zaterdag, september 16, 2006

Kapitaalslaafjes

Vandaag presenteert in Utrecht de Partij van de Waarheid zich aan een breed publiek tijdens een 9/11 congres in Utrecht. U weet: dat is de partij die vindt dat er een heronderzoek naar de gebeurtenissen van 9/11 moet komen. Sinds deze week is er ook een lijstduwer, Jan van Aken.

Van Aken doet in een eerste mededeling aan zijn achterban nogal vaag over zijn beroep, maar hij is generaal secretaris van de European Federation of Energy Traders (EFET). Zoiets zou ik gewoon vermelden in plaats van "veel projecten opgezet op basis van vrijwillige samenwerking." Of dat hij iets in de energie doet. Vanwaar die geheimzinnigheid?

Enfin, bij de buurtvereniging is Van Aken volgens eigen zeggen de voorzitter die via de Raad van State een onnodig fietspad tegenhoudt. Hij houdt dus van aanpakken.

En hij komt niet uit de lucht vallen. In augustus 2004 kocht Van Aken in Duitsland het boek van oud-minister Andreas von Bülow over 11 september. Dat vormde de aanzet tot de 'beweging' die uiteindelijk is uitgegroeid tot Ditkannietwaarzijn en tot de Partij van de Waarheid. Van Aken was eerst zelf weinig gecharmeerd van het idee van een politieke partij, zo schrijft hij, "maar ik begon de publiciteitswaarde van zo’n aktie wel te zien en ben constructief gaan helpen. We waren verbaasd over het grote aantal positieve reacties en dat zette ons aan het denken dat er misschien toch een veel grotere behoefte was aan een nieuw politiek geluid."

Maar wat is dat politieke geluid eigenlijk? De Partij van de Waarheid is natuurlijk (nog) geen partij, maar een uit de hand gelopen publiciteitsstunt. En omdat je niet met een onderwerp - heropening onderzoek 9/11 - aan de verkiezingen kunt deelnemen, is het tot op heden nog altijd niet gepresenteerde partijprogramma uitgebreid met enkele Big Brother onderwerpen (zoals fraudegevoelige stemmachines). Alleen het brede maatschappelijke kader ontbreekt. Waar staat de partij voor als het gaat om economie, het milieu, onderwijs, etcetera? Horen we het vandaag?

Sommigen hebben daar trouwens wel ideeën over. In het DKNWZ forum suggereert iemand: Opschorten van de betrekkingen met de VS, niet langer erkennen van de staat Israël, terugdraaien van de privatisering van KPN, TPG, ziekenkostenverzekering, NS, energievoorziening, diepgaand onderzoek naar de corruptie in het bedrijfsleven en de media, afschaffen van de politiestaat, alternatieve energie investeren en strengere regels voor reclame. Plus: mensen opleiden tot wereldburgers ipv kapitaalslaafjes.

Anderen blijven de partij maar vaag vinden. "Het is mij nog altijd niet duidelijk geworden welke belangen u met uw organisatie behartigt, de positie van de consument of de producent?," schreef iemand op Ditkannietwaarzijn. "Wanneer u de energiebedrijven vertegenwoordigt is het logisch dat uw geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken." Oftewel: Van Aken is teveel het gezicht van het boze establishment. En, zoals hij zelf zegt, nog liberaal ook.

En er zit nog erg veel twijfel bij Van Aken zelf. "Eigenlijk wil ik helemaal niet in de politiek. Het is een grote slangenkuil en ik denk dat ik veel te oprecht en daardoor kwetsbaar ben voor dit werk. Ik blijf liever op de achtergrond. Het probleem was echter dat er niemand was die én wilde én geschikt was." En: "Ik hoop echter dat de grotere achterban ook een 'open mind' heeft want om nu zowel van rechts als van links aangevallen te worden is niet echt een goede uitgangspositie voor de verkiezingen." Dat klinkt niet echt als het "ik heb er zin an" van Fortuyn.

Maar misschien hoeft Van Aken zich geen zorgen te maken. Vanwege een administratieve fout is het nog maar zeer de vraag of de partij ook echt aan de verkiezingen mee mag doen. Volgende week buigt de Raad van State zich daar over.

1 Comments:

At 10:37 p.m., Anonymous gbeliever said...

Ik heb de indruk dat elke lezer/schrijver hier naar waarheid zoekt, allereerst in feiten. Van welke site ben jij? Who cares?

 

Een reactie plaatsen

<< Home