dinsdag, augustus 29, 2006

Zelfreflectie


Tijd voor zelfreflectie. Frank Ho van Waarheid 911 schreef ons: "Toch begrijp ik je zekerheden niet zo, want heb je dezelfde scherpte waarmee je de zwakte in het betoog van de complotdenker weet te vinden, ook al omgekeerd toegepast? Op de gebeurtenissen van 9/11?"

Dat is inderdaad een relevante vraag. Dit blog ontstond uit irritatie over de vele propaganda van zogenaamde 911-ontkenners en het gebrek aan spijkerharde bewijzen, maar met al die kritiek ben je al gauw spreekbuis van het 'officiële verhaal'.

Als 9/11 iets heeft aangetoond dan is het dat de Amerikanen niet in staat zijn gebleken om adequaat te reageren op een directe 'oorlogsdreiging'. Maar ook dat de technologische en militaire macht van de Amerikanen zwaar overschat wordt. Alleen al aan de hand van de vrijgekomen manuscripten van de gesprekken van de luchtverkeersleiding gedurende de eerste uren van de aanvallen valt te concluderen dat er geen enkel fatsoenlijk plan lag, er alleen maar verwarring heerste, vanwege militaire oefeningen waarheid en fictie door elkaar liepen, en er veel te laat werd ingegrepen. Daarnaast schuiven de instanties elkaar nu de zwarte piet toe door tegengestelde verklaringen af te leggen.

Een belangrijke fout is ook de regering Bush te weinig medewerking wilde verlenen aan een grootscheeps onderzoek naar de terroristische aanslagen en daarvoor ook nog eens te weinig geld uittrok. Een gedegen onderzoek had enorm veel gespeculeer kunnen wegnemen, en alleen al vanuit historisch perspectief had men de onderste steen boven moeten willen halen. Dat beelden van bewakingscamera's niet worden vrijgegeven (zoals bij het Pentagon) is ook al niet verstandig.

En natuurlijk valt er ook iets te zeggen over de buitenlandse politiek van de neoconservatieven en het feit dat op grond van onjuist en gemanipuleerd gebleken informatie en inlichtingen door Bush de Tweede Golfoorlog tegen Irak is gestart.

Maar een totaal andere discussie is of de regering Bush in staat moet worden geacht willens en wetens drieduizend onschuldige burgers om te laten brengen, het vaste thema van iedere 911 complotsite. Het antwoord op die vraag lijkt niet zo moeilijk. Waarmee je alle flauwekul over explosieven, noplanes en Tomahawks in een keer van tafel kunt vegen. Dat een handjevol Nederlanders zich hierover drukker maakt dan over het inburgeringsplan van Rita Verdonk, om maar een dwarsstraat te noemen, geeft te denken. Net als het feit dat hiervoor een Nederlandse politieke partij moet worden opgericht.

Zeker omdat tot nu toe ook nog eens geen enkele smoking gun is gevonden. Lees even mee met wat de Nederlandse 9/11 papegaai site EQgen als 'bewijs' aanvoert:

Wist u dat er enorme hoeveelheden put opties geplaatst waren op de vliegtuigmaatschappije betrokken bij de aanslagen?

Uitgezocht door de 9/11 commissie, geen enkele relatie tot de aanslagen.

Wist u dat er meer dan 10 militaire oefeningen gestart waren op de morgen van 9/11, waarvan eentje gekaapte vliegtuigen betrof?

Ja, zoals er vaak militaire oefeningen plaatsvinden, compleet met verzonnen aanvallen op gevoelige doelen.

Wist u dat FEMA geen toegang kreeg tot Ground Zero en dat direct al het constructiestaal naar China is afgevoerd en omgesmolten?

Allemaal onzin. Het constructiestaal is uitgebreid onderzocht voordat het naar China werd verscheept, het heeft trouwens nog maanden in de VS gelegen.

Wist u dat de eigenaar van de getroffen WTC gebouwen op tv heeft toegegeven gebouw 7 te hebben opgeblazen met explosieven?

Nee, hij gebruikte de woorden pull it om aan te geven dat de brandweer WTC7 kon opgeven.

Wist u dat tientallen mensen en reddingswerkers (politie, brandweer) bommen hoorden af gaan in alle drie de WTC gebouwen?

Ze hoorden explosies, geen bommen. Dat maakt EQgen er weer van.

Wist u dat de BBC er achter kwam dat nog minstens 6 van de genoemden kapers in leven zijn?

Dat klopt niet, zoals hier is uitgelegd.

Wist u dat de FBI recent heeft toegegeven helemaal geen harde bewijzen te hebben dat Osama Bin Laden betrokken was bij de aanslagen van 9/11?

Er zijn inderdaad geen vingerafdrukken van Bin Laden op het WTC-staal aangetroffen. En lees dit ook even.

Wist u dat op het WTC-terrein DRIE wolkenkrabbers werden vernietigd op 9/11?

Vermoedelijk is de discussie over WTC7 afgelopen na het NIST eindrapport dat eind dit jaar verschijnt. Nog los van het feit dat er valide verklaringen zijn voor het snelle instorten, is er ook nauwelijks een fatsoenlijk motief te verzinnen om WTC7 (een modern gebouw uit de jaren tachtig) op te blazen, wat complotdenkers ook mogen beweren.

Wist u dat NORAD al in 1999 oefeningen hield waarbij gekaapte vliegtuigen in het WTC en het Pentagon werden gevlogen?

En daarmee zou de aanslag van 9/11 dan ook automatisch geënsceneerd moeten zijn? Inclusief eigen slachtoffers?

Wist u dat NORAD tussen september 2000 en juni 2001 in totaal 67 vliegtuigen onderschepten binnen enkele minuten. Op 9/11 werd echter geen van de vier vliegtuigen onderschept.

Ongelooflijk, inderdaad, misschien zelfs onbegrijpelijk, maar geen bewijs voor een inside job.

Oftewel, het resultaat van vijf jaar speuren door een legertje infostrijders is weinig meer dan een berg toevalligheden en eindeloze discussies over trivialiteiten, waarover de complotdenkers het zelf ook maar niet eens lijken te kunnen worden.

Labels:

6 Comments:

At 10:08 p.m., Anonymous Anoniem said...

Billy in antwoord op mijn vraag: "Dit blog ontstond uit irritatie over de vele propaganda van zogenaamde 911-ontkenners en het gebrek aan spijkerharde bewijzen, maar met al die kritiek ben je al gauw spreekbuis van het 'officiële verhaal'."

Irritatie, prima, kan ik inkomen. Ik verzet me ook openlijk tegen het erbij halen van tal van politieke machinaties nog voordat een omslag in het denken, inclusief nieuw onderzoek naar de feiten, heeft plaatsgevonden.
Jij noemt propaganda, maar heb je ook de lezing van de Amerikaanse regering op spijkerharde bewijzen nagevorst? Je weet dat ze hebben gelogen over uiterst gevoelige zaken. Ik heb van de overheid niet één bewijs gezien voor het complot dat zij claimen. Neem jij dat complot als de eerste de beste gelovige zomaar van ze aan?
Wat mij opvalt is niet zozeer je kritiek maar je eenzijdigheid. Goede kritiek helpt ook mijn inzichten over 911 beter te verwoorden. Niet alleen hier (dit loopt trouwens uit) maar in het algemeen.

Billy: "Een belangrijke fout is ook de regering Bush te weinig medewerking wilde verlenen aan een grootscheeps onderzoek naar de terroristische aanslagen en daarvoor ook nog eens te weinig geld uittrok."

Je doet een juiste constatering maar doet er verder niets mee. Wanneer voor het eerst in de geschiedenis drie stalen wolkenkrabbers na brand volledig instorten (niet 1 x eerder gebeurd), daarbij 343 ervaren brandweermannen verrast, terwijl de burgermeester evacueert omdat ie hoort dat de 1ste toren gaat vallen (feit), dan hou jij het bij de constatering dat het vreemd is dat er zo weinig is onderzocht? Je trekt bij 9/11 critici heel wat eerder je conclusies.
Het gebrek aan onderzoek is niet alleen vreemd, het is zelfs ongekend. Een vliegtuig dat verongelukt wordt deeltje voor deeltje in een hangaar opgebouwd om de oorzaken te achterhalen, zodat eventuele constructiefouten voor de toekomst worden hersteld.
Nog los van de vraag wie voor de aanslagen verantwoordelijk waren zou minutieus moeten zijn nagegaan waarom de gebouwen plotseling naar beneden kwamen. Daarvoor hadden de constructies nauwgezet moeten worden onderzocht. Bij rampen van dergelijke omvang zijn dat zelfs de geëigende protocollen. Dat gaat nog dubbel op bij een crime scene. Die is overigens ook bij het Pentagon onmiddellijk door tientallen mensen illegaal 'opgeruimd'. Daar zijn ook beelden van.

Billy: "Als 9/11 iets heeft aangetoond dan is het dat de Amerikanen niet in staat zijn gebleken om adequaat te reageren op een directe 'oorlogsdreiging'."

Op 9/11 was negentig minuten lang sprake van kapingen zonder één onderschepping! En jij constateert alleen maar dat ze niet weten te reageren?

Billy: "Maar ook dat de technologische en militaire macht van de Amerikanen zwaar overschat wordt. Alleen al aan de hand van de vrijgekomen manuscripten van de gesprekken van de luchtverkeersleiding gedurende de eerste uren van de aanvallen valt te concluderen dat er geen enkel fatsoenlijk plan lag, er alleen maar verwarring heerste, vanwege militaire oefeningen waarheid en fictie door elkaar liepen, en er veel te laat werd ingegrepen."

Maar natuurlijk lag er een fatsoenlijk plan. Er ligt altijd een fatsoenlijk plan. Niets zo conservatief als het militaire protocol. Kijk naar de 67 geslaagde onderscheppingen (FAA News Release, August 9, 2002) het jaar voorafgaand [september 2000 tot juni 2001]. Als ik had kunnen luchtfietsen was ik binnen 90 minuten zelf ter plaatse geweest. Maar geen F15 of F16. Vind je het dan niet legitiem en zelfs noodzakelijk dat hierover scherp om opheldering wordt gevraagd?
Er lag dus wel degelijk een plan want dat ligt er altijd. Amerikanen zijn als de dood voor terrorisme. Militaire veiligheid heeft hun grootste prioriteit. Het kan haast niet anders of er is van het gebruikelijke veiligheidsprotocol afgeweken, wat zeer ongebruikelijk is. Niemand heeft zelfs verantwoordelijkheid of ontslag hoeven nemen wegens totale wanprestatie.

Je kunt je daarom zelfs afvragen, welke terrorist komt op het idiote idee om met vier gekaapte toestellen tegelijk in hetzelfde gebied te gaan vliegen? Appeltje eitje voor elke luchtmachtpiloot. Het stikt daar van de bases.
De vraag is dus: welke hoge functionaris is daarvoor verantwoordelijk geweest en waarom werd ertoe besloten? Dat zijn uiterst belangrijke vragen. Ik weet ook niet overal het antwoord op, maar de vragen die op 9/11 zijn opgeroepen en het grote aantal feiten die ondanks regeringstegenwerking zijn geïnventariseerd, vragen om onderzoek en om beantwoording.

Frank Ho
Waarheid911

 
At 11:56 p.m., Anonymous Anoniem said...

Anonymous 2 stelt: Je site zou een stuk serieuzer zijn als je niet steeds EQgen aanhaalt. De auteur van die site heeft teveel moeite met spellen.

 
At 7:45 a.m., Blogger Billythekid said...

"Je site zou een stuk serieuzer zijn als je niet steeds EQgen aanhaalt. De auteur van die site heeft teveel moeite met spellen/"

Moet ik nou ook nog onderscheid gaan maken tussen serieuze en niet serieuze complotsites. En wat is dan eigenlijk het verschil?

 
At 9:41 a.m., Anonymous Crap said...

Dezelfde argumenten die EQgen aanvoert, vind je ook terug bij andere NL complotsites.

 
At 6:37 p.m., Anonymous racer said...

Frank Ho schrijft:
"Kijk naar de 67 geslaagde onderscheppingen (FAA News Release, August 9, 2002) het jaar voorafgaand [september 2000 tot juni 2001]."

Op een uitzondering na waren dat onderscheppingen buiten het grondgebied van de VS, en bij die vliegtuigen was er geen sprake van kapers die de transponders uitgezet hadden. NORAD hield zich namelijk bezig met monitoren van identificatie-zones voor de kust van Amerika, bij problemen op het grondgebied moesten civiele instanties de hulp inroepen van de militaire instanties, waarbij op 9/11 het probleem bestond dat die ook nauwelijk snapten wat er aan de hand was, en niet precies wisten waar de vliegtuigen uithingen.

Die 67 onderscheppingen zijn dus betekenisloos en irrelevant voor 9/11, net als die prut over "eerste keer 3 stalen gebouwen instortten" die Frank Ho klakkeloos kopieert van zijn complot-goeroe's.

"De vraag is dus: welke hoge functionaris is daarvoor verantwoordelijk geweest en waarom werd ertoe besloten? Dat zijn uiterst belangrijke vragen."

Antwoord: geen "hoge functionaris" was ervoor verantwoordelijk, want de procedures zijn uitgevoerd, en deels door overmacht en deels door simpelweg menselijke fouten van doodgewone mensen waren ze niet op tijd.

"Ik weet ook niet overal het antwoord op, maar de vragen die op 9/11 zijn opgeroepen en het grote aantal feiten die ondanks regeringstegenwerking zijn geïnventariseerd, vragen om onderzoek en om beantwoording."

Frank Ho, je bent een schijnheilig kereltje. Onderling weten jullie zeker dat de regering erachter zat en beschuldigen jullie allerlei mensen van Dick Cheney tot Larry Silverstein dat ze massamoord op hun geweten hebben. Maar tegen de buitenwereld is het "we stellen alleen maar vragen die beantwoord moeten worden".

Dan nog zijn er op kulvragen met onjuiste uitgangspunten helemaal geen zinnige antwoorden mogelijk, en jullie "vragen" zijn inderdaad kul van de bovenste plank.

Maar ik kan dat ook hoor..
"Zeg Frank, wanneer ben je gestopt met je alcoholverslaving?
Frank, weten je vrienden dat je kinderporno verzamelt?"

Tja.. ik stel alleen maar vragen Frank, vind je nou ook niet dat je eens opheldering moet geven?

 
At 9:48 p.m., Anonymous Anoniem said...

Ach, het liegen over Irak heeft ook maar 2000+ Amerikaanse soldaten (tel andere landen niet mee) en nog meer gewonden gebracht. Dat begint al lekker in de buurt van 9/11 te komen. Daar Irak rechtstreeks is voorgevloeid uit 9/11 heeft Bush dus toch nog een paar duizend landgenoten om zeep geholpen.

 

Een reactie posten

<< Home