donderdag, januari 18, 2007

Witte pakken


Al een tijd niet meer aandacht besteed aan Zapruder. Maar ja, die hadden het de afgelopen weken dan ook enorm druk met de verzelfstandiging: losgerukt van Volkomen Kut en nu dan verder op een eigen server. Dat heeft kennelijk voordelen, want sinds kort kunnen we het wekelijkse praatje van Zapruder-blokhoofd Patman bij de radiozender 100 % NL beluisteren als Mp3. Elke week schuiven daar "leuke complotjes" voorbij, ingeleid door een jingle met steenkogelengels.

Een dezer dagen ging het over de Bijlmerramp. Patman: "Cool. Mannen met witte pakken".

Cool?

Voor Zapruder zijn mannen in witte pakken kennelijk heel spannend. Dat was in 1993 trouwens ook al het geval, toen er "Michelin-mannetjes" en "maanmannetjes" op de rampplek zouden zijn gezien. De rijksrecherche heeft in 1998 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van die mannen, maar dat leverde niks op. De commissie die het Bijlmeronderzoek leidde heeft zelfs nog navraag gedaan bij leveranciers van witte pakken. Nul resultaat.

Patman haalt echter een Stichting Visie aan die denkt dat de gezondheidsklachten in de Bijlmer kunnen worden toegeschreven aan de verbranding van verarmd uranium in contragewichten van het vliegtuig. Koren op de molen van de Zapruders die hun lezers al maanden wijzen op de gevaren van DU munitie (DU staat voor verarmd uranium) in oorlogsgebieden als Afghanistan. De straling blijft volgens Patman vier en een half miljard jaar hangen. De suggestie is duidelijk: de Bijlmer is een soort Tjernobyl.

Patman verzwijgt natuurlijk weer eens dat het onderwerp jaren geleden al eens uitgebreid ter sprake is gekomen. Dat op de avond van de ramp door de brandweer metingen naar radioactieve straling zijn verricht en er geen straling is geconstateerd (uranium is trouwens heel zwak radioactief). Dat ingenieursbureau Omegam nergens in de omgeving van de ramp verhoogde concentraties uranium heeft kunnen vaststellen. Dat de Amsterdamse GG GD al in 1994 aan de hand van grove berekeningen aannemelijk gemaakt dat zelfs bij verstuiving geen gevaar voor de gezondheid is ontstaan. En dat oktober 1998 het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene (RIVM) dezelfde conclusie trok met behulp van veel verfijndere berekeningen.

Maar nee, volgens Patman beschikt een gemiddelde Boeing over een contragewicht met verarmd uranium van wel 1500 kilogram, minstens even zwaar als een stationwagon. Zou niet best zijn als je zoiets zwaars aan de stuurvlakken van een vliegtuig hangt, maar we nemen even aan dat Patman weer iets te enthousiast een website heeft geraadpleegd (deze soms?).

Even googelen en Patman had trouwens kunnen weten dat zich hooguit 385 kilo verarmd uranium (later gecorrigeerd naar 282 kilo) aan boord van het verongelukte El Al-vliegtuig bevond, waarvan ruim de helft onverbrand is teruggevonden. Staat trouwens allemaal te lezen (met bronvermelding) op de site van de Stichting Visie die Patman zo graag citeert.

Oftewel: je maakt het verhaaltje een stuk complotteriger dan het werkelijk is, terwijl de juiste informatie makkelijk op internet is te vinden. En die mannen met witte pakken? Als er zoveel straling zou zijn geweest, zouden deze geheimzinnige reddingswerkers ongetwijfeld uit de buurt zijn gebleven, dan wel met geigertellers aan de slag zijn gegaan.

"Ja, soms denk ik: nu heb ik effe genoeg," roept deeyay eLine la Croix aan het einde van het praatje van Zapruder's chef complotten. Waarop Patman reageert: "Ik kan je nog echt bang maken, hoor." Ja, met domme bakerpraatjes.

40 Comments:

At 7:51 a.m., Anonymous racer said...

Auw ;-) Dit gaat leuke discussies opleveren.

 
At 9:48 a.m., Anonymous Anoniem said...

"De rijksrecherche heeft in 1998 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van die mannen, maar dat leverde niks op. De commissie die het Bijlmeronderzoek leidde heeft zelfs nog navraag gedaan bij leveranciers van witte pakken. Nul resultaat."

Kan je dit wat nader toelichten, mede in het licht van het verhoor van de heer Caron, leider van het onderzoek, door de Bijlmerramp commissie, en de conclusies die de commissie trokken met betrekking tot de grondigheid van het onderzoek wat werd uitgevoerd door de rijksrecherche ?

 
At 9:50 a.m., Anonymous Anoniem said...

Het is trouwens maar net wat je "nul resultaat" noemt ?

De Commissie constateert dat minstens 9 getuigen in het Rijksrechercheonderzoek melding maken van personen in vreemde pakken.

 
At 9:58 a.m., Blogger Jay said...

Misschien waren het wel clownspakken. Vreemde pakken betekend voor jou blijkbaar witte pakken.

Democrat zal hier ook wel niks te melden hebben aangezien hij een hekel heeft aan blijven hangen en dit is al uit 1993.

 
At 10:08 a.m., Anonymous Anoniem said...

Maar nee, volgens Patman beschikt een gemiddelde Boeing over een contragewicht met verarmd uranium van wel 1500 kilogram, minstens even zwaar als een stationwagon. Zou niet best zijn als je zoiets zwaars aan de stuurvlakken van een vliegtuig hangt, maar we nemen even aan dat Patman weer iets te enthousiast een website heeft geraadpleegd (deze soms?).

Misschien moet je bij Boeing gaan solliciteren als consultant, om hun uit te leggen waarom dit niet praktisch zou zijn ;)

Aircraft may also contain depleted uranium trim weights (a Boeing 747 may contain 400 to 1500 kg).
http://mgrcentral.com/a/Top/Science/Environment/Environmental_Health/Health_Physics_and_Radiological_Health/147864/Depleted+uranium.html

Overigens zou er in het geval van de El Al vlucht sprake zijn volgens het onderzoek van een kleine 300 kilo waarvan de helft zou zijn verbrand bij de crash.

 
At 10:12 a.m., Anonymous Anoniem said...

Misschien waren het wel clownspakken. Vreemde pakken betekend voor jou blijkbaar witte pakken.

De 9 getuigen die worden opgevoerd in het rapport hadden het over witte pakken, maar is het kleurtje zo ontzettend boeiend ? ;)

 
At 10:14 a.m., Anonymous Anoniem said...

@ Jay :

Ik liet iets weg, moest zijn :

De 9 getuigen die worden opgevoerd in het rapport hadden het over witte danwel aluminiumkleurige pakken, maar is het kleurtje zo ontzettend boeiend ? ;)

 
At 10:18 a.m., Blogger Jay said...

Misschien waren het welke zulke pakken.

 
At 10:31 a.m., Anonymous Anoniem said...

Nee Jaytje, volgens mij waren het toch echt deze pakken :

http://www.hatchoo.nl/bijlmer/michelin.jpg

;)

 
At 10:43 a.m., Blogger Jay said...

Hier zie je ook mannen in witte coveralls in Pennsylvania waar vlucht 93 was neergestort.

 
At 10:49 a.m., Anonymous rogier said...

"Aircraft may also contain depleted uranium trim weights (a Boeing 747 may contain 400 to 1500 kg)."

Men bedoelt: alle gewichten samen.

 
At 11:06 a.m., Anonymous Rick said...

Kernvragen

De belangrijkste vragen zijn:

Lading
Wat was de exacte lading van het vrachttoestel?

Vrachtdocumentatie
Op de avond van de ramp is niet de volledige vrachtdocumentatie opgevraagd. Maar onbekend is nog steeds wie de wél aanwezige papieren heeft ingezameld. Hoe kan het dat de vrachtdocumentatie nu nog onvolledig en niet eenduidig is?

Recorder en banden
Waarom is de Cockpit Voice Recorder, die de gesprekken in de cockpit opneemt, nooit gevonden? Hoe kan een aantal belangrijke video- en geluidsbanden verdwenen zijn? Hebben de vliegers tijdens de vlucht contact gehad met het El Al-hoofdkantoor?

Gezondheid
Welke effecten heeft de ramp gehad op de gezondheid van bewoners en hulpverleners? Waarom heeft de overheid zo lang gewacht voor er iets met de klachten werd gedaan?

Berging
Waarom zijn er fouten gemaakt bij de berging van de wrakstukken? Waarom is bijvoorbeeld verarmd uranium uit het toestel zoekgeraakt?

Rampenbestrijding
Heeft de gemeente Amsterdam de rampenbestrijding niet te veel in eigen hand gehouden?

Instanties
Welke mensen en instanties zijn er op de rampplek geweest? Wat was de rol van de Israelische inlichtingendiensten?

El Al
Heeft de afwikkeling van de ramp iets te maken met de positie van El Al op Schiphol? Zijn daarover afspraken tussen de Nederlandse regering en Israel?

Route
Waarom won het vliegtuig zo slecht hoogte en wat was de route? Wat was de rol van de luchtverkeersleiding?

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Bijlmerramp/

 
At 11:12 a.m., Blogger Jay said...

Maar wat is nou eigenlijk de complottheorie in dit geval, want dat volg ik niet echt namelijk.

 
At 11:25 a.m., Anonymous gedem said...

Geen belang, ze zien toch overal complotten ! ;)

 
At 11:26 a.m., Anonymous Anoniem said...

Maar wat is nou eigenlijk de complottheorie in dit geval, want dat volg ik niet echt namelijk.

Tja zal komen door de geheimzinnigheid erom heen i.p.v. een duidelijke uitleg wie dit waren, en wat men daar deed.

Verder zal het in de complot hoek terecht zijn gekomen omdat er geen volledige openheid werd gegeven omtrent een deel van de lading van het vliegtuig welke was bedoeld voor het Israel Institute for Biological Research (IIBR) in Nes Ziona.

Dit betrof namelijk o.a. bestandsdelen voor het gifgas Sarin.

Tenslotte natuurlijk de conclusies met betrekking tot de volksgezondheid die door verschillende mensen al dan niet terecht worden betwist.

 
At 12:03 p.m., Anonymous Zorro said...

Is die hele Bijlmerramp eigenlijk nog actueel?

 
At 12:43 p.m., Blogger Jay said...

Bij alle complotdenkers zijn alle complot theorieen actueel. Van de moord op Kennedy tot aan 9/11.

Das het leuke van theorieen, kan je je hele leven plezier aan hebben ;)

 
At 3:00 p.m., Anonymous Rick said...

Ook met de bijlmerramp was/is veel mis.

Op 22 april werd het eindrapport 'een beladen vlucht' gepresenteerd. De commissie concludeerde dat er het nodige mis was met het onderzoek door de Raad voor de Luchtvaart en dat de berging van het wrak onzorgvuldig was verlopen. Hoewel een directe relatie tussen gezondheidsklachten en de ramp niet werd aangetoond, had de overheid wel serieuzer moeten omgaan met die klachten.

De commissie was buitengewoon verontrust over het feit dat ambtenaren cruciale informatie niet doorgeven aan bestuurlijk verantwoordelijken en zette daarom vraagtekens bij de aansturing. Ook concludeerde de commissie dat de aanpak van maatschappelijke vraagstukken niet tot gecoördineerd optreden leidt.

De verwijten aan de beide vice-premiers, VVD-minister A. Jorritsma en D66-minister E. Borst, en premier Kok over hun optreden in de vorige kabinetsperiode waren ongekend scherp. Minister Jorritsma had de Kamer vaak fout geïnformeerd over de lading van het ramptoestel, minister Borst had veel te laat begonnen met een gezondheidsonderzoek, en premier Kok (en met hem oud-premier Lubbers) hadden de afwikkeling van de ramp nooit op de kabinetsagenda gezet. Een belangrijke conclusie luidde dat de Tweede Kamer 'te vaak' onjuist, onduidelijk, ontijdig of onvolledig was geïnformeerd over de Bijlmerramp.

De commissie veroordeelde het 'verkokerde optreden 'van de bij de ramp betrokken ministeries en overheidsdiensten waardoor het afschuiven van verantwoordelijkheden in de hand was gewerkt.

De commissie deed ook nog een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan waren het opstellen van een draaiboek voor luchtvaartongevallen en, in geval van een ramp, de benoeming van een coördinerend minister.

[ V ][ ^^ ]
Bijzonderheden
Opvallend bij deze parlementaire enquête is dat de commissie met veel verschillende partijen te maken kreeg. Zo waren er buitenlandse overheidsinstanties en private partijen in Israël en de Verenigde Staten en met organisaties als het Academisch Medisch Centrum (AMC), de luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappij EL AL en diverse externe onderzoeksbureaus. De uitlatingen in de media over de toedracht van de ramp en de lading van het vliegtuig, zowel in Nederland als in Israël, zorgden ervoor dat de betrekkingen tussen beide landen onder druk kwam te staan.

Een ander belangrijk aspect was dat de commissie tijdens deze enquête te maken kreeg de emoties van slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en bewoners van de Bijlmermeer die door alle onderzoeken en verhoren de ramp weer opnieuw moeten beleven.

[ V ][ ^^ ]
Politieke betekenis
Direct na de publicatie barstte de kritiek op rapport en commissie los. Het zou niet altijd even duidelijk zijn waar de commissie haar harde oordeel op baseerde en er was veel aan te merken op de werkwijze en oordeelsvorming van de commissie. Het kabinet was niet van plan zich bij dit oordeel neer te leggen en zou waar mogelijk de eindconclusies weerleggen.

Er kwam ook kritiek uit de commissie zelf. VVD-commissielid Theo van den Doel vond dat de commissie het foutieve bericht over het 'onder de pet' houden direct had moeten rechtzetten in plaats van pas na twee weken. Bovendien ergerde hij zich aan de vele media-optredens van de medecommissieleden in onder andere het tv-programma van Paul de Leeuw.

Op 18 mei (een dag voor de kabinetscrisis over het referendum) begon de Tweede Kamer met de behandeling van het rapport. Een meerderheid was het niet eens met de conclusies. Alleen CDA, GroenLinks en SP konden zich erin vinden. Opnieuw kwam kritiek op de commissie, onder andere over de manier van de openbare verhoren. Getuigen zouden behandeld zijn als verdachten en eerder was al gesproken over inquisitiemethoden.

De behandeling van het rapport werd vertraagd en zeer beïnvloed door de kabinetscrisis over het referendum en de lijmpoging van het kabinet daarna. Tijdens het slotdebat op 3 juni stemden VVD, D66 en PvdA dan ook tegen de door de oppositie ingediende moties van afkeuring tegen Borst en Jorritsma met uitzondering van Van Gijzel, Oudkerk en Augusteijn. Verregaande politieke gevolgen had de enquête dus niet gehad.

Maar in andere opzichten had de enquête wel resultaat gehad, met als belangrijkste het na zes jaar achterhalen van de ontbrekende vrachtdocumentatie waardoor vast kwam te staan dat er geen direct verband kon zijn tussen de vervoerde goederen en gezondheidsklachten in de Bijlmer. Tevens werd een streep gehaald door alle complottheorieën die sinds de ramp de ronde hadden gedaan door gebrek aan bewijs. De aanbevelingen van de commissie werden door het kabinet grotendeels overgenomen. Bij een volgende ramp zou een van de ministers worden aangewezen als coördinator en daarnaast zou er iets gedaan worden aan de verkokering binnen het overheidsapparaat zodat de verantwoordelijkheden niet zondermeer afgeschoven kunnen worden.

http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g8pdjdmj

 
At 4:43 p.m., Anonymous billy bilnaad said...

Leuk met je geigerteller etc. maar verarmd uranium kun je niet meten met de standaard meters. Dit zijn niet mijn woorden maar van Dr. Rokke die jullie waarschijnlijk ook wel kennen. Degene die hem niet kennen hij heeft het handboek voor DU munitie geschreven voor het Amerikaanse leger en hoe je het moet opruimen. Hij is nu een fel anti DU munitie activist. In New York hadden ze de boel ook gemeten, dat was volgens alle instanties nog steeds reuze veilig. Alleen begint het nu erg duidelijk te worden dat ze liegen, dus tja officiele metingen zeggen ook niet alles.

 
At 6:48 p.m., Blogger Jay said...

Nog meer mannen in witte pakken!!!

 
At 7:03 p.m., Blogger Jay said...

Ach gossie bij zapruder zijn ze er nog steeds niet uit of vlucht 93 nou wel of niet is neergestort... Democrat, onze vaste spammer dat we vooruit moeten hier, gelooft zelfs dat vlucht 93 is geland in cleveland. Waar alle passagiers dan zijn gebleven blijft dan natuurlijk een mysterie.

Misschien dat democraatje het volgende artikel eens moet lezen en niet moet blijven hangen :)

 
At 7:32 p.m., Anonymous racer said...

"Ach gossie bij zapruder zijn ze er nog steeds niet uit of vlucht 93 nou wel of niet is neergestort..."

Ik zat 't net ook te lezen. Billy dacht dat de complotters eindelijk wat verstandiger worden, maar Patman babbelt weer vrolijk over ouwe koeien; gsm-gesprekken, geen brokstukken en de burgemeester van Shanksville. Je zou zeggen dat 'ie er op kickt om willens en wetens de boel te belazeren.

 
At 7:38 p.m., Blogger Jay said...

Ja maar dit is een update Racer, het originele stuk is uit april geloof ik. Grappig om te zien dat zelfs toen al geen ding werd onderzocht :)

 
At 9:50 p.m., Blogger Jay said...

Er is een nieuwe video uit voor de liefhebbers :)

Screw911mysteries

 
At 10:19 p.m., Anonymous Rick said...

All we ask is that you watch the whole thing. We are, however, aware that most Conspiracy Theorists will click off within minutes. All we can say to this is that we spent a long time viewing and analysing 9/11 Mysteries. Please have the decency to hear us out.

Ik hield het precies 6.15 min. uit Jay, toen had ik het wel gezien, wat een onzin:)

 
At 11:11 p.m., Blogger Jay said...

Ah, maar je verwacht wel dat wij al die complot theorie films bekijken natuurlijk, want daar zie je alleen maar de "waarheid" natuurlijk.

Laat voortaan maar je linkjes naar films weg dan, want die hoef ik dan ook niet meer te zien.

 
At 9:50 a.m., Anonymous Rick said...

Grapje Jay, humor weet je wel! Wellicht heb jij daar geen gevoel voor? Natuurlijk kijk ik die film, alleen de toon in de film bevalt me niet zo. Men doet wel heel erg zijn best om de anderen belachelijk te maken. Het had ook in een andere toonzetting gekunt.

 
At 10:27 a.m., Blogger Jay said...

Als je ziet hoe dingen worden verdraaid in die film, begrijp je misschien de toon van de makers.

Ik ben in ieder geval benieuwd wat je ervan vind, dus laat het maar weten als je hem helemaal gezien hebt.

 
At 1:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Wat is het verband tussen Witte Pakken en Screw 9/11 Mysteries ? Gaat die documentaire ook over de Bijlmerramp ??

 
At 1:54 p.m., Blogger Jay said...

Nee, maar aangezien er verder toch niet gereageerd werd.

 
At 2:54 p.m., Anonymous Crap said...

Aan die witte pakken brigade in Utrecht is al eens aandacht besteed hier rond kerst.

 
At 3:20 p.m., Blogger Jay said...

ja, maar nu staan er foto's van de heren bij ;)

Blijkbaar hebben ze er geen problemen mee dat ze nu met hun gezicht op het internet staan.

 
At 10:45 a.m., Anonymous Anoniem said...

"Blijkbaar hebben ze er geen problemen mee dat ze nu met hun gezicht op het internet staan."

Zouden ze daar een probleem mee moeten hebben dan ?

 
At 11:49 a.m., Blogger Jay said...

Dat dacht ik wel ja, aangezien er een tijd geleden een heel topic aan gewijd was om je identiteit te verbergen op het internet. Dus dan vind ik dit een beetje vreemd eerlijk gezegd.

 
At 1:57 p.m., Anonymous Anoniem said...

Omdat er een topic op een forum ergens aan wordt gewijd, denken alle bezoekers van dat forum daar hetzelfde over ?

Typisch weer een geval van overmatige simplificering, net als uitlatingen hier dat iedereen op zo'n forum zou denken dat Flight 93 niet in Shanksville neer is gestort.

Snappen jullie nou nog niet dat ook binnen de groepering die jullie als CT-ers bestempelen er verschillende standpunten bestaan over allerlij zaken ?

 
At 2:31 p.m., Blogger Jay said...

Ja dat weet ik, dat is juist het verbazende eraan. Blijkbaar is 1 versie niet voldoende om het uit te leggen, dus verzinnen we er maar een paar bij. De 1 nog vreemder dan de andere.

 
At 3:28 p.m., Anonymous Anoniem said...

@ Jaytje :

Hoe beoordeel jij trouwens de veronderstelling dat de FBI bij de aanslag op het WTC in 1993 voorkennis had, en niet getracht heeft om de aanslag te voorkomen ?

Is dat ook een complot theorie van CBS News, de NY Times e.d. ?

CBS News - FBI knew in advance of first World Trade Centre attack in 1993

The FBI may have been able to prevent the WTC bomb attack in 1993. They discussed secretly substituting harmless powder for the explosives, but they didn't, according to the FBI's own informant who recorded many of his conversations with his handlers

http://www.youtube.com/watch?v=5F1Y6cGRXEs

Tapes Depict Proposal to Thwart Bomb Used in Trade Center Blast
THE NEW YORK TIMES | Thursday October 28, 1993 Page A1
By Ralph Blumenthal

http://www.911omissionreport.com/first_wtc.html

 
At 10:40 p.m., Anonymous Anoniem said...

@ Anonymous: verspilde moeite, joh. Jay is 'optisch' doof. Hij kan de waarheid gewoon niet bevatten, dus lult hij maar een slag in de rondte.

Laat hem lekker, evenals sommige andere lui hiero. De échte onderzoekers hebben wel wat beters te doen dan te struinen op dit blubberblogje ;).

Zo, dit is mijn 1e en enige post. Ga gauw weer op Zapruder koekeloeren, lol.

 
At 11:41 p.m., Anonymous jay said...

Stomme complot idioten bij CBS en de NY Times !

 
At 3:53 p.m., Anonymous Dolores Sariman said...

At 12:03 PM, Zorro said...
Is die hele Bijlmerramp eigenlijk nog actueel?

Hey Zorro,
Stel nou dat je moeder overlijd, dan is jouw verdriet zelfs na 30 jaar toch nog steeds actueel, of niet?

Dit is echt weer zo'n reactie van iemand die waarschijnlijk nog geen hol heeft meegemaakt in zijn leven. Het is nu 15 jaar geleden maar het voelt nog steeds alsof het gisteren is gebeurt. En die discussie over die witte pakken. Hoe kan een ander nou tegen mij gaan zeggen wat ik wel of niet heb gezien. Het waren geen marsmannetjes of wat dan ook, gewoon mannen in van die witte stoffe pakken met een masker op en van die regenlaarsen aan. Of het israeli's waren, dat kan ik je niet met zekerheid zeggen omdat ze maskers op hadden.

 

Een reactie posten

<< Home