woensdag, augustus 20, 2008

Schoppende rechter


Eindelijk weten we wie de bron was van het artikel dat Micha Kat begin augustus op zijn Klokkenluidersite schreef over Ed Nijpels, die zich alweer vele jaren geleden 's nachts in purperen rokje zou hebben afranselen in een SM club in Breda. Of van het verhaal dat Kat's pedo-obsessie Joris Demmink daar in gezelschap van Donner en Ballin zou zijn gezien. Die informatie komt van de rammende rechter Wicher Wedzinga. Die het overigens uit tweede hand heeft.

De rammende rechter nu ook lekkende rechter? Wedzinga is een merkwaardig fenomeen. Eind 2004 deed een vriendin uit de Oekraïne aangifte tegen hem wegens mishandeling. Eerst probeerde hij de politie over te halen om de aangifte in de papierversnipperaar te deponeren, maar die was niet te vermurwen. In april 2005 werd hij gearresteerd en als rechter geschorst. Ook zijn ex-vrouw had al eens aangifte tegen hem gedaan vanwege zijn wat al te losse handjes. Uiteindelijk werd Wedzinga veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf wegens tweevoudige mishandeling.

Kennelijk is Wedzinga zo verbolgen over het feit dat zijn collega's hem niet de hand boven het hoofd wilden houden, dat hij zich tegenwoordig opwerpt als (verbolgen) kritikaster van justitie. De man duikt op in allerlei forums om het justitieapparaat van alles en nog wat te beschuldigen en ook kondigde hij aan een boek te zullen schrijven over "een door machtsmisbruik, onkunde en bedrog verziekt openbaar ministerie." Alsof Wicher zo'n schoon verleden heeft.

Sterker nog: vorig jaar regende het plotseling klachten over valsheid in geschifte, malversaties en oplichting door Wedzinga. Zo stuurde Wedzinga onder meer een spooknota voor niet geleverde diensten naar advocatenkantoor De Haan in Groningen. Tevens bracht hij een cliënt buitensporige bedragen in rekening voor verricht werk. En ook dat leverde hem weer een fikse veroordeling op.

Maar terug naar de onthullingen. Wicher heeft ze ontleend aan Leonne Zeegers, eigenaresse/eigenaar van de club. Die zou "zeer compromitterende foto's" hebben, maar die foto's zijn nooit gezien. Rechters en officieren schijnen deze locatie menigmaal gefrequenteerd te hebben, maar niemand kan het bevestigen. Waarmee dit erg doet denken aan het inmiddels legendarische verhaal over een videoband die ruim tien jaar geleden zou zijn opgenomen in seksclub Satyricon van wijlen Cor van Hout. Toenmalig Amsterdams officier van justitie Valente zou erop te zien zijn 'met z'n broek op de enkels', maar er werden ook namen genoemd van advocaten. Niemand heeft de band ooit gevonden, en het zou dus evengoed een actie beschadiging van de onderwereld geweest kunnen zijn: Valente deed immers onderzoek naar drugscriminelen die even geen zin hadden in celstraf.

Doch de verhalen over de schoppende rechter doen het altijd goed bij Kat's achterban: "Hopelijk is dit idd een hefboom om deze hele stinkende affaire verder boven water te krijgen," lees je dan weer. En er is altijd wel iemand die geheel op eigen gezag beweert dat de staat in handen is gevallen van een "sinistere criminele organisatie", zonder zich ook maar een moment af te vragen of de feiten ook inderdaad kloppen.

Labels: ,

4 Comments:

At 12:22 p.m., Anonymous Rens said...

Nou, dat wordt nog wat:

Geachte heer Kat, beste Micha,

Daar de heer Wedzinga thans niet in de gelegenheid is zelf een email te schrijven heeft hij mij verzocht jou te benaderen met het dringende verzoek je posting per omgaande te verwijderen.
De heer Wedzinga heeft jou in geen enkel opzicht toestemming gegeven om emails etc.. op jouw weblog te plaatsen en staat ook niet achter de inhoud hiervan.
Namens de heer Wedzinga sommeer ik je de posting voor 12:00 uur dezer dag te verwijderen en bij gebreken zullen we je helaas in rechten moeten betrekken.

Hoogachtend,

bladibla

 
At 12:24 p.m., Anonymous Rens said...

Antwoord Kat:

Geachte heer Smit
Wellicht is uw client onvoldoende bekend met het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’.
Tevens heeft uw client mij expliciet laten weten ‘er niet voor te schromen met mij openlijk in het strijdperk te treden’.
Daar komt dan nog eens bij dat uw client door mij herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van mijn voornemen de emails te publiceren -op 20 en op 29 juli-, maar daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft willen maken.
Daar mijn contact met uw client nogal ’schoksgewijs’ verliep -ook thans is hij blijkbaar niet beschikbaar- heb ik om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten -het gaat immers om emails met een explosieve inhoud en mogelijk om ingrijpende consequenties voor uw client- op 3 augustus een ‘try out’ gepubliceerd in het artikel ‘Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno underground’ waarin ik reeds een deel van de ‘Wedzinga-emails’ openbaarde vanuit de gedachte: als uw client daar bezwaar tegen maakt, zal ik publikatie van de informatie over Donner, Demmink en Hirsch Ballin heroverwegen. Maar van enig bezwaar was geen sprake. Integendeel: uw client reageerde op dit stuk op 5 augustus met de woorden:’Ik merk dat je op de site weer stevig uitpakt. Goed zo, verloochen jezelf niet!’
Al deze omstandigheden wegende heb ik besloten de emails te kunnen publiceren met instemming van de heer Wedzinga. Dat een bron die explosieve informatie geeft later terugkomt op zijn verklaringen, is in de journalistiek vrij gangbaar. Advocaat Hugo Smit die ooit tegenover mij beschuldigingen uitte tegen de Haagse rechter H. Westenberg deed ooit exact hetzelfde. Ook advocaat Smit liet zich destijds onvoldoende leiden door het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. In de affaire-Demmink heeft een jeugdprostitue die aangifte deed tegen de SG later zelfs verklaard dat deze aangifte ‘vals was’. Van de Rammende Rechter had ik een dergelijke terugtocht echter nooit verwacht. Wel ben ik blij dat door deze sommatie de authenticiteit van de emails eens te meer is vastgesteld.
Tevens biedt deze website alle ruimte voor een reactie, dus als de heer Wedzinga afstand wil nemen van de twee emails die hij mij stuurde kan hij dat doen via een posting op deze site. Dat lijkt me een meer aangewezen weg dan een procedure.

Hoogachtend,
Micha Kat

 
At 12:48 p.m., Anonymous Joost said...

Wat een soap is dit met al die reagerende malloten daar:

"Bedoelt u in de tweede alinea van uw posting te zeggen, dat de heer Wedzinga Emails verstuurd met inhoud, waar hij niet achterstaat?
En zo ja, is dat een symptomatisch verschijnsel bij de heer Wedzinga?"

 
At 4:44 p.m., Anonymous Klaas said...

Kan Bill de blater niet eens een artikeltje schrijven waar wij als "truthers" mee bezig zijn...Dit is echt niet boeiend...

Lijkt Inanna wel met haar Robert Horcher shit....

Wat kan mij nou de rammende rechter boeien als je een vice-president hebt in de VS die openlijk false-flags aan het voorbereiden is.....zoek maar op onthullingen van Pulitzerprice-winner: Seymour Hersh....

Ga hem lekker afkraken pannekoek...

 

Een reactie posten

<< Home