zaterdag, juni 02, 2007

Pilots for Truth?


De Pilots for 9/11 Truth hadden tot voor kort een aardige troef in handen: ze hadden bij de National Transportation Safety Board (NTSB) de vluchtgegevens opgevraagd van Flight 77, die zich op 9/11 in het Pentagon boorde. Daarop kregen ze een animatie terug waaruit bleek dat het vluchtpad afwijkt van de officiële verklaring, zodanig dat het vliegtuig nooit de lantarenpalen had kunnen raken die naderhand op de snelweg en het gazon waren aangetroffen.

De bevindingen van Pilots for 9/11 Truth vormden onder meer het uitgangspunt voor de complotdocumentaire Pentacon, waarin getuigen beweren dat het vliegtuig een iets noordelijkere route zou hebben gevolgd. Andere ooggetuigen spraken dat echter weer tegen. Niettemin voerden de Pilots for 9/11 Truth de tape op als bewijs voor bedrog.

Pier Paolo Muru, een Italiaans lid van de Pilots for 9/11 Truth, ontdekte echter dat de animatie een werkkopie is, geen definitieve versie, en dat het NTSB ook nog meldt dat er een tijdfout in de simulatie zit. Zoiets had op zijn minst gemeld moeten worden, want het maakt de claims van de Pilots for 9/11 Truth een stuk minder sterk. Bovendien blijken de Pilots for 9/11 Truth nog een tweede animatietape van de NTSB te hebben die ze nooit naar buiten hebben gebracht.

Rob Balsamo van Pilots for 9/11 Truth is niet blij met de kritiek: dat het een werkkopie was wist hij allang, reageert hij bij de Italiaanse debunksite Undicisettembre, die het verhaal naar buiten bracht. Balsamo begrijpt alle ophef niet: het is een vluchtsimulatie van Flight 77. Punt.

Goed om te weten dat de 9/11 piloten weer eens zorgvuldig werk hebben afgeleverd, allemaal in de naam van 'waarheidsvinding'. Je zult echter absolute zekerheid moeten hebben over de status van die tape voordat je je conclusies trekt. Maar Balsamo wil het de NTSB natuurlijk niet vragen, want zo'n federaal agentschap vertrouwt hij op voorhand niet. Waarop iemand bij Undicisettembre terecht opmerkt dat als het de bedoeling was geweest om gegevens te vervalsen, je zou verwachten dat de NTSB data zou aanleveren die de officiële versie ondersteunen.

Maar Balsamo wil het allemaal niet horen. Sterker nog: hij slaat het soort taal uit dat je eerder van ubercomplotter Alex Jones zou verwachten. Vreemd, aangezien op zijn website de volgende tekst is te lezen: "Our main focus concentrates on the four flights, maneuvers performed and the reported pilots. We do not offer theory or point blame."

Maar waarom doet hij de kritiek dan af als ''riooljournalistiek"? Bestaat rioolonderzoek ook?

Labels: ,

57 Comments:

At 2:13 p.m., Anonymous Anoniem said...

B.theKid schreef:
"Pilots for 9/11 Truth hadden tot voor kort een aardige troef in handen: ze hadden bij de National Transportation Safety Board (NTSB) de vluchtgegevens opgevraagd van Flight 93, die zich op 9/11 in het Pentagon boorde."

Zowaar een primeur op Zapburu. Wat zijn je bronnen? Dit zet alle werkhypotheses over de toedracht van 11 september in één klap op losse schroeven. Heeft de regering toch gelogen over Shanksville.

Frank Ho

 
At 2:48 p.m., Blogger Billythekid said...

Puntje voor jou, het moest natuurlijk Vlucht 77 zijn.

 
At 5:26 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Puntje voor jou"???

Is dit een wedstrijd?
Daar is de materie net iets te belangrijk voor volgens mij.

Laatste "grapje"is erg flauw overigens.

 
At 6:37 p.m., Anonymous Anoniem said...

Wat vinden we allemaal eigenlijk van de grote donor show hoax,
en dan vooral van de manier waarop de pers ermee omgegaan is?

Dat het BNN uberhaupt gelukt is om zowel de politiek als de pers om de tuin te leiden. Je zou toch denken iemand praat zijn mond voorbij.

 
At 6:50 p.m., Blogger Jay said...

Ach, als de ploeg klein genoeg is die alle details weten is dat niet zo moeilijk hoor. Je wil natuurlijk eigenlijk zeggen dat 9/11 ook wel in de doofpot gehouden kon worden. Daar stuur je toch op aan?

 
At 6:52 p.m., Anonymous Anoniem said...

Leg daarom eens uit waarom het zo belangrijk is dat het een werkkopie betreft ? Wat verandert dat inhoudelijk aan het verhaal ?

Zonder verder onderbouwing is je argument niet echt sterk.

 
At 7:02 p.m., Blogger Billythekid said...

Het feit dat een verkeerde tijd werd ingevoerd zegt al genoeg: het gaat om de vertaling van gegevens uit de zwarte doos naar een vluchtsimulator. Dat is niet een kwestie van een kabeltje aansluiten.

 
At 7:02 p.m., Blogger Hans said...

Over lantaarnpalen bij het Pentagon:
- er zijn 5 lantaarnpalen afgeknakt op 11 sep. 2001
- de lantaarnpalen zijn blijven liggen op de plaats waar ze stonden ook al werden ze door een vliegtuig geraakt dat 800 km/uur vloog. je zou verwachten dat ze meters weggeslingerd zouden worden.
- één van de palen viel van het Pentagon af, in de richting waar het vliegtuig vandaan zou zijn gekomen. Dit is in strijd met de bewegingswetten van Newton.
- op de plaats waar de palen lagen zijn geen onderdelen of stukjes van het vliegtuig gevonden.
- volgens de gegevens uit de Flight Data Recorder vloog het vliegtuig te hoog om de palen te kunnen raken.
- volgens oogetuigen vloog het vliegtuig een andere koers, op basis van deze getuigenissen kon het vliegtuig de palen nooit hebben geraakt.

Al deze aanwijzingen duiden op staging, het in scene zetten van bewijsmateriaal.
Om deze hypothese te weerleggen kunnen de afgeknakte lichtmasten gewoon onderzocht worden op sporen (metaal of lakresten) van het vliegtuig. Voorts is het interessant om de breukplaatsen van de lichtmasten te onderzoeken om uit te sluiten dat ze zijn ingezaagd of met kleine explosieven omver zijn gegooid.

 
At 7:28 p.m., Anonymous Anoniem said...

"Ach, als de ploeg klein genoeg is die alle details weten is dat niet zo moeilijk hoor"

Dan is het niet zo moeilijk om politiek en media om de tuin te leiden?

Hmm, interessant...

 
At 7:40 p.m., Anonymous Rogier said...

Ik pik er twee dingen uit:

"één van de palen viel van het Pentagon af, in de richting waar het vliegtuig vandaan zou zijn gekomen. Dit is in strijd met de bewegingswetten van Newton."

Zegt welke deskundige? Drie keer raden: een complotter. Die schermen al gauw met 'bewegingswetten'.

"Volgens de gegevens uit de Flight Data Recorder vloog het vliegtuig te hoog om de palen te kunnen raken."

Nee, dat is wat bleek uit de animatie uit een werkkopie. Waarover dus kennelijk erg veel onzekerheid bestaat.

 
At 9:52 p.m., Blogger Hans said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 9:56 p.m., Blogger Hans said...

Het gaat om de tweede wet van Newton, die krijgt iedereen die meer dan twee jaar natuurkunde heeft gevolgd op de middelbare school uitgelegd.
Kracht verandert de beweging.

Als je kijkt op deze foto, dan zie je dat paal 2 niet in de richting van het Pentagon ligt (aangegeven door de blauwe pijl), maar naar links is afgebogen.
Let wel de palen zijn op de foto ingetekend, de originele posities waren wellicht anders.

Op de foto zie je dat de palen nog erg dicht bij hun originele posities liggen, alsof ze door een auto geraakt zijn en niet met 800 km/uur ontworteld werden. Ik had verwacht dat ze tientallen meters verder zouden liggen.
Ter vergelijking: de stormwinden van tornado's halen slechts 500 km/uur en die nemen lichtmasten gewoon mee over grotere afstanden.

Pilots for truth beschikken ook over de originele cijfers uit de FDR.
Deze tonen aan dat de waarde die de hoogtemeter aangeeft in de animatie niet correct is. Het vliegtuig zat in werkelijkheid veel hoger. Dit wordt ook bevestigd door getuigen.

Maar het allerbelangrijkst vind ik het gebrek aan onderzoek en hard bewijs.
De 911 Commission begon pas 15 maanden na 9/11 met haar onderzoek.
In haar rapport staat niets over de omgevallen lantaarnpalen.
Het lijkt me voor een CSI toch maar twee weken werk om ze te bekijken en wat onderzoekjes te doen.

 
At 11:43 p.m., Anonymous Johm said...

CSI in 2 weken haha, kom op man je hebt volgens mij te vaak naar de televisie gekeken waar dat wel zo gaat.

http://www.youtube.com/watch?v=YVDdjLQkUV8

Let vooral op 2:25.

Wat mij opvalt is dat in de completen argumenten worden gebruikt die voor de hand liggen. Dat is best, maar elk mens kan dan bedenken dat Bush en Co al deze argumenten allang hadden weg gewerkt door inderdaad bijvoorbeeld
de lantaarn palen weg te halen van te voren (of dat niemand heeft gezien dat het in scène werd gezet, alle voorbijgangers die dag zitten ook zeker in het complot). Of dan was Bush niet naar dat schooltje gegaan waar de wildste geruchten door kwamen. Dan was die van te voren gewoon ergens anders gaan zitten, zodat daarover geen geruchten kwamen, etc.

 
At 12:34 a.m., Blogger Jay said...

Dan is het niet zo moeilijk om politiek en media om de tuin te leiden?

Plus iedereen van de FBI, NSA, CIA, NTSB, FAA, NORAD, Leger, Luchtmacht, Brandweer, Politie, Iedereen die aan het NIST rapport heeft meegwerkt, dus ook alle bedrijven die contracten hadden gewonnen om een gedeelte van het onderzoek uit te voeren, Enz.

Zeker interessant, als je in sprookjes gelooft....

Blijkbaar ben jij in de veronderstelling dat alleen maar een paar mensen in het complot hoeven te zitten. En dan vinden jullie ons hier naief....

 
At 2:27 a.m., Blogger Frans said...

Heel erg leuk was de aflevering van Southpark gisteravond.
Alle donders.
De 9-11 complotdenkers werden er buitengewoon effectief aangepakt.

Stan en Kyle kwamen achter het grote complot achter de complotdenkers.
Wanneer je er dieper induikt blijken uiteindelijk alle complottheorien terug te voeren tot het Witte Huis zelf!

"Maar waarom?"
"Omdat een kwart van de mensen achterlijk is. Het is belangrijk dat die mensen het idee houden dat de regering almachtig is."
"Maar wie heeft dan wel de aanslagen gepleegd op 9-11?"
"Duh, een paar idiote moslims. Are you a retard?"

 
At 2:27 p.m., Blogger Hans said...

Bedankt voor de smalende reacties heren. Ik wijs helemaal geen schuldigen aan, ik heb het ook niet over een complot. Maar ik wil graag weten hoe die lichtmasten zijn omgevallen. Kunnen jullie voor mij de volgende vragen beantwoorden ?
Waarom lagen de palen vlak naast hun originele posities en waarom zijn ze niet weggeslingerd ??
Waarom is er een paal de verkeerde kant uitgevallen ?
En hoe kan het dat ooggetuigen en de gegevens uit de Flight Data Recorder aangeven dat het vliegtuig een koers heeft gevolgd, waarbij het onmogelijk de palen kan hebben geraakt ??

 
At 2:41 p.m., Blogger Hans said...

@John: ik heb het animatiefilmpje waar jij naar verwijst bekeken.
Het lijkt me een plausibele verklaring, maar het is allemaal getekend en geen real-time opname.
De tekenaar van de frames zet het beeld stil en laat vervolgens zien waar de palen heen gevallen zijn. Dit is natuurlijk geen getrouwe weergave van de werkelijkheid.

Het eind van het filmpje laat de beelden van de beveiligingscamera zien. Ik vind het erg opvallend dat de vuurbal snel uitdooft. Ik zou verwachten dat een vliegtuig met duizenden liters kerosine aan boord veel langer zou branden.
Een grote langdurige brand zou ook verklaren waarom er zo weinig vliegtuigmeubilair en bagage is gevonden.

Nogmaals: ik wijs geen schuldigen aan of bedenk geen complot hoe het wel zit. Ik vraag me alleen af waarom die palen gevallen zijn.
Er storten elk jaar vliegtuigen neer, maar er is nooit iemand die foto's maakt van omgevallen lichtmasten of auto's die geraakt worden door die palen.

 
At 6:23 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Hans laat weer overal lekenmeningen op af, en als er iets is wat Hans zich niet kan voorstellen is het verdacht. En daaruit probeert ie dan conclusies te trekken.
Same old same old.

En leiden dit soort "verdacht" dingen ooit eenduidig naar een andere hypothese? Welnee, nooit. Het is het mysterie om het mysterie, het ongeloof om het ongeloof.

En leg je alles aan één complotter uit, dan komt daarna de volgende weer die weer precies dezelfde zaken als "verdacht" bestempelen en zo gaat het maar door en door.

Nogmaals: ik wijs geen schuldigen aan of bedenk geen complot hoe het wel zit. Ik vraag me alleen af waarom die palen gevallen zijn.

Nee, natuurlijk doe je dat niet. Dat doen complottertjes nooit. En als ze het wel doen valt onmidelijk op hoe belachelijk hun alternatieve theorie is.

Er storten elk jaar vliegtuigen neer, maar er is nooit iemand die foto's maakt van omgevallen lichtmasten of auto's die geraakt worden door die palen.

Wel eens van Lloyd England gehoord?

 
At 10:31 p.m., Blogger Jay said...

Het lijkt me een plausibele verklaring, maar het is allemaal getekend en geen real-time opname.
De tekenaar van de frames zet het beeld stil en laat vervolgens zien waar de palen heen gevallen zijn. Dit is natuurlijk geen getrouwe weergave van de werkelijkheid.


Je bent duidelijk niet iemand uit de techniek, anders had je wel geweten dat het programma waar ze die animatie mee gemaakt hebben juist door tig duizend bedrijven wordt gebruikt, juist vanwege zijn realisme.

 
At 10:43 p.m., Blogger Jay said...

Er storten elk jaar vliegtuigen neer, maar er is nooit iemand die foto's maakt van omgevallen lichtmasten of auto's die geraakt worden door die palen.

Wel eens van Lloyd England gehoord?


Ik denk juist dat ie het vreemd vind dat het normaal niet gebeurd, maar in dit geval dus wel.

 
At 11:45 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

o ja, "normaal" niet...

 
At 1:05 p.m., Blogger Hans said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 1:08 p.m., Blogger Hans said...

@Jay: het zal ongetwijfeld een keigoed animatieprogramma zijn waarmee het filmpje is gemaakt. Maar je gaat niet in op het argument dat de tekenaar of programmeur bepaalt waar de palen naar toe vallen of hoever ze weggeslingerd worden.
De wetten der mechanica hebben er niets mee te maken. Het animatiefilmpje is dus bijzonder onrealistisch.

Je legt ook niet uit waarom de brand na de vuurbal zo klein blijft, terwijl er toch voldoende kerosine in het vliegtig zat om naar LA te vliegen.
Er is ook geen kerosine gevonden in de bodem op de plek van de inslag.
Zou Thierry Messan dan toch gelijk hebben ?

@Braad: blijft een fascinerende foto. Het brandende Pentagon op de achtergrond, de ongedeerde chauffeur, het taxi-licht op het dak(onbeschadigd), het merkje bovenaan de radiator(onbeschadigd), de glimmende motorkap zonder ook maar één krasje.

 
At 1:30 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Hans, het maakt toch niet uit wat voor tegenargumenten er komen. Je hebt al lang besloten dat er iets "raadselachtigs" is rond de aanslag en dus zoek je daar argumenten voor omdat maar vol te kunnen blijven houden. Dus kom je met je ditjes en datjes. Nu is het weer een snel dovende vuurbal. Ook naar de inslagen van de vliegtuigen in de Twin Towers gekeken? Kijk, OOK sneldovende vuurballen. Niks bijzonders aan. Zo gaat dat bij zo'n explosie. Jij moet en zal wel weer iets anders raars vinden.

Ondertussen is het zo klaar als een klontje dat Flight 77 in het Pentagon vloog. Ooggetuigen, fysieke bewijzen, alles is er. Overduidelijk.

Maar blijkbaar vind je dat niet spannend genoeg, dus zet je lekker oogkleppen op, negeert alle bewijs dat er is of roept zonder concrete aanwijzing dat het vervalst is, en gaat op jacht naar "anomalies".
Hans de "grote onderzoeker"!

 
At 1:48 p.m., Blogger Jay said...

Maar je gaat niet in op het argument dat de tekenaar of programmeur bepaalt waar de palen naar toe vallen of hoever ze weggeslingerd worden.
De wetten der mechanica hebben er niets mee te maken. Het animatiefilmpje is dus bijzonder onrealistisch.


En nog steeds snap je het niet. Je voert namelijk al de gegevens in de computer, van vliegtuig, lantarenpalen, Pentagon, je geeft het vliegtuig een richting en snelheid in het programma en die rekent de rest uit. De computer is dus zelf met die plekken gekomen.

 
At 9:39 p.m., Blogger Hans said...

@Jay: het vliegtuig gaat echt met een slakkegang in het animatiefilmpje. Het pauzeert ook even als de de palen geraakt worden. Dat heeft dus niets met de stoffelijke werkelijkheid te maken.
Solidworks is een prachtig programma dat 3D animaties rendert, maar zoals je in een 3D-computerspel van alles kunt aanpassen, bijv. de zwaartekracht, zo kan de programmeur ook bepalen waar de voorwerpen heen bewegen en met welke snelheid.
Net zoals de werkkopie van Pilotsfortruth geen getrouwe weergave is, maar een interpretatie van de getallen die de FDR op 11 sep. opsloeg.
Anyway, de ruwe getallen uit de Flight Data Recorder geven aan dat het vliegtuig te hoog vloog om de palen te kunnen raken.

 
At 10:20 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Ja Hans, gewoon lekker doorneuzelen over iets onbenulligs..
Hadden de lantaarnpalen ergens anders gelegen had je wel weer een reden verzonnen waarom dat "vreemd" zou zijn.

 
At 10:29 p.m., Blogger Jay said...

@Jay: het vliegtuig gaat echt met een slakkegang in het animatiefilmpje. Het pauzeert ook even als de de palen geraakt worden. Dat heeft dus niets met de stoffelijke werkelijkheid te maken.

Heb je wel eens van een pauze knop gehoord?

 
At 10:30 p.m., Blogger Jay said...

En je kan de snelheid aanpassen zodat er duidelijk te zien is wat er gebeurt. Of denk je dat er veel te zien valt als ze het op werkelijke snelheid hadden gedraaid?

 
At 11:32 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

@Hans/Euroshopper

is er trouwens nog een speciale reden waarom je je hier niet je Zaprudernaam Euroshopper gebruikt?

Nou nou, wat een "talent" heb jij om "mensen over het randje te krijgen"!! :D
LOL!

 
At 11:50 p.m., Blogger Jay said...

Hehehe, die had ik net ook hier gelezen :)

Arie heeft een probleem! [lol]
83267 Ik heb een paar reacties gezet op Zapburu. Daar volgen natuurlijk direct beledigingen op. Maar dat schrikt mij niet af. Ik heb wel talent om mensen over het randje te krijgen. Ik ben benieuwd hoe lang…
euroshopper | 03-06-2007 15:18

 
At 10:24 a.m., Blogger Jay said...

Anyway, de ruwe getallen uit de Flight Data Recorder geven aan dat het vliegtuig te hoog vloog om de palen te kunnen raken.

Dat is dus verkeerd geinterpreteerd aangezien er getuigen zijn geweest die hebben gezien dat de lantarenpalen werden geraakt.

Lukt het trouwens al een beetje om ons over het randje te krijgen Hans?

 
At 1:11 p.m., Anonymous Anoniem said...

@Hans

Stel je hebt gelijk. De palen liggen niet op de plek waar ze logischerwijs zouden neer zijn gekomen. Stel er was dus geen vliegtuig (dat zo laag vloog), en we hebben hier te maken met een complot.

Waarom zouden de complot bedenkers de situatie niet zo neerleggen/ in scene zetten dat het niet verdacht lijkt? Bijvoorbeeld de palen nog eens 10 meter verderop. even wat extra krassen op de taxi. Ik noem maar wat.

Je gaat uit van je eigen kennis van natuurkunde, en blijkbaar ben jij er geen expert in. Het is geen bewijs, dat jij niet bevat (no offence) dat een paal maar 10 meter verderop ligt in plaats van de door jou gewenste/verwachtte afstand. Het programma waarmee dit is berekend blijkt een realistisch programma te zijn. Waarom dit dan nog in twijfel te trekken. Enkel doordat het in slow-motion wordt afgespeeld?

 
At 1:25 p.m., Blogger Jay said...

Ach, Hans probeerde mij alleen maar over het randje te krijgen. Lukt alleen niet zo erg :)

 
At 2:26 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Heeft ie talent voor, die Hans!

 
At 2:32 p.m., Blogger Hans said...

@Anoniem: ik heb het helemaal niet over een complot.
Ik ben alleen maar benieuwd waarom die palen zijn omgevallen en waarom ze op die plaatsen gevonden zijn.

De palen stonden stil op het moment dat ze geraakt werden. Het vliegtuig had een snelheid van 800 km/uur.
Als zo'n paal geraakt wordt door een auto met 100 km/uur dan breekt hij af en wordt meegenomen door de auto. Een auto die met 100 km/uur rijdt staat niet stil door een botsing met een lantaarnpaal. De auto weegt veel zwaarder en neemt de paal eenvoudigweg mee.
Het vliegtuig is nog veel zwaarder en ging ook nog eens 8 keer zo hard. Het vliegtuig is niet in het minst afgeremd door de 5(!) palen.
Toch vallen de palen op de plek waar ze stonden.
Het doet een beetje denken aan de goocheltruuk van een gedekte tafel. Als je heel plotseling snel genoeg aan het tafelkleed trekt, dan blijven de borden en kopjes gewoon staan. Nou ja, misschien valt er wel iets om, maar dat blijft dan wel roerloos liggen.

Dit zou ook gebeurt kunnen zijn met de lantaarnpalen. Maar dan moet het vliegtuig wel zi plat zijn geweest als een tafelkleed en vlak over de weg gevlogen zijn.

Ik hoor graag een goede logische verklaring ? En hoef helemaal niet te weten wie of wat daar dan achter zit. Het gaat mij enkel om de natuurkundige kant van de zaak.

 
At 2:34 p.m., Blogger Hans said...

@Jay: misschien ben jij nog niet over het randje, maar ik heb je wel zover dat je mijn berichtjes op zapruder gaat opzoeken. Ik ben zeker de moeite waard.
Ik zal me niet in jouw achtergrond overdiepen hoor. Zo interessant ben je nl. niet.

 
At 2:35 p.m., Blogger Hans said...

en verder wil ik billy bedanken voor de ruimte, lezers en reacties, die ik hier krijg.

 
At 2:57 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

@Hans
@Anoniem: ik heb het helemaal niet over een complot.
Ik ben alleen maar benieuwd waarom die palen zijn omgevallen en waarom ze op die plaatsen gevonden zijn.


ja hoor jochie, wat jij wil!! Geloof je het zelf?
Het draait alleszins om een complot. Je gaat op zoek naar iets onbenulligs wat je "raar" vindt en blijft daarovr doorzeuren.
Als je werkelijk geïnteresseerd was in de natuurkundige kant van de zaak dan moet je het op het Wetenschapsforum zetten, maar dat ben je niet echt van plan, he?

Liever blijf je hier nog even doorzagen over hetzelfde futiliteitje. Ondertussen zijn er nog steeds net zoveel ooggetuigen die a) en boeing de lantaarnpalen hebben zien raken b) een boeing een het Pentagon zagen vliegen. Daarnaast zijn er de talloze bewijzen dat de boeing inderdaad in het Pentagon crashte (wrakstukken, DNA van passagiers, etc. etc.), maar daar sluit je je liever voor af.

Goh, een lantaarnpaal stuitert niet precies zoals Hans/Euroshopper het gedacht zou hebben. Tough luck!
Lekker belangrijk.

 
At 3:13 p.m., Blogger Jay said...

Nou, zo belangrijk ben je helemaal niet hoor Hansje en al helemaal niet interessant :)

Ik zat op het off topic artikel op Nujij te lezen en daar kwam ik dus die link tegen waar alle posts van zapruder te lezen zijn en daar kwam ik dus ook jou berichtje tegen :) Dit was al smiddags.

Vond het wel grappig dat Braad hem dus ook gevonden had. Vandaar dat ik hem dus snel weer terug kon vinden.

 
At 3:30 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Ik ben trouwens wel benieuwd hoe lang Hans z'n "talent" gaat gebruiken om hier mensen "over het randje" te krijgen!!

Ga je nog lang door zemelen over die lantaarnpalen? Of zit je nu te overpeinzen wat je volgende geniale onderwerp en invalshoek zal zijn in deze dappere poging?
Of ga je ze nu op Zapruder trots vertellen hoe je alles en iedereen hier tuk had?
Verras ons met je talenten, Hansje!

 
At 3:31 p.m., Blogger Jay said...

Het meest hilarische is natuurlijk nog het feit dat jij op een forum gaat lopen melden dat je zo goed bent met mensen over het randje heen krijgen en daar dan hopeloos in faalt :)

Welke idioot gaat dat nou ook op een forum melden..... Je paranoia vriendjes zullen wel voor je gejuigd hebben. Doe ze maar de groeten van mij en zeg maar dat de missie mislukt is.

 
At 3:54 p.m., Anonymous Anoniem said...

@ iedereen

de toon hier is denk ik vrij verkeerd. Probeer opbouwend te zijn in plaats van schelden of smalend. Als je het niet met een ander eens ben dan kan dit, maar ga hierover het dialoog aan, of negeer het. Arogantie draagt absoluut niet bij aan het dialoog.

@Hans
Je vraagt om een natuurkundige verklaring. Ik ben geen natuurkundige, maar ik zie wel in dat je de verkeerde vergelijkingen trekt.
Je vergelijkt het met een botsing van een auto en met een tornado. Het komende is mijn visie, en kan afwijken van de werkelijkheid, maar ik denk dat deze dichterbij zit dan als je soort gelijke gevallen op één lijn trekt.

Het verschil tussen een
tornadowind en een vliegtuig moge duidelijk zijn, aangezien een tornadowind over een langere tijd een lichtmast kan meenemen, en dat dit bij een vliegtuig niet zal gebeuren.

Een auto raakt een lantaarn aan de onderkant terwijl het vliegtuig de palen hoger geraakt heeft. Hierdoor is de energie verplaatsing anders. Bij een auto is een groot deel van de energie horizontaal doordat het laag bij het momentpunt (of hoe dit ook heet) zit. Een vliegtuig raakt de paal hoger en hierdoor verder van de grond/momentpunt waardoor de paal sneller zal buigen en de kracht zich diagonaler (naar beneden gericht) zal uiten. Hierdoor zal de paal ook niet ver komen doordat een deel van de kracht naar de grond gericht was.

Uiteraard ben ik geen natuurkundige, en zou je als je een waterdichtere verklaring wilt hebben eens naar een universiteit oid kunnen stappen om daar met een natuurkundige te spreken.

Ik wil ook nog zeggen. Probeer niet enkel te overtuigen, maar ook open te staan voor ideeën van andere mensen, die het niet direct met je eens zijn.

Groeten, de zelfde anoniem als paar uur terug

 
At 4:18 p.m., Blogger Jay said...

Hey Anoniem. Strakke analyse :)

Probleem is natuurlijk dat het onmogelijk is om precies te simuleren waar die paal heen gaat(zoiets lukt je 1 keer en daarna echt nooit meer, daar heb je teveel onbekende factoren voor). De palen waren op breekbare voeten gemonteerd. Kan dus zijn dat de ene kant van de voet eerder brak dan de andere kant en hij daarom een iets andere kant opging als de rest. Daarnaast stond die paal op een heuveltje en is ie daarvan gegleden.

 
At 4:28 p.m., Blogger Jay said...

Buiten dat is de hele discussie natuurlijk irrelevant aangezien er zat getuigen zijn geweest die hebben gezien dat het vliegtuig die palen heeft geraakt. Op die manier maak je het complot dus alleen maar groter door die palen om te mikken. Je moet namelijk getuigen hebben die het gezien hebben en je moet personen hebben die die die palen met iets hebben voorzien waardoor ze zonder door het vliegtuig te worden geraakt omgingen. Was dus totaal nutteloos geweest en maakt het complot alleen maar ingewikkelder.

 
At 4:34 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

@Anoniem:

Hier nog een keer de tekst waaruit lijkt wat Hans met discussie wil. Denk je nou echt dat het zin heeft om daar verder serieus op in te gaan?
Hans vindt dat ie "talent" heeft om mensen "over de rand" te krijgen. Nou, dan kom maar op!
Dat gezever over lantaarnpalen is slechts een willekeurig gekozen bijzaak.

 
At 5:16 p.m., Anonymous Anoniem said...

@ Braadspitt. Dat is dus juist de reacties die niet wenselijk en constructief zijn. Op deze manier op de man af spelen is erg min.

@ Jay. daarom zou iemand zonder afbreuk te doen aan zijn complotgedachtte kunnen accepteren dat er niet geknoeit is met de palen.

Ik vind ook, dat als iemand het over lantaarnpalen wil hebben, dat we het daar best over kunnen hebben, zoals onderwijl wel duidelijk zal zijn.

 
At 5:45 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

anoniem,
heb je nou nog niet door dat Klaas/Euroshopper hier niet komt om te discussieren? Het gaat 'm niet om die lantaarnpalen, het maakt ook niet uit wat je antwoordt; in een volgende discussie zal ie weer precies hetzelfde gaan zeggen, nl. dat ie geen enkele fatsoenlijke natuurkundige verklaring kan vinden waarom de palen lagen waar ze lagen.

Hij zegt uitdrukkelijk dat ie wil kijken of ie hier mensen over de grens kan krijgen. Dat is z'n insteek.
Lees het nog maar eens: KLIK

Het heeft geen enkele waarde om die discussie, die al drieduizend keer gevoerd is, nog een keer te herhalen; Hans gaat er echt niet anders over denken want dat is het laatste wat ie wil.

 
At 5:47 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

en waar ik Klaas/Euroshopper zei, moet natuurlijk Hans/Euroshopper zijn..

Klaas (de "ingenieur") is weer van een heel ander kaliber.

 
At 7:37 p.m., Blogger Hans said...

@Braad Spiit: net zoals jij op zapruder dus.
Maar nu ik me er een beetje in heb verdiept: het is fascinerend dat die palen zijn omgevallen.
Dat er eentje een voorbij rijdende auto raakt.
En dat er iemand foto's maakt van de omgevallen paal, terwijl hij veel belangrijkere foto's had kunnen maken als hij naar het Pentagon was gelopen. Rumsfeld himself was met gewonden aan het sjouwen, I shit you not. Het was de World Press Photo van het jaar geworden.
Stop, think, explain.

 
At 7:39 p.m., Blogger Hans said...

"Het heeft geen enkele waarde om die discussie, die al drieduizend keer gevoerd is, nog een keer te herhalen;"

Dus waarom antwoord je dan ?

 
At 7:44 p.m., Blogger Hans said...

@anoniem: je hebt gelijk, ik maak vergelijkingen die niet op gaan.
Maar ik weet ook niet beter.
Het wil er bij mij gewoon niet in dat die palen niet meer snelheid meekrijgen van het vliegtuig dat met 800 km/uur vloog.
Ik wil graag meer weten over soortgelijke aanvaringen tussen vliegtuigen en lichtmasten of dunne bomen, ter vergelijking.

 
At 7:46 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

En dat er iemand foto's maakt van de omgevallen paal, terwijl hij veel belangrijkere foto's had kunnen maken als hij naar het Pentagon was gelopen.

hahahahahahaha!!
Wordt er geen foto gemaakt vban de paal is het een cover up, wordt er wel een gemaakt is het verdacht!
Wat een lolbroek ben jij! Het cliché van het complottertje.

Waar het ondertussen over gaat:
er zijn enorm veel ooggetuigen die de Boeing zagen crashen, er zijn enorm veel fysieke bewijzen.

Hans/Euroshopper leutert liever over lantaarnpalen; over de positie ervan horen we 'm al niet meer. Nu is het alweer verdacht dat er een foto van gemaakt is (of juist niet, dat maakt Hans ook niet uit, als ie maar iets "verdacht" kan noemen).

Nou, vertel dan, laat zien wat het heeft opgeleverd dat je je zo "verdiept" hebt in die lantaarnpalen.
Heb je al een expert gevonden die zegt dat ze ergens anders hadden moeten liggen? Heb je al een getuige gevonden die zag dat een man in lange regenjas ze stiekem aan het omduwen was? Laat me raden: ik denk van niet.

Maar goed: "9/11 was an inside job" omdat...
iemand een foto van omgevallen lantaarnpalen heeft gemaakt terwijl Hans/Euroshopper in retrospect vindt dat ie beter naar het Pentagon had moeten rennen..

tuurlijk Hans, tuurlijk. Ik zou zeggen, maak er een mooie youtube-film van! Wat zullen ze smullen, die mede-complotters van je! De held van Zapruder zal je worden!

 
At 7:51 p.m., Anonymous Braad Spitt said...

Het wil er bij mij gewoon niet in dat die palen niet meer snelheid meekrijgen van het vliegtuig dat met 800 km/uur vloog.

Ja flapdrol, da's precies het punt: het wil er bij jou niet ingaan en DUS concludeer je dat het "verdacht" is.
Het zegt alles over jou, niks over die palen.

Het gaat ook helemaal niet om die palen, het gaat over JOU, en wat JIJ denkt dat er raar is of niet. Aangezien je rare dingen wil vinden vind je ze ook. Simpel als dat. Het heeft allemaal geen donder temaken met "waarheid". Als je daarin geïnteresseerd zou zijn zou je die oogkleppen wel afdoen en ook bereid zijn naar de talloze overtuigende keiharde bewijzen dat Vlucht77 in het Pentagon crashte, maar die wuif je weg, want dan kan je je eigen fantasietje niet overeind houden.

 
At 9:50 p.m., Anonymous Anoniem said...

@ Hans

neem een potlood en zet die rechtop op het tapijt. sla er zijwaarts tegenaan en hij zal met de bovenkant tegen de grond aan stuiteren waardoor heel wat energie wordt geabsorbeerd. Sowieso gaat er ook veel energie in het breken zitten. Ik zie het probleem van de locatie simpelweg niet, aangezien het goed mogelijk is dat ze daar landen door de locatie van contact en dat programma welke het er mee eens is.

Dat mensen foto's maken van de lantaarnpaal is simpel te verklaren. Het pentagon is verweg, en de mensen zullen daar ongetwijfeld foto's van hebben gemaakt. Maar 40 foto's van een brandende Pentagon is ook niet echt boeiend, dus maak je foto's van nevenschade zoals kapotte palen. Die palen waren waarschijnlijk voor die mensen erg dichtbij, dus erg logisch om dat op de foto te zetten. "kijk eens wat mij op een haar na heeft gemist". Op zo'n moment denkt 99 vd 100 mensen niet: world press photo van het jaar. Die denken paniek, verbijstering, verwondering, shock. Ik denk dat je achter de lantaarnpalen te veel zoekt.

De auto kan ik ook prima verklaren. Kwestie van rondvliegend puin. Een lampenkap oid kan best losgevlogen zijn en de raam van de auto hebben geraakt.
Gestopt, nagedacht en uitgelegd ;)

 
At 9:19 a.m., Anonymous Gedem said...

Wat Hansje werkelijk stoort is dat de kapotte lantaarnpalen perfect kloppen met de breedte van een 757 ! :p
En wat "denkt" Hansje van de kapotte generator ? ;)

 
At 5:47 p.m., Anonymous Hans said...

Nou nou:
flapdrol ?? Zo noem ik jou toch ook niet.
En je kan me gewoon met Hans aanspreken. Dat Hansje is nergens voor nodig.
Tenzij je natuurlijk geen antwoord meer wil. Zeg dat dan gewoon.
Dan kunnen jullie elkaar gewoon op jullie eigen privé-servertje schouderklopjes blijven geven.

@anoniem: ik zoek een verklaring voor die lantaarnpalen. Ook jij bent er nog niet in geslaagd om mij te overtuigen.
Als die lantaarnpalen met de bovenkant op de grond stuiteren, waarom is de motorkap van de taxi dan onbeschadigd ? Het ziet er uit of de taxi geraakt is door een horizontaal vliegende paal, niet door een op en neer stuiterende paal.

 

Een reactie plaatsen

<< Home