dinsdag, maart 13, 2007

Dissidenten


Bij Zapruder dendert AIDS maand nog steeds onverminderd voort en het moet gezegd: er is geen half werk van gemaakt. Maanden voorbereiding, volgens Zapruder-blokhoofd Patman, die de complete special in boekvorm wil uitgeven.

Nu is er weinig op tegen om eens kritisch te kijken naar de beweringen rond AIDS: kloppen de statistieken wel? Wordt de diagnose niet te snel gesteld? Is de medicatie eigenlijk wel zo goed? Niet alles wat Zapruder te berde brengt hoeft per definitie onzin te zijn. Gisteren werd zowaar een alternatief artikel geplaatst dat de 'orthodoxe visie' weergeeft.

Maar veel relevanter is de vraag waarom Zapruder zoveel aandacht besteedt aan AIDS. En dan komt de aap al gauw uit de mouw: want wat is er mooier om te suggereren dat HIV en AIDS verzinsels zijn van de farmaceutische industrie met als doel om zoveel mogelijk medicijnen te verkopen? Een theorie die trouwens al meteen wordt gelogenstraft door de statistieken die Zapruder zelf aandraagt: 'slechts' 13.000 seropositieven in Nederland. Niet bepaald de goudmijn voor de farmaceutische industrie, zou je zo zeggen. Bovendien, wie dit beweert, weet niet hoe de wetenschap werkt. Dat is nou bepaald geen cultuur van napraters. Mochten er al (universitaire) wetenschappers zijn die zich laten beïnvloeden of omkopen om de 'mythe AIDS' in stand te houden, dan zetten ze hun geloofwaardigheid op het spel. En dat is in die wereld niet minder dan een doodzonde.

Patman heeft de special opgezet samen met slechts één zogenaamde 'deskundige': Wilhelm Godschalk, die in een persbericht ten onrechte wordt aangehaald als 'een gereputeerd biochemicus'. En AIDS deskundige is hij ook al niet. Over zijn wetenschappelijke verleden doet Godschalk erg vaag, zelfs als er naar gevraagd wordt. In het dagelijks leven doet hij iets met beleggen. Opvallend daarbij is het gebrek aan de kritische noot, terwijl die elders bij Godschalk de overhand heeft: "Major crooks could never execute their evil schemes if it were not for the assistance they get from you, the Moronic Majority. It's you, always doing Big Brother's dirty work! You're just too gullible... not to mention too cowardly. Get a brain!"

Godschalk meent dat de gangbare theorie (HIV veroorzaakt AIDS) afkomstig is van de orthodoxie, "en wie beweert moet ook bewijzen." De dissidenten lanceren volgens Godschalk geen theorieën. Zij doen het sloopwerk. Maar dan wel suggestief sloopwerk: "De orthodoxie produceert aan de lopende band publicaties, geschreven door 15 auteurs (...), vol van technische details waarvan men hoopt dat de oppositie (...) ze niet zal begrijpen, en conclusies die allemaal gebaseerd zijn op datgene wat ze eigenlijk moesten bewijzen. Alles wat wij doen is de aandacht vestigen op de denkfouten en de cirkelredeneringen."

Waar doet dit aan denken? Aan de recente ophef rond Radar, het consumentenprogramma van de TROS, dat een week geleden vraagtekens plaatste bij het gebruik van cholesterol verlagende medicijnen. Bron: een zekere Uffe Ravnskov uit Denemarken, ook een soort Godschalk, die beweert dat de relatie tussen verhoogd cholesterol en het risico op hart- en vaatziekten helemaal niet is aangetoond. Te veel mensen zouden onnodig cholesterolverlagende medicijnen slikken, beweerde Ravnskov. Maar volgens Martijn Katan (hoogleraar voedingsleer aan de VU) en collega's is Ravnskov een querulant. Een man die na ontslag werkloos thuis zit en niks anders doet dan zijn mening spuien via forums. Terecht stelde Katan dat de journalistiek zich niet moet verlaten op één dissidente wetenschapper. Katan verwees in een reactie bij De Leugen Regeert ook nog maar eens naar de AIDS ontkenners. "Daar vind je er makkelijk een stuk of zeventig van".

Want natuurlijk is ook AIDS ontkenning van alle tijden. En dus heb je ook in deze tak van sport debunkers. Een groot aantal van de door Zapruder aangedragen beweringen wordt bijvoorbeeld hier weerlegd. Een verhandeling over het bestaan van HIV, als reactie op de door Zapruder vaak aangehaalde Perth Group, is hier te vinden. Nadat Zapruder beweerde het HIV-virus nog nooit zou zijn gefotografeerd, kwamen reaguurders met tal van foto's, waarop de reactie dan weer was: kan best gesjopt zijn. Een andere bekende tactiek vormen de een-zwaluw-maakt-zomer verhalen: HIV geïnfecteerd en kerngezond, zie je nou wel? Maar het verloop van geen enkele ziekte is goed te voorspellen.

Neem het tragische verhaal over Eliza Jane Scovill, kind van rijke ouders, dat overleed aan een aan AIDS gerelateerde longontsteking. Haar moeder Christine Maggiore - zelf HIV positief én al jaren gezond - is AIDS ontkenner en stond niet toe dat haar kinderen op AIDS werden getest. Zelfs toen de lijkschouwer haar de Pneumocystis carinii onder de microscoop liet zien weigerde ze de diagnose te accepteren. Het eigen gelijk is soms belangrijker dan de gruwelijke werkelijkheid, al zullen de AIDS-ontkenners hier ongetwijfeld weer een andere uitleg aan geven.

Blijkbaar is Zapruder er nog lang niet in geslaagd om de achterban te overtuigen: volgens een eigen poll vindt een meerderheid HIV gewoon een besmettelijk virus.

Labels: ,

11 Comments:

At 10:39 a.m., Anonymous bee said...

Het is het dissident zijn omwille van het dissident zijn. Denk je nou werkelijk dat de Zapruders geinteresseerd zijn in een inhoudelijke discussie over AIDS. Welnee! Er wordt geveinsd dat er een inhoudelijke discussie wordt gevoerd maar uiteindelijk draait het om het uitdragen van het 'geloof' dat alles wat als 'autoritair' en 'orthodox' kan worden bestempeld feitelijk een complot is tot afpersing en knechting van de medemens.

En de Zapruders - met opperhoofd Patman - zijn daar als de helden, the lone gunman, die het complot doorzien en de wereld zullen redden van zichzelf.

 
At 11:08 a.m., Blogger Jay said...

Erg interessante "discussies" daar, waarbij ik zelf ook nog wat aan heb meegewerkt. Ik vind het jammer dat elke foto die wordt aangebracht wordt afgedaan als fake. Op zo een manier kan je nooit een echte discussie voeren ook. Zolang zij blijven roepen dat die fotos fake zijn kan je dus nooit bewijzen dat HIV bestaat door middel van een foto.

 
At 11:14 a.m., Anonymous Braad Spitt said...

Jammer dat je met die entry-poll aankomt over hoe men op Zapruder dankt over HIV-AIDS, Billy, want die poll is genomen nog voor dat de artikelenreeks begon; het zegt dus niks over hoe overtuigd de Zapruderbezoeker inmiddels is. Voor de rest ga ik voor een groot deel mee in je stuk.

Ik wil best toevegen dat Patman inderdaad niet over een nacht ijs is gegaan met deze serie, en eigenlijk ben ik - nu de AIDS-special in volle gang is - in zekere zin wel blij dat ie er is. Het wordt mij steeds duidelijker op welke paar pijlers die dissidenten-case (of cases, want binnen de beweging zijn er meerdere meningen) gestoeld zijn, hoe weinig nederlandse seropositieven hier achter staan en waarom die dissidentenbeweging genegeerd wordt door de 'reguliere wetenschap'.

Vrijwel hun hele zaak is gebaseerd op een paar punten waaruit volgens de dissidenten zou blijken dat er niet aangetoond is dat het HIV-virus bestaat, maar uit weerwoord blijkt steeds dat dit op formele gronden gebeurt, en dat andere virussen (zoals bv. mazelen) ook niet aan die gronden voldaan heeft.

Dan is er twijfel over de nauwkeurigheid van de AIDS-test en wordt er getwijfeld aan wat er nu eigenlijk getest wordt. Nu ben ik de eerste om te geloven dat die testen minder obectief zijn dan wordt voorgedaan en dat er fouten gemaakt worden. Maar dit soort dingen ontkrachten niet het bestaan van HIV, noch de relatie tussen HIV en AIDS.

Verder valt het op, zoals Billy ook al schreef, dat het voornamste doel van de dissidentenbeweging is het afschieten van de huidige hypothese, en dat er weer eens weinig energie gestoken wordt in het ontwikkelen van en gedegen alternatief; een die meer vragen oplost dan dat ze opwerpt.
Bv. in dat verhaal over AIDS in Afrika wordt weliswaar de hypothese opgeworpen dat de AIDS-epidemie daar zo groot is agv de slechte levensomstandigheden, maar er wordt niet eens een poging ondernomen om zoiets aannemelijk te maken door een relatie aan te tonen tussen het aantal slachtoffers en de armoede binnen een bepaalde regio of een bepaalde bevolkingsgroep. (Afrika is NIET een homogeen gebied waar men overal maar omvalt van de honger!).

Tot slot is er weer die vreemde spagaat als het gaat om de geloofwaardigheid van wetenschappers.
Patman stelt keihard: "alleen al het feit dat er zoveel hooggerespecteerde wetenschappers openlijk twijfelen, maakt het al plausibel dat de dissidenten een punt hebben" (vrij geciteerd).

Ten eerste, als je de handtekeningenlijst van de dissidenten eens doorneemt dan valt het nogal mee met het aantal gerennomeerde biomedici.. Steeds worden er weer diezelfde paar namen genoemd, waaronder die van Peter Duesberg het meest (die overigens niet HIV ontkent, maar de schadelijkheid ervan).
Maar wat is nu "hooggerespecteerd"? Hij wordt (of werd) gerespecteerd door de 'reguliere wetenschap', precies die mensen waartegen Patman en Godschalk zo schoppen omdat ze, in hun ogen, niet kritisch tegenover de HIV-AIDS hypothese staan. Tegenover Duesberg staan talloze 'hooggerespecteerde' wetenschappers die een andere mening hebben, maar dan vervalt ineens dat argument; die mensen zijn instrumenten van de orthodoxie, hun wetenschappelijke reputatie is ineens niet meer relevant.
Ofwel: alleen als je die afwijkende mening verkondigt is het voor de dissidenten van belang dat die persoon 'hooggerespecteerd' wordt/werd door zijn collegae.

Daar laat ik het even bij..

 
At 7:23 p.m., Anonymous Anoniem said...

13000 patienten * 7 opvolgjaren * 30.000 euro = 2.7 miljard.

Per jaar nog vele honderden miljoenen aan subsidies enz.

Best een aardige markt in Nederland voor wetenschappers en fabrikanten.

Zeker als je bedenkt dat ze nu ook preventief mensen aan de chemokuur willen gaan helpen.

Je feitenkennis is weer helemaal zoals vanouds Billy, Sux.

 
At 7:52 p.m., Anonymous Han said...

Is 'subsidie' nu ook al een markt? Welk belang heeft de overheid bij de financiering van AIDS onderzoek, anders dan een wetenschappelijke? Of dacht je dat ze daar de beurs zomaar openknippen?

 
At 8:02 p.m., Anonymous Han said...

Trouwens: je financiele redering rammelt ook al, zelfs als zou er maar iets kloppen van je natte vinger rekenwerk, dan moeten slechts 13.000 patienten worden verdeeld over meerdere farmaceutische bedrijven, als je het zo wilt stellen. Op jaarbasis komen we dan op een wel erg schamel bedrag uit vergeleken met de marketing- en researchinspanningen die nu eenmaal in de boeken verantwoord moeten worden. Vergelijk dat eens met de opbrengst van andere geneesmiddelen.

 
At 8:08 p.m., Anonymous Han said...

Paar cijfers nog ter illustratie: In 2003 bedroegen de kosten van diabeteszorg in ons land 735 miljoen euro. Doe dat eens maal zeven. Die markt groeit ook nog: zeker 60.000 nieuwe diabetespatienten per jaar.

 
At 1:14 a.m., Anonymous Anoniem said...

Up-date: "Regarding the current online petition to the BBC, we currently have just over 2600 names (in six days)..."

 
At 6:49 a.m., Blogger Jay said...

Dat schiet al lekker op dus.

 
At 10:26 a.m., Anonymous Braad Spitt said...

Up-date: "Regarding the current online petition to the BBC, we currently have just over 2600 names (in six days)..."

Ja, ik blijf me verbazen over hoe weinig "truthers" die kleine moeite nemen om die 'petitie'/dreigbrief te tekenen.

 
At 5:05 p.m., Blogger Jay said...

Hehehehe, je lacht je rot daar op Zapruder :)

Ze hebben een "expert" die zegt dat HIV niet bestaat. Dan brengen ze een andere expert aan en wel Duesberg en die zegt dat HIV weer wel bestaat. Dan kies ik toch voor Duesberg ipv herr willhelm. Altijd handig, als de ene groep dissidenten geen antwoorden heeft op een vraagstuk zoals het AZT gebruik, ga je gewoon over op de andere groep dissidenten die wel in HIV en AIDS geloven, maar die zeggen dat AZT de oorzaak van AIDS is.

Die gasten moeten eigenlijk gewoon genegeerd worden, zonder tegenwoord hebben ze toch geen discussie en bloed het vanzelf dood dat hele sprookje van hun. Ik reageer er al niet meer en als ik die Kortjakje was zou ik ook niks meer van me laten horen.

 

Een reactie posten

<< Home