vrijdag, november 10, 2006

Spindocter


Waar is de Partij voor de Waarheid toch gebleven? Goeie vraag, het is volop verkiezingen, maar lijstduwer Jan van Aken is in het verkiezingsgeweld tot nu toe niet boven het maaiveld uitgekomen. Enkele weken terug lazen we bij Ditkannietwaarzijn nog een oproep voor plakkers voor posters, maar nog geen poster gezien.

Zoals gezegd doet de partij niet onder eigen naam mee aan de verkiezingen, maar als onderdeel van Lijst 14, een verzamellijst van splinter- en one issue-partijen. Van Aken staat daar op de vierde plaats, maar wil via voorkeursstemmen toch proberen in de kamer te komen. Dat lezen we in elk geval op de website van de partij, die zowaar weer in de lucht is.

De Partij voor De Waarheid zegt zich te concentreren op tien fundamentele kernpunten die de traditionele partijen niet tot nauwelijks bespreken. Maar op de hele site zijn de tien kernpunten nergens te vinden! Zelfs niet op de pagina kernpunten, waar alleen iets over stemfraude is te lezen. De partij blinkt al niet uit in helderheid, maar als je ook nog eens vergeet je partijprogramma op de site te zetten, zelfs op de pagina die daarvoor bestemd is, maak je geen al te snuggere indruk.

Even opmerkelijk is dat het 9/11 bedrog, waar de partij ooit voor was opgericht, nauwelijks nog aan bod komt. Behalve dat op de openingspagina is te lezen dat drie kandidaten op Lijst 14 9/11 als 'politiek speerpunt' hebben. Maar wat dat dan is wordt weer niet uitgelegd.

Het lijkt er sterk op dat de PvdW voornamelijk communiceert met de eigen parochie, en de rest van het electroraat totaal vergeet. En dat terwijl de kleine partijen toch al lijden onder het strategische stemgedrag. Het kan ze bij de komende verkiezingen tot vijftien zetels gaan kosten. Alleen een briljante spindoctor kan hier nog een draai aan geven.

Labels:

14 Comments:

At 8:35 a.m., Blogger Democrat said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 8:38 a.m., Blogger Democrat said...

Sommige mensen stemmen op een stukje papier met een paar regels die ze partijprogramma noemen, anderen op personen.

Het nut van deze nieuwe bijdrage aan je blog ontgaat mij eigenlijk, tenzij je daarmee echt aan wil tonen voor welke kerk je speelt.

Voor zover ik begrijp kon PvdW niet meedoen aan de verkiezingen vanwegen een of andere futiliteit met de te gebruiken afkorting. Hun communicatie is inderdaad niet echt top, misschien zijn ze niet zo bedreven in bloggen als de rest van de wereld.

Ik wil je wel helpen met een link van . Als je de insteek goed had begrepen en domweg hun website er eens bij had gepakt, had je ook kunnen weten hoe dat nu zit met hun programma: 'Programma
Lijst 14 is geen politieke partij en heeft geen partij programma. Het is wel een politieke beweging met als doel comfort voor ons allen.

De kandidaten van Lijst 14 mogen ook in de kamer hun grondrechten uitoefenen. Zij hebben geen toestemming nodig om te spreken (artikel 7. Gw). Ze mogen dat zelfs vanuit hun geweten, hun ervaring en hun hart.

De kandidaten van Lijst 14 hebben een gezamenlijke missie zoals zij middels een convenant met elkaar hebben afgesproken en hiermee de kiezer onvoorwaardelijk hebben beloofd dat zij de actieve burgers direct inspraak zullen geven in de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Zij zullen en kunnen dit doen dankzij de technisch mogelijkheden van het internet. Onder actieve burgers wordt verstaan burgers die lid zijn van een van de organisaties die het convenant hebben ondertekend.
'

ALs je op zoek bent naar Jan van Aken: moeilijk te vinden inderdaad. Een andere persoon die wel een idee heeft bij het beeld van de wereld dat ons als burgers wordt geschetst is Wortmann. Als de punten daar vermeld je niet aanspreken, dan stem je daar toch gewoon niet op? Niemand weerhoudt je van stemmen op personen die het liever over Lingo hebben in de 2e Kamer of een flashy folder hebben om in de winkelstraat uit te delen, het is maar wat je belangrijk vindt.

Wat een ophef in je stukje, zeg... (en slecht zoeken)

 
At 8:57 a.m., Blogger Democrat said...

Tot slot, als je vindt dat ze niet zichtbaar genoeg zijn, je mag uiteraard pamfletten voor ze uitdelen en plakken, hoor...

pamflet 1
pamflet 2

(sorry voor de pop-up)

 
At 9:16 a.m., Anonymous Freek said...

"Lijst 14 is geen politieke partij en heeft geen partij programma."

Dat klopt. Maar Lijst 14 is dan ook een verzamellijst. Dus de afzonderlijke partijen moeten wel hun eigen programmapunten naar voren brengen, zoals trouwens ook duidelijk is uitgelegd op de persconferentie in Nieuwspoort.

 
At 9:57 a.m., Anonymous Anoniem said...

Weer iemand die de opzet van Lijst 14 niet begrijpt. Volgens mij gaat het ook niet werken in de praktijk. Als ze een zetel zouden krijgen, moet die ene persoon de belangen en programmapunten van 17 partijen verdedigen.

 
At 10:21 a.m., Anonymous Anoniem said...

Communiceren zegt u?

http://forum.intentionalcommunity.nl/index.php?topic=95.0

 
At 12:38 p.m., Blogger Braad Spitt said...

@Democrat:
het 'nut' van deze post vind je helemaal bovenaan de pagina, onder de titel; daar staat wat de bedoeling van dit blog is.

Verder ontgaat je inderdaad waar dit over gaat. Lijst 14 mag dan wel een bonte verzameling gezelschappen zijn, maar dit stukje gaat over de PvdW, een partij die hier deel van uitmaakt.
Dit stuk gaat over de amateuristische manier waarop van Aken en de, mede door dknwz.nl opgerichte, partij zich presenteren. Op hun eigen website hebben ze het over "de tien kernpunten" (zie de FAQ-pagina, punt 10, 11, 12 en 13) die het programma vormen, maar nergens op de site kan je terugvinden wat die punten nu eigenlijk zijn, zelfs niet op de 'kernpunten'-pagina.
Blijkbaar gaan ze ervanuit dat iedereen die de moeite neemt de website te bezoeken al weet wat die kernpunten zijn (preken voor eigen parochie), danwel is dit pure slordigheid (amateurisme).
Een derde mogelijkheid is dat Jan van Aken al lang niet meer spreekt voor de Partij van de Waarheid en dat het compleet onduidelijk is voor iedereen hoe de zaak nu in elkaar steekt.

Dat er binnen die Lijst 14 nog iemand anders is die zich sterk maakt voor "9/11", die Wortmann, doet niet af dat de door dknwz.nl met veel tamtam aangekondigde Partij v/d Waarheid niet erg veel voorstelt. Je zou op z'n minst verwachten dat er opgeroepen zou worden om op de eigen kandidaat te stemmen, nr. 4 Jan van Aken; Lijst 14 heeft immers geen lijsttrekker, de kandidaat met de meeste stemmen mag als eerste de kamer in.

Maar niets van dit alles..
Heeft van Aken zich eigenlijk wel eens uitgesproken wat ie eigenlijk denkt over 9/11? Voor zover ik gezien heb komt ie niet verder dan op te merken "dat er vele vragen onbeantwoord zijn", maar blijft ie vaag als het gaat om wat hij mogelijk acht wat er WEL gebeurd is. Correct me if I'm wrong.

 
At 1:56 p.m., Anonymous VAB said...

Voorzover ik weet is Jan van Aken er van overtuigd dat 9/11 van binnenuit (hetzij actief, hetzij passief) georganiseerd is. Van Aken is zelfs degene die er persoonlijk voor gezorgd heeft dat Andreas von Bülow in 2005 uitgebreid werd geïnterviewd door 2-Vandaag.

 
At 2:48 p.m., Blogger Braad Spitt said...

Wat ik zeg dus, Jan van Aken houdt zich dus lekker op de vlakte om zowel LIHOP'ers, MIHOP'ers, no-planers, etc. etc. aan te spreken. Hij laat zich niet uit over welke vragen er gesteld zouden moeten worden.

 
At 3:27 p.m., Anonymous Anoniem said...

""Hier een bericht van Jan van Aken

Ik bewonder jullie research inspanningen om e.e.a. uit te zoeken. Ik moet echter soms constateren dat er conclusies getrokken worden en feiten geponeerd worden die niet altijd correct zijn en een verkeerde indruk (kunnen) wekken. Een voorbeeld is b.v wat er over IETA gezegd wordt. "Dat is een bedrijf dat de vuile troep van een bedrijf verkoopt"" wordt geschreven door Arminius.

Mijns inziens is deze""International Emission Trading Association"" echter een samenwerkingsverband (vereniging) die adviseert over de door de overheden uitgegeven emissie rechten om juist de uitstoot van CO2 te beperken. Dit is een van de meest efficiente manieren om iets concreets bij te dragen aan een oplossing voor de ""Global Warming"". Ja ik ben erbij betrokken om hiervoor een oplossing te vinden en ik gebruik mijn invloed om hier iets concreets aan te doen. Daar schaam ik mij niet voor, net als wat ik tijdens mij studie en werk gedaan heb.

Mijn slogan is: "there are no problems, only solutions"" Daarom ben ik erg georienteerd op oplossingen en probeer niet mijn energie te verspillen aan negatieve zaken. Toen ik overtuigd was dat het 911 verhaal anders in elkaar zat heb ik in 2005 Andreas Von Buelow beloofd te zorgen dat ten minste 100.000 mensen in Nederland kennis zouden nemen van de andere niet-officiele 911 versie. Ik heb ertoe bijgedragen dat Andreas op de Nederlandse TV kwam en heb waarschijnlijk meer dan wie dan ook bijgedragen aan het 911 evenement in Utrecht. Ik ben er echter wel achtergekomen dat toen/nu we politiek actief dreig(d)en te worden, we tegenkrachten oproepen; veel meer dan ik ooit gedacht had. Ik beschouw het maar als een compliment, maar meer dan hinderlijk kan het wel zijn.

Ik denk dat we er verstandig aan gedaan hebben om een plan -b- achter de hand te hebben indien het beroep bij de Raad van State niet zou lukken. [Weinigen hebben opgemerkt dat Kiesraad toegegeven heeft dat zij zich niet aan haar afspraken t.o.v. mij heeft gehouden; RvS heeft Kiesraad uit haar zeer lastige positie gered door Kiesraad ook ongelijk te geven en met ander argument te komen!]. Plan -b- was om via een zgn. Blanco lijst mee te doen. Dat is gelukt en heeft ervoor gezorgd dat er nu 3 personen op lijst 14 staan die 911 op de agenda willen zetten. Dus mijn practische mening is: als je mij niet vertrouwt, kies dan Micha Kuiper (14.9) of Edgar Wortmann (14.5). Prima, even goede vrienden.

Om de kans te vergroten om gekozen te worden, was de mening dat we geen ""one issue"" partij moesten worden. Daarom hebben we nog een paar andere punten in het programma opgenomen en 911 bewust op plaats 2 gezet, om ook niet bij voorbaat al door de media in de conspiracy hoek gezet te kunnen worden. De keuze om de problematiek van de electronische stemcomputers als politiek onderwerp te nemen, bleek toch niet zo slecht gekozen, gezien het tumult wat onstaan is dankzij wijvertrouwenstemcomputersniet.nl (DKNWZ /PvdW was echter wel eerder!!).

Hoewel Lijst 14 een goed concept is, waar ik elders verder over zal berichten, brengt het op korte termijn samenwerken met vele anderen personen van divers pluimage ook lastige coordinatie problemen met zich mee die de effectiviteit beinvloeden. Daarom vraag ik begrip voor de situatie die suboptimaal is, maar die ik als teamplayer wel ondersteun om toch tenminste 1 zetel te behalen en op die manier 911 op de agenda van de Tweede Kamer probeer te krijgen. Daarom beroep op achterban om lijst 14 te stemmen. Hoeft echt niet op mij; mag dus ook op Edgar of Micha.""

Dit stuk verscheen n.a.v. een forumlid met kritische vragen aan Jan van aken.

[url]http://forum.intentionalcommunity.nl/index.php?topic=108.0[/url]

 
At 3:52 p.m., Anonymous Han K. said...

Zodra het zijn eigen (energie)sector betreft is die Van Aken de redelijkheid zelve, maar toch gelooft hij in het 9/11 complot. Ik vind dat niet te rijmen.

Dan schrijf hij: "Om de kans te vergroten om gekozen te worden, was de mening dat we geen ""one issue"" partij moesten worden. Daarom hebben we nog een paar andere punten in het programma opgenomen en 911 bewust op plaats 2 gezet, om ook niet bij voorbaat al door de media in de conspiracy hoek gezet te kunnen worden."

Politiek bedtijf je vanuit een maatschappelijk kader, je gaat niet een onderwerpje aansnijden, waarna je er nog iets bij verzint om door de media niet in een bepaalde hoek weggezet te worden. Deze man heeft gewoon niet begrepen wat politiek is.

 
At 4:04 p.m., Anonymous lemming said...

Dat gevoel heb ik ook als ik de "gevestigde orde" politiek zie bedrijven...

 
At 6:48 p.m., Blogger Democrat said...

Zodra het zijn eigen (energie)sector betreft is die Van Aken de redelijkheid zelve, maar toch gelooft hij in het 9/11 complot. Ik vind dat niet te rijmen

Wat geloof jij dan: alles wat in de krant staat en dat er niet op zijn minst ergens voorkennis was?

Vreemde vergelijking maak je. Je kan je beter op de feiten baseren dan een vergelijking maken met zijn werk in de energiesector.

 
At 7:13 p.m., Anonymous VAB said...

Ongefundeerd wantrouwen jegens Van Aken, alleen maar omdat ie toevallig in de energiewereld zit, lijkt mij ongerechtvaardigd, onsportief en onverdiend.
Bij mijn weten vindt Van Aken bijvoorbeeld juist dat de privatisering/liberalisering van de energiesector de laatste tijd te ver is doorgeschoten en gevaarlijke vormen begint aan te nemen.

(Ander voorbeeld: de oprichter van het internationale Rode Kruis was ook een zakenman. Zo zie je maar weer. De wereld heeft niets aan een Nederlandse hokjesgeest...)

 

Een reactie posten

<< Home