dinsdag, april 17, 2007

911 Mysteries


Iets later dan gepland is de 911 Mysteries Guide dan toch eindelijk klaar. Een zekere Shane, alias The Doc, heeft een uitgebreid commentaar geschreven op de documentaire 911 Mysteries, die door complotters wordt gezien als een veel 'serieuzere' 9/11 complotfilm als Loose Change. Een documentaire die zelfs is toegelaten tot het Belgische filmfestival Festival de Liège.

Nu heeft The Doc nogal eens de neiging om op iedere onbelangrijke slak een korrel zout te leggen, maar zeg niet dat de beste man zijn huiswerk niet heeft gedaan. Het commentaar telt alleen in de Pdf versie 137 (!) pagina's. The Doc haalt ongeveer iedere bewering van de samenstellers onderuit en heeft een groot aantal gierende fouten ontdekt, die uitgebreid met bronvermelding zijn gedocumenteerd.

Zomaar een paar puntjes: De 'stalen' Windsor Tower in Madrid die complotters er telkens weer bijslepen om aan te tonen stalen gebouwen na hevige branden gewoon kunnen blijven staan, blijkt voor een belangrijk deel uit beton te bestaan. Beton kan beter tegen brand dan staal.

Wirt D. Walker III wordt door de samenstellers opgevoerd als 'een neef van de broers van Bush'. Walker is directeur van Securacom, het bedrijf dat de beveiliging van WTC deed (hetzelfde bedrijf waar Marvin Bush, de broer van George, in het bestuur zat, wat complotters te toevallig vinden). Maar het lijkt erop dat de samenstellers een slag in de lucht hebben geslagen: Walker heeft geen enkele relatie tot George Herbert Walker, de bankier en grootvader van George Bush, maar is familie van Wirt Dexter Walker, de spoorwegmagnaat, wat ook de 'D" is zijn naam verklaart.

Ook wijst The Doc terecht op allerlei inconsistenties. Zo wordt een IT specialist Scott Forbes aangehaald die verklaard heeft dat de elektriciteit van het WTC zou worden afgesloten voor onderhoud. Complotters halen deze anekdote aan om te bewijzen dat wel degelijk in een 'onbewaakt ogenblik' explosieven in het WTC kunnen worden aangebracht. Maar terecht vraagt The Doc zich af waarom andere huurders dan de Zuidtoren deze onderbrekingen niet hebben gemeld. Laat staan dat er iets bekend is over onderhoud aan de Noordtoren en WTC7.

En zo gaat het verder: over de elkaar tegensprekende verklaringen van conciërge William Rodriguez, de uit hun verband gerukte verklaringen van brandweerlieden, de verwarring over het gesmolten metaal dat gezien zou zijn, enzovoorts.

Het eindoordeel van The Doc "It is utterly disgusting that 9/11 Mysteries can tell so many lies in one film and yet simultaneously claim that it supports the truth. Based on my own personal opinion, I can only see one reason why Sofia, Brad and everyone else who worked on this movie would use such appallingly false information to convey their message. One visit to the official 9/11 Mysteries website should give you a clear indication of the motives that these filmmakers work with. Just look for anything with the words 'donate' or 'buy now' in it. 9/11 Mysteries is perhaps one of the worst pieces of film that is available on the internet."

Labels:

42 Comments:

At 7:40 a.m., Anonymous Anoniem said...

WTC 1,2 &7 bestonden ook voor een belangrijk deel uit beton.

 
At 7:53 a.m., Anonymous Braad Spitt said...

en ja hoor, niks nazoeken, gewoon lekker de feiten ontkennen.

Toevalligerwijze heb ik onlangs het rapport over het collapse mechanism eens doorgebladerd en dan kom je er al vrij gauw achter dat dit een totaal onvergelijkbaar gebouw is.
Maar ja, als de "truthers" dat niet willen horen, dan houdt het op. Met waarheidsvinden heeft het weer eens niets van doen.

Overigens een heel degelijk werk van The Doc zo op het eerste gezicht!

 
At 7:54 a.m., Blogger Braad said...

Uh, het collapse mechanism van de Windsor Tower dus..
(de koffie werkt nog niet)

 
At 8:24 a.m., Anonymous Anoniem said...

De kernen van WTC 1 en 2 waren ook van beton.

http://concretecore.741.com/

Hier een mooie foto.
http://concretecore.741.com/images/southcorestands.gif
WTC 2 CONCRETE CORE STANDING

 
At 8:42 a.m., Anonymous JR said...

Opletten!

Kan iemand me vertellen waarom hij die de tape van Carr niet juist laat horen?

Hij heeft de eerste of tweede knal eruit ge-edit.

Is dat wel integer?

Zoiets is hetzelfde als PM die wel de bekentenis laat horen maar niet de ontkenning van BL vlak na 11 september.

 
At 8:56 a.m., Blogger Braad said...

@anoniem

Dit is domweg ontkenning. De WTC-gebouwen waren stalen tube in tube constructies. Dat je je informatie moet halen van een site die zo'n makkelijk controleerbaar feit net zo hard ontkent als jij zegt natuurlijk alles.

Andere ct'ers blijven stug roepen dat de Windsor Tower een stalen contructie was. Anderen draaien dat weer om en verkondingen doodleuk dat de Twin Towers een betonnen kern hadden. Blijkbaar is voor sommigen de realiteit te confronterend.

Wat heeft dit in godesnaam met waarheidszoeken te maken?

 
At 9:09 a.m., Anonymous Anoniem said...

Beste Braad,

Ook op de recente 'herontdekte' bouwtekeningen van de WTC torens, staat duidelijk een kern van staal die geheel ommanteld is met beton.

 
At 9:18 a.m., Anonymous Anoniem said...

rommelen met die tape is zeker wel waarheidszoeken

 
At 10:00 a.m., Blogger Jay said...

Nee, de kernmkolommen werden beschermd door gipsplaten wanden. Alleen in de onderste verdiepingen, dus de basement was er sprake van beton. Dus die site heeft het toch echt helemaal mis. Bij de Windson Tower is alleen het gehele stalen gedeelte in elkaar gedonderd wat vanaf de 17e etage begon en niet het betonnen gedeelte. Al zal je dat nooit op complot sites vinden natuurlijk.

 
At 10:03 a.m., Anonymous Braad Spitt said...

Laat maar. Je gelooft toch wel wat je wil geloven.
Ik kan je nou wel gaan uitleggen dat het gaat om wat de dragende constructie is, maar je zal dan weer hardnekkig naar datzelfde beton gaan wijzen. Tuurlijk joh! Lekker blijven volhouden, deze 'waarheid'!
Laat me raden: en dan zeker blijven roepen dat alle experts ernaast zitten zekers?

 
At 10:03 a.m., Blogger Jay said...

Die gipsplaten wanden dienden als brandwerend materiaal voor de kolommen. Denk alleen maar aan die mensen die in de liften vast zaten en zich een weg door de gipplaten wanden konden hakken om te ontsnappen nadat ze in de lift tussen evrdiepingen vast waren komen te zitten. Deze mensen hebben het overleefd.

 
At 10:18 a.m., Blogger Jay said...

Beste Braad,

Ook op de recente 'herontdekte' bouwtekeningen van de WTC torens, staat duidelijk een kern van staal die geheel ommanteld is met beton.


Je kan vast wel even zo een tekening laten zien en dan precies aangeven waar dat beton zich bevind en hoe dik het is, of niet?

Ik zou zeggen zoek even de vloertekening van de 90ste verdieping op en geef daar even aan waar het beton zich bevind.

 
At 10:59 a.m., Anonymous Han said...

En wat vinden we van het commentaar van The Doc?

 
At 11:10 a.m., Blogger Jay said...

Braad bedankt trouwens voor dat rapport van de Windsor Tower brand! Dit zou ook iets voor de complotters moeten zijn. Die klagen altijd over het onderzoek van het NIST. Dit is een rapport van 42 pagina's. Het NIST rapport wordt in de bouwwereld ook gezien als het meest uitgebreide onderzoek dat ooit is uitgevoerd na het instorten van een gebouw.

Ik vond de video screw911mysteries een beetje rommelig gemaakt, maar heb nog geen tijd gehad om de guide door te nemen. Dat zal ik van de week eens doen.

 
At 11:33 a.m., Blogger Jay said...

Anoniempje, ik zal je een beetje op weg helpen.

Hier kan je de vloertekeningen zien. Dus zoek de 90ste verdieping op en geef aan waar dat beton zich bevind.

 
At 2:35 p.m., Anonymous Tim Dog said...

Braad Spit:

Ik zet onze discussie even hier door, aangezien de vorige string alweer bijna uit zicht is verdwenen (BillyTheKid is een bezig bijtje ;-) ).

Sorry, Tim Dog, maar dat is ronduit een FOUTIEF gebruik van Occam's scheermes. Je kan niet "enkel en alleen het instorten van het gebouw bekijken". dat heeft niets met Occam's scheermes te maken. Serieus, je moet dat echt tot je laten doordringen.

Hier is waar het om gaat:

Het gaat om de verklaring van die instorting. Volgens de officiele verklaring is die instorting een gevolg van de impactschade van brokstukken van de North Tower en de daaropvolgende branden. Je hoeft er verder geen externe factoren bij te halen.

Als je er explosieven bij gaat slepen, dan moet je ook vertellen hoe die daar terecht gekomen zijn, wat voor explosieven het waren. Je moet dan accepteren dat er mensen waren die dat plan gemaakt hebben, mensen die die explosieven geplaatst hebben en mensen die opdracht gegeven hebben om het te laten ontploffen.

Gewoon zeggen dat de instorting an sich waarschijnlijker met bommen is gebeurd omdat het zo symmetrisch en snel was is NIET Occam's Razor. Omdat je de consequenties buiten beschouwing laat: namelijk dat juist zo'n cd-theorie een heleboel externe factoren introduceert.


Hier bega je serieus een fout wat wetenschappelijk denken betreft. De wetenschap doet aan afbakening, en pakt kleine deelgebieden van een probleem beet. Een zorgvuldige afbakening van het te bestuderen probleem is een fundament van de wetenschap. Men moet altijd zorgvuldig uitleggen hoe men heeft afgebakend, oftewel wat men precies onderzoekt, en het liefst ook waarom. Hieraan voldoet Steven Jones prima in zijn artikel. Hij bakent zijn gebied af door aan te geven dat hij enkel het instorten van de gebouwen gaat bestuderen. Hij geeft hier ook een reden voor: Er is nog een andere mogelijkheid voor het instorten van de gebouwen dan alleen de vuur/schade hypothese. Hij stelt dat een nieuwe theorie, Controlled Demolitions, binnen de afbakening van ‘Building Collapse’ een aantal dingen verklaart die volgens hem niet worden verklaard met ‘Pancaking’ en een vuur/schadescenario, namelijk enorme hitte onder het puin, sulfidatie en valsnelheid. Zelf noemt Jones binnen zijn afbakening ook Occam’s Razor:

“What about the subsequent complete, rapid and symmetrical collapse of the buildings? What about the observed squibs? What about the antenna dropping first in the North Tower? What about the molten metal observed in the basement areas in large pools in both Towers and WTC 7 as well? Never mind all that: NIST did not discuss at all any data after the buildings were “poised for collapse.” Well, some of us want to look at ALL the data, without "black-box" computer simulations that are “adjusted,” perhaps to make them fit the desired outcome. An hypothesis which is non-refutable is non-scientific. On the other hand, Occam's razor suggests that the simplest explanation which addresses and satisfies ALL the evidence is most probably correct.”

Stel dat Jones binnen zijn onderzoek voor de volle 100% weet aan te tonen dat CD de oorzaak van instorten is, dan is er een belangrijk facet van de aanslagen verklaard. Daarna moet men dan maar, met het nieuwe paradigma ‘de gebouwen zijn met explosieven naar beneden gehaald’ een strafzaak opzetten en mogelijke betrokkenen stevig aan de tand gaan voelen. Wie weet komt er dan ook een antwoord op je vragen, zoals: Wie zou die dingen daar dan in vredesnaam geplaatst moeten hebben, hoe, wanneer en waarom?

Het punt is in ieder geval dat het volledig wetenschappelijk verantwoord is om een deelgebied van een probleem beet te pakken, en je binnen dit deelgebied NIET te laten leiden door consequenties.

In je stukje heb je ook iets te zeggen over ‘lekenmening over wat wel en niet kan’.
Hiermee heb ik geleerd voorzichtig te zijn. Niet met het hebben van een lekenmening, maar juist met het tegengestelde, namelijk met het vertrouwen op experts ‘Expert Heuristiek’. Via het opvoeren van experts kan men, als er grote belangen mee gemoeid zijn, als doel hebben gesteld de attitude van een grote groep mensen te beinvloeden. Een leuk voorbeeldje uit het boek Trust Us, We’re experts is een bedrijf dat stinkend afval loosde in een sloot die langs een school liep. De kinderen vielen buiten soms flauw als de wind verkeerd stond, en de school hield vanwege de stank vele dagen alle ramen dicht. Het bedrijf huurde ‘experts’ in, om te verklaren dat de bacterieën eigenlijk heel gezond waren en zorgde voor extra weerstand. Verder kwamen ze aan met een zelf uitgevonden electronische ‘geurmeter’, waaruit bleek dat er eigenlijk helemaal geen geuroverlast was, en tenslotte verklaarden psychologen dat alle kinderen en leraren leden aan een bijzonder soort collectieve hysterie. Allemaal onzin natuurlijk, het stonk gewoon.
Het boekje is overigens een leuk overzicht van de achtergrond, de geschiedenis en de praktijken van P.R., net zoals het door jullie aangeraden ‘A Short History of Nearly Everything’ een leuk overzicht is van de geschiedenis van wetenschappelijke kennis met alle anekdotes vandien.

Wat complotten betreft, vertellen diverse ‘experts’ ons ook heel vaak dat dingen niet zo zijn zoals ze voor de ogen van ons ‘leken’ met onze ‘lekenmeningen’ lijken. Dit doen ze naar mijn mening iets te vaak, en daardoor gaat bij mij soms ook het ‘Expert Heuristiek’ belletje rinkelen. Een paar voorbeelden:
In Oklahoma City vertellen verslaggevers dat er bommen in het gebouw waren geplaatst. Als men kijkt naar het gebouw, zou een leek kunnen denken dat explosieven binnen een gebouw consistenter is met de schade dan een voertuig buiten gevuld met kunstmest en brandstofolie. Laat het maar aan experts over om ons te vertellen waarom onze lekenmening niet juist is, en hoe die verslaggevers zo fout konden zitten.
Building 7 lijkt alleen maar op een controlled demolition, voor diegenen die er niets vanaf weten.
Bij het Pentagon lijkt de schade totaal inconsistent met de inslag van een boeing, maar we moeten het maar geloven van de experts (in dit geval de Authoriteiten, die in het begin zelfs niet het fatsoen hadden om ook maar enig beeldmateriaal vrij te geven, daarvoor moest eerst geprocedeerd worden).
Bij JFK lijkt het net alsof het fatale schot van de voorkant komt omdat zijn hoofd na inslag een klap naar achteren maakt. Verder lijkt het alsof de diverse (niet-fatale) wonden van Connely en JFK nooit door één kogel veroorzaakt kunnen worden, maar laat het maar aan de ‘experts’ van de Warren Commission over, om ons te vertellen hoe een ‘Single Bullet’ toch al die schade heeft kunnen veroorzaken en een puntgave kogel heeft kunnen achterlaten, en hoe het komt dat je eigen waarneming op de Zapruder-film toch echt niet is zoals het lijkt.

Stel, just for the sake of argument, dat Bruce Lait een foto had weten te maken waaruit onherroepelijk bleek dat het metaal van de tram (London Bombings) waarin hij zat naar boven stak en waarmee zijn getuigenis (The policeman said 'mind that hole, that's where the bomb was'. The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the train. They seem to think the bomb was left in a bag, but I don't remember anybody being where the bomb was, or any bag) zou zijn bewezen, zelfs dan weet ik zeker dat er een leger ‘experts’ te vinden valt die ons zouden vertellen dat metaal dat naar boven steekt juist wel heel consistent is met rugzakterrorisme (al zou die rugzak zijn gevuld met boterhammetjes pindakaas). En, ja, ik weet hoe onbetrouwbaar een getuigenis is van één persoon die net bewusteloos is geweest vanwege de enorme klap van een explosief. Ik gebruik dit alleen even om mijn punt duidelijk te maken wat ‘experts’ betreft. Zeker als het gaat om experts die met een vooringenomen standpunt te werk gaan.

In de voorgenoemde voorbeelden zeg ik namelijk heus niet dat het in alle gevallen om doorgestoken kaart gaat, ik wilde alleen even laten zien hoe opvallend veel men ons probeert te vertellen dat wat we zien elke keer niet zo is zoals het lijkt. Het zou echter best wel eens zo kunnen zijn dat het in enkele gevallen wel gaat om bewuste attitudeverandering door gebruik te maken van de 'expert heuristiek'.

In het geval van JFK bijvoorbeeld denk ik absoluut dat mijn 'lekenmening' meer waard is dan die van de ‘experts’ van de Warren Commission. De Warren Commission begaat namelijk al de eerste in de wetenschap dodelijke fout door met een Idée Fixe haar rapport te beginnen. Dat Idée Fixe is dat Oswald in zijn eentje heel de moord op JFK heeft gedaan, en dat alle randfactoren, hoe onmogelijk ook, met Oswald verklaard zullen moeten worden. Dit culmineert zich in de voor mij totaal onaannemelijke ‘single bullet theory’.
Persoonlijk denk ik overigens ook dat, als het gaat om hele grote belangen, het heel wel mogelijk is voor een groep zeer machtigen om te besluiten om een president te laten omleggen. Hiervoor zorg je wel dat je niet afhankelijk bent van één schutter, je zult hem dan waarschijnlijk op een gunstige plek in een kruisvuur moeten zien te krijgen. Een kruisvuur en een professioneel ‘hit team’ verklaart voor mij veel beter de diverse schadepunten aan JFK’s lichaam dan een enkele kogel.

In het geval van de 911 Commission Report stuit me ook het Idée Fixe tegen de borst. Impliciete aanames in dit rapport zijn ‘Als het geen Al Qaeda is, dan kan het niets met de aanslagen te maken hebben’. Door op deze manier te werk te gaan is het voor mij vanzelfsprekend en logisch dat er kritiek op dit rapport is gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van Griffin’s 'Omissions and Distortions'.

 
At 2:45 p.m., Anonymous Tim Dog said...

Anoniem:

Pff, toch jammer Tim.
Dachten we even dat we je in ons kamp konden verwelkomen.

Wil je er aub niet nog een nachtje over slapen?

Je schrijft zo lekker rationeel en overtuigend namelijk.


Niet nodig, jullie hebben Braad al. En onze discussie is op deze manier toch veel leuker dan als we elkaar alleen maar naar de mond zouden praten?

 
At 3:12 p.m., Blogger Jay said...

Ik ben benieuwd of de nederlandse aanhangers van Alex Jones nu ook lopen te bleren dat dat drama op die universiteit een false flag operatie is....

Wat een malloot is die Jones.

 
At 3:56 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Hier bega je serieus een fout wat wetenschappelijk denken betreft. De wetenschap doet aan afbakening, en pakt kleine deelgebieden van een probleem beet. Een zorgvuldige afbakening van het te bestuderen probleem is een fundament van de wetenschap.
Absoluut niet! Afbakenen van een onderwerp is een heel ander verhaal; we hadden het over Occam's scheermes. Natuurlijk baken je je onderwerp af. Het gaat erom waarop je Ockham's scheermes kan toepassen en waarop niet.

Even resumerend: jouw uitgangspunt was dat jij het waarschijnlijk achtte dat WTC7 was opgeblazen omdat je vond dat die instorting precies leek op controlled demolition. Daarom vond je explosieven veel waarschijnlijker dan een instorting door brand en impactschade omdat zo'n type. En toen haalde je er Ockham's scheermes bij om te betogen dat je met explosieven veel eenvoudiger de kenmerken van de instorting kon verklaren. Dat is waar we het over hadden.

Zoals ik al zei, is dit sowieso niet iets waar je Ockham bij kan slepen, bovendien klopt de hele aanname dat het precies op een CD leek niet.

Nu kom je met Steven Jones aanzetten die Ockham wel aanhaalt, maar in heel a-specifieke termen.

Het staat iedereen vrij om alternatieve scenario's te onderzoeken, sterker nog, ik moedig het aan, daarom vraag ik steeds aan CT'ers om met die mogelijke scenario's te komen. Zelfs het NIST onderzoekt van lieverlee naar een CD-model (waarvan je vantevoren al weet dat daar weinig uit zal komen, waarop de CT'ers zullen roepen dat ze het niet goed gedaan hebben, of dat ze het thermiet en mini-nuke scenario hebben 'genegeerd')

Stel dat Jones binnen zijn onderzoek voor de volle 100% weet aan te tonen dat CD de oorzaak van instorten is, ...
Stel, dan ja! Maar goed, daar is ie dan ook bij lange na nog niet in geslaagd.

...dan is er een belangrijk facet van de aanslagen verklaard.
Dan? Het punt is: er IS een verklaring (voor de Twin Towers een definitief rapport, WTC7 moet nog komen), alleen wordt ie niet geaccepteerd.

Maar goed, in ieder geval ben je het met me eens dat die explosieven nog niet zijn aangetoond. Maar je hebt natuurlijk gelijk dat als dat zo zou zijn, dat dan alles veranderd.

Het punt is in ieder geval dat het volledig wetenschappelijk verantwoord is om een deelgebied van een probleem beet te pakken, en je binnen dit deelgebied NIET te laten leiden door consequenties.
Ook daar het je gelijk in, je hoeft je daar niet door te laten leiden, maar juist het even doordenken wat de consequenties zijn, en welke waarschijnlijkheid die consequenties hebben, geven wel een goede indicatie of er iets zinnigs uit je onderzoek gaat komen.

In je stukje heb je ook iets te zeggen over ‘lekenmening over wat wel en niet kan’.
Hiermee heb ik geleerd voorzichtig te zijn.

Maar natuurlijk moet je kritisch staan tegenover de mening van experts!! Daar gaat het ook om. Nooit blindelings vertrouwen! En anekdotes over fouten die er gemaakt zijn zijn leerzaam en goed om je alert te houden, maar dat neemt niet weg dat er situaties zijn die experts een stuk beter kunnen beoordelen als leken. Zeker als dat complexe gebeurtenissen zijn op een ongekende schaal die veel contra-intuitieve elementen bevatten, zoals het begrijpelijke maar het totaal onzinnige idee dat de torens om hadden moeten vallen.

Een goed voorbeeld haal je zelf aan. Je begon uit eigen beweging over JFK. Je haalde zelf HET argument aan waarop je baseerde dat er een tweede schutter in het spel moest zijn, namelijk dat Kennedy's hoofd naar achter viel en niet naar voren, en juist DAT argument is heel eenvoudig aantoonbaar fout. Dat is nou het typische voorbeeld waar een lekenmening niet toereikend is omdat het contra-intuitief is: dit is namelijk geen speelfilm, dit is wat er echt gebeurt! Dat het hoofd naar achter valt is nu net sluitend bewijs dat die kogel van achter kwam!

Hoe zit dat?
Technisch: de plek waarop de kogel het hoofd ingaat is maar een klein gat, daar is maar relatief weinig energieoverdracht. Maar waar de kogel het hoofd uitgaat knalt de schedel uit elkaar en verdwijnt de hersensoep en schedelresten in die richting. Dat geeft een tegenreactie aan het hoofd zelf (actie=reactie), waardoor het hoofd beweegt in de richting waarvan de kogel kwam.
Dat is meermalen uitgebreid getest en bewezen dat het zo is. Dat is een simpel natuurkundig gegeven.

Het enige voorbeeld dat ik zelf heb is van Penn&Teller die dit laten zien met een honingmeloen die met lagen plasticfolie omhult is, om een schedel te imiteren. Helaas heb ik dat fragment niet los (en de versie van de aflevering waar het uitkomt gebruikt een codec die me het stukje er niet uit laat knippen:( helaas), dus als je het zelf wil zien zal je even aflevering 303 moeten downloaden uit deze torrent en dan het stukje van 26:48 tot 28:17 moeten bekijken.

Kortom, datgeen dat jij als een van de belangrijkste argumenten aanhaalt waaruit je concludeert "er waren meerdere schutters" is het gevolg van onwetendheid. Niet dat dat erg is, ik zou er zelf ook niet zomaar opgekomen zijn, maar ik trek dan ook niet zo snel een conclusie uit zo'n argument. Eerst jezelf informeren.

Maar dat betekent niet dat je klakkeloos tegenover alle expertmeningen moet staan. Het is juist de essentie van wetenschap dat je dat niet doet. Dat is ook het doel van peer reviewing: elkaars werk kritisch bekijken en beargumenteren waarom je een andere mening hebt. Wetenschap is gericht op verandering, gericht op vooruitgang, in tegenstelling tot wat de Patmans van deze wereld de mensen willen doen geloven.

 
At 4:02 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

@Tim Dog:
grappig dat jij die Anoniem interpreteert als een 'debunker'. Ik zou juist eerder denken dat het een ct'er was, vanwege het gebruik van de woorden "ons kamp". Ik zou nooit in zulke termen denken in ieder geval.
Het is in ieder geval een beetje vaag wat ie bedoelt.

 
At 5:21 p.m., Blogger Jay said...

Hoe zit dat?
Technisch: de plek waarop de kogel het hoofd ingaat is maar een klein gat, daar is maar relatief weinig energieoverdracht. Maar waar de kogel het hoofd uitgaat knalt de schedel uit elkaar en verdwijnt de hersensoep en schedelresten in die richting. Dat geeft een tegenreactie aan het hoofd zelf (actie=reactie), waardoor het hoofd beweegt in de richting waarvan de kogel kwam.
Dat is meermalen uitgebreid getest en bewezen dat het zo is. Dat is een simpel natuurkundig gegeven.


Als je de Zaprudervideo zelfs goed bekijkt zie je zijn hoofd eerst een heel klein beetje naar voren gaan voordat ie naar achter "klapt". Ik heb ook wel eens gelezen dat de achterwaartse beweging kwam doordat de spieren slap zijn natuurlijk, aangezien hij met dat ene schot gelijk dood was en daardoor door het voorwaartse moment van de auto zijn hoofd naar achteren viel.

 
At 5:23 p.m., Blogger Jay said...

Volgens mij hebben de mythbusters ook wel eens getest wat de beweging zou zijn als je van een afstand op een "hoofd" schiet. Er zat dus geen beweging in het "hoofd". Ik zal eens kijken of die kan vidne op youtube.

 
At 5:38 p.m., Blogger Jay said...

Hier is de video van Youtube, alleen had ik het mis dat ze het op een hoofd uitprobeerden, maar gewoon op het lichaam. Zelfs met een .50 kaliber kregen ze geen beweging in het lichaam.

 
At 6:55 p.m., Anonymous Anoniem said...

Geen debunker die op de tape ingaat?

 
At 7:16 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Toch gelukt om het formaat te converteren.
Hier is het experiment van Penn&Teller met het headshot.

 
At 7:20 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Zeg Anoniem, ga je eerst nog wat zeggen over dat beton waar je mee aankwam, en welke conclusie je trekt uit het weerwoord?

Of ga je gewoon het spelletje spelen 'ik roep wat en als ze m'n ongelijk aantonen roep ik gewoon weer wat anders zonder toe te geven dat ik er naast zat'?

En als je een andere Anoniem bent, moet je er maar voor zorgen dat je een individueel herkenbare nick neemt. Die flauwekul met die anoniempjes altijd.

 
At 7:21 p.m., Blogger Jay said...

Welke tape?

En waar staat dat in die guide?

En ga jij nog in op je claim dat op de tekeningen een betonnen kern te zien is, of ben je dat alweeer vergeten?

 
At 7:23 p.m., Blogger Jay said...

ik was wer eens te laat zie ik... Bedankt Braad ;)

 
At 7:42 p.m., Blogger Jay said...

Bedankt voor die penn en teller video Braad.

 
At 7:49 p.m., Blogger Jay said...

Het zal wel aan mij liggen, maar ik kan dus echt niet die tape van Carr vinden, als dat degene is die je bedoelt in die guide. Mocht iemand het toch hebben gevonden hoor ik het graag. Ik heb ook met adobe gezocht in de guide naar Carr, maar die vond ook niks.

 
At 8:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik ben een andere anoniem.

48 min30

http://video.google.nl/videoplay?docid=-6243624912447824934&q=screw+911+mysteries+duration%3Along

 
At 8:53 p.m., Anonymous j said...

jr

 
At 9:07 p.m., Blogger Billythekid said...

Tis wat met al die anoniemen hier...

 
At 9:58 p.m., Blogger Jay said...

Ok, ik zal eens kijken.

Je kan bij de google videos trouwens direct naar een tijd linken. Je moet dan alleen het volgende achteraan de link zetten. In dit voorbeeld:#48m30s

 
At 10:00 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

luister Anoniem, als je serieuze intentie hebt om aan een discussie mee te doen moet je even die kleine moeite nemen op "overig" te drukken ipv "anoniem" en een eigen nick nemen.
Het is gewoon heel vervelend die anoniemen, zeker als je weer moet uitzoeken wie welke is.

 
At 10:04 p.m., Blogger Jay said...

Nou ik heb het gezien en ik wil niet lullig doen, maar zo was het al in de originele film. Zie hier.

 
At 10:10 p.m., Blogger Jay said...

Ik snap niet dat ze dat in die film al eruit geedit hebben. Want dat willen ze juist als bewijs aanvoeren...

 
At 8:27 a.m., Anonymous jr said...

bugger

 
At 12:43 p.m., Anonymous xaderp said...

Jay en Braad, jullie maken jezelf nu écht belachelijk door het Warren report te gaan verdedigen!

What's next, het Tonkin incident? Communisten hebben wél de Reichstag in brand gestoken? De USS Maine werd door de Spanjaarden opgeblazen? Polen viel Duitsland aan en Hitler móest wel aanvallen?

Het zou me niet eens echt verbazen....

 
At 2:05 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

o, nou heb ik het Warren report verdedigd.
Wijs eens aan waar ik dat nu weer gedaan heb?

Gelukkig gaat het er niet om wat xaderp zoal verbaast en wat niet.

 
At 3:24 p.m., Blogger Jay said...

Wow, Xaderp waar je dat nou weer vandaan haalt is mij de vraag. Alleen omdat er onomstotelijk is bewezen dat JFK van achter is doodgeschoten zijn we het gelijk met het hele warren report eens?

Is dat een a4-tje dan ofzo?

 
At 12:07 p.m., Blogger Michiel said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 

Een reactie posten

<< Home