woensdag, mei 07, 2008

Ali Baba


Het is voorjaar en de 9/11 complotters krijgen blijkbaar weer de kolder in de kop. "We willen een korte inleiding houden en daarna een 9/11 docu vertonen (of stukken uit verschillende docu’s) ondersteunt (...) met verdere tekst en uitleg en daarna een ‘vragenuurtje’," schrijft Tyler Durden.

Tja, hoeveel van deze prachtige initiatieven zijn er nu wel niet aangekondigd en nooit doorgegaan? "Ik denk dat puur en alleen een 911-thema-avond geen zoden meer aan de dijk zet anno 2008. Dat momentum is voorbij, voor mijn gevoel," spreekt ouderling Johnito. Liever de geopolitieke belangen blootleggen, suggereert hij.

Maar dat wordt meteen gelogenstraft door een 9/11 diehard genaamd VII: "Het informeren van mensen over 9/11 is een continue proces dat m.i. dient om ze te triggeren wordt voor verder eigen onderzoek die ze bewust gaat maken van het bedrog. Waarbij 9/11 enkel een relatief ‘eenvoudig’ te begrijpen opstap is voor het begin van het begrip van het algehele bedrog."

Dat eeuwige geloof dat als je maar lang genoeg blijft roepen mensen vanzelf van je standpunt overtuigd raken is uiteraard een grote illusie, zeker zolang bij de belendende percelen nog ruzie wordt gemaakt tussen noplaners en volledige planers.

Kennelijk begint dat ook nu een beetje tot de complotters door te dringen, want "de vraag lijkt me alleen of de verandering als gevolg van dit bewustwordingsproces snel genoeg zal gaan zodat wij het tijdens ons leven nog mee zullen maken. Ik denk het niet, maar dit mag geen reden zijn om dan maar niets te doen. Al zullen wij de verandering waarschijnlijk zelf niet meemaken wij zijn het verplicht aan de mensen die na ons komen."

Dus met een beetje geluk wordt 9/11 nog eens een moderne variant op Ali Baba en de veertig rovers, of een ander legendarisch sprookje. Misschien staat er wel een Lou de Jong op die gaat snuffelen op antieke computerservers naar de waarheid rond 9/11. En dan de handen in de lucht gooit, want te veel mini-nukes, laserwapens, ruimtewapens, hologrammen en verdwenen vliegtuigen. Maar het kan ook zo zijn dat de complotters over 30 jaar vanaf een bankje de hele middag naar jeu de boules zitten te turen en mopperen dat ze nooit begrepen zijn.

Labels: ,

2 Comments:

At 10:37 a.m., Anonymous Anoniem said...

De geschiedenis leert dat met het verstrijken van de tijd mensen in staat zijn om gebeurtenissen van, hoe zal ik het zeggen, twijfelachtige signatuur, voor waar kunnen gaan aannemen. De kerken en moskeeen zitten er vol mee.

Dat de complotters, doorgaans toch a-religieuze types om niet te zeggen anti-religieus, schijnbaar de weg van de religieuzen propageren ("doorpreken en over 100 jaar wordt het wel geloofd!") is mooi ironisch, denk ik zo.

 
At 7:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

"doorgaans toch a-religieuze types om niet te zeggen anti-religieus"

uhhh.. de meesten keren zich wel tegen religieuze instituten maar het is niet voor niks dat een belangrijke pijler van de 9/11-"waarheidszoekers" zich bevindt onder de new-agers en andere "spiritueel verhevenen".

Het "religieuze" zit 'm vooral in het vasthouden aan ideeen terwijl de argumenten waarop je dat baseert een voor een onderuitgeschoffeld worden, het uitsluiten van toeval en alles proberen in te passen in een groot vooropgezet plan, het hardnekkig gebruik van bv. het woord 'waarheid', overal signalen zien dat jouw overtuiging steeds meer terrein wint, de evangeliseringsdrang en het sterke gevoel verheven te zijn boven de "onwetenden" (zij die de waarheid (nog) niet aandurven)

 

Een reactie posten

<< Home