. Het betrof ongewapend beton van een lichte soort, geschikt voor het dragen van de belastingen van kantoorvloeren en niet van het gebouw zelf, dat immers een dragende staalconstructie was.

"Het is zeer onwaarschijnlijk dat de puffs die uit het gebouw worden gestoten onder het bezwijkfront het gevolg zijn van explosies. Er ontbreken bijvoorbeeld een drukgolf en vuur. Ook zijn de puffs beperkt tot een enkel raam, wat in het geval van explosieven erg onwaarschijnlijk is. Je zou dan eerder verwachten dat meerdere ramen op die verdieping het zouden begeven. De locatie van de puffs zelf is niet relevant voor het bezwijken van het gebouw. Je ziet op die plaatsen ook niet dat daar plaatselijk het gebouw al begint in te storten."

Over het Pentagon lezen we dan nog: "De gaten van de inslag in het Pentagon komen ruwweg overeen met de zware onderdelen van het vliegtuig; de romp en de motoren. De relatief lichte staartconstructie en de vleugeltips konden de gewapende muren van het Pentagon niet penetreren. Overigens zie je dit ook bij het WTC: de afmetingen van het gat zijn daar ook kleiner dan de afmetingen van de vliegtuigen. Daar ontbreken ook de staartvlakken en vleugeltips."

Jammer is dat op de video van de presentatie van de TU Delft niet de reactie van Jimmy Walter is te zien, die volgens de site Ditkannietwaarzijn dinsdag "korte metten met het onderzoek" zou hebben gemaakt. Walter spreekt zaterdag op een congres van complotgelovigen in Utrecht. "Helaas is de heer Walter niet inhoudelijk ingegaan op hetgeen de studenten hadden gepresenteerd," zegt Vermeeren. "Het bleef bij een discussie op de hierboven besproken problematiek en mijn indruk was dat de studenten op een open en inhoudelijke wijze met hem het debat zijn aangegaan."

1 Comments:

At 10:41 p.m., Anonymous gbeliever said...

hoi billy en anderen, ik wil maar even kwijt dat dit een coole site is, net als vele andere complotdenkende sites, uiteindelijk allemaal (zonder uitzondering:) zoekend naar waarheid, waarvan ik denk dat ie gaat zegevieren dankzij discussie, met en/of zonder poespas.

Ik denk het natuurlijk allemaal al te weten, maar die eigenschap heb jij vast ook, dus is mijn en/of jouw mening niet relevant.

Als ik nu zeg dat ik ing. werktuigbouwkunde ben, en het is nog echt waar ook, helpt dat mijn technische standpunt? Ik zeg van niet, omdat ik niet veel heb geleerd op de HTS en had het voor wat voor werk dan ook niet nodig gehad, ik heb alleen bewezen dat ik niet dom ben, net zo min als een andere boerenlul met boerenverstand. Zijn die drie torens in ± 10 seconden ingestort of niet? Is dat een benadering van de vrije valsnelheid? Ik stel als ingenieur en boerenlul voor dat de kijker beslist.

Links nodig? Pech gehad, ik ben rechts, dus zoek het maar uit, er zijn er zat.

 

Een reactie posten

<< Home