zondag, april 08, 2007

Blind geloof


Er is aardig wat mis met de truth movements, lezen we plotseling bij Zapruder, die vorig jaar nog trots een 9/11 special presenteerde. Volgens auteur Antagonizer vervalt de beweging in een klassieke fout: waar ze eerst wezen op misverstanden, gaan ze vervolgens zelf theorieën aandragen die moeten verklaren wat er precies gebeurd is, waarmee ze zich schuldig maken aan speculatie en giswerk. "Vervolgens laten truthers zich door debunks en moddersmijten makkelijk verleiden tot eeuwige welles-nietes spelletjes en verdwijnt de hoofdzaak langzaam naar de achtergrond. Missie geslaagd."

Nog een ander probleem volgens de auteur: waarom ze dergelijke misstanden naar voren brengen verschilt van (sub)groep tot (sub)groep en van individu tot individu. Sommigen spreken zich uit tegen de Amerikaanse regering omtrent 9/11 omdat ze zich 'belazerd' voelen toen ze op de huidige president stemden. Weer anderen ageren tegen de regering vanuit religieuze motieven en anderen willen er gewoon een politiek slaatje uit slaan. De waarheidsbeweging is de nieuwe religie voor sommigen, aldus Antagonizer. "En ook hier geldt: blind geloof leidt tot verstarring."

Deze kritiek behoeft nuance: de meeste 'waarheidsvinders' zijn van nature lieden met een aangeboren aversie tegen alles dat macht vertegenwoordigt. Macht die tot idiote proporties wordt opgeblazen. Regeringen groeien uit tot regimes die tot doel hebben om ons te muilkorven. Landen verworden tot politiestaten. Bedrijven en hun directeuren zijn per definitie niet te vertrouwen. Wetenschappers laten zich omkopen en verdraaien feiten om subsidiestromen op gang te houden. Amerika is een land dat alleen maar op olie uit is en dus liever vandaag dan morgen Iran wil binnenvallen. En nieuwe technologieën (zoals RFID) worden aangewend om mensen te onderdrukken of te controleren. Bij complotters verandert de wereld onherroepelijk in een eendimensionale karikatuur.

Het gaat bij dus al mis bij het stellen van kritische vragen, domweg omdat waarheidsvinders helemaal niet op zoek zijn naar de waarheid, maar naar de bevestiging van hun eigen doorgeschoten achterdocht. Dat verklaart ook waarom waarheidsvinders zo snel tevreden zijn: gretig citeren ze bronnen op internet die hun vermoedens bevestigen, vaak zonder verder te zoeken.

Een mooi voorbeeld is de vermeende betrokkenheid van Marvin Bush, de broer van George Bush, bij de aanslagen van 9/11. Die bewering is louter gebaseerd op het feit dat Marvin Bush ooit commissaris was bij een bedrijf dat beveiligingsapparatuur aan het WTC leverde. Met enig speurwerk hadden de waarheidsvinders kunnen achterhalen dat het contract al enkele jaren voor 9/11 werd beëindigd. Maar die informatie wordt of niet serieus genomen, of gewoon verzwegen. Vandaar je nu nog altijd op complotsites leest dat Marvin Bush ten tijde van 9/11 de beveiliging van het WTC deed. Waarbij je je kunt afvragen of dit nog blind geloof is of moedwillige verdraaiing.

Labels:

56 Comments:

At 11:20 a.m., Anonymous bee said...

Het is een aardig idee als er een keer een proefproces wordt gevoerd, met de complotters aan de ene kant van de tafel en de niet-complotters aan de andere.

De complotters zullen dan een wijze les leren:

Beargumenteer een standpunt altijd vanuit de kracht van het standpunt zelf.

Ga niet zitten knippen en plakken.

Concreet: de "pull it" opmerking van Silverstein.

De les: als je, ter onderbouwing van jouw standpunt, wilt verwijzen naar specifieke uitspraken van bepaalde 'spelers', wees dan zo volledig mogelijk - geef de hele weergave van de verklaring, zodat degene die je wilt overtuigen ZELF laat concluderen wat de bedoeling was van een specifieke uitspraak. Als je dat lukt, win je punten.

Als je slechts één zin uit een verklaring gebruikt, deze volledig uit zijn verband rukt, en er vervolgens een bedoeling aan verbindt die niet overeenstemt met de gehele verklaring in de hoop hier een 'rechter' mee te overtuigen, dan doe je je zaak eindeloos meer kwaad als die rechter er vervolgens op wordt gewezen dat er nog meer is gezegd en deze zin in de context van het hele verhaal een geheel andere betekenis krijgt.

De rechter heeft dan het idee dat is getracht om hem te bedonderen. En terecht. Niet alleen zal de rechter daarmee niet meer de complotter willen volgen voor wat betreft deze bijzondere verklaring. De rechter zal ook extra argwanend zijn als de complotters vervolgens met andere quotes komt. Kortom, je verliest meer met dit argument dan dat je ooit kan winnen...

De complotters kunnen het niet laten. Zaken wordt continu uit de context gehaald. Geregeld wordt er domweg gelogen in de hoop iemand hiermee te overtuigen. Ze doen hun zaak meer kwaad dan goed hiermee.

Maar ja, de les is dat je het standpunt moet bepleiten vanuit de kracht van het standpunt zelf. En de complotters hebben zo weinig positieve argumenten die wijzen op de kracht van hun standpunt. Bij benadering nul. Wat dat betreft benijd ik hun positie niet.

 
At 11:21 a.m., Anonymous Anoniem said...

Slecht verhaaltje Billy, we zijn beter van je gewend !

 
At 11:24 a.m., Anonymous Anoniem said...

bee gaat voor het gemak maar alvast op de stoel van de rechter zitten, waarmee hij zichzelf meteen disqualifiseerd als serieuze partij. Het zij zo !

 
At 11:30 a.m., Anonymous Yoda said...

Als er ooit iemand een zinnige discussie wil hebben dan roep maar. Tot die tijd vind ik deze site een van de meest humorvolle van het net.

 
At 11:55 a.m., Anonymous Rogier said...

En vooral niet ingaan op de inhoud.

 
At 12:05 p.m., Anonymous Anoniem said...

Billy the Kid is the man !!!!

Hou vol jongen, ooit kom je dr nog wel is!!!

Groet, Jakkus

 
At 12:42 p.m., Anonymous Rogier said...

Ik citeer mijzelf: "En vooral niet ingaan op de inhoud."

 
At 12:48 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

ha! Ik hoopte al dat je op dat stukje van Antagonizer in zou gaan, Billy.

Ik heb dat artikel echt met grote verbazing gelezen; zo absurd dat ik er eigenlijk niet eens meer om kon lachen. Ik voelde eigenlijk een klein beetje medelijden.

Die oproep van Antagonizer om toch vooral maar niet te praten over alternatieven omdat dat 'giswerk' is is er eentje om in te lijsten!

Ik heb geen tijd om er nu verder op in te gaan. Later misschien.

(o ja, Billy, je hebt vast dat laatste schrijfsel van Patman wel gezien. Ook al zo'n klassieker! Ga je daar nog wat mee doen?)

 
At 1:21 p.m., Blogger Jay said...

Yoda said...

Als er ooit iemand een zinnige discussie wil hebben dan roep maar. Tot die tijd vind ik deze site een van de meest humorvolle van het net.


Jij had toch rechten gestudeerd Yoda? En dan wil jij een discussie aangaan over de technische aspecten van wat er op 9/11 is gebeurd??

Ik zou zeggen, meld je hier even aan en meng je in de discussie :) Zullen ze leuk vinden daar. Hebben ze nog wat te lachen ook :)

En leuk dat je deze site de meest humorvolle site van het internet vind ook. Hele verademing met die humorloze sites als DKNWZ en Zapruder.

 
At 4:31 p.m., Anonymous Anoniem said...

9/11, schei toch uit mensen.

Beetje achterhaald.

Er spelen onderhand wel ergere dingen als 9/11

Iedereen heeft onderhand zijn buik er wel vol van.

Blijf toch niet hangen in die 9/11 hype mensen, concentreer je op dingen die zie nu af spelen daar bereik je meer mensen mee dan dan dat hele 9/11 gebeuren.

 
At 4:33 p.m., Anonymous Jakkus said...

O ja, ff vergeten.

Afz. Jakkus

Voordat jullie kids daar ook weer over gaan zeiken.

:)

 
At 4:35 p.m., Anonymous xaderp said...

"When NIST initiated the WTC investigation, it made a decision not to hire new staff to support the investigation.
After the June 2004 progress report on the WTC investigation wasissued, the NIST investigation team stopped working on WTC 7 and was assigned full-time through the fall of 2005 to complete the investigation of the WTC towers.
With the release and dissemination of the report on the WTC towers in October 2005, the investigation of the WTC 7 collapse resumed."

Er is dus geen volledig onderzoek gedaan naar WTC 7, ZES JAAR NA DATO.

Goh. Wat grappig hè jongens, het gebouw dat duidelijk de grootste gelijkenis van een controlled demolition had, is niet onderzocht

Maar daar is vast een wetenschappelijke verklaring voor, nietwaar?

 
At 4:37 p.m., Anonymous xaderp said...

Om van blind geloof te spreken: Debunkers verdedigen theoriën waar nooit onderzoek naar is gedaan

Knap hoor.

 
At 4:51 p.m., Blogger Jay said...

Xaderpje, ze zijn WTC7 nog steeds aan het onderzoeken. Zijn ze mee verder gegaan nadat het onderzoek naar WTC1 en 2 af was.

http://wtc.nist.gov/media/WTC7_Approach_Summary12Dec06.pdf

Interim report van WTC7

http://wtc.nist.gov/progress_report_june04/appendixl.pdf

Leef je uit met lezen dus Xaderpje :)

 
At 4:53 p.m., Blogger Jay said...

Ik heb je vermaak wel gemist hier Xaderpje, dus je moet echt weer wat vaker langskomen. Hebben we weer wat meer te lachen hier ook :)

 
At 5:04 p.m., Blogger Jay said...

En nog maar even wat over Silverstein speciaal voor jou Xaderpje.

Silverstein Accepts Deal on Ground Zero

April 26, 2006

After weeks of stalled negotiations, New York developer Larry Silverstein has accepted in principle a deal with the Port Authority of New York and New Jersey (PA) regarding development rights at Ground Zero. If the agreement is finalized, Silverstein will develop three of the five buildings planned for the World Trade Center site, but will cede rights to the 1,776-foot Freedom Tower, which he will still build.

He has also given up rights to Tower 5, much of the $2.9 billion in insurance proceeds he is expected to collect, as well as millions of dollars in tax-free New York State Liberty Bonds.

Silverstein obtained his lease to the towers from the PA just two months before the September 11 terrorist attacks.

"Failure is not an option here. We need to get this done now,” said Silverstein at a press conference yesterday. “We owe it to the people of New York who are tired of seeing a hole in the ground where the World Trade Center once stood."

Silverstein and the PA had been discussing the deal for several months. New York Governor George Pataki had set a March 14 deadline for the parties to resolve the issue, but state officials walked out of talks just before the deadline.

A recently released city report claimed that Silverstein would likely run out of money and default on his lease after building only two out of Ground Zero’s five planned towers. Silverstein’s office called the analysis “misleading and at times outright wrong.”

It has now been almost five years since 9/11 and construction is still barely underway at Ground Zero. Silverstein spokesperson Bud Perrone says that once a formal agreement is reached construction on the Freedom Tower can begin within days.


Kost hem dus een hoop centen die grap. Hij mag opdraaien voor de kosten van de nieuwe Freedom Tower, maar is dan niet de eigenaar van de toren. Hier nog een stukje daarover.

 
At 5:10 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Over die oproep van Antagonizer om toch vooral maar niet te praten over alternatieven omdat dat 'giswerk' is...

Natuurlijk weet iedereen die een klein beetje begrijpt hoe je een onderzoek doet dat ieder ondezoek begint met een hypothese en dat het gebrek aan een klein beetje coherente hypothese wat er volgens de Twoofers op 9/11 is gebeurd nu net een van de grote zwakheden is.

En voor de rest hangt de hele Twoof-beweging (en dan heb ik het vooral over het gedeelte dat in 'an inside job' gelooft, dus de MIHOP'ers) juist helemaal aan elkaar van giswerk, al van begin af aan. Ze blijven maar volhouden dat ze "alleen maar vragen stellen", maar dat is natuurlijk onzin: er wordt van het begin af aan verschrikkelijk veel geïnsinueerd, zoals bv. dat de WTC gebouwen zijn opgeblazen met explosieven.
Wat ze vervolgens verzuimen te doen is de implicaties daarvan te overzien en die te toetsen aan de feiten.

Maar de grote paradox is dat Antagonizer eigenlijk volkomen gelijk heeft met zijn oproep toch vooral geen hypotheses te gaan poneren wat er dan WEL gebeurd is! Want ja, het IS zo dat zodra iemand daar een poging toe doet ogenblikkelijk blijkt welke ongelooflijk grote haken en ogen aan zo'n alternatieve verklaring zitten. Dus inderdaad, het geeft inderdaad handvatten om de Truth-beweging nog meer belachelijk te maken: thermiet, mini-nukes, starwar-beams, hologrammen, etc.
Alleen die thermiet-theorie werd nog enigszins serieus genomen, maar met alleen thermiet blaas je geen
gebouwen op, het is op z'n hoogst een deelverklaring.

Maar toch is het grappig dat Antagonizer een oproep doet aan een groep die zich 'waarheidszoekers' noemt om toch vooral niet met antwoorden te komen.

Het is allang duidelijk dat het voor het grootste deel van dit bonte "truther"-gezelschap dan ook helemaal niet om de waarheid gaat, maar enkel om die waarheid zo als zij die graag willen zien.
Op het moment dat iemand concreet probeert te zijn over wat er dan WEL gebeurd is wordt het pijnlijk duidelijk dat niet erg overeen komt met de feiten, en dat is niet in het belang van de beweging.

Of het nu de Amerikaanse regering was die erachter zat, of "geheime krachten binnen de regering", de NWO, de Zionisten of de reptielmensen; het hangt van de individuele "truther" af wat ze willen geloven. De schuldige staat al vast. Dat is hun waarheid en er wordt naarstig gezocht naar bewijzen die dat kunnen bevestigen. Al het andere wordt genegeerd.

 
At 5:35 p.m., Anonymous Braad Spit said...

en over WTC7..

Het argument van de complotters is dat het heel veel op controlled demolition lijkt.
Ja, dat is zo, dat wordt door niemand bestreden.

En George Bush lijkt op een aap.

Het enige "bewijs" dat ze aanvoeren dat er explosieven gebruikt zouden zijn is dat ze simpelweg niet kunnen geloven dat een 140 meter hoge wolkenkrabber die aan de onderzijde beschadigd raakt en vervolgens een kleine 7 uur in brand staat, gevoed door een grote voorraad diesel, zonder dat er geblust wordt, op deze manier in kan storten.
Ze geloven het niet, en dat wordt dan vertaald in: "het kan niet, DUS moetn er explosieven gebruikt zijn".

En dat was het dan weer..
Verder zijn er nog wat onbenulligheden waar ze steeds weer mee aankomen: kleine plofjes uit ramen, wat quote-mines, en een halfslachtig motief, etc. Maar werkelijk niets daarvan blijft staan als hard bewijs. Helemaal niets.

Is ook niet gek, want het is nu eenmaal 100% onmogelijk dat WTC7 met explosieven is opgeblazen, hoezeer het ook lijkt.
Waarom? Omdat je kan uitsluiten dat die bommen op de dag zelf zijn aangebracht (brand, rook, te weinig tijd, het barst an de camera's). En omdat je kan uitsluiten dat de bommen van tevoren zijn aangebracht:
-De instorting begon op het punt waar de impactschade/brand was: er bestaan geen explosieven die tegen 7 uur brand kunnen en daarna nog functioneren.
-Je zou vantevoren moeten weten waar de brokstukken van WTC1 in zouden vliegen. Er is geen enkele manier waarop je dat vantevoren zou kunnen voorspellen. Hoe nauwkeurig je WTC1 ook met bommen vol zou stoppen; er zit een zekere willekeurigheid in welke brokstukken in welke richting vliegen. Niemand had vantevoren precies een brokstuk in het onderste deel van de zuidkant van WTC7 kunnen mikken. Simpelweg onmogelijk.
Niemand wist dus dat daar de brand zou ontstaan; niemand kon vantevoren die bommen plaatsen.

Het is allemaal zo verschrikkelijk simpel. 1+1=2

Het is weliswaar bizar dat WTC7 zo symmetrisch en snel instortte maar het is nu eenmaal zo. Het is niet voor niks dat het NIST al jaren bezig is met dat onderzoek. Dikke kans dat het je met de beste wil van de wereld geen 2e keer lukt om die wolkenkrabber precies zo te laten instorten,maar dat zullen we nooit weten, aangezien het geen herhaalbaar evenement is.

Leer er maar mee leven dat op deze planeet soms bizarre dingen gebeuren.

 
At 5:50 p.m., Anonymous Rogier said...

"Om van blind geloof te spreken: Debunkers verdedigen theoriën waar nooit onderzoek naar is gedaan"

Heb je het nu weer over WTC7? Daar is al het nodige over gezegd door FEMA. Dus 'nooit onderzoek gedaan' klopt ook al niet, nog los van het rapport dat nog moet verschijnen.

Je hoort complotters verder nooit over de logica achter zaken. Het 'waarom' van het opblazen van WTC7, dat kan toch echt niet die paar kantoortjes van FBI etc zijn geweest.

 
At 6:29 p.m., Anonymous Tim Dog said...

Jay:

Kost hem dus een hoop centen die grap. Hij mag opdraaien voor de kosten van de nieuwe Freedom Tower, maar is dan niet de eigenaar van de toren.

Dat lijkt me wel heel erg stug. Ik denk niet dat meneer Silverstein die toren gaat bouwen van zijn eigen geld, en hem dan weggeeft. Het artikel waarnaar verwezen wordt geeft in feite totaal geen onderbouwingen en noodzakelijke informatie bij de dingen die erin gesteld worden. In feite kun je er niet zoveel mee. Kijk maar:

If the agreement is finalized, Silverstein will develop three of the five buildings planned for the World Trade Center site, but will cede rights to the 1,776-foot Freedom Tower, which he will still build.

Waarom geeft hij de rechten van deze toren zomaar op? Wil hij ze niet meer, of zijn ze hem ontnomen? (en zo ja door wie en waarom?)

He has also given up rights to Tower 5, much of the $2.9 billion in insurance proceeds he is expected to collect, as well as millions of dollars in tax-free New York State Liberty Bonds.

Zoho, dat lijkt vrijgevig van meneer Silverstein!
Waarom heeft hij zijn rechten op Tower 5, verzekeringsgeld en Liberty Bonds opgegeven? Heeft hij intense medelijden en sympathie met verzekeringsmaatschappijen, en vind hij het vervelend dat ze hem zoveel geld moeten betalen? (terwijl juist hij dat geld zo hard nodig heeft om de Freedom Tower te kunnen bouwen!)
Of heeft hij dit allemaal onder druk van derde partijen moeten opgegeven? (en zo ja, wie en waarom?)
Of heeft hij plotseling toch maar besloten dat hij eigenlijk meer dan genoeg geld heeft om de rest van zijn leven een paar keer op vakantie te gaan en lekker te kunnen eten. Silverstein heeft op 11 september gezien hoe kort het leven kan zijn, en gaat genieten van het leven!

Wat ik bedoel is: Je kunt als schrijver niet zomaar given up rights to blabla schrijven zonder verklaring, en als die verklaring er niet bij gegeven word mag jij er als lezer geen conclusies over trekken.

In het tweede artikel waar je naar verwijst ontbreekt idem vitale informatie

Silverstein has begun receiving $4.6 billion in insurance proceeds, although insurance companies are still fighting this in court.

Waar gaan deze rechtszaken over? In het andere artikel lijkt Silverstein nogal inschikkelijk als het gaat om opstrijken van verzekeringsgeld (has given up much of the $2.9 billion in insurance). Waarom het in het ene artikel over 2.9 billion gaat, en in het andere om 4.6 billion is ook niet duidelijk.

Om uit deze artikelen te concluderen dat Silverstein hard achteruit is gegaan door 11 september lijkt me niet zinnig. Er valt heel weinig uit deze artikelen te concluderen volgens mij, behalve dat het een zooitje is wat die bouwput betreft.

 
At 6:55 p.m., Blogger Jay said...

Waarom geeft hij de rechten van deze toren zomaar op? Wil hij ze niet meer, of zijn ze hem ontnomen? (en zo ja door wie en waarom?)

Stelden jullie maar eens zoveel vragen bij al die gasten die zogenaamd verstand van zaken hebben zoals Jones et al. Maar blijkbaar wordt alles wat die gasten zeggen gelijk als waarheid beschouwd. Onderbouwen ho maar.

Het komt van een woordvoerder van Silverstein. Blijkbaar wil je voor alles precies weten waarom het is gedaan. Ik zou zeggen mail silverstein ff met de vraag waarom hij die rechten allemaal opgeeft. De rechtzaken gaan over het verzekeringsgeld trouwens. Silverstein vond dat hij 2 keer het bedrag voor de WTC torens uitgekeerd moest krijgen, maar de verzekeraars zeggen dat het om 1 geval gaat(de aanval dus) en hij dus geen recht heeft op het verzekeringsgeld voor beide torens. 3,4 miljard per toren geloof ik ging het om. Die totale 4,6 miljard heeft ie nog niet ontvangen ook, aangezien daar nog steeds rechtszaken om draaien.
Silverstein is de maatschappij die de ontwikkeling van het nieuwe WTC project gaat doen en daarom hebben ze dus dat geld nodig om te bouwen, anders kan er niet eens wat gebouwd worden.

De cijfers weet ik ook niet precies aangezien ik me daar niet in ga verdiepen, omdat ik het nut er niet van inzie. Er zullen vast wel mensen zijn die geinteresseerd zijn in de rechtzaken rond Silverstein, maar ik ben er in ieder geval niet een van. Neem contact met Silverstein Properties op zou ik zeggen en stel je vragen daar. Misschien verrassen ze je wel met antwoorden. Al ga ik daar niet van uit aangezien de rechtzaken nog lopen.

 
At 7:08 p.m., Blogger Jay said...

Lees anders hier ff Tim Dog, daar staat geloof ik uitgelegd hoe ze aan dat bedrag zijn gekomen van 4,6 miljard.

Leef je uit zou ik zeggen.

 
At 7:09 p.m., Anonymous Han said...

Nieuw van WTC betekent de inbreng van verschillende partijen die mee-investeren. Liberty Bonds (obligaties) is ook gewoon geleend geld dat terugbetaald moet worden, tegen een hoge rente, neem ik aan. Daar moet een onderpand tegenover staan, met gevolgen voor rechten en plichten. Er waren, zoals ik het lees, ook nog allerlei onzekerheden, waarbij zorg bestond over de vraag of Silverstein wel voldoende geld had om de zaak af te bouwen. Dan is het overdragen (afstaan) van rechten niet zo vreemd meer.

 
At 7:09 p.m., Anonymous Han said...

Nieuw moet nieuwbouw zijn, sorry,

 
At 8:11 a.m., Blogger Billythekid said...

Het hele Silverstein verhaal heb ik al eens opschreven

 
At 5:43 p.m., Anonymous xaderp said...

Braad, je bent echt zó'n kneus.

Om het mogelijk te maken dat een flatgebouw in z'n eigen footprint naar beneden dondert is het nodig om de gehele fundering én alle steunbalken gelijktijdig te laten falen.

Dat is ONMOGELIJK met het kleine brandje (brandende diesel? Waar tover je dat weer vandaan? Daar is helemaal geen bewijs voor, pure speculatie!) en de schade op één hoek van WTC 7.

Als wat jij durft te beweren waar zou zijn, dan was WTC 7 gedeeltelijk ingestort. Geen "total structural collapse", wat slechts door natuurrampen(ga je dat nu ook beweren?) of explosieven bereikt kan worden.

http://www.youtube.com/watch?v=_08VwJRP-Xc

Kijk nog maar eens goed, of zie je weer niets door je Mossadbrilletje?

 
At 5:59 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik was ook een complotter en dit is precies de reden waarom ik eruit ben gestapt. Teveel theorietjes! Okee, 911 rammelt aan alle kanten, hoe het ook zij ik ben ervan overtuigd dat Bush op zijn minst misbruik maakte van de hele situatie.

Maar ondanks alle theorietjes is er niet veel verandert: een hoop gelul in de ruimte en je hebt er niks aan in de dagelijkse maatschappij, een enkele reis psychiatrie misschien.

En al helemaal met dat paranormaal gedoe op niburu.nl, het enigste wat je bereikt is het statuut van dorpsgek of stadsidioot.

Daarbij ik heb het al te druk met dagelijkse beslommeringen op het werk en thuissituatie dat het gedoe op wereldvlak me eigenlijk niet meer aanspreekt, laat staan dat je er iets aan kan doen.

Get a life & ga werken ipv al die theorietjes.

 
At 6:07 p.m., Anonymous Anoniem said...

sorry voor de spelling, beetje snel getypt. Niet nagelezen.

Maar het punt is wel duidelijk.

De enigste conspiracy wat er is zit in jullie bovenkamer. Gewoon afkicken en verder leven.

 
At 6:12 p.m., Anonymous lemming said...

En door complotter te zijn ben je tot deze ingenieuze conclusie gekomen..

Hmm ik hoop dat je in de toekomst met een dosis gezond verstand jezelf die omweg kan besparen,

en volgens mij kunnen genoeg "complotters" en een leven en werken combineren ;)

 
At 6:18 p.m., Anonymous Anoniem said...

laat ik het zo zeggen, niemand weet wat de waarheid is en ookal zou je het weten maakt het verder niet veel uit. De wereld draait gewoon door met of zonder theorieën. Dat is mijn conclusie idd.

 
At 6:40 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik heb trouwens geen zin meer om paranoïde rond te lopen!

Oppassen voor mijn vreten, tandpasta, camara's, drinkwater, de overheid, instanties, etc...

Ik loop over en kies voor de maatschappij zoals die is. Dat leeft een stuk makkelijker.

Heil satan! lol

 
At 6:56 p.m., Blogger Jay said...

Kijk nog maar eens goed, of zie je weer niets door je Mossadbrilletje?

Hahahaha, wat een figgur ben je toch Xaderpje, werkelijk hilarisch die opmerkingen. Wie heeft er Americas funniest home videos nodig als je hier op dit blog een Xaderpje hebt rondlopen die voor een hoop vertier zorgt :)

 
At 6:58 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Xaderp hallt z'n argument uit het simpelweg ontkennen van de schade. Er WAS een groot gat over ong. 1/3e van de zuidkant van het gebouw, niet alleen schade aan de hoek. Er WAS diesel aanwezig in het gebouw. Er WAREN bijna 7 uur lang branden die niet geblust werden.
Dat zijn de feiten. Leer er meer leven.

Is het opmerkelijk dat WTC7 op deze manier instort? Welzeker!
Is het onmogelijk. Nee, natuurlijk niet.

Het alternatief dat het bommen gebeurd zou zijn is echter wel onmogelijk.
-De instorting begon op het punt waar de branden waren en de impactschade.
-Er bestaan geen bommen die 7 uur brand kunnen doorstaan en dan nog functioneren
-Het was onmogelijk om die bommen te plaatsen op de dag zelf.
-Het is onmogelijk dat de bommen eerder geplaatst waren simpelweg omdat je vantevoren niet had kunnen voorspellen waar die impactschade en de daaropvolgende branden zouden plaatsvinden.

1+1=2

 
At 6:59 p.m., Blogger Jay said...

Ik loop over en kies voor de maatschappij zoals die is. Dat leeft een stuk makkelijker.

Van al die theorien word je ook niet wijzer. Voor elke gebeurtenis zijn er zoveel theorien dat je je daar beter niet mee bezig kan houden. Krijg je alleen maar hoofdpijn van ;) En je kan er toch niks aan veranderen ook al zou je willen, dus waarom je druk maken over alles wat jezelf niet kan verklaren.

 
At 7:13 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Ik loop over en kies voor de maatschappij zoals die is. Dat leeft een stuk makkelijker.

Ik denk dat de zwartwitwereld van de complotters (wij doorzien de evil conspiracies van de wereld en zij zijn de schaapjes) toch nog een beetje in je hoofd heb.

Als je niet in de meest waanzinnige complotten gelooft hoef je niet de wereld te laten voor wat ie is. Er is genoeg mis met deze wereld, er zijn genoeg dingen om je voor in te zetten, genoeg dingen om op de politieke agenda te krijgen. Bv. een parlementair onderzoek naar de nederlandse deelname in Irak, de slecht functionerende stemcomputers en het potentiele gevaar ervan, de mensenhandel in de wereld, de klimaatverandering, etc. om maar eens een paar heel uiteenlopende zaken te noemen.

Je hoeft echt geen complotdenker te wezen om begaan te zijn met het lot van de wereld.

 
At 7:18 p.m., Anonymous Anoniem said...

Je slaat de spijker op de kop Jay.

Dat is wat ik bedoel! We hebben het al druk genoeg en in me vrije tijd ga ik liever naar een leuk feesie met een leuke griet of de bar wat plezier maken ipv al die kopzorgen.

 
At 7:23 p.m., Anonymous xaderp said...

" Er WAS een groot gat over ong. 1/3e van de zuidkant van het gebouw, niet alleen schade aan de hoek. Er WAS diesel aanwezig in het gebouw. Er WAREN bijna 7 uur lang branden die niet geblust werden.
Dat zijn de feiten. Leer er meer leven."

Feiten in jouw hoofd, Braad. Net als de stemmen.

Als je zegt dat dit feiten zijn, dan moet je met bewijs komen.

1/3e van de zuidkant? Laat maar zien dan. Diesel aanwezig? Laat maar zien dan. Branden zijn wel erg klein voor een grote hoeveelheid diesel, vind je niet?
7 uur lang branden die niet geblust werden? Het gebouw beschikte over sprinklers, bewijs maar eens dat die niet hebben gewerkt. Gebouwen die langer dan 7 uur branden storten niet in dus dat bewijst ook niets?!? Bommen die niet tegen vuur kunnen, hoe kom je daar nou weer bij? Wat, ben JIJ nu demolitions expert? FEITEN. Uh-huh.

Je zegt feiten maar alles wat je opnoemt is een verzinsel van jouw zieke geest.

@Jay : "figgur", is dat Hebreeuws?

 
At 7:25 p.m., Anonymous xaderp said...

"Je slaat de spijker op de kop Jay.

Dat is wat ik bedoel! We hebben het al druk genoeg en in me vrije tijd ga ik liever naar een leuk feesie met een leuke griet of de bar wat plezier maken ipv al die kopzorgen"

Daar heeft Jay geen tijd voor, hij is de hele dag druk met liegen en de democratie omzeep helpen :D

 
At 7:33 p.m., Blogger Jay said...

Speciaal voor Xaderpje.

http://www.debunking911.com/pull.htm
http://www.911myths.com/html/wtc7_damage.html

 
At 7:36 p.m., Blogger Jay said...

Ok, Xaderpje vertel jij maar eens wat er gebeurd is en onderbouw dat dan met feiten wil je :)

 
At 7:45 p.m., Anonymous Johnny said...

Net binnen!

 
At 8:00 p.m., Blogger Jay said...

Ja is van de docu 911 Ameria, we will never forget.

 
At 8:03 p.m., Anonymous xaderp said...

Hah, Jay is ook al actief op screwloosechange.blogspot.com

Wat een verrassing :D

En ook dáár worden je argumenten met de grond gelijk gemaakt.

Wat een verrassing :D

En leuk hoor die linkjes van WTC 7 damage, maar feitelijk is er nauwelijks schade (zeker in vergelijking met de Banker's Trust en er is geen énkele theorie die de instorting kan verklaren zonder natuurramp of explosieven.

Dus voor de 100000e keer, Jay, waardoor is WTC 7 ingestort? Ik zeg explosieven.

 
At 8:05 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

xaderp, je vraagt naar de bekende weg.
Als je een klein beetje rondkijkt dan weet je dat de bewijzen voor die genoemde dingen er gewoon zijn. Je wil het alleen niet horen. Klik eens op die links van Jay 7:33PM!, en je hebt de bewijzen en antwoorden.

 
At 8:11 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

zeker in vergelijking met de Banker's Trust
De banker's trust stond niet in brand. Bovendien een gebouw met andere constructie.

en er is geen énkele theorie die de instorting kan verklaren zonder natuurramp of explosieven.
Dat verzin je weer zelf. Complottertjes zien die instorting, vinden het ongelooflijk en roepen vervolgens dat het onmogelijk is. En voor dat laatste is natuurlijk geen enkel bewijs.

WTC7 stortte in zoals het instortte. Uiterst opmerkelijk, niet onmogelijk. Alternatieven met bommen zijn, om eerder genoemde redenen, wel onmogelijk.

 
At 8:13 p.m., Blogger Jay said...

Nou Xaderpje, wat word ik daar afgemaakt zeg....

Ik zag structurele schade aan het gebouw door puin van het WTC dat de boel verzwakt had in combinatie met die 7 uur durende branden.

 
At 8:14 p.m., Blogger Jay said...

Maar je bent erg vermakelijk hoor Xaderpje voor de rest van de bloggers hier, dus leef je uit met al je theorieen :)

 
At 8:23 p.m., Anonymous Rogier said...

"En leuk hoor die linkjes van WTC 7 damage, maar feitelijk is er nauwelijks schade.."

Uh? Filmpje gezien bij Screw Loose Change? Dikke rookwolken uit WTC7 en een brandweerman die zegt dat het gebouw niet meer te redden is.

 
At 8:27 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

sja, complotters willen niet dat er veel schade was aan WTC7, dus is er volgens hun weinig schade. Feiten en filmpjes doen er dan niet veel meer toe. Ze zullen even inbinden om een dag later weer vrolijk te roepen dat er "alleen een paar prullenbakbrandjes waren".

 
At 11:29 a.m., Anonymous xaderp said...

Geen bewijs van grote schade, geen bewijs van brand door het héle gebouw, zodat het ONMOGELIJK is dat alle steunconstructies tegelijkertijd verzwakt werden (wat de enige reden is dat het gebouw op deze manier KAN instorten)

"Toevallige instorting" : 0% bewijs
Bommen : 100 % bewijs

De bal ligt weer bij jullie

 
At 12:57 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

lastig he, die oogkleppen?
Nog zoiets wat de complotters zelf verzonnen hebben: alle steunconstructies moeten tegelijk verzwakt worden. Alleen leken roepen zoiets.
Niet vergeten dat het voor het eerst in de historie is dat brand in een stalen wolkenkrabber niet geblust werd. De temaperaturen konden (na 7 uur brand) hoog oplopen; de brand was over de hele verdieping, dus alle stalen balken waren ernstig verzwakt.
Het is voor niemand duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het is helemaal niet ondenkbaar dat met het falen van enkele stalen balken de gewichtsverdeling van het gebouw zo veranderde dat de andere stalen balken het in een keer begeven.

En dan kan je weer trots melden "bommen 100% bewijs", maar meeer dan die mededeling is het natuurlijk niet. Gewoon een holle frase die niet ondersteund wordt door feiten.

Het enige "bewijs" van de CT'ers is het lekengeloof dat het onmogelijk is dat WTC7 op deze manier instortte. Verder is er niets.

 
At 1:22 p.m., Anonymous xaderp said...

Lastig hè, die Mossadlenzen...

"alle steunconstructies moeten tegelijk verzwakt worden. Alleen leken roepen zoiets. "
Fout.Voor een totale progressieve instorting MOETEN alle steunconstructies tegelijkertijd falen.

"Niet vergeten dat het voor het eerst in de historie is dat brand in een stalen wolkenkrabber niet geblust werd."
FOUT.Niemand beweert dat de sprinklers in WTC 7 die dag niet hebben gewerkt. En er waren toch brandweermannen in WTC 7, volgens Larry Silverstein? Wat deden die dan, sigaretjes roken? En de wolkenkrabber in Madrid hebben ze compleet uit laten branden. Steel frame sky scraper. Niet ingestort.

"De temaperaturen konden (na 7 uur brand) hoog oplopen; "
FOUT.Niemand weet hoe hoog de temperatuur opliep. Bovendien waren het kleine en locale brandjes.

"de brand was over de hele verdieping, dus alle stalen balken waren ernstig verzwakt."
FOUT.De brandjes waren verspreid en kortdurend. Onmogelijk om ALLE stalen balken in WTC zó te verhitten dat ze verzwakten.


"Het is voor niemand duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het is helemaal niet ondenkbaar dat met het falen van enkele stalen balken de gewichtsverdeling van het gebouw zo veranderde dat de andere stalen balken het in een keer begeven."
FOUT. Dat is wél ondenkbaar.

Goed werk Braad 10 op 10 FOUT. Nitwit.

 
At 1:45 p.m., Blogger Jay said...

Lol, je bent zo triest Xaderpje dat het aan de andere kant wel weer grappig is waar je al die onzin vandaan haalt :D

Onderbouw eens een keer wat zou ik zeggen :)

 
At 2:18 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

sjessus Xaderp, je kan steeds wle dezelfde onzin blijven herhalen, een drogreden blijft een drogreden, hoe hard je ook roept!!

"alle steunconstructies moeten tegelijk verzwakt worden. Alleen leken roepen zoiets. "
Fout.Voor een totale progressieve instorting MOETEN alle steunconstructies tegelijkertijd falen.


Je herhaalt dus gewoon je lekenmening. Heeft niks met feiten te maken, maar wat jij vindt dat er gebeurd moet zijn.

"Niet vergeten dat het voor het eerst in de historie is dat brand in een stalen wolkenkrabber niet geblust werd."
FOUT.Niemand beweert dat de sprinklers in WTC 7 die dag niet hebben gewerkt. En er waren toch brandweermannen in WTC 7, volgens Larry Silverstein? Wat deden die dan, sigaretjes roken? En de wolkenkrabber in Madrid hebben ze compleet uit laten branden. Steel frame sky scraper. Niet ingestort.


Dat van die sprinklers kan je gewoon opzoeken als je een beetje moeite doet. De brandweermannen werden teruggeroepen (ook een makkelijk op te zoeken feit). Madrid was een andere, onvergelijkbare situatie.

"De temaperaturen konden (na 7 uur brand) hoog oplopen; "
FOUT.Niemand weet hoe hoog de temperatuur opliep. Bovendien waren het kleine en locale brandjes.


Ik heb ook niet gezegd HOE hoog ze opliepen, maar dat die branden uren lang ongeblust waren en dat het daardoor natuurlijk heter werd als wanneer ze WEL geblust waren.
Nee, je kan wel WILLEN dat het kleine brandjes waren, maar ondanks de sterke rookontwikkeling weten we dat er wel degelijk flinke brand was, die bovendien gevoed werd door de dieselvoorraad aanwezig in het gebouw.

"de brand was over de hele verdieping, dus alle stalen balken waren ernstig verzwakt."
FOUT.De brandjes waren verspreid en kortdurend. Onmogelijk om ALLE stalen balken in WTC zó te verhitten dat ze verzwakten.


Ook dit verzin je zelf. Je wilt het gewoon niet weten.


"Het is voor niemand duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het is helemaal niet ondenkbaar dat met het falen van enkele stalen balken de gewichtsverdeling van het gebouw zo veranderde dat de andere stalen balken het in een keer begeven."
FOUT. Dat is wél ondenkbaar.


Dat een leek als jij het ondenkbaar, dus ongelooflijk vindt, is nog geen enkele aanwijzing dat het onmogelijk is.
Je komt niet met bewijs, je blijft simpelweg:
a) de schade ontkennen en ontkennen dat de branden grotendeels ongeblust bleven.
b) je ongeloof over het instorten omzetten in dat instorting 'onmogelijk' is.
c) op grond daarvan beweren dat er explosieven gebruikt zouden zijn.

Goed werk Braad 10 op 10 FOUT. Nitwit.

Zelfs tot 10 tellen is blijkbaar al te moeilijk voor je.

 
At 3:19 p.m., Anonymous xaderp said...

Ik kom met netzoveel bewijs als jij, Braadje.

Maar natuurlijk heb JIJ het wel bij het juiste eind!

At least, in your own mind.

 
At 3:43 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Natuurlijk heb ik het bij het juiste eind.

Als je begint over explosieven, moet je ook aannemelijk maken wat voor wonderbaarlijke explosieven dat dan wel niet zouden kunnen zijn, wanneer en hoe ze aangebracht werden, etc., etc.

Voor instorting zonder explosieven zijn meer aanwijzingen, bv. de afwezigheid van bovenstaand bewijs, daarnaast het feit dat de instorting geanticipeerd werd; voor veel mensen was het al duidelijk dat het gebouw zuchtte en steunde lang voordat het instortte.

Bovendien wijzen complotters alleen maar op de gelijkenissen met controlled en demolition en vergeten ze dat er ook verschillen waren.

-Bij controlled demolition staan gebouwen niet eerst uren ongeblust in brand; daar kunnen explosieven niet tegen, bovendien verandert het de sterkte van de stalen constructie zelf.
-Als je goed naar controlled demolition kijkt dan weet je dat die begint met een serie zeer luide knallen van de explosieven, waarna langzaam het gebouw begint met inzakken.
-Bij controlled demolition zie je dan ook de 'puffs' VOORDAT de instorting begint, en niet kleine pufjes NADAT de instorting is begonnen.

..en zo zijn er nog een paar punten te noemen.
Waar het op neer komt is dat het weliswaar leek op CD, maar dat het niet identiek was aan gevallen van CD.

Als een gebouw beschadigt raakt door brokstukken en vervolgens in brand staat om een paar uur later in te storten is de logische gedachte dat die instorting een gevolg is van die schade en brand.

Pas als je dat uit kan sluiten ben je genoodzaakt om naar een andere oorzaak te zoeken.

Complotters roepen dan wel om het hrdst dat het uitgesloten is, maar het blijft ook bij dat geroep; het is een lekenmening gebaseerd op ongeloof, niets meer.

Voor het door hun gesuggereerde alternatief, nl. explosieven, is tot op heden geen bewijs.

Ongeloof is geen bewijs.

 

Een reactie posten

<< Home