zondag, december 16, 2007

Boogie woogieAls je na het zien van deze video nou nog niet overtuigd bent van een inside job....

Labels: ,

19 Comments:

At 9:27 a.m., Anonymous copypatsy said...

Na het zien van een aantal documentaires en heel veel artieklen ben ik nog zekerder geworden van het feit dat dit gewoon niet klopt! Toen ik de torens zag instorten ging er bij mij al een lichtje branden, want hoe kan zoeits na ’n relatief kleine schade compleet instorten? De Media en regering hebben de verhalen zo gedraaid dat je bijna gewoon moet geloven wat ze zeggen. Echter dit neemt niet weg dat er diep in je nog steeds het gevoel van ongeloof ronddwaald. Ongeloof wat door het zien van deze documentaires en artikelen steeds sterker een overtuiging wordt. Een overtuiging van iets wat gewoon niet klopt, en in welke vorm dan ook. Dat er iets niet klopt is heel duidelijk, maar hoe en wie? Denk zelf de laatste tijd steeds meer dat de Amerikaanse regering er echt zelf achter zit. Hoe moeilijk het ook is om dit te geloven. Je wordt als het ware overspoeld met propoganda vanuit de regering van Amerika die de media hier in Europa en de rest van de wereld klakkeloos overnemen. Natuurlijk worden mensen dan geneigd de kant van de USA te kiezen. Zij zijn immers diegene die voor vrijheid en democratie staan, en daar voor willen vechten. Dat is nu wel duidelijk. Maar wat niet duidlijk is, is dat wat ze er zelf voor over hebben om dat doel te bereiken en of wer misschien nog achterliggende gedachten of doelen zijn. Oftewel, heeft de USA een tweede agenda, en ja, welke? En wat hebben ze er voor over en zouden ze zo ver gaan om zelf 2 vliegtuigen het WTC in te boren. Dit lijkt allemaal erg onwaarschijnlijk, maar zolang je niet weet wat de achterliggende gedachte is is het moeilijk hier een uitspraak over te doen. En juist daarom denken ze dit te kunnen maken, omdat wij niet weten wat er misschien nog meer speelt. En hoe minder informatie wij(de rest van de wereld buiten de USA) hebben, hoe sneller we geneigd zijn uit te gaan van wat de regering van Amerika ons voorhoudt. Open je ogen goed en laat je instinct de rest doen…
En als je dat niet kan (zoals de trollen ons hier nu al zoalng ziekelijk laten zien), moeten jullie maar afwachten wat 2008 jullie zal gaan brengen. Niet veel goeds vrees ik bil&co...

 
At 9:42 a.m., Anonymous Braad Spitt said...

"Toen ik de torens zag instorten ging er bij mij al een lichtje branden, want hoe kan zoeits na ’n relatief kleine schade compleet instorten?"

Zorg dat je iets van natuurkunde begrijpt en je hebt het antwoord op die vraag.

Je laat weer prima zien wat nu eigenlijk je enige argument is: ongeloof.
Ongeloof gebaseerd op gebrek aan kennis.

De rest van je verhaal is voortgebouwd op die (on)geloofsaanname.

Zorg dat je basiskennis in huis heb en accepteer dat mensen met specifieke kennis over technische zaken een genuanceerder oordeel kunnen vellen over wat mogelijk en/of onmogelijk is dan een leek. Doe ik ook.

 
At 10:16 a.m., Anonymous bee said...

"Denk zelf de laatste tijd steeds meer dat de Amerikaanse regering er echt zelf achter zit. Hoe moeilijk het ook is om dit te geloven."

Het is precies andersom. Je wilt geloven dat de Amerikaanse regering achter 9/11 zit, hoe moeilijk dit ook is om te rationaliseren. Je bent op zoek gegaan naar de documentaires en artikelen die jouw geloof bevestigen.

"want hoe kan zoeits na ’n relatief kleine schade compleet instorten?"

Weleens op zoek gegaan naar artikelen waaruit blijkt dat de schade helemaal niet "relatief klein" was en waaruit blijkt dat het heel goed verklaarbaar is waarom een 400 hoog gebouw instort als het draagvermogen fundamenteel is aangetast? Of zijn die artikelen te bedreigend voor jouw gekoesterde geloof? Ooit er eens bij stilgestaan dat 0,0 personen uit de bouwkundige wereld het helemaal niet voor onmogelijk houden dat het WTC kon instorten als gevolg van de inslag van de vliegtuigen. Laat me raden, die deskundigheid doet er natuurlijk niet toe. Niemand die jou terugbrengt van jouw rotsvaste overtuiging.

 
At 11:27 a.m., Anonymous hp said...

Suf filmpje, was dit nou echt een artikel waard?

 
At 11:27 a.m., Anonymous Crap said...

Artikel?

 
At 11:29 a.m., Anonymous hp said...

een entry, stukje, etc... ;)

Beetje jammer dat er aandacht wordt besteed aan dit filmpje, het is zo inhoudsloos (en het heeft weinig met een complot te maken toch?)

 
At 1:26 p.m., Anonymous Crap said...

Nee maar!

 
At 3:11 p.m., Anonymous lexus said...

PSYCHIATERS EN PSYCHOLOGEN: “HET 9/11 VERHAAL VAN DE OVERHEID IS KRANKZINNIG”

Moeten mensen die vragen stellen bij de versie van de overheid betreffende de gebeurtenissen op 9/11 zich geestelijk laten onderzoeken? Welnu, de volgende psychiaters en psychologen zijn tot de conclusie gekomen dat de officiële versie van 9/11 onjuist is. Tevens hebben velen van deze geestelijke gezondheidsexperts geconcludeerd dat het verhaal van de regering zo overduidelijk onwaar is, dat juist mensen die de overheidsversie geloven in een psychische ontkenningsfase verkeren:

Patman
Azis
Inanna
Klaas

 
At 3:34 p.m., Anonymous billy's karma said...

Shut up and dance, Billyboy.

 
At 3:55 p.m., Anonymous Anoniem said...

Na het zien van een aantal documentaires en heel veel artieklen ben ik nog zekerder geworden van het feit dat dit gewoon niet klopt!

Vraag ik me af wiens documentaires en artikelen je gezien/gelezen hebt.

Het NIST-rapport doet zeer gedetailleerd uit de doeken wat de oorzaak is van de instorting van de twin towers. Meeste van hun berekeningen en modellen zijn voorafgaand voor 'peer review' gepubliceerd in wetenschappelijke bladen om te kijken of ze de toets der kritiek doorstonden. En dat deden ze.
Verder hebben veel universiteiten en autoriteiten op het gebied van brandbeveiliging en bouwkunde rapporten geschreven over het instorten van de torens en hoe dat in in de toekomst te voorkomen.

Naast deze autoriteiten heb je vele gelegenheidsexperts die met vage documentaires en geschriften komen die halve waarheden, verdraaide feiten en onzin bevatten.
Tja, als je niet bekend bent met het onderwerp en vooral dat soort media leest/bekijkt: dan kun je inderdaad maar tot 1 conclusie komen.
Maar als je verder graaft zul je merken dat al die complottheorieën uiteen vallen.

 
At 4:41 p.m., Anonymous palingboer said...

Ach, ga toch lezen jullie allemaal hiero...

Mede dankzij het internet zijn er een hoop complot-theorieën in omloop. Sommige vergezocht (George W. Bush is een buitenaards reptiel, voor het geval u het nog niet wist), anderen aantoonbaar onjuist, maar veel van dit soort theorieën bevatten minimaal een hoop stof tot nadenken. Nu is nadenken niet de favoriete hobby van veel mensen, laat staan nadenken over zaken die het hele wereldbeeld op de kop kunnen zetten. De meest voor de hand liggende reactie van mensen is dan ook een rigoureuze afwijzing van de complottheorie waarmee men wordt geconfronteerd. Denk daarbij aan de verhalen omtrent de aanslagen op 11 september, waar naar het schijnt toch veel meer aan de hand is geweest dan alleen een aantal fanatieke moslims die vliegtuigen hebben gekaapt. Of het verhaal rondom AIDS, dat veroorzaakt wordt door een virus dat nog nooit op enige wetenschappelijke manier is aangetoond. Het meest gehoorde argument tegen de complot-theorie is van een zeer simpele aard, en komt er altijd weer op neer dat bij zo’n complot zo veel mensen betrokken zijn om goed uitgevoerd te worden, dat het altijd aan het licht zou komen. En dús is het complot niet mogelijk. Een rare redenering die de complot-ontkenner in een vreemd soort cirkel brengt. Het complot zou altijd uitkomen, dus bestaat het niet. En dan komt zo’n complot wel aan het licht (alleen al omtrent de gebeurtenissen op 9/11 bestaan duizenden websites, laat staan rondom de moord op John F. Kennedy), en dan wijst men het af, “omdat zo iets altijd uit zou komen, en dus niet waar is”. Maar het is dus uitgekomen, u kunt het op honderden plekken lezen. Het argument dat het niet waar is omdat het niet naar buiten is gekomen is dus behoorlijk onhoudbaar, zo lijkt het mij. Complotten zijn voor velen gewoon te ingrijpende aanslagen op het wereldbeeld, en dus bestaan ze niet. Zoals een kind dat zijn ogen sluit, niets ziet, en er dus van overtuigd is dat de rest van de wereld hem ook niet ziet.Helaas heeft de praktijk ondertussen aangetoond dat complotten wel degelijk bestaan, en op hoog niveau bedacht én uitgevoerd worden. Wie gelooft nog dat het de communistische Marinus van der Lubbe was die de Reichstag in Berlijn in brand stak, en dat die brand niet door de Nazi’s was aangestoken? Wie gelooft nog dat het incident in de Golf van Tonkin, de aanleiding tot de Vietnam-oorlog, niet in scène is gezet, en wie gelooft nog de presentatie van Colin Powell over de massavernietigingswapens in Irak? Hoe vervelend ook, complotten bestaan, en ze worden dagelijks om ons heen ten uitvoer gebracht. In Nederland hebben we de beruchte IRT-affaire gehad. Politieteams die op grootschalige wijze drugstransporten begeleiden, een verhaal dat slechts per toeval in de publiciteit kwam. Als dat geen complot was, wat was het dan? Inclusief de dood van de voorzitter van de onderzoekscommissie, Maarten van Traa, die op verdachte wijze bij een tragisch auto-ongeval omkwam. Nee, volgens de politie was er natuurlijk niets verdachts aan het ongeval. Dezelfde organisatie die onder vuur lag door van Traa verklaarde het een doodnormaal ongeval. Recenter hebben we in Nederland de bouwfraude gehad. Alle bouwers, talloze ambtenaren, justitie, iedereen was op de hoogte. De verantwoordelijke ministers bleken achteraf alles ‘vergeten’ te zijn, een enkele ambtenaar werd geslachtofferd, de bouwers kregen wat boetes, en klaar. Wat je mening ook is over die bouwfraude, dat het een groot complot was staat als een paal boven water. Inclusief de nodige cover-ups door hoge ambtenaren en justitie, dat pas na meerdere televisie-uitzendingen rondom de schaduw-boekhouding van klokkenluider Ad Bos in actie wenste te komen. Als dit soort complotten al in de Hollandse polder kunnen plaatsvinden, hoe vergezocht is het dan om te denken dat er ook rondom 9/11 wel eens wat meer aan de hand zou kunnen zijn? Ging het bij de bouwfraude nog om enkele honderden miljoenen, alleen al de verzekerde waarde van het WTC, dat sowieso al rijp was voor de sloop dankzij de vele honderden tonnen asbest in de torens, was 3 miljard dollar. Per stuk! Het ‘argument’ dat zulk soort complotten onmogelijk zijn omdat er te veel mensen bij betrokken zijn is daarmee ook al van tafel geveegd dankzij de praktijk. Volhouders beweren dan dat deze complotten toch allemaal uitgekomen zijn. En dat bewijst dan weer dat complotten altijd uitkomen, en dus niet waar zijn totdat de Azijnbode in chocolade-letters op de voorpagina schrijft dat er een complot was. Voor velen zijn de complotten rondom 9/11 al lang uitgekomen. Alleen is dit complot dusdanig geraffineerd, en is er dusdanig veel geld mee gemoeid, dat de echte mainstream media het niet aandurft om het complot echt te ontrafelen. Het is te groot om waar te mogen zijn. En dus wordt het maar geridiculiseerd. De ogen sluiten is namelijk veel makkelijker. Maar stel, de complotdenkers rondom 9/11 hebben gelijk. De kern van deze theorie is vrij eenvoudig: de WTC-torens werden wel geraakt door vliegtuigen, maar de instorting vond plaats door middel van explosieven. Even afgezien van al die andere vliegtuigen en aanslagen, laten we deze kern nu eens beschouwen als complot. Hoe veel mensen zouden daarvoor nodig zijn? Ten eerste natuurlijk de bedenker, laten we hem voor het gemak Dick Cheney noemen. Motieven genoeg in zijn geval, dus deze man bedenkt een ‘new pearl harbour-like event’. Als bevelhebber van het leger kan hij probleemloos verwarring stichting door een grootschalige oefening rondom gekaapte vliegtuigen te houden op 11 september. De Amerikaanse defensie haalt daardoor feit en fictie door elkaar, wat de verwarring compleet maakt. Tot zover heeft alleen hij nog kennis van het complot,de rest van de militaire staf bereid keurig de oefening voor, en weet nergens van af. Vervolgens moeten er explosieven geplaatst worden in het WTC. Geen gemakkelijke opdracht? Ach, wie het slim speelt kan dit vrij eenvoudig regelen zonder slapende honden wakker te maken. Op het niveau van Dick is er veel, héél veel top secret. Nu kan Dick er voor kiezen om een terroristische dreiging te bedenken die het WTC zou kunnen treffen. Sterker nog, misschien was die terroristische dreiging al lang en breed bij hem bekend. Hij roept vervolgens zijn stafchef bij hem op kantoor, en verteld hem dat er signalen zijn dat terroristen een vliegtuig in het WTC willen laten vliegen. De aanslag voorkomen zal misschien niet lukken, en dus moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Eén zo’n preventieve maatregel is het leggen van explosieven in de WTC-torens. Waarom? Om de simpele reden dat men in geval van nood moet voorkomen dat de toren omvalt, en in zijn val de halve stad verpletterd. Dus moet er een noodscenario klaar liggen om de torens rechtstandig in te kunnen laten storten, dit om de stad te kunnen redden. Nobel, toch? Ook niet heel vreemd trouwens, ook in Nederland zijn er bijvoorbeeld bij tal van strategische objecten zoals bruggen de mogelijkheden ingebouwd om binnen no-time de boel te laten springen. Het noodscenario is dus dat er preventief springladingen worden aangebracht in het WTC. Uiteraard is dit top-secret, het wekt bij de huurders van het WTC niet echt vertrouwen als men eenmaal weet dat de torens voorzien zijn van springladingen. De stafchef die de springladingen gaat regelen weet dus niets van het complot. Hij weet alleen de opdracht die, heel plausibel, verstrekt is om de ladingen aan te brengen. Top secret is aan dit soort militaire ijzervreters wel besteed. Een klein team maakt vervolgens de plannen om dit uit te voeren, en in enkele weken worden langzaam maar zeker de ladingen aangebracht. Door een klein team specialisten, die heel goed beseffen dat wat ze doen altijd geheim zal moeten blijven. Zo is tot nu toe het aantal mensen dat van het complot afweet nog steeds slechts één. Uiteraard valt dit scenario nog veel verder uit te werken, maar dat valt niet onder de scope van dit artikel. Het punt is natuurlijk dat het heel makkelijk denkbaar is dat van complot slechts enkele mensen afweten. En dat het complot op basis van dát argument dus zeker niet naar de prullenbak kan worden geworpen. Met dit artikel wil ik maar één ding bereiken: open de ogen. Sta open voor een andere werkelijkheid. Waar of niet waar, dit soort theorieën zijn genoeg doorwrocht, en hebben voldoende logica en inzichten achter zich om niet met een dooddoener te worden afgedaan. Ze moeten onderzocht worden met een open blik. En dan, zoals met elke theorie, worden vervangen door een betere, afgedaan als onzin, of aangenomen als de waarheid. Vooraf al bepalen welke richting u opgaat is maar één ding: kortzichtig.

 
At 5:33 p.m., Anonymous bee said...

Palingboer,

Weleens van alinea's gehoord?

 
At 5:36 p.m., Anonymous hp said...

Palingboer, je had ook gewoon een linkje kunnen geven hoor:
http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/07/complotten

Scheelt een hoop gescroll. Heb je zelf ook nog een mening over dat epistel van je?

 
At 7:18 p.m., Anonymous Anoniem said...

Iedereen die ook maar iets van natuurkunde begrijpt, weet dat die torens niet door die branden en en die inslagen instortten.

Hoef je echt niet lang over te discussieren.

Alleen al die pools van molten metal. Zegt genoeg.

 
At 7:30 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

juist ja.. :/
en alle natuurkundigen beweren niet alleen het volstrekte tegendeel van wat je zegt, ze kunnen het ook nog kwantificeren, zoals al toalloze keren is gebeurd in peer reviewed artikelen,

oftewel..
je roept gewoon maar weer eens wat zonder enige kennis van zaken.

Zorg toch eens dat je je basiskennis een beetje op orde hebt.

"Alleen al die pools van molten metal. Zegt genoeg."

Oh, wat zegt dat dan? Stel, dat die poelen er echt waren, wat zegt dat dan over de natuurkundige aspecten van het instortingsmechanisme?
Juist ja, helemaal niets.

Probeer eens een keer iets te leren.

 
At 7:35 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

"Hoef je echt niet lang over te discussieren."

Nee, je WIL er niet lang over discussieren omdat je ook best wel weet dat zodra je per argument dieper erop ingaat je "controlled demolition" verhaaltje steeds weer afbrokkelt. En dat wil je niet, want aan die "wetenschap" wil je kost wat kost vasthouden.
Dus wat doe je dan als complottertje? Je negeert de feiten en roept gewoon heel hard dat het een overduidelijke zaak is.

De gebruikelijke complottertjesmethode.

 
At 7:48 p.m., Anonymous Han said...

"Alleen al die pools van molten metal. Zegt genoeg."

Leg even uit: wat bedoel je met pools van molten metal? Door wie gezien en waar precies aangetroffen? Hoe zag het er uit? Was het metaal of iets anders? Allemaal vragen waar jij het antwoord niet op weet omdat je het weer eens op een willekeurige complotsite las. Die weer van alles opschrijven dat jij maar klakkeloos overneemt.

 
At 9:47 p.m., Anonymous nicka said...

@ palingboer

Je vergeet een ding.

Als het instorten van de torens door explosieven is gedaan, dan is het makkelijkste dit achteraf of tijdens de operatie toegeven. Omdat er dan immers een nobel argument kan worden gebruikt: een reddingsactie zelfs, want de torens vallen misschien om en nemen alle gebouwen in de omgeving mee...

Als jij weet dat er springlading in zat, zoals in veel Nederlandse bruggen etc, dan zal dit dus prima uit te leggen zijn aan de tv kijker.

Maar veel lastiger is het om in het geheim te torens te laten ploffen... het risico is imnmers immens groot dat het uitkomt...

Daarmee wordt je theorie ongeloofwaardiger.

 
At 9:11 p.m., Anonymous OpaHenk said...

Springlading in veel nederlandse bruggen?

rotflol..

neem aan van iemand die het kan weten, je informatie is incorrect..

lol.. hier, een aluminiumhoedje, kan vast van pas komen..

 

Een reactie posten

<< Home