donderdag, januari 10, 2008

Gekoesterde mythe


Een beetje complotdenker is onderhand wel uitgekeken op 9/11, maar niet Frank Ho van Waarheid 911. Die kan er maar niet bij dat we het nou nog steeds niet begrijpen. Volgens zijn jongste analyse 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken' ligt het allemaal aan ons geconditioneerde brein (waarschuwing: Frank houdt van dure woorden en onmogelijke zinsconstructies): "De mens toonde in alle tijden een sterke neiging tot het construeren van logische en voor het brein inzichtelijke wereldbeelden. In het verlengde van vele religies, doctrines, idealen en andere overtuigingspatronen, waarbij identificatie en controle belangrijker bleken dan de intrinsieke betekenis, vormt het clichébegrip wellicht de kleinste eenheid of begripsdrager waaraan men een collectieve beeldvorming kan ophangen".

Zo zit het dus: we staan niet open genoeg voor de complotten. Complotten zijn niet inzichtelijk en dus willen we het maar niet begrijpen. Sterker nog: wij moeten met zijn alleen niet zo kritisch zijn op de complotten: "Terwijl critici van de officiële complottheorie over 9/11 lukraak gaten kunnen schieten in de belabberde onderbouwing, schreeuwen verdedigers van het officiële verhaal om het hardst dat critici zelf ook met een complot moeten komen. Volgens hen moeten de zogenaamde 'truthers' met een coherente tegenverklaring, inclusief bewijslast, hun kritieken hard maken. Het is de officiële lezing waarbij het steeds aan onafhankelijkheid en betrouwbare bewijsvoering ontbroken heeft. Dat is precies de reden waarom critici een onafhankelijk onderzoek tot de doelstelling en focus van hun activiteiten hebben gemaakt."

Frank is even weer vergeten dat het de complotdenkers zijn die beweren dat er sprake is van een inside job, iets dat ook nog eens helemaal niet vanzelfsprekend is af te leiden uit de zogenaamde feiten die zij aandragen. Zou Frank ooit zelf op het idee van een inside job zijn gekomen als hij niet eerst een hoop websites over dit onderwerp had gelezen? Waarschijnlijk niet.

En dus hebben 'critici' alle recht om een stevige onderbouwing te eisen. Maar Frank vindt dus van niet: "Is de criticus verplicht om zijn kritiek te onderbouwen door een tegenhypothese te leveren? Is het niet voldoende als men degene die waarheid claimt confronteert met de inconsistenties van zijn eigen theorie? Moet de wetenschapper die de werkhypothese van een collega onderuit haalt, bijvoorbeeld de claim om AIDS te kunnen genezen, vervolgens zelf met een remedie komen? Natuurlijk niet! Het is al voldoende om gaten te schieten in de stellingen die men naar voren brengt."

Het probleem is nou juist dat complotters hun stellingen niet eens kunnen onderbouwen. "Ja, dat weet ik niet," luidt het geijkte antwoord op de vraag waarom WTC7 zou zijn opgeblazen zeven uur nadat de twee andere torens naar beneden zijn gehaald. Of wat in het algemeen het nut van het opblazen van WTC7. En als er een raket in het Pentagon is gevlogen, hoe verklaar je dan dat mensen wel degelijk een vliegtuig hebben zien naderen? Dit soort vragen is cruciaal om de (on)waarschijnlijkheid van een complot aan te tonen. Maar zover komen complotters niet. Nee, zogenaamde inconsistenties (die in veel gevallen heel goed verklaarbaar zijn) moeten doorgaan als bewijs voor een inside job en hoe het precies in elkaar zit, dat doet er kennelijk niet toe.

Wat overigens niet verbaast. Complotters vermoeden cq verzinnen om moverende redenen (politieke opvattingen, vergelding voor een in hun ogen illegaal gevochten oorlog) een complot en zoeken daar vervolgens 'feiten' bij. Feiten die doorgaans nog inconsistenter zijn dan die van de "officiële complottheorie". Alleen mag je daar van Frank niks over zeggen. Er zou al genoeg zijn 'aangetoond'.

Labels: ,

7 Comments:

At 11:39 a.m., Anonymous bee said...

Inderdaad, Frank schuwt de dure woorden niet.

Terwijl het allemaal zo eenvoudig is:

Een buitengewone claim (inside job) vraagt om buitengewoon bewijs.

De heren complotters kunnen niet eens met gewoon bewijs op de proppen komen.

Dus in alle redelijkheid zouden zij daarmee hun theorie moeten laten varen. Dat zij dat niet doen heeft alles te maken met het persoonlijke belang dat zij hebben om hun standpunt in te nemen en niks met de, om een Ho-term te gebruiken, intrinsieke waarde van hun ideeen.

 
At 3:27 p.m., Anonymous josé said...

Hé bee schatje ik mis je op zapruder bij onze pattie! xxx

 
At 4:40 p.m., Anonymous Anoniem said...

billetje zegt:
(waarschuwing: Frank houdt van dure woorden en onmogelijke zinsconstructies)

Zonder wat beters moet je toch iets verzinnen nietwaar? Wat val je weer door de mand met je gebrek aan zinnige kritiek. Je bent net zo doorzichtig als die genetisch gemanipuleerde kikker en je kwaakt ook al zo.

 
At 4:40 p.m., Anonymous Crap said...

Ook al verbannen?

 
At 2:22 a.m., Anonymous anoniem said...

Stil hier zonder Braad en z'n alterego's. Het spoofkonijntje...

 
At 7:22 p.m., Anonymous Anoniem said...

Billy bedankt. Ik snapte er geen hout van wat voor punt Frank probeerde te maken. Goed samengevat, 't is me duidelijk nu! Verder is het een goed stuk Frank.

 
At 10:53 p.m., Anonymous Anoniem said...

tets

 

Een reactie posten

<< Home