maandag, juli 24, 2006

GatHet is eerder gezegd: 911 complotdenkers ontlenen hun 'kennis' voor het grootste deel aan interpretaties van zaken die ze op internet vinden, bijvoorbeeld van foto's. En dan gaat er al gauw iets mis.

Eerst was er die foto van een verdachte rookwolk van het gecrashte vliegtuig in Pennsylvania, waarvan min of meer is vast komen te staan dat het geen rookwolk kan zijn geweest van de crashsite zelf.

En nu is er weer een discussie over het gat in het Pentagon dat veel te klein zou zijn voor een verkeersvliegtuig. Het is een onderwerp dat complotdenkers sceptici maar al te graag voorhouden. Hoewel er erg veel mensen zijn geweest die toch echt een verkeersvliegtuig het Pentagon zagen binnenschuiven (er ligt een drukke verkeersweg voor het Pentagon) lees je overal:"Het gat in het Pentagon heeft naar schatting een diameter van 16 feet. Hoe past een Boeing 757 in zo’n ongelofelijk klein gat?" "Leg eens uit," roepen de complotdenkers uitdagend. "Kan je vast niet verklaren zeker?”

Op de onlangs in Chicago gehouden 9/11 conferentie was het Ken Jenkins die, hoewel hij zelf een complotdenker is, in elk geval verder kijkt dan wat de meeste 911 sites beweren (bekijk het tweede deel van de videopresentatie maar eens). En dan blijkt dat op de foto’s direct achter de bluswolken van de brandweer zich een tweede gat bevindt, van 90 foot, dus onder het gat van 16 foot. Dat tweede gat was trouwens al meer mensen opgevallen. Het te kleine gat was voor complotdenkers aanleiding om te speculeren over een tomahawk die het best bewaakte gebouw van Washington zou hebben geraakt. Een groot gat onder en een kleiner gat boven? Dat lijkt toch wel erg op....maar laten we niet te enthousiast worden.


Labels: ,

31 Comments:

At 12:06 p.m., Anonymous Anoniem said...

Je zou er wel even bij mogen zeggen dat een groot deel van de 9/11 sceptici het gebeuren bij het pentagon ziet als red herring en er dus niet teveel over willen speculeren. Het bewijs wijst alle kanten op.

Ik vraag me wel af waarom er geen duidelijke beelden zijn vrijgegeven. Alleen die paar onduidelijke frames waar geen vliegtuig op te zien is...

Wat in ieder geval opmerkelijk is, is dat er met het officiele Pentagon rapport geknoeid is.

Het 'punch-out' gat is wat mij betreft veel interessanter dan de 'entry hole'.

Billy, wat denk jij dat dat mooie ronde gat heeft veroorzaakt? En waarom is er geknoeid met het Pentagon rapport?

 
At 1:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

He Billy,

Ga je nog antwoorden geven of blijf je aan de gang met het negeren van de materie?

Eerst was er die foto van een verdachte rookwolk van het gecrashte vliegtuig in Pennsylvania, waarvan min of meer is vast komen te staan dat het geen rookwolk kan zijn geweest van de crashsite zelf.

Hmm, Billy, wat was er dan wel te zien op de foto? Is deze dan vals? Vast genoeg materiaal om eens een vervolg op te schrijven.

En nu is er weer een discussie over het gat in het Pentagon dat veel te klein zou zijn voor een verkeersvliegtuig. Het is een onderwerp dat complotdenkers sceptici maar al te graag voorhouden. Hoewel er erg veel mensen zijn geweest die toch echt een verkeersvliegtuig het Pentagon zagen binnenschuiven (er ligt een drukke verkeersweg voor het Pentagon) lees je overal:"Het gat in het Pentagon heeft naar schatting een diameter van 16 feet. Hoe past een Boeing 757 in zo’n ongelofelijk klein gat?" "Leg eens uit," roepen de complotdenkers uitdagend. "Kan je vast niet verklaren zeker?”

Billy, waarom maak je het jezelf zo moeilijk:
getuigen die een vliegtuig zagen: misschien een vliegtuig of iets wat er op leek? De vraag is of het Flight 77 was, niet of er iets was.

Tweede gat, waar plaats je dan de motoren, Billy. Het gazon was niet geraakt, en die motoren hangen dik in de grond als het gat niet op de 1e verdieping, maar op de begane grond zit.

puzzel opgelost door Billy

Het is iets ingewikkelder: waar zijn de motoren dan gebleven, Billy, als het gazon niet is geraakt?

Kijk ook even hoe groot zo'n ding is.

Ik probeer met je mee te denken, Billy, maar je argumenten blijven zo achterwege. Dat maakt het enorm moeilijk, weet je?

Jou inmiddels kennende weten lezers hier dat je er toch geen inhoudelijke respons op geeft en zeker niet op de voorpagina.

Dat maakt jouw bijdragen niet sterker, Billy. Succes met de volgende 'mededeling'.

 
At 3:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

Het zijn telkens weer dezelfde namen die hier reageren, wat mij doet vermoeden dat die hele 9/11 beweging niet veel groter is dan anderhalve man en een paardekop. En gezien de hijgerige toon van hun stukjes denk ik dat het gros nog schoolgaand is ook. Wat zal het hier rustig worden als de vakantie voorbij is.

 
At 5:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Johnny, wat denk jij dat dat mooie ronde gat heeft veroorzaakt? En waarom is er geknoeid met het Pentagon rapport?

Ben ik nu te hijgerig? Of vind je het sowieso niet nodig om inhoudelijk op zaken in te gaan?

Het is natuurlijk veel makkelijker om op de boodschappers te schieten dan op hun boodschap. Zeker als hun boodschap veel sterker en gefundeerder is dan de boodschap die het 9/11 Commissie Rapport probeert over te brengen.

 
At 5:01 p.m., Anonymous Anoniem said...

Leuke opsteker, Johnny, en een goed argument ad hominem.

Zelf nog inhoudelijke ideeën of ben je net als Billy. Hard schreeuwen en dan hard wegrennen?

Over scholierengedrag gesproken...

 
At 9:44 p.m., Anonymous Anoniem said...

Benieuwd hoe lang we nog dat verhaal over dat veel te kleine gat te horen krijgen. En hoe zat dat ook maar weer met mobiele telefoons...sorry boordtelefoons bij Vlucht 93?

 
At 10:38 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ahem, het 911 report spreekt wel over cell phones.

Gewoon even lezen alvorens te snel met beweringen te komen

Pagina 12:"Shortly thereafter, the passengers and flight crew began a series of calls from
GTE airphones and cellular phones.
"

Geen dank, ik wees je er graag op ;)

Heb je ook nog wat inhoudelijks op te merken over het 'te kleine gat' of blijft het bij zijdelings langskomen zonder input?

 
At 8:10 a.m., Anonymous Anoniem said...

Daar gaan we weer: Er zijn slechts twee zeer korte gesprekken met mobiele telefoons opgevangen, op relatief lage hoogte (tussen 1 en 5 km), de rest van de gesprekken verliep via de boordtelefoons. De mobiele gesprekken duurden slechts zeer kort, want werden afgebroken vanwege de slecht werkende verbinding. Maar wat zeggen de complotdenkers: er kunnen geen gesprekken gevoerd zijn op 10 km hoogte met mobiele telefoons. Guess what: die zijn ook niet gevoerd.

 
At 8:13 a.m., Anonymous Anoniem said...

Heb je ook nog wat inhoudelijks op te merken over het 'te kleine gat' of blijft het bij zijdelings langskomen zonder input?

Ja hoor, dat jullie het weer eens bij het verkeerde eind hadden, maar toegeven, ho maar. We laten alle foute informatie gewoon staan en gaan weer over naar het punch out gat, want dat is interessanter.

 
At 9:27 a.m., Anonymous Anoniem said...

Ik zal er nog een keer aandacht aan besteden. We zijn hier immers bij elkaar om elkaar wijzer te maken.

We begonnen met een suggestie dat terzake van Flight 93 cell phones geen issue waren omdat er vanaf Flight 93 met airphones (boordtelefoons) zou zijn gebeld.

Daarop is een quote uit het officiële rapport van de commissie Kean gepost. Ik kan er niets aan doen, dat heeft de commissie nou eenmaal uitgezocht en opgeschreven. Er zijn dus wel cell phones gebruikt in Flight 93. De eerder gewekte suggestie blijkt dus niet juist.

Dan wordt de suggestie gewekt dat de cell phones alleen tussen 1-5 km zijn gebruikt, dat er sprake was van 2 gesprekken en van korte duur.

Laten we pagina 12 van het rapport er nog eens bijpakken.

At 9:32, a hijacker, probably Jarrah, made or attempted to make the following
announcement to the passengers of Flight 93:“Ladies and Gentlemen:Here
the captain, please sit down keep remaining sitting.We have a bomb on board.
So, sit.” The flight data recorder (also recovered) indicates that Jarrah then
instructed the plane’s autopilot to turn the aircraft around and head east.75
The cockpit voice recorder data indicate that a woman, most likely a flight
attendant, was being held captive in the cockpit. She struggled with one of the
hijackers who killed or otherwise silenced her.76
Shortly thereafter, the passengers and flight crew began a series of calls from
GTE airphones and cellular phones.These calls between family, friends, and
colleagues took place until the end of the flight and provided those on the
ground with firsthand accounts.


Wat kunnen we hier uithalen? Om 9:32 wordt een mededeling gedaan door een kaper. Kort daarna beginnen er telefoongesprekken plaats te vinden tussen passagiers en mensen op de grond. Daaronder zitten ook cell phones. Deze gesprekken duurden voort tot het einde van de vlucht. Hieruit blijkt het gebruik van cell phones. Er wordt niet beschreven of er direct met cell phones werd gebeld of dat dat pas op het laatste moment gebeurde.

Voor de aanwezigheid van airphones kan voetnoot 77 van het rapport dienst doen:
All calls placed on airphones were from the rear of the aircraft.There was one airphone installed in each
row of seats on both sides of the aisle.The airphone system was capable of transmitting only eight calls at any one
time. See FBI report of investigation, airphone records for flights UAL 93 and UAL 175 on Sept. 11, 2001, Sept.
18, 2001


Hoe hoog vloog het vliegtuig nou? Ook hier doet het rapport weer dienst (pag 11):
The hijackers attacked at 9:28. While traveling 35,000 feet above eastern
Ohio, United 93 suddenly dropped 700 feet. Eleven seconds into the descent,
the FAA’s air traffic control center in Cleveland received the first of two radio
transmissions from the aircraft.


Kortom, tussen de gerapporteerde start van telefoongesprekken en de melding van 35,000 voet zitten 4 minuten. Dat betekent dat het vliegtuig naar alle waarschijnlijkheid nog ruim boven 5 kilometer zat toen de eerste gesprekken begonnen. Het zal eerder 10 km zijn geweest dan 5 kilometer.

Feit is dat het vliegtuig zelfs nog hoger is gaan vliegen na de kaping:
Between 9:34 and 9:38, the Cleveland controller observed United 93 climbing
to 40,700 feet and immediately moved several aircraft out its way.


Dan resteert dus de vraag op welk moment van cell phones gebruik is gemaakt: direct na het moment van 9:32 of pas tegen het einde, waar het vliegtuig al lager zat?

Dat is wat de grote vraag is, want ik ben een uitdraai van de FBI onderzoeken op dit punt nog niet tegengekomen. Ik begrijp dat jij daar wel meer informatie over hebt.

Tevens ben ik benieuwd vanaf welke hoogte en/of welke snelheid men anno 2001 niet meer met een GSM kon bellen. Ik ben onderzoekjes tegengekomen die suggereren dat het met name om de snelheid gaat tussen de cellen (die het GSM signaal oppikken en doorgeven, en niet zozeer de hoogte.

Als jij dat geen interessante vindt, dan is dat zo. Geen probleem.

Het gebruik van het woord ‘jullie’ zou ik overigens vermijden. ‘Jullie’ bestaat niet, net zoals ‘het volk’ ook niet bestaat. Mijn idee hoeft niet hetzelfde te zijn als het idee van degene die na mij komt, dus het lijkt mij goed om mensen niet over een kam te scheren.

Dat voorkomt ook pijnlijke vergissingen.

 
At 9:36 a.m., Blogger Bou said...

Beste Billy, wannneer ga jij je huiswerk nou eens maken, voor je een stukje schrijft?
Het gaat natuurlijk niet alleen om een gat dat te klein is. Waar het mede om gaat, is dat het Pentagon zwaar verdedigd werd. Kijk: ieder vliegtuig is uitgerust met een transponder. Die zogenaamde kapers hadden de transponders echter uitgezet. Hoe ze na wat amateuristische vlieglessen wisten waar de knop zat, is mij reeds een raadsel, maar boven het Pentagon mogen alleen militaire toestellen vliegen, herkenbaar aan hun transpondersignaal. Komt er wat anders dit stukje luchtruim binnenvliegen, dan worden daar automatisch missiles op afgevuurd. Hoe kan een Boeing 757 zonder transponder dan het Pentagon binnenvliegen? Iemand moet de luchtverdediging hebben uitgeschakeld.
Verder was het Pentagon uitgerust met talloze bewakingscamera's. Er zijn wat beeldjes vrijgegeven van de opnamen van EEN camera, maar met deze beelden was eerst geknoeid en vervolgens was er geen Boeing op te zien. Wel een streepje uitlaatgas en een Boeing maakt op lagere hoogten geen uitlaatgas! En dan een grote vuurbal.
Er zijn wel degelijk twee camara's die de inslag hebben gefilmd: van een benzinepomp en een hotel vlak buiten het Pentagon. Beide films zijn binnen een kwartier na de inslag in beslag genomen door de FBI en van deze films hebben we nooit meer iets gezien.
Stel dat er inderdaad een Boeing het Pentagon heeft geraakt, zou de FBI dan niet wat beters te doen hebben, dan het bewijsmateriaal in beslag nemen en verdonkeremanen?
En stel dat die Boeing inderdaad het Pentagon binnenvloog. Waarom krijgt de luchverdediging dan niet ontzettend op zijn lazer? Ook heeft die Boeing ruim een uur door het Amerikaanse luchtruim gevlogen, zonder dat de NORAD zelfs maar opsteeg om hem te onderscheppen. Normaal is dit standaardprocedure, binnen een kwartier. Maar op 11 september deed de NORAD minder dan niets!
Kortom: lees jezelf eerst even in, voor je weer met zo'n halve waarheid komt aanzetten!

 
At 11:25 a.m., Anonymous Anoniem said...

We laten alle foute informatie gewoon staan en gaan weer over naar het punch out gat, want dat is interessanter.

Zoals ik zeg crap (dat is trouwens engels voor stront, what's in a name) beschouwen veel 9/11 sceptici het Pentagon als een 'red herring'.

Wat bedoel je trouwens met 'we laten alle foute informatie gewoon staan'? Wat heb ik laten staan en waar? Ben ik de '9/11 beweging'?

Maar jij generaliseert liever en gooit alle 9/11 sceptici op 1 hoop en verwijt ze tegelijkertijd dat ze elkaar klakkeloos napraten.

Ik kijk kritisch naar wat er gebeurd is bij het Pentagon; de exit hole en de fraude zijn twee zaken die veel interessanter zijn.

Vind je het soms vervelend als blijkt dat mensen wel nadenken over 9/11? Dat past natuurlijk helemaal niet in jouw wereldbeeld waarbij de 9/11 sceptici te boek staan als een soort van religieuzen die Loose Change als het gospel beschouwen...

Ga je nog iets zeggen over dat exit hole en de fraude met het Pentagon rapport?

 
At 12:42 p.m., Anonymous Anoniem said...

Bou schreef: "boven het Pentagon mogen alleen militaire toestellen vliegen, herkenbaar aan hun transpondersignaal. Komt er wat anders dit stukje luchtruim binnenvliegen, dan worden daar automatisch missiles op afgevuurd.

Kijk, daar ga je de fout in. Het Pentagon ligt naast een commercieel vliegveld, zijnde Ronald Reagen Airport. Hiervandaan vliegen veel congresleden naar huis en terug. Het Pentagon was niet uitgerust met rakketten. Laat staan dat ze dit automatisch zouden doen. Dan zouden er heel wat minder congresleden over zijn. Pas na de aanslag zijn raketten geplaatst, en die worden nog steeds niet automatisch afgevuurd op transponderloze burgervliegtuigen.

 
At 1:07 p.m., Blogger Bou said...

Ach, Anonymus, hetzelfde zal dan ook wel gelden voor de NORAD. Ik heb de link niet bewaard van dat stuk over iemand die als kind al rondliep rond het Pentagon en de verdediging kende.
Transponderloze passagiersvliegtuigen worden onmiddellijk gemeld! Daar komt de NORAD dan even naar kijken (to scramble). Dat wil zeggen dat er minstens twee straaljagers binnen het kwartier NAAST dit vliegtuig komen vliegen en contact opnemen met de bemanning. Dit is standaardprocedure, het gebeurt talloze keren per jaar. Behalve op 11 september 2001!
Natuurlijk zal ik wel ergens de fout in gaan, maar Dick Cheney ging op 11 september wel in alle opzichten de fout in!
"The order still stands!"

 
At 1:09 p.m., Anonymous Anoniem said...

Hier een interview met April Gallop. Zij werkte in het Pentagon die dag. Ze was een administratieve specialiste met een Top Secret bevoegdheid. Niet de eerste de beste dus...

AG: I wasn't hired. I was selected from the military in Germany. I just was granted approval for an additional 3 years tour in Heidelberg Germany. Which is called an IPCOT (In Place Consecutive Tour). Then I learned I was selected among my peers to go to the Pentagon. Upon arrival,I completed what is known as Reception and Integration.

A common statement provided, as you are walking around is that, "you are now standing in one of the most secure building in all of the United States." It is quite an impressive building on the inside.


Me: I would imagine that security procedures are different now than they were prior to 9/11, so I don't think you would be revealing any confidential information by answering this question. I have heard that, as of 9/11, the anti-aircraft batteries were automated, in other words, that they would have automatically fired against any incoming aircraft that did not transmit the appropriate friend or foe signal. Is that true?

AG: Yes that is true. They are either to attempt to guide the incoming aircraft that has violated the airspace to a safe location to land. Making reasonable effort to guide it down. Or shoot it down.

En dan is er nog
die opmerkelijk veklaring van Norman Mineta die NIET in het 9/11 Commissie Rapport terecht kwam. Je kunt deze hier bekijken.

Mineta: "During the time that the airplane was coming into the Pentagon, there was a young man who would come in and say to the Vice President...the plane is 50 miles out...the plane is 30 miles out....and when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president "do the orders still stand?" And the Vice President turned and whipped his neck around and said "Of course the orders still stand, have you heard anything to the contrary!?"

Lees die verklaring nog eens een keer en vraag je of om welk bevel dat ging. Zit er enige logica in om te veronderstellen dat het ging om net neerschieten van dat vliegtuig? Of is het vee logischer dat het ging om NIET neerschieten van dat vliegtuig.

Als ze dat vliegtuig vanaf 50 mijl hebben zien aankomen dan kon het met 1 druk op de knop worden neergeschoten. Het Pentagon is het best beveiligde gebouw ter wereld.

En we hebben hier een verklaring van een minister die erbij was die vertelt dat Cheney het neerschieten heeft tegengehouden...En raad eens...het is niet in het rapport opgenomen.

Wil iemand mij uitleggen waarom?

 
At 2:25 p.m., Anonymous Anoniem said...

ak, je begrijpt het verkeerd. Als de FAA geen telefoontje pleegt met NORAD zit die 13 miljard dollar luchtverdediging duimen te draaien en kan iedere Russische bommenwerpen zo doorvliegen naar Washington als hij eenmaal door de buitenring aan de grens is gedrongen.

Geen SAM's, niet eens een Stinger (die de Afghanen wel kregen van de VS in de oorlog tegen de Sovjet-Unie).

Washington was totaal niet verdedigd, logisch toch? Het is toch ook logisch dat alle figuren die daarvoor verantwoordelijk waren promotie hebben gekregen in plaats van de zak?

Kom op, je bent een idioot als je denkt dat met zoveel geld, middelen en mensen het luchtruim in de hoofdstad van het grootste imperium op aarde anno 2001 verdedigd zou worden, en zeker niet tegen grote verkeersvliegtuigen die al een uur 'zoek' zijn. Immers, dat telefoontje kwam maar niet.

Gekscherend, maar het is een rare kronkel in het denken.

 
At 3:04 p.m., Anonymous Anoniem said...

Nogmaals: tot maanden na 911 waren er geen automatische raketten geplaatst op het Pentagon. Alleen tijdens de Cuba crisis is dat een paar maanden het geval geweest.

Ik heb geen idee wat je met die quote van April Gallop wilt aantonen. Heeft ze de Pentagon aanslag zien gebeuren? Is haar verklaring in strijd met de richtlijnen?

De opmerkingen van en over Mineta zijn gewoon gok- en giswerk. Ik zie niet in waaruit blijkt dat hij zou vertellen dat er orders waren de vliegtuigen wel of niet neer te schieten. Ik geloof best dat ze een radar hadden om vliegtuigen te zien aankomen.

Let wel: Dit gebeurde voordat het Pentagon werd getroffen. Tot 911 was nog nooit een gekaapt vliegtuig als wapen gebruikt om in gebouwen te vliegen. Er zaten kapers en passagiers aan boord. De procedure was om te onderhandelen en de passagiers te redden. Het neerschieten van een burgervliegtuig had zeker het aftreden van Rumsfeld betekend.

 
At 7:27 p.m., Blogger Billythekid said...

Democratus: Over die telefoongesprekken zijn details bekend: Twee van de 37 gesprekken werden gevoerd met mobiele telefoons, dus niet met boordtelefoons. Het betrof de passagiers CeeCee Lyles (onder 7000 voet) en Ed Felt (5200 voet). Dat is dus aanzienlijk lager dan 10 km. We spreken over ten hoogste 2 kilometer. Een GSM telefoon heeft een gemiddeld bereik van ongeveer 5 kilometer. Een GSM heb ik nooit stiekem aangezet in het vliegtuig, wel een FM radio uitgeprobeerd. Volop ontvangst, wel met veel storing.

 
At 7:42 p.m., Anonymous Anoniem said...

Billy, ik ga er eens ingraven. Dank voor de informatie. Kan je aangeven waar die informatie vandaan komt en op gebaseerd is?

Zelf kom ik al snel nog meer mogelijkheden tegen op het web, bijvoorbeeld:'Marion Britton: extremely likely cell phone. Moreover according to CeeCee Lyles she was sitting in first calls. Therefore basing on the statement of the Commission we take it that she used indeed a cell phone. Beginning: �After 9:30�, 9:41. Length: Approx.: 4 minutes (my estimation based on the content of the call). Call got disconnected.'

Als dit waar is, zou het vliegtuig van 30.000 ft naar 40.700 zijn gegaan in de tijd dat zij haar ongeveer 4 minuten gesprek zou hebben gehad, evt op een cell phone.

Ik wacht je link graag af.

 
At 7:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

"AG: Yes that is true. They are either to attempt to guide the incoming aircraft that has violated the airspace to a safe location to land. Making reasonable effort to guide it down. Or shoot it down."

Yep, en in dit geval betrof het dus een verkeersvliegtuig vol Amerikaanse burgers. Meteen neerkallen? Wel als het aan de beste stuurlui aan wal had gelegen. De Arie Kanaries van deze wereld.

 
At 9:00 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ik heb zelf ff gezocht, er moet ook nog een lijst zijn met een overzicht van telefoongesprekken. Gezien ergens, maar moeilijk terug te vinden.

http://screwloosechange.blogspot.com/2006/05/more-on-those-cell-phones.html

http://screwloosechange.blogspot.com/2006/05/more-on-those-darn-cell-phones.html

 
At 11:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ok, langzaam komen we verder

 
At 12:51 a.m., Anonymous Anoniem said...

Yep, en in dit geval betrof het dus een verkeersvliegtuig vol Amerikaanse burgers. Meteen neerkallen? Wel als het aan de beste stuurlui aan wal had gelegen. De Arie Kanaries van deze wereld.

Er waren immers op dat moment pas twee vliegtuigen in gebouwen gecrasht. En in het Pentagon gaan ze duimen zitten draaien en wachten ze af tot het bij hen ook gebeurd? Kom op zeg!

Wat was Cheney's bevel? Dat vliegtuig was 50 mijl weg. Tijd genoeg om het neer te schieten. Er was echter een bevel EN er werd niet geschoten. Wat zou dat bevel nou zijn geweest? Geloof je echt dat dat bevel was om het vliegtuig neer te schieten? Die logica mag je me even uitleggen.

Ik begin trouwens meer en meer te vermoeden dat de verschillende 9/11 apologisten en zwaartekrachtontkenners hier 1 en dezelfde persoon zijn (crap, nutbar, johnny, anonymous, billy et al.).

Ze hebben in ieder geval allemaal een obsessie met Zapruder maar daar heb ik deze namen nooit gezien.

We hebben wel een paar soortgelijke types op bezoek gehad (racer2006, bollie boos en stayfun) die zich net als billy bedienden van de hit-and-run formule.

Het komt allemaal erg bekend voor. De discussie 'technieken' die deze figuren gebruiken staan allemaal beschreven in de 25 rules for disinformation.

Ik twijfel oprecht aan de oprechtheid van de reacties hier...

 
At 10:13 a.m., Blogger Bou said...

Er is natuurlijk een uiterst simpele manier om aan al dit geharrewar een einde te maken: Geef de filmpjes vrij, die in beslag genomen zijn.
Zowel een pompstation als een hotel, beiden vlak buiten het Pentagon, hadden camera's die de inslag moeten hebben gefilms. Maar de FBI kwam meteen even langs en sindsdien zijn die filmpjes foetsjie! In de VS probeert Scholars for Truth het bewijsmateriaal weer boven tafel te krijgen.
http://www.st911.org/
Het ontvreemden van bewijsmateriaal is ook in de VS een misdaad. Als de FBI zich hier zo openlijk schuldig aan maakt, dan stinkt dat toch behoorlijk naar een cover-up!

 
At 1:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

De FBI heeft trouwens helemaal geen bewijs dat superschurk Osama achter de aanslagen zat.

Kijk anders eens op de Most Wanted pagina van de FBI. Ik zie 9/11 niet bij zijn naam staan.

Suggestie voor een volgende stukje billy?

"FBI staat met lege handen"

 
At 8:52 a.m., Anonymous Anoniem said...

"Flew from LAX/Phx on southwest airlines.20 minutes into the flight I heard a cell phone ring in the row right behind me.The woman in a panic answers it, and mumbles something about being on a plane,and will call when she lands.Not a minute later ,I hear another one, farther back in the plane.I ask the woman behind me ,who looks flustered by the whole event,what type of cell do you have, a Razor she replies.Then I ask about her service provider,it was Cingular.On my return flight I am sitting in the rear of the plane.The flight attendants are hanging in the galley talking ,I decide to ask some questions.I ask them how often do they hear a cell ring ,or catch someone trying to use theirs.To my surprise they said daily.I told them there are a sect of people always claiming that was impossible,for cells to work in the air.To that they had a rather good laugh!Not the end all of proof ,but pretty unusual, if they CAN'T WORK."

 
At 8:09 a.m., Anonymous Anoniem said...

Here are some links that I believe will be interested

 
At 4:05 a.m., Anonymous Anoniem said...

Great site loved it alot, will come back and visit again.
»

 
At 10:03 a.m., Anonymous Anoniem said...

Really amazing! Useful information. All the best.
»

 
At 1:38 p.m., Anonymous Anoniem said...

billy boy hier nog een leugenachtige link.
http://www.knudde.be/index.php?page_name=pentagon&page=10

 
At 1:39 p.m., Anonymous Anoniem said...

www.knudde.be/index.php?page_name=pentagon&page=10

 

Een reactie posten

<< Home