maandag, juli 31, 2006

Echte inflatie correctie
We meldden het al eerder op deze plek: de website Ditkannietwaarzijn doet mee aan de verkiezingen omdat de Nederlandse politiek maar blijft zwijgen over 9/11. Nu is er blijkbaar iets meer duidelijkheid over het partijprogramma.

We lezen:

1. Heropening onderzoek 9/11
2. Stemcomputers met papieren print als bewijs
3. Stop verdere aantasting privacy
4. Bescherming klokkenluiders
5. Echte inflatie correctie

Naar we hebben begrepen studeert het wetenschappelijk bureau van de kersverse partij naarstig op nieuwe programmapunten, want het is nog een beetje magertjes zo. Al verrast ons wel de "echte inflatie correctie". Waar komt dat ineens vandaan?

Praktische vraag: hoe kan de Nederlandse regering bijdragen aan "heropening onderzoek 9/11"? Je richt een politieke partij op om een petitie in Washington DC aan te bieden? En wat gebeurt er is het onderzoek weer heropend is? Hef je dan de politieke partij weer op?

Is er trouwens al een penningmeester aangesteld die een inventarisatie heeft gemaakt van de kosten van deze exercitie? Aanmelden van een landelijke politieke partij kost namelijk 11.250 euro, en dat geld krijg je alleen terug als er een zetel wordt behaald. Ook moet er een bestuur worden gekozen en een 'vereniging met volledige rechtsbevoegdheid' zijn opgericht. Dat kost minimaal 300 euro bij een notaris, plus de kosten van het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De naam van je partij laten registreren kost 450 euro. Bestuursvergaderingen in negentien kiesdistricten - zaalhuur, overheadprojector met scherm, broodjes en koffie - komen neer op 19 x 255 euro = 4845 euro. Plus de kosten van drukwerk, kandidaatstellingscommissie en de reservering ten behoeve van algemene reserve? Zoete lieve Gerritje....

Labels:

zondag, juli 30, 2006

Bommen en granaten (2)Slapeloze nachten hadden we ervan, want het gevreesde onderwerp zou ooit eens aangesneden moeten worden: de aanwijzingen dat thermiet cq thermaat voor de vernieling van de WTC torens zouden zijn gebruikt. Volgens complotdenkers het onomstotelijke bewijs van medeplichtigheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen op de WTC torens. We duiken dus de wereld in van de (adem inhouden) harde wetenschap.

Complotdenkers leggen zich niet neer bij de verklaring dat het staal in de torens door brandende kerosine dusdanig verzwakte dat de hele constructie in elkaar zakte of implodeerde. Om dat staal te laten smelten heb je andere technieken nodig, zoals een thermiet reactie, waarbij zeer hoge temperaturen (van plus 2000 graden Celsius) vrijkomen. Als je daarna explosieven gebruikt, zakken de torens wellicht in elkaar zoals we op televisie gezien hebben.

De mogelijkheid van het gebruik van thermiet was een aantal jaren terug al geopperd, maar het was hoogleraar Steven Jones van de Brigham Young University die er mee naar buiten kwam. Jones is een vriendelijke, zacht sprekende man, niet het type 9/11 schreeuwers/nutbolts dat een groot deel van de beweging lijkt te bevolken. Maar Jones hangt ook het Mormoonse geloof aan en heeft in kleine kring er geen geheim van gemaakt dat hij het allemaal al eens in de het Boek der Mormonen heeft gelezen: de massamoord van een regering op zijn eigen mensen. Als wetenschapper begeef je je daarmee natuurlijk op glad ijs, en Jones moest zich - na een reprimande van het universiteitsbestuur - tot de wetenschappelijke 'feiten' beperken.

De publicatie van Jones over 9/11 - "Evidence for the controlled-demolition hypothesis". Slim geformuleerd: bewijs voor een hypothese - is bij de bekende wetenschappelijke "peer reviewed" tijdschriften geweigerd, of simpelweg niet aangeboden, Jones doet daar nogal vaag over. Een conceptversie vind je online. Jones was trouwens ook een van de wetenschappers die ooit meenden dat koude kernfusie mogelijk was, ook al een tamelijk omstreden onderwerp. Ook dat onderzoek kende bizarre facetten. De electrolyt die hij voor zijn experimenten gebruikte was een oplossing van negen merkwaardige zouten. Een poging van onderzoekers van de VU in Amsterdam om dit wonderlijke goedje na te maken leverde naar verluidt een troebele, bruisende prut op die volstrekt ongeschikt was voor een nette laboratoriumproef.

Terug naar 9/11: Thermiet is een poeder (ook beschikbaar als pasta) dat op een chaotische manier verbrandt. Je kunt er niet goed staal mee snijden, althans niet als een mes, wat vaak wel wordt gesuggereerd, en ook Jones gebruikt die beeldspraak. Wie filmpjes met thermietreacties ziet, kan dat met eigen ogen constateren: het is een onvoorspelbare reactie die vaak flinke gaten in staal brandt. Er wordt ook gefilosofeerd over super thermaat, thermiet met zwavel, dat nog beter brandt, maar dat kent eigenlijk hetzelfde bezwaar.

Het aanbrengen en ontsteken van thermiet voor demolitie-doeleinden zou dus voor problemen hebben gezorgd: Conventioneel thermiet kan niet zomaar ontstoken worden, je hebt er afhankelijk van wat je wilt doen speciale branders en zeer hoge ontstekingstemperaturen voor nodig. Met magenisium metalen strips lukt het ook, maar die zijn onbetrouwbaar. Voor zover bekend zijn thermiet of varianten daarvan nooit voor demolitie gebruikt. Daar moet een reden voor zijn. Het plaatje hierboven kan dan ook moeilijk het resultaat zijn geweest van een thermietreactie, zo zeggen deskundigen, zeker met die hoek van 45 graden (hoeveel van deze schuin afgesneden constructies zijn er trouwens in de puinhopen van Ground Zero gevonden?)

Op 9/11 complot sites lees je overal dat Jones in monsters van het WTC thermaat heeft aangetroffen. Dat klopt niet. Hij heeft hooguit - als het al klopt - aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van thermaat in de vorm van sulfidatie en bijproducten, maar houdt nadrukkelijk een slag om de arm: het is volgens hem in elk geval geen gesmolten aluminium van de verongelukte vliegtuigen. "The samples are predominantly iron, so we can rule out the 'molten aluminum' hypothesis with a high degree of confidence. There is very little chromium, so that the 'molten structural steel' hypothesis is highly suspect. Yes, there is sulfur -- but proving the use of 'thermate' positively will certainly require further analyses and comparisons with samples of known origin (such as thermate-products)."

Ook baseert hij zich op amateur videobeelden die niet al te duidelijk zijn, zoals hij ook zelf toegeeft. Hij meent "geel gesmolten staal in combinatie met wit as" te hebben zien, ook alweer een indicatie voor het gebruik van thermaat, maar erg duidelijk is het allemaal niet. De plassen van gesmolten staal, waarover Jones in interviews praat, blijken wilde interpretaties van uitspraken van collega's. Er zijn trouwens vele alternatieve verklaringen voor deze fenomenen, en zonder tastbare monsters blijft het speculeren. Dit is dus geen harde wetenschap.

In de beperkte metallurgische proeven die FEMA (Federal Emergency Management Agency) in opdracht van de 9/11 commissie heeft uitgevoerd werd ook al sulfidatie van het staal geconstateerd. FEMA had daar geen verklaring voor. Anderen hebben die wel: zo wordt onder meer de invloed van zure regen genoemd, maar het zou ook materiaal van de brandende gebouwen kunnen zijn geweest, zoals rubber en plastic. Of de invloed van oceaanzouten, zoals natrium sulfaat, waarvan bekend is dat ze sulfidatie veroorzaken op jetbladen van vliegtuigen. Kan dat dan niet nader onderzocht worden? "Dan zouden we die branden moeten herconstrueren, in de juiste omstandigheden," zegt materiaaldeskundige Ronald R. Biederman.

Er zijn meer onzekerheden in het onderzoek van Jones: De exacte herkomst van de onderzochte staalmonsters is onduidelijk. Men weet dus ook of er vervuiling zou kunnen hebben plaatsgevonden. Jones meent thermiet te hebben herkend in foto's van de smeulende brokstukken, maar thermiet brandt niet weken achter elkaar, en ook over de kleur van het goedje is een hele discussie ontstaan. Thomas Eagar van MIT zegt dat het in principe mogelijk moet zijn om een thermietreactie te laten optreden tussen ijzeroxide (roest) en aluminium als de temperatuur maar hoog genoeg wordt. Jones heeft dat in het lab uitgeprobeerd en zegt dat het hem niet is gelukt, maar Eagar zegt dat de proef te beperkt is geweest. En dus is Jones niet veel verder gekomen dan de conclusie die FEMA al eerder heeft getrokken: er is sulfidatie geconstateerd, waarvoor allerlei verklaringen kunnen worden aangevoerd.

zaterdag, juli 29, 2006

Waar zijn de kapers?


Houden complotdenkers hun vakgebied eigenlijk wel bij? Het lijkt wel alsof een eenmaal ingenomen stelling nooit meer wordt losgelaten, ook al wordt het tegendeel bewezen.

Ook het gesprek tussen Les Jamison van de Newyorkse NY911Truth.org en Ronald Wieck is daar weer een goed voorbeeld van: Hoe kun je nu toch blijven praten over een te klein gat in het Pentagon als de activisten nu zelf toegeven dat er toch ook een veel groter gat was? (iets dat Weck kennelijk ook was ontgaan).

En dan is er het eeuwig rondzingende verhaal over de kapers die 'springlevend' zouden zijn. Aanvankelijk vooral gebaseerd op een webartikel van de BBC, dat op 23 september 2001 verscheen, luttele weken na de aanslag. Hoe betrouwbaar is dat artikel? De journalist geeft zelf toe dat de berichten in Arabische kranten niet zijn geverifiëerd. Volgens Arab News zijn de berichten toe te schrijven aan de chaos kort na de aanslagen en aan algemeen voorkomende namen. Namen als Said al-Ghamdi en Walid al-Shari zijn zo ingeburgerd als Jan Jansen. Grote kans dat je meer Jansens vindt, en zelfs een Jansen die piloot is. Die dan terecht ontkent dan dat hij een kaper is. De Saeed Al Ghamdi bleek dus niet de kaper Saeed Al Ghamdi te zijn, en de Walid al-Shari die in Casablanca zou verblijven was een Walid al-Shri. Andere naam dus. Sommige websites hebben de verwarring rond de namen gedetailleerd in kaart gebracht.

Geen van de vermeende kapers is opgedoken om op camera te zeggen dat ze niets met de aanslagen te maken hebben. En dat had makkelijk gekund, want ook de FBI is niet honderd procent zeker van de identiteit van de kapers, die valse documenten en namen kunnen hebben gebruikt. De belangrijkste kaper Mohammed Atta zou zijn vader een dag na de aanslagen hebben gebeld, maar is sindsdien spoorloos. Of zou de man zich vergist hebben?

Waarom houden complotdenkers dan toch vast aan dit verhaal? Omdat ze in hun maag zitten met die kapers. Immers, de regering Bush heeft de aanslagen op zijn geweten, althans naar hun stellige overtuiging, en niet 19 amateur piloten en hun handlangers. Ergo: de kapers moeten dus nog vrij rondlopen en de vliegtuigen kunnen niet anders dan op afstand bestuurd zijn geweest. Zodat links en rechts weer hele discussies zijn gewijd aan de vraag of dat eigenlijk wel kan.

Labels: ,

vrijdag, juli 28, 2006

Q&APimp my theory


De Nederlandse complotdenkers posten graag in allerlei forums: PSV, Ajax, De Leugen Regeert, Tele2. Maar de populairste sites onder jongeren - Geen Stijl en Retecool - worden wijselijk gemeden. Wie dit mijnenveld betreedt, brandt zo goed als zeker zijn vingers.

En inderdaad, een enkele poging in die richting slaat al gauw dood. "911 is zooo kennedy, iedereen weet dat het niet klopt, niemand wil het oplossen," lezen we bij Retecool. "De waarheid is als een opel kadett. Niemand ziet haar meer staan. pimp my theory..." "M'n vriendin versprak zich vanmorgen, ze zei: Today they celabrate the eleventh of September in America. Ik zei ja joh, vast met een mariachi bandje en vuurwerk enzo" "In de zestiende eeuw is er in Oosterhout een paard en wagen met een paar Moren, die de wagen gekaapt hadden, achter het stuur keihard tegen Huis ten Strijen hier in Oosterhout aangereden, daar hoor je de Amerikanen ook nooit over, erg vreemd. Wij worden dagelijks nog geconfronteerd met onze eigen Ground Zero".

Met de Fok Wiki wil het ook niet echt vlotten. De laatste toevoeging dateert van 19 maart.

Postings over 11 september bij Geen Stijl leveren nul reactie op. "Met name de aanhangers van de complot-theorie beleven nog altijd gouden tijden," lezen we. "Zo is de maker van van het volgende flashfilmpje ervan overtuigd dat 9-11 in opdracht van de Amerikaanse militaire top is uitgevoerd. En dan zijn er nog figuren die net zo lang gaan vouwen met een nieuw dollar-biljet totdat hun vermoeden wordt bevestigd." Het stukje dateert uit 2003. De meeste Nederlandse complotdenkers moesten toen nog geboren worden (PS het raadsel met het gevouwde dollarbiljet wordt hier uitgelegd)

Tot slot nog een gouden tip voor de 911 strijders: er is nog geen Startpagina aan 9/11 gewijd. Wie gaat hem maken?

Labels:

donderdag, juli 27, 2006

Bommen en granaten

Hoe ernstig ook, het idee dat de WTC torens zouden zijn opgeblazen blijft velen fascineren. De argumenten voor en tegen draaien echter al gauw uit op eindeloze welles-nietes discussies over de vreemde details in foto's en video's. En daar willen we het vandaag eens niet over hebben. Wel over de vraag hoe zoiets dan had moeten worden voorbereid. Wat zijn in de ogen van 9/11 activisten trouwens de belangrijkste aanwijzingen van die voorbereidingen? Ook dat is eerlijk gezegd allemaal erg magertjes.

Om te beginnen is er Marvin Bush, de broer van George W., die in de directie zat van Securacom, het bedrijf dat onder meer de beveiliging van het WTC verzorgde. Goed, hij was daar alweer weg in juni 2000, 14 maanden voor 9/11, zat trouwens in het bestuur van heel veel bedrijven, en had niks te doen met het WTC, maar never mind, de complotdenkers zullen volhouden dat hij toegang had tot belangrijke personen. De beveiligingsman van het WTC ten tijde van 9/11 was overigens John O'Neill, de Al Quaida expert van de FBI. Die kwam om in de Zuidtoren toen hij probeerde te helpen bij de reddingspogingen. O'Neill kwam in dienst twee weken voor de aanslagen.

Ook vaak aangehaald: het argument dat kort voor de aanslagen - op donderdag 6 september - honden die bommen kunnen ruiken uit het WTC zouden zijn gehaald. Dit bericht is maar ten dele juist. Het ging om een aantal (niet alle) honden die waren ingezet na dreigementen. Verder pleit dit alleen maar tegen de complotdenkers: de explosieven voor controlled demolition zouden zo kort voor de aanslag allang aangebracht en dus door honden geroken moeten zijn.

Dan is er Ben Fountain, een financieel analist die zegt dat er opvallend veel werkzaamheden gaande waren in het WTC voorafgaand aan 9/11, inclusief het afschakelen van de stroom van de bovenste verdiepingen in een van de torens: "Over the past few weeks we'd been evacuated a number of times, which is unusual." De verklaring van een andere kantoorwerker brengt dat weer tot normale proporties terug. Veel meer verklaringen over bijzondere werkzaamheden of evacuaties zijn er niet, en dat terwijl er duizenden mensen in de WTC gebouwen werkten, die daar toch op zijn minst met familie of zakenrelaties over gepraat zouden moeten hebben.

De voorbereidingen 9/11 zijn dus het best bewaarde geheim uit de geschiedenis. "Omdat ze het blijkbaar goed gepland en verborgen hebben," lezen we als enige verklaring.

Het boze Amerika wordt hier absoluut te veel intelligentie toegedicht. Alleen al voor het neerhalen van het twee hoogste WTC torens zou je tonnen aan explosieven nodig moeten hebben gehad die je moeilijk kunt verbergen. Die zouden dan moeten zijn aangevoerd met enorme truckladingen. Zelfs indien kleinere (minder opvallende) explosieven zouden zijn gebruikt, hadden experts een groot deel van de steunbalken in de torens moeten doorzagen, wat op zijn minst gehoord of gezien had moeten zijn.

Een paar vergelijkingen: voor het opblazen van een 21 verdieping tellend gebouw in Hackney (Londen) waren alleen al 2000 explosieven nodig, in 2003 werd in Baton Rouge een ander 14 verdiepingen tellend gebouw neergehaald: 592 explosieven op 388 locaties. In 2004 - twee jaar na 9/11 - moesten bij een demolitie van een niet extreem hoog gebouw in New Orleans nog altijd duizend gaten worden geboord voor evenveel explosieven. De WTC torens waren 110 verdiepingen hoog.

Voor deze megaklus men dus de beste demolitie-experts moeten inhuren en simulaties moeten verrichten voorafgaand aan 9/11. Alleen al voor het aanbrengen van de explosieven hadden honderden mensen aangetrokken moeten worden. Waarvan er dus niet een na 9/11 is opgestaan en heeft gezegd: "Aha, nu begrijp ik waarvoor we werden ingehuurd" of "Verrek, die vreemde schetsen heb ik nota bene op mijn tekentafel gehad."

Zouden al deze handlangers zijn omgekocht? Kalt gestellt? Of heeft Dick Cheney, die door believers wordt gezien als de mastermind achter de operatie, met een handjevol luitenanten soms alles zelf voorbereid? Een man die in 2000 en 2001 kampte met doorlopende hartproblemen? Hoe zeggen de Amerikanen dat ook maar weer? Yeah, right!

woensdag, juli 26, 2006

Goud


Nu de video Loose Change in het Nederlands is ondertiteld, aandacht voor een opvallend detail uit die film: het gestolen goud uit de WTC torens.

Loose Change wordt, ondanks een opvallende hoeveelheid feitelijke onjuistheden, door complotdenkers op handen gedragen en gezien als een knap gemaakte propagandafilm. Dat is het ook, als je de inhoud even buiten beschouwing laat. Er zijn al twee versies geweest en een derde - Final Cut - is op komst. Na dreiging met rechtszaken vanwege auteursrechten zal die derde versie trouwens meer eigen materiaal (vooral interviews) bevatten.

Loose Change volgt het klassieke complotverhaal: Bush zit achter de aanslagen, explosieven zouden zijn gebruikt om de WTC-torens op te blazen, en de aanslagen in Pennsylvania en op het Pentagon zijn in scène gezet. Als bonus heeft Loose Change dan nog het volgende verhaal: en passant is ook nog eens goud uit het souterrain van het WTC gestolen. Huh?

Waarom het er überhaupt bij betrokken wordt is niet duidelijk, tenzij samensteller Dylan Avery en zijn buddies hebben willen suggereren dat de regering Bush er ook nog eens met het goud vandoor is gegaan. Want: een deel van het goud zou in twee trucks zijn gevonden in een tunnel onder WTC 5. Misschien dat men het goud nog even weg wilde halen kort voordat de Zuidtoren viel (is dus kennelijk niet gelukt, gingen de explosieven in de torens te snel af, soms?).

Hoe raar het ook klinkt: er lag inderdaad flink wat goud onder het WTC. En wel onder WTC 4, een van de kleinere torens. Na het instorten werd 230 miljoen dollar aan goud teruggevonden. En dat was blijkbaar ook alles dat er lag. Er zijn geen formele meldingen van vermissingen.

Maar volgens Loose Change moet er meer goud bewaard zijn van bijvoorbeeld banken. Eerst noemt Loose Change een hoeveelheid goud ter waarde van 950 miljoen dollar, uiteindelijk wordt het 160 miljard dollar. Een getal dat trouwens zomaar ergens op een 9/11 webpagina is genoemd en door de Loosers klakkeloos is overgenomen. 160 miljard dollar is 53 procent van de wereldreserve aan goud en dat ligt absoluut niet onder een toren in Manhattan.

Maar het wordt nog veel erger: het oorspronkelijke verhaal over de trucks blijkt volledig verkeerd geïnterpreteerd: Officials finally reached the trove Tuesday after removing a 10-wheel truck and several cars that had been crushed by the debris. Het goud lag helemaal niet in een truck. Er zijn trucks weggehaald worden zodat men het goud uit een (aanvoer)tunnel kon halen. Trouwens, een truck had het vele goud niet eens hebben kunnen vervoeren.

Een debunker heeft de volgende aardige berekening gemaakt: als je 160 miljard dollar omzet in gewicht kom je uit op 18.286 ton. Neem je een truck die 10 ton goud kan vervoeren dan zou je 1827 trucks nodig hebben gehad om al het goud weg te halen. De totale goudreserves in de VS bedragen dit jaar trouwens slechts 8133 ton, dus alleen daarom al kan 160 miljard niet juist zijn.

En een script overlezen kunnen de samenstellers blijkbaar ook al niet: "167 biljard dollar aan goud, waarvan 200 miljoen is gevonden. En dat is alleen maar het geld." We spoelen even terug: een paar zinnen eerder was het 160 miljard. Goud stijgt bij Loose Change in seconden in waarde.

Wedden dat het onderwerp in Loose Change deel drie verdwenen zal zijn?

Labels: ,

dinsdag, juli 25, 2006

CandyDe 9/11 activisten hebben ontdekt dat saxofonist en Opel-verkoper Hans Dulfer vijf jaar geleden in NRC Handelsblad kritische stukjes schreef over 9/11. Nou ja, het ging eigenlijk om vreemde aandelenschommelingen, niet om torpedo's die het WTC zouden zijn binnengevlogen. Nu hebben ze Hans een mailtje gestuurd om hem te wijzen op al die andere zaken die niet kloppen, zij het dat Hans allang niet meer voor de NRC schrijft.

Hans is de vader van Candy Dulfer. Die blies de WTC torens omver in 6,5 seconden.

Labels: ,

maandag, juli 24, 2006

GatHet is eerder gezegd: 911 complotdenkers ontlenen hun 'kennis' voor het grootste deel aan interpretaties van zaken die ze op internet vinden, bijvoorbeeld van foto's. En dan gaat er al gauw iets mis.

Eerst was er die foto van een verdachte rookwolk van het gecrashte vliegtuig in Pennsylvania, waarvan min of meer is vast komen te staan dat het geen rookwolk kan zijn geweest van de crashsite zelf.

En nu is er weer een discussie over het gat in het Pentagon dat veel te klein zou zijn voor een verkeersvliegtuig. Het is een onderwerp dat complotdenkers sceptici maar al te graag voorhouden. Hoewel er erg veel mensen zijn geweest die toch echt een verkeersvliegtuig het Pentagon zagen binnenschuiven (er ligt een drukke verkeersweg voor het Pentagon) lees je overal:"Het gat in het Pentagon heeft naar schatting een diameter van 16 feet. Hoe past een Boeing 757 in zo’n ongelofelijk klein gat?" "Leg eens uit," roepen de complotdenkers uitdagend. "Kan je vast niet verklaren zeker?”

Op de onlangs in Chicago gehouden 9/11 conferentie was het Ken Jenkins die, hoewel hij zelf een complotdenker is, in elk geval verder kijkt dan wat de meeste 911 sites beweren (bekijk het tweede deel van de videopresentatie maar eens). En dan blijkt dat op de foto’s direct achter de bluswolken van de brandweer zich een tweede gat bevindt, van 90 foot, dus onder het gat van 16 foot. Dat tweede gat was trouwens al meer mensen opgevallen. Het te kleine gat was voor complotdenkers aanleiding om te speculeren over een tomahawk die het best bewaakte gebouw van Washington zou hebben geraakt. Een groot gat onder en een kleiner gat boven? Dat lijkt toch wel erg op....maar laten we niet te enthousiast worden.


Labels: ,

zondag, juli 23, 2006

Boeven


"Ik kan nog niks beloven (...) maar vandaag ben ik wel heel snel mijn "What’s The Truth" DVD’s kwijtgeraakt aan mensen die allemaal geïnteresseerd waren en de DVD ook zeker gingen bekijken.

Ik merk op dat juist niet universitair geschoolde mensen minder moeite hebben (mijn ervaring) dat hun eigen regering een stelletje boeven is. Hoe hoger je opleiding, des te meer rationaliseringen en natuurlijk zit je waarschijnlijk materieel gezien dan ook meer bij de heersende klasse.

Een monteur die bij een energiebedrijf werkt begon meteen over de moord op Kennedy en dat hij toen hij nog ambtenaar was een hele strenge eed moest afleggen. Daarna merkte hij op dat het voorbeeld van Verdonk liet zien dat die eed kennelijk niet geld voor bewindslieden".


We zullen ons geen oordeel aanmatigen over het verschil tussen hoger en lager opgeleiden en ook de overige conclusies van deze 9/11 blogger laten we even voor wat het is, maar "hoe hoger je opleiding, des te meer rationaliseringen" toont een interessant dilemma aan voor 9/11 activisten: ten eerste dat hoger opgeleiden er niet op voorhand van uitgaan dat hun eigen regering "een stelletje boeven" is en ten tweede zich blijkbaar evenmin knollen voor citroenen laten verkopen. Net zomin als de officiële media trouwens. Of wordt de 9/11 Truth Movement dan toch nog een echte arbeidersbeweging? Krijgen we een herhaling van Telegraaf rellen? Of zouden lager opgeleiden ook kunnen rationaliseren? We durven er bijna een T shirt om te verwedden.

Labels:

zaterdag, juli 22, 2006

Rookgordijn


Opmerkelijk: een complotdenker die zijn eigen bewijsmateriaal aan flarden schiet. En eens echt op onderzoek uitgaat.

Vijf jaar geleden dook er een foto op van de geheimzinnige crash van Vlucht 93 in Pennsylvania van Val McClatchey, die in de buurt van de crashsite woont. Toevallig greep ze naar de camera toen ze de dreun hoorde. Omdat er weinig herkenbare brokstukken van het vliegtuig op foto's te zien zijn, concludeerden complotdenkers al vrij snel dat er helemaal geen verkeersvliegtuig in Pennsylvania kan zijn neergestort, en complete crash wel eens in scene zou kunnen zijn gezet. Op de foto van McClatchey was ook nog eens een verdachte rookpluim te zien. Die rookpluim had de typische karakteristieken van een militaire explosie zoals je die in Irak wel eens ziet.

"Zou het mogelijk zijn dat vlucht 93 helemaal niet is neergestort in een veld bij Shanksville?", zo lezen we op een van de vele 9/11 sites. "Is het mogelijk dat men een ingegraven explosief heeft doen afgaan om te verhullen dat er helemaal geen vliegtuig is neergestort? Waar is vlucht 93 gebleven als het niet is neergestort?"

Maar nu zou die foto wel eens fake kunnen zijn, beweert Killtown. Dat lijkt misschien wel iets te sterk uitgedrukt. In elk geval is de rookwolk zo goed als zeker niet afkomstig van de krater waar het vliegtuig is neergestort. Met behulp van Google Earth satellietbeelden heeft Killtown namelijk kunnen achterhalen dat de explosie dicht bij haar huis moet hebben plaatsgevonden. En dan is waarschijnlijk ook uit te zoeken wat het wel is geweest. Niet dat complotdenkers hierdoor ook maar enigszins anders over Vlucht 93 gaan denken, natuurlijk.

Labels:

vrijdag, juli 21, 2006

Ooggetuigen9/11 is nu bijna vijf jaar oud. Naarmate de tijd verstrijkt, vervagen herinneringen en wordt informatie die eerst nog in ruime mate voorhanden was gaandeweg schaarser. En dus staren de complotdenkers zich blind op wat er nog op internet aan (soms wel erg vaag) materiaal voorhanden is. Het is allang niet meer het complete plaatje. Interviews met honderden getuigen zijn waarschijnlijk tegen september pas weer te zien in de vele terugblik-uitzendingen op televisie.

Ongetwijfeld zit daar veel leerzaam materiaal tussen. Wat zeggen de verklaringen van bijna-slachtoffers die het destijds voor hun ogen zagen gebeuren? En wat kunnen we daaruit afleiden?

Nog geen jaar na 9/11 verscheen het uitstekende boek 11 september, De Aanval, De Mensen, Hun Verhaal van een aantal researchjournalisten van Der Spiegel, een gedetailleerde reconstructie van de dramatische gebeurtenissen van 2001. Dit boek - in iedere Nederlandse bibliotheek te vinden - kwam dus uit ver voor het rapport van de 9/11 commissie en ook voordat complotdenkers het internet onveilig maakten.

Het boek staat vol verhalen van ooggetuigen die vanuit de torens de beide vliegtuigen zagen naderen en toch echt de logo's van United en American Airlines konden onderscheiden. Jammer dus voor de zogenaamde no-planers ("Geen enkel vliegtuig doorboorde de torens") of complotdenkers die met grote stelligheid beweren (zonder enig bewijs aan te leveren) dat militaire vliegtuigen zijn ingezet om de torens neer te halen.

Er worden ook getuigen geciteerd die zich in de torens bevonden toen ze 'implodeerden' en daar wonderwel levend uit vandaan zijn gekomen. En helaas voor de complotdenkers: geen expliciete vermelding van verdachte ondergrondse of zelfs maar bovengrondse explosies, wel dat een draaideur in de Noordtoren van boven naar beneden in elkaar rimpelde als een accordeon. Hetzelfde gebeurde met een liftdeur, waarna een enorme windstoot cq wervelwind volgde. Dezelfde windstoot die rook en stof uit gebroken ramen blies.

We lezen nog meer details: de stalen pijlers waar complotdenkers zich zo druk over maken ("Kunnen niet smelten door brandende kerosine", overigens wel verzwakken, maar dat argument wordt steevast genegeerd), kunnen alleen gewicht dragen als ze zijdelings gesteund worden. De pijlers in de kern van de torens ontleenden hun stevigheid, evenals de buitenpijlers, uitsluitend aan de vloeren en plafonds. Die bestonden uit stalen staven met een diameter van net iets meer dan een duim, en torsten een stalen plaat waar een 4 tot 5 duim dikke laag beton op rustte. Een constructie die misschien wel was berekend op orkaanstormen, maar niet op dit type terroristische inslagen. Het gewicht van de verdiepingen boven de plek van de inslag bedroeg 45.000 ton bij de noordtoren, en 110.000 bij de zuidtoren.

Complotdenkers klampen zich echter vast aan William Rodriguez, een schoonmaker die zegt dat hij een explosie hoorde in het souterrain van de Noordtoren, vlak voor dat het vliegtuig zich in de toren boorde. Aan zijn verklaring hoeft op zich niet getwijfeld te worden, maar een explosie...?

Chuck Allen, een van de kantoorwerkers in de Noordtoren, verklaart in het boek dat hoewel hij weet dat een wolkenkrabber moest kunnen meegeven - en bij orkaanstoten de verdiepingen vijf meter in beide richtingen heen en weer konden bewegen - "dit geen heen en weer gaan meer is, dit is kantelen."

In het souterrain kan er als gevolg van deze majeure 'zwieper' dus van alles zijn gescheurd of geknapt, iets dat door Rodriguez en anderen simpelweg als een explosie zou kunnen zijn ervaren. Dat hij de klap vele honderden meters boven hem seconden later hoorde hoeft dus ook niet vreemd te zijn. Het probleem is dat Rodriguez nu zelf zo sterk in de complottheorie is gaan geloven, dat hij al zijn herinneringen op deze 'werkelijkheid' betrekt.

Labels:

LeeskostDat worden nog vele nachtjes slapen, want het boek Complot: De Beste omplottheorieën uit Kijk - met een voorwoord van Maarten van Rossum - komt pas in oktober in de winkels te liggen. Uitgeverij Nieuw Amsterdam belooft de "41 spannendste en meest omstreden samenzweringstheorieën, waarbij feiten van de geruchten worden gescheiden, met vaak verrassende uitkomsten." 9/11 staat op de cover samen met aliens en UFO's. Wat het oordeel is over 9/11 is niet bekend, maar we kunnen het eigenlijk wel raden.

Volgende maand al is het de beurt aan Debunking 9/11 Myths: Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts, nu al (voor) te bestellen bij Amazon.com. "The first conspiracy theories about September 11 began to emerge while the wreckage was still smoldering. Today, nearly five years later, hundreds of books and thousands of Web pages are devoted to the idea that the U.S. government encouraged, permitted, or actually carried out the attacks. These theories claim to be based on hard evidence. But an in-depth investigation by Popular Mechanics — first published in the magazine’s March 2005 issue, and now greatly expanded into book form—definitively proves that the evidence most often cited by conspiracy theorists is inaccurate, misinterpreted, or false."

Het is trouwens onduidelijk of Ben Chertoff weer de redactie heeft verzorgd. Complotdenkers kwamen er al gauw achter dat het originele artikel in het tijdschrift was geredigeerd door niemand minder dan een neef van Michael Chertoff, de secretaris van Binnenlandse Veiligheid. Want zo gaat dat in complotdenkersland: je parachuteert als regering Bush gewoon een marionet bij een willekeurig tijdschrift. Zoals ook 911-compotdenkers ongetwijfeld bestaat bij de gratie van een vet stipendium van de Vereniging Vriendjes van Bush.

Labels: ,

donderdag, juli 20, 2006

Undutchables


We kunnen niet anders concluderen: Nederlanders zijn zonder twijfel 's werelds meest fanatieke 9/11 activisten. Spanjaarden, Fransen en Engelsen, ze doen weliswaar dapper mee, maar nergens vind je zoveel 9/11 sites als hier. En wie wil weten hoe dat komt moet vooral "The UnDutchables: an observation of The Netherlands, its culture and its inhabitants" van Colin White & Laurie Boucke maar eens lezen, een Amerikaans echtpaar dat 22 jaar in de moerasdelta heeft gewoond. Wereldburgers zijn we, die overal een mening over hebben, en menen dat we invloed kunnen uitoefenen op de buitenlandse politiek. Zodat we straks Jan-Peter en Ben Bot weer eens naar Washington kunnen sturen: "Mr. President, the Dutch say it was an Inside Job!"

Misschien hebben we niet goed gezocht, maar bij de buren vinden we nagenoeg niets, afgezien van een enkele beschaafde discussie in een Belgisch filosofieforum. Belgen houden er niet van om op de barricaden te staan. Vreemd dat het onderwerp niet leeft in een land met de meeste UFO sightings.

De Duitse sites zijn ook op de vingers van een hand te tellen, al hebben die een paar prominente gelovigen: Om te beginnen natuurlijk Andreas von Bülow, de voormalige staatssecretaris van het Duitse ministerie van Defensie, die zich voor het karretje liet spannen van Gerhard Wisnewski, de auteur van het omstreden boek 9/11 Mythos, en er bij de WDR uit geschopt werd na zijn door Der Spiegel en anderen gedebunkte reportage Aktenzeichen 11.9. Daarna moest Von Bülow maar voortdurend aan journalisten uitleggen dat hij geen Bush-hater was.

Wisnewski's website, ook al heeft hij 9/11 een beetje laten rusten, wordt nog voortdurend gehackt, als we de webmaster mogen geloven. En dan is er Mathias Bröckers wiens boek Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9 (alleen Duitsers kunnen dergelijke titels verzinnen) ook in het Engels is vertaald. Maar eerlijk gezegd is dat het wel. Misschien realiseren de Duitsers zich iets beter dat het voorspel tot 9/11 toch echt met Mohammed Atta op Duits grondgebied is begonnen.

Labels: ,

woensdag, juli 19, 2006

9/11 sarcasme


In de aanloop tot 9/11 zijn de activisten druk bezig met het verspreiden van het evangelie, maar gaat dat ook lukken met sarcasme?

Deze week ging Mediablackout.nl in de lucht. Dit moet, als we de makers mogen geloven, een productpresentatie gericht op de(mainstream) media voorstellen, en wel van Al Qa’ida Angst: "Het paradepaardje van de neocon-corperation. Het is een ware evolutie sprong. Een 'must have' voor regeringen!"

Tuurlijk gunnen onze pappenheimers hun binnenpretje, en het plaatje is aardig gephotoshopt, maar voor de gemiddelde leek is dit natuurlijk allemaal niet meer te volgen. Neocons? Was een snelcursus 9/11 bloggen niet beter geweest? Knip-plak-en-klaar-is-Kees?

Labels:

Raket
Wiki Fok publiceert een foto die moet bewijzen dat WTC door een raket is geraakt: "Op bovenstaande foto's die nog nauwelijks publiek zijn gemaakt, is duidelijk te zien dat een raket zich door het gebouw boort, en er zelfs deels intact uitkomt."

Het is werkelijk onvoorstelbaar wat complotdenkers allemaal in foto's zien. Wie kan mij bijvoorbeeld de plek van de impact aanwijzen? Nog opmerkelijker is het dat hoewel er toch erg veel ooggetuigen waren, kennelijk niemand deze torpedo gezien heeft.

We lezen ook nog het volgende commentaar:"I would argue indeed that the object is not a missile at all, at least not in the usual sense of the word. This is because, although the object has a missile-like appearance, it simply does not behave like one. It does not detonate and explode for instance; there are no reports of a large secondary explosion in the vicinity of the plaza that could be attributed to this 'missile' and there is no video evidence that suggests this either." Fijn om te weten, maar bij Fok kan de torpedo niet meer stuk.

Wat ons doet denken aan de bewijzen dat er explosieven zijn gebruikt voor WTC. Kijk maar, roepen de complotdenkers in koor, aan die pluimpjes aan de rechterkant van de toren. Op filmbeelden zie je dat die pluimpjes steeds groter worden, simpelweg door de neerwaartse druk van de instortende toren. Stof en rook wordt via ramen letterlijk naar buiten geperst. Bij een explosie zou je eerder het tegendeel verwachten: een hevige stofexplosie die daarna in omvang afneemt.

Labels:

dinsdag, juli 18, 2006

TobyornotToby


Ditkannietwaarzijn wil meedoen aan de Verkiezingen. "Omdat de politiek zwijgt over 11 september, denken wij er aan om aan de 2de kamerverkiezingen van 22 november a.s. deel te nemen. Op die manier hebben we de mogelijkheid om een aantal belangrijke kwesties naar voren te brengen. Of dit gaat lukken weten we niet maar we hopen in ieder geval wel aandacht te krijgen voor datgene waar we ons mee bezig houden en wat we maar niet op de politieke en media agenda krijgen. Om deel te nemen moeten ze 30 handtekeningen per kiesdistrict nodig. Nederland telt 19 kiesdistricten."

En wat wordt dan het partijprogramma? Ditkannietwaarzijn eist aandacht voor 9/11? En verder? Wat gaan we doen aan het onderwijs, de gezondheidszorg, het milieu, de kunsten of de publieke omroep (driemaal raden: veel 9/11)? Is er trouwens nog een ballotagecommissie die de serieusheid van politieke partijen onderzoekt?

Als we de kranten mogen geloven is Ditkannietwaarzijn een initiatief van regressietherapeut Albert Toby, die trouwens ook een enorme interesse heeft voor subliminale boodschappen in tv programma's. Het is werkelijk opvallend hoeveel theologen, regressietherapeuten, andersglobalisten en grenswetenschappers het 11-septemberactivisme bevolken. In de VS beweert het boegbeeld van de 911-beweging, Alex Jones, dat de verwoestende zeebeving in Azië veroorzaakt moet zijn door een geheime kernproef van India en Israel. Jim Marrs gelooft dat mensen op aarde duizenden jaren geleden als slaven door technologisch superieure beschavingen moeten zijn gebruikt. Maak een rondtocht langs 9/11 sites en je komt een hoop verwijzingen naar occulte zaken, UFO's en Atlantis tegen. Niet dat we er echt van opkijken, trouwens.

Labels:

Een andere kijk op het WTC

maandag, juli 17, 2006

Speculaties


Ze blijven het maar proberen, de complotdenkers: politici aanschrijven. Niet dat het veel helpt. Bij Groen Links kennen ze hun pappenheimers inmiddels:

"Hoewel ik niet helemaal begrijp wat je bedoelt met het 11 september bedrog, neem ik aan dat je doelt op de complottheorieen die nu in deze periode opduiken," schrijft Miesjel Spruit van het Lokaal Kenniscentrum van het Landelijk Bureau GroenLinks. "In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat het niet aanbevelenswaardig is standpunten te baseren op speculaties. En dat lijken me deze theorieen in eerste instantie toch vooral: speculaties.".

Labels:

Bezettingsgraad


Ditkannietwaarzijn haalt Newsweek aan, dat beweert de avond voor 11 september er een bijzondere waarschuwing binnengekomen zou zijn bij het Pentagon personeel, wat er toe leidde dat een aantal vluchten werd geannuleerd door topleden van het Pentagon. "Ogenschijnlijk," zo voegt Ditkannietwaarzijn er veelbetekenend aan toe, "vanwege veiligheidsredenen."

"Inmiddels weten we dat er niet alleen door leden van het Pentagon, maar door veel hooggeplaatsten vluchten op de avond voor 11 september zijn geannuleerd. Zelfs de bezettingsgraad van de gekaapte vluchten was in verhouding tot de normale bezettingen laag."

Dat de bezettingsgraad van de gekaapte vluchten laag was, wordt door complotdenkers vaak gezien als bewijs voor de betrokkenheid van de regering Bush bij de aanslagen van 9/11. Maar wat moet het eigenlijk bewijzen? Indien militaire vliegtuigen zouden zijn gebruikt (Pentagon) of nepvliegtuigen (WTC, Pennsylvania), zoals complotdenkers ook beweren, wat zou dan het nut geweest kunnen zijn van een lage bezettingsgraad? Of waren het wel weer echte vliegtuigen met echte passagiers en moest het aantal slachtoffers zo laag mogelijk worden gehouden? En als het Pentagon daags voor de aanslagen waarschuwingen ontving, kon dus kennelijk niet worden voorkomen dat circa 128 Pentagon medewerkers bij de aanslagen om het leven zijn gekomen. Inderdaad: Er valt soms geen touw vast te knopen aan de rederingen van complotdenkers.

Niet dat waarschuwingen voor terroristische aanslagen in die dagen zo uitzonderlijk waren, maar in de ogen van de complotdenkers is per definitie alles verdacht. Zo zou ook de burgemeester van San Francisco Willie Brown gewaarschuwd zijn door Condoleeza Rice persoonlijk om niet op 9/11 te vliegen. Ook al niet waar, zoals een bericht in de San Francisco Chronicle nog eens duidelijk maakt: "The mayor, who was booked to fly to New York yesterday morning from San Francisco International Airport, said the call "didn't come in any alarming fashion, which is why I'm hesitant to make an alarming statement."

zaterdag, juli 15, 2006

Flyer
Ditkannietwaarzijn doet zijn eer aan: die verspreidt een flyer die bezoekers aan de film Flight 93 - over het toestel dat onder nog altijd niet geheel opgehelderde omstandigheden neerplofte in Pennsylvania - "wakker moet schudden" in de bioscoop. "We hebben een aktie opgezet om bij de uitgangen van de bioscopen te gaan staan en A5 flyers uit te delen met daarop kort 5 argumenten vermeldt wat er niet klopt aan het verhaal van vlucht 93," zo heet het. Niet dat we er veel van gemerkt hebben trouwens.

Aanvankelijk was er nogal wat commentaar op die flyer op de site, maar dat is met de opschoning van de reacties maar meteen weggehaald. Gelukkig is de Google cache er nog en hebben we het een en ander aangevuld.

De volledige tekst van de flyer luidt als volgt:

Wat is er mis met het verhaal van vlucht 93?

"De kapers stonden niet eens op de passagierslijsten. Zaten er op 9/11 wel kapers aan boord of alleen in de film???) Kun je na een paar vlieglessen een Boeing besturen en zeer gecompliceerde manoeuvres laten uitvoeren, zoals bij het WTC en Pentagon? Dat kan wel met afstandsbesturing. Die technologie is al lang bekend, getest en toegepast.

Er wordt in de film gebeld met mobiele telefoons. Dat kan niet. In 2001 kon je niet op 10 kilometer hoogte met een mobieltje bellen. Bij United Airlines werd dat pas geïntroduceerd in 2004. Bij de KLM kan dat pas vanaf 2007.

De bezettingsgraad op een dinsdag is gewoonlijk 80%. Op dinsdag 11 september was dat ook zo behalve bij alle vier gekaapte vliegtuigen waar de bezettingsgraad slechts 20% werd.

Mark Bingham belt met zijn moeder."Hallo Mam, dit is Mark Bingham"
Wanneer hebt u voor het laatst met uw moeder gebeld, terwijl u uw volledige voor+achternaam noemde?

Rechercheurs die bij het gat in de grond staan, vragen zich af waar de Boeing 757 gebleven is. Deze vraag blijft ook in de film onbeantwoord. Is er wel een vliegtuig neergestort in Shanksville? Volgens de burgemeester (!) van Shanksville is daar op 9/11 GEEN vliegtuig neergestort. Er was alleen een gat met wat rommel, geen lichaamsdelen, geen bloed.

Het hele verhaal van de aanslagen op 11 september klopt niet. De feiten zijn niet juist. Bezoek www.ditkannietwaarzijn.nl en overtuig uzelf.

De feiten:

De kapers stonden niet eens op de passagierslijsten. Zaten er op 9/11 wel kapers aan boord of alleen in de film???

De kapers stonden inderdaad niet op de passagierslijsten, maar dat was op verzoek van de nabestaanden van de slachtoffers.

Kun je na een paar vlieglessen een Boeing besturen en zeer gecompliceerde manoeuvres laten uitvoeren, zoals bij het WTC en Pentagon?

Een Boeing laten stijgen en landen is wat veel gevraagd, maar de kapers hadden voldoende ervaring met kleine vliegtuigen en simulatoren om een aantal handelingen te verrichten. En wie zegt dat ze niet op het allerlaatste moment zelf achter het stuur zijn gaan kruipen?

De bezettingsgraad op een dinsdag is gewoonlijk 80%. Op dinsdag 11 september was dat ook zo behalve bij alle vier gekaapte vliegtuigen waar de bezettingsgraad slechts 20% werd.

Geen bewijs voor een ‘complot’. Want wat wordt hiermee nu gesuggereerd? Dat er minder mensen in het vliegtuig zaten omdat men wist dat het zou worden neergehaald? Vertrekken lijnvluchten soms niet als er minder passagiers zijn dan de gemiddelde bezettingsgraad?

“Rechercheurs die bij het gat in de grond staan, vragen zich af waar de Boeing 757 gebleven is. Deze vraag wordt ook niet in de film beantwoordt.”

Welke ‘rechercheurs’ zijn dat dan? Reddingswerkers hebben toch echt brokstukken gevonden. Citaat: “There was so much evidence of a plane crash lying around that FBI employees and crash investigators from the National Transportation Safety Board (NTSB) spent thirteen days recovering the wreckage. The heaviest piece of wreckage that was found, part of an engine, weighed almost a ton.” De flyer negeert trouwens seismologische aanwijzingen, de vluchtrecorder die op 13/9 op 8 meter diepte werd gevonden, brokstukken die met elkaar 95 procent van het vliegtuig vormden, 1500 gevonden lichaamsdelen, bij de opruiming waarvan ook nog eens honderden mensen en dus getuigen betrokken waren.

“De burgemeester van Shanksville heeft gezegd dat er een gat in de grond zit, maar dat er geen vliegtuig is gevonden.”

Het bewuste citaat komt uit een door complotaanhangers vaak aangehaalde Duitse WDR documentaire. Het blijkt toch iets anders te liggen, zo heeft Der Spiegel ontdekt:

When Der Spiegel confronts (Major) Stull with the English translation of these passages in the film script, the man is speechless: “My statements were taken completely out of context. Of course there was an airplane. It’s just that there wasn’t much left of it after the explosion. That’s what I meant when I said ‘no airplane’. I saw parts of the wreckage with my own eyes, even one of the engines. It was lying in the bushes.”

Het tijdschrift vroeg de uitgewerkte interviewfragmenten op bij WDR en daar vertelt de burgemeester dan ook nog: “They just found the two turbines because, of course, they’re heavier and more massive than everything else. But there was almost nothing left of the actual airplane. You can still find plate-sized parts out there. And Neville from the farm over there found an aluminum part from the airplane’s outside shell behind his barn that must’ve been about 8 by 10 or even 8 by 12 feet.” De documentairemaker is er na deze onthullingen bij de WDR uitgegooid.

Mark Bingham belt met zijn moeder."Hallo Mam, dit is Mark Bingham"
Wanneer hebt u voor het laatst met uw moeder gebeld, terwijl u uw volledige voor+achternaam noemde?

Ja, hoor. Ditkannietwaarzijn heeft het ultieme bewijs voor het bedrog gevonden. Een passagier die (trillend van de zenuwen?) zijn volledige naam noemt, terwijl hij zijn moeder aan de telefoon heeft. En die haar wil zeggen: "Ik maak geen grapje mam, ik ben het echt."

Er wordt in de film gebeld met mobiele telefoons. Dat kan niet. In 2001 kon je niet op 10 kilometer hoogte met een mobieltje bellen. Bij United Airlines werd dat pas geïntroduceerd in 2004. Bij de KLM kan dat pas vanaf 2007.

Niet juist. Er zijn op lagere hoogte dan 10 kilometer slechts twee korte mobiele telefoongesprekken opgevangen, de rest van de passagiers gebruikte boordtelefoons die in de rugleuning van de vliegtuigstoelen zitten. “Prosecutors said 37 phone calls were made by 13 passengers and flight attendants, most of them using air phones. Two of the calls were from cell phones, including one made from one of the plane’s rear lavatories to a Pennsylvania county sheriff’s office on the ground below. That passenger, Edward Felt, barely was able to report there was a ‘’hijacking in progress'’ when he was suddenly disconnected.”

Het hele verhaal van de aanslagen op 11 september klopt niet.

En die flyer dus al helemaal niet.

Labels: ,

Inspiratie


De inspiratie voor dit blog kwam van Screw Loose Change, de Amerikaanse site die dagelijks op soms humoritische wijze de verwikkelingen rond 9/11 complotdenkers volgt. Je bent ze ongetwijfeld wel eens tegengekomen: de 9/11 activisten, waarvan een deel zegt ‘bewijzen’ te hebben dat Bush de aanslagen op 11 september zelf heeft geënsceneerd, compleet met nepvliegtuigen, geheime explosieven die de WTC torens ‘rechtstandig’ lieten imploderen en projectielen die ongezien het Pentagon binnen vlogen.

Ook een aantal Nederlanders lijken in de greep van deze gekte. Er worden petities aangeboden, flyers uitgedeeld tijdens de vertoning van de film United 93, de complotdenkers organiseren bijeenkomsten in het land en bevolken de sites van kranten en tv programma's om maar zoveel mogelijk lawaai te maken.

Nu 9/11 conspiracy 'mainstream' gaat, wordt het tijd eens met andere ogen te kijken naar de ongeloofwaardige feiten over wat complotdenkers "de grootste misdaad" van de eeuw noemen. Hoe staat het met de betrouwbaarheid van de gepresenteerde feiten? Wat klopt er allemaal van die beweringen? We zullen ons in dit log een beetje beperken tot de situatie in Nederland, waar afgezien van Carel Muller, de inspirator van Nieuw Dennendal, nog niemand is opgestaan die open en bloot het 9/11 complot evangelie durft te belijden. En voor wie zich eerst algemeen wil oriënteren kan wellicht het beste beginnen bij Wikipedia, waar het artikel over 9/11 complotten nota bene langer is dan dat over de aanslagen zelf. "De neutraliteit van dit artikel wordt betwist" staat er ook nog bij.

Labels: