vrijdag, februari 29, 2008

Arthur


Ergens is het jammer dat FDNY brandweerman Arthur Scheuerman zo weinig aan het woord is in de jongste aflevering van Ron Wieck's Hardfire. Hij heeft immers zojuist het boek Fire in the Skyscaper gepubliceerd, over het instorten van de WTC torens en de branden in WTC 7. Eindelijk eens een boek van een echte expert. Scheuerman kenden we al van diverse NIST analyses.

De complotters zijn niet blij met hem en wijzen op zijn partijdige bemoeienissen met NIST, maar durfden de confrontatie met hem ook niet aan. "Ik merk niet zoveel van die complotdenkers," zegt Scheuerman op rustige toon, alsof het hem allemaal niks kan schelen.

Scheuerman denkt dat de branden in WTC 7, met name die op de twaalfde verdieping, voor structurele verzwakkingen hebben gezorgd, waardoor het gebouw in elkaar is gestort. Niet rechtstandig, zoals nog eens in Hardfire wordt benadrukt. En explosieven? "Je kunt meteen zien als er explosieven zijn gebruikt," zegt Scheuerman. En horen, voegt Roberts er nog aan toe.

Oftewel: Verplichte debunkerskost voor zwaargelovige complotters.

Labels: ,

donderdag, februari 28, 2008

Zero


Op uitnodiging van het EU parlementslid Guillietto Chiessa werd dinsdagavond in het Europarlement de nieuwe film Zero vertoond over de vele "onmogelijkheden bij de aanslagen op 9/11/01 in de VS." Alleen hadden de makers zich die première van Zero ongetwijfeld anders voorgesteld, want slechts zes Europarlementariërs en twee journalisten waren komen opdagen. Wie wil weten hoe leeg het er was hoeft alleen maar deze foto te bekijken.

Bij de complotters natuurlijk weer zure opmerkingen over het niet willen oppakken van echte problemen en de meanstream media, maar de wegblijvers hadden gelijk: het was een bespottelijke vertoning.

Zo verklaarde Chiessa dat hij geen Italiaanse distributeur voor de documentaire had kunnen vinden (drie keer raden waarom), en uiteindelijk zijn heil heeft gezocht bij Tim Sparke, de Britse producer van Loose Change Final Cut. Op de vraag wat de Japanse politicus Fujita bij de presentatie deed, antwoordde deze: "Ik heb Loose Change gezien en het boek van David Ray Griffin gelezen en zie ik geen reden om aan de inhoud daarvan te twijfelen." Waarna de eveneens aanwezige 9/11 dominee Griffin natuurlijk nog eens benadrukte dat "Many people simply are misinformed and kept misinformed by the government and the mainstream media."

Oef! Laat Griffin zelf nu ongeveer de beroerdste feitenchecker van de 9/11 beweging zijn. Screw Loose Change heeft de meeste vergissingen en denkfouten van de Amerikaan al eens de revue laten passeren, maar nog altijd denkt Griffin - getuige een recente lezing - dat Marvin Bush iets met de beveiliging van het WTC te maken had.

Ook zijn jongste 'wapenfeit' bleef in Brussel niet onbesproken: "Ted Olsen at the time claimed he had been called by his wife twice on 9/11, thus establishing the fact that American Airlines 77 was in fact hijacked by men with Middle Eastern looks. First he claimed it was a cell phone call. Later he changed his story to seatback phone. But when a German journalist got Boeing to confirm that on this type of flight there were no seatback phones, Olsen changed his story back to call phone. Now, you might think ‘oh, so he got it right the first time’, but… At the Moussaoui trial an FBI-report showed that there was never any connection between Barbara Olsen and her husband. No cell phone calls were ever made from that flight"

En ook dit verhaal klopt natuurlijk van geen kant, zoals Screw Loose Change wederom heeft aangetoond. Er waren wel degelijk boordtelefoons aan boord van de gekaapte vliegtuigen en het verklaart waarom door de FBI een gesprek tussen de Olsens van nul seconden wordt aangegeven. Meerdere passagiers wisten via boordtelefoons (die je normaal met een credit card activeert) operators en familie te bereiken via een gratis collect call. Zonder tikken dus.

Labels: ,

maandag, februari 25, 2008

Experts


Amerikaanse complotsites zijn er doorgaans als de kippen bij om een of andere 'autoriteit' te citeren als het om 9/11 gaat. Laatst was tearjerker Willie Nelson aan de beurt, wiens mening over 9/11 ongeveer even relevant is als de verhandelingen van Hepi en Hepi over Kosovo.

Of neem professor en voormalig VN waarnemer Hans Kochler, die een dezer dagen verklaarde: "9/11 zou een inside job kunnen zijn. Ik ben geen jongen meer, maar 59. Er zijn te veel inconsistenties en onvolkomenheden in de officiële versie. Zij die nog niet eens Cessna kunnen besturen kunnen 9/11 niet van de grond hebben gekregen." Waarbij Kochler - professor in de filosofie en geen jongen meer - even vergeet dat ze dat dus voor een belangrijk deel wel konden.

En zo heb je er meer: voormalig congreslid Daniel Hamburg verklaarde laatst bij Alex Jones dat de VS Al Quada hebben verzonnen. Maar ja, Hamburg is behalve Democraat ook politiek activist. En dan hebben we nog Dennis Kucinich, die nu nog eens onderzoek wil gaan doen naar inside trading tijdens 9/11. Maar ja, Kucinich is Democraat en sterk gekant tegen de oorlog in Irak.

Morgen komen de makers van de Italiaanse 9/11 documentaire 'Zero' naar het Europese Parlement in Brussel voor een screening. Tot de deelnemers behoren onder meer Gore Vidal en Dario Fo, die sterk anti-Amerikaans zijn. Drie keer raden wat die gaan zeggen.

In het verleden hadden we al Andreas von Bulow, ooit (Duits) staatsecretaris van defensie in de jaren zeventig, en Labour politicus Michael Meacher die allerbei stellig beweren dat 9/11 een inside job is.

Al deze 'deskundigen' hebben met elkaar gemeen dat ze geen enkele directe know-how van 9/11 hebben, maar de Amerikanen en George Bush in het bijzonder niet bepaald hoog hebben zitten. Daar is natuurlijk niks op tegen, maar het maakt je nog geen deskundige op het gebied van 9/11. 9/11 lijkt dus steeds vaker te worden aangegrepen voor een al dan niet verborgen politieke agenda, waarbij de wens al gauw de vader van gedachte wordt.

Labels: ,

zondag, februari 24, 2008

Guantanamo Bay


Ruim zes jaar na de terreuraanslagen van september 2001 willen de VS in Guantanamo Bay zes aldaar gedetineerde 9/11 verdachten berechten. Het gaat om Mohammed al-Qahtani (de zogenaamde 20ste kaper), Ramzi bin al-Shibh (die de vliegopleidingen zou hebben geregeld), Ali Abd al-Aziz Ali (die ervoor heeft gezorgd dat de negen kapers konden reizen), Mustafa Ahmed al-Hawsawi (die de kapers zou hebben voorzien van geld, kleding en creditcards), en Walid bin Attash, die twee van de kapers van 11-9 hebben zou hebben opgeleid en zou hebben geassisteerd in het kapingsplan. O ja, en niet te vergeten de Pakistaan Khalid Sjeikh Mohammed, het zogenaamde brein achter de aanslagen. De berechting vindt plaats tijdens een militair tribunaal op Cuba.

Over dat tribunaal is flink wat beroering ontstaan, wegens vermeende inbreuken op de rechten van de terreurverdachten. Daarbij zou het met name gaan om zogenaamde martelpraktijken, zoals de bijna-verdrinkingsdood. Complotters suggereren natuurlijk meteen weer dat ongeveer iedere terreurverdachte tot bekentenissen is gemarteld. Of gewoon patsies zijn. Let vooral op het gebruik van aanhalingstekens bij 'terreurverdachten', alsof het derderangs acteurs betreft. "Wederom blijken de terreuraanslagen van 911 en 'terreurverdachten' te worden misbruikt voor de, niets anders te noemen dan, fascistoide politieke doeleinden van Bush&co."

Politieke doeleinden? Ja, daaaag! Het Bush tijdperk is nagenoeg voorbij, dus hier valt helemaal geen meer aan te behalen.

En hoe zit het met die martelingen? Voormalig ondervrager Paul Rester klaagde onlangs in een interview dat zijn beroep een slechte reputatie heeft gekregen door de vele berichten dat terreurverdachten door de CIA zijn mishandeld in geheime gevangenissen. "Iedereen ter wereld denkt te weten hoe wij doen wat we doen en ik moet het elke keer weer verduren wanneer ik me omdraai en iemand een opmerking maakt over waterboarding."

Volgens Rester hebben de ondervragers juist veel successen geboekt door schijnbaar onschuldige vragen te stellen en die techniek zou de norm zijn in Guantanamo. Slechts twee gedetineerden zijn hardhandig aangepakt, en dat was toen het detentiecentrum op Cuba net was geopend.

Advocaten van de gedetineerden spreken dit natuurlijk weer tegen, met name waar het gaat om Khalid Sjeikh Mohammed: die erkende vorig jaar het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september te zijn. Uit zijn bekentenis zou echter op te maken zijn dat hij heel hard is aangepakt. Maar van Mohammed weten we inmiddels dat hij een wel erg rijke fantasie heeft.

Het hangt van de verdediging af of er nog cruciale feiten naar boven komen, maar de Amerikanen staan natuurlijk wel op achterstand waar het hun eigen geloofwaardigheid betreft: daarvoor is er op Cuba te veel gebeurd wat niet door de beugel kan en een militair tribunaal pleit ook al niet voor een eerlijke rechtsgang.

Maar beweren dat het merendeel van de gedetineerden "ten onrechte vast zit" is weer complottersonzin. Alsof daar allemaal van die onschuldige doetjes zitten die door Bush cs als terrorist zijn opgetuigd.

Labels: ,

zaterdag, februari 23, 2008

Zelf debunkNee maar, een debunkers-filmpje in het Zapruder Forum met als commentaar "Goeie debunk'". Wel een oude debunk overigens. Enkele maanden terug verscheen al eens dit komische antwoord op de zevendelige You Tube-serie September Clues, waarin de makers proberen aan te tonen dat de media 9/11 volledig hebben gemanipuleerd en er nooit vliegtuigen in de WTC torens zijn gevlogen. Dat zou onder meer af te leiden zijn uit het 'op zwart gaan' van tv beelden tijdens de inslag.

Dat duizenden Amerikanen de vliegtuigen met hun eigen ogen hebben gezien wordt dan gemakshalve buiten beschouwing gelaten (allemaal ingehuurde acteurs?) en de suggestie dat alle tv stations moeten hebben meegewerkt aan dit bedrog, zonder dat het ooit is uitgelekt, is natuurlijk ook al niet erg geloofwaardig. Mission Impossible, concludeert September Clues Busted dan ook.

Maar waarom komt uitgerekend 9/11 complotter Arie met dit filmpje aanzetten in een forum van hardcore complotters? Omdat hij alles wat neigt naar TV Fakery (tv bedrog) onzin vindt, maar dan wel weer gelooft in die andere Mission Impossible: het willens en wetens opblazen van de WTC torens en het moedwillig ombrengen van 3000 landgenoten.

Alhoewel, zo langzamerhand schijnen complotters de merkwaardige exercities onder hun hersenpan steeds beter te begrijpen, getuige de jongste bijdrage van Zapruder's Donkerdoorn bij Zaplog: "De doorgewinterde "complotters" weten het: voor een goed complot moet je als "aluhoedje" soms wat verbanden leggen, een beetje langer dan je neus lang is kijken, snufje paranoia, wat losse feitjes, latente Amerika haat en dit vermengen met gestoordheid en wat creativiteit".

Waarna hij refereert aan een gammele kunstmaan die recentelijk door de VS uit de lucht is geschoten en de vermeende sabotage van internetkabels. "OMFG! Kabels en Satellieten! Communicatie! Een plus een is twee! Complot geboren! Hoedje op en "superlative conspiracy" shirt aan!"

Leuke debunk, ware het niet dat Donkerdoorn zelf de relatie tussen deze onderwerpen legt ("Wat doe je om iemand, iets, land, Osama of de ayatollah of rock&rolla op zwart te zetten: je knipt zn kabels door of knalt zn satellietjes uit de lucht."). Kortom, je wilt het kennelijk wel even gezegd hebben, maar geeft er tegelijkertijd een komische draai aan, anders gaan de debunkers met je verhaal aan de haal. Waarmee een nieuw fenomeen is geboren: de zelf-debunk.

Overigens wel een gemiste kans voor open doel nu Sami al-Murshed van het VN-agentschap ITU heeft gesuggereerd dat de beschadiging van onderzeese communicatiekabels "mogelijk het werk was van saboteurs." Dat maakt een complot met laser-dragende dolfijnen wel zo geloofwaardig.

Labels: , , ,

vrijdag, februari 22, 2008

Choppertjes


"Ik weet zeker dat iedereen zelf Balkenende er op de hoogte van is dat 911 en inside job is en dat de inval op iraq op leugens gebasseerd is maar dat die zich niet durft en KAN uiten omdat je dat door de media voor gek verklaart wordt," zo begint een draadje bij het Zapruder Forum (taalfouten voor rekening van de reaguurder).

Je blijft lachen met de complotters. Bijna zeven jaar na dato worden ze nog altijd nergens serieus genomen, dus verzinnen ze doodleuk dat "iedereen allang weet van 911, maar gewoon zijn mond houdt": "Halsema en bijna alle andere politici houden zich van de domme en herhalen wat de media en de meerderheid van de kiezers geloven. Niemand wil de eerste zijn die tegen de algemeen heersende opinie in gaat."
Een zekere Groenzwart probeert het onderwerp bij werkgroepen op de universiteit nog wel eens aan te kaarten, maar wordt dan steevast geconfronteerd met "grinniken, elkaar aanstoten en fluisteren/lachen, meewarig kijken, de alfa mannetjes proberen meestal m’n argumenten belachelijk te maken met ‘grappen’ om de lachers op de hand te krijgen (liefst met z’n vijven tegelijk tegenover mij), om mij over te laten komen als een humorloze radicaal, of komen aan met argumenten die zo ontiegelijk dom zijn, dat ik er (bijna) stil van word (meestal ontleent aan de debunkers uit Loose Change, meestal het enige wat ze gezien hebben op dit gebied)"

Tja, dat verbaast niets, getuige de volgende bizarre opmerking in datzelfde forum: "Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat beleidsmakers niet op de hoogte zijn van wat er op ‘conspiracygebied’ allemaal speelt. Ongemarkeerde zwarte helikopters zullen wel degelijk bekend zijn bij anderen dan de minister van defensie, om maar wat te noemen."

Zwarte heli's? Grote God, 9/11 complotten zijn al erg, maar die verhalen over zwarte choppertjes gelden als de lachwekkendste samenzweringstheorieën uit de geschiedenis. Zelfs als je hun hoofd een minuut lang in een emmer ijskoud water houdt, zullen de humorloze radicalen nog beweren dat "we gelukkig niet alleen zijn: miljoenen mensen weten de waarheid."

Labels: ,

donderdag, februari 21, 2008

Storm Komt


Laatst ging het hier over de curieuze complotsite Stormwaarschuwing.nl, die je eerst de stuipen op het lijf jaagt met een soort Guinness Books of Conspiracies en vervolgens De Heer als redding aandraagt. Nooit gedacht dat het nog een tikkeltje erger kon, maar nu is er dan ook nog eens de video Storm Komt.

Het is het ouderwetse plak- en jatwerk met de gebruikelijke onderwerpen chemtrails ("Veranderen het weer, beïnvloeden de hersenen van mens en dier en bevatten zeer giftige en kankerverwekkende stoffen, zoals aluminiumdeeltjes, barium en pathogenen (ziekte-verwekkers"), FEMA concentratiekampen ("Miljoenen Amerikanen staan OP DIT MOMENT op de officiële NWO lijst om afgevoerd te worden") en Big Brother. Dat alles afgewisseld met beelden van de jodenvervolging en geluidsfragmenten van een nog net niet halleluja roepende complotevangelist.

Gezien de taalfouten in de teksten zou het ons niet verbazen als RickD van EQGen deze productie in elkaar gedraaid heeft, maar die verwijst er op zijn eigen site (nog) niet naar. In elk geval moet het iemand zijn die het contact met de werkelijkheid volledig kwijt is.

De film zou zijn bedoeld "om mensen bewust te maken van de werkelijkheid die verzwegen wordt en om aan te zetten tot verder onderzoek", maar dat gaat met zoveel krankzinnigheid toch echt niet lukken. Al is de video wel weer een aardige illustratie van complotextrapolatie: je leest te veel Alex Jones en kijkt te veel enge You Tube filmpjes, en bedenkt vervolgens dat ook Nederland een politiestaat is geworden. Het bewijs? Slechts 1 mager filmpje van een om zich heen meppende Nederlandse politieman.

Labels: ,

dinsdag, februari 19, 2008

Fallout


De chemtrailcomplotters kijken niet alleen naar de lucht, nee, ze onderzoeken per microscoop tegenwoordig ook de zogeheten 'fallout'. Chemtrails - nog even ter verduidelijking - zijn gewone condensstrepen, maar volgens complotters zijn het bewijzen voor chemische experimenten in de lucht. Vraag niet naar het waarom: de illuminatie wil ons vergiftigen of zoiets.

En wat is die fallout precies? Lees even mee: Groenkleurige korrelachtige nanobolletjes met ruw uiterlijk, schubachtige delen wit en zilver van kleur, veel metaaldeeltjes in regenboogkleuren met een ruw uiterlijk, zeestervorm-achtige figuren kleur licht bruin, gel metaal-druppels (...) in ook weer regenboogkleur die vloeibaar naar beneden komen en stollen en een (1) vezeldraad geheel bedekt met gifgroenkleurige microbolletjes "glad en rond".

De onderzoeker: "Het is nu toch wel duidelijk gebleken uit dit eenvoudige onderzoek dat er met verschillende fallout wordt gewerkt, en het zal altijd een raadsel blijven waarvoor deze fallout allemaal kan zorgdragen, maar het ziet er niet gezond uit, dat is zeker."

Maar nu dan toch echt de hamvraag: hoe weet deze onderzoeker dat wat hij heeft opgevangen afkomstig is van condensstrepen? Is hij er met een snelle jet en een teiltje onder gaan hangen? Nee dus, vermoedelijk gewoon een bakje in de tuin of op het dak. En dus is de oogst niks anders dan wat er normaal aan (stof)deeltjes door de lucht vliegt.

Niettemin heeft een collega chemtrailer alvast een aantal "remedies en tincturen" aangekondigd die samen ideaal zijn om virussen - "vooral die via chemtrails worden losgelaten" - goed te kunnen bestrijden. Voor alles bestaat een simpele oplossing.

Labels:

maandag, februari 18, 2008

Dating


"Zapruders zijn van nature solitair. Altijd maar op zoek naar de waarheid, altijd maar twijfelen aan de consensus. Lange nachten achter het internet. Komt een dag dat je wat afstand neemt en ziet dat je alleen bent, al heel lang. En da's ook niet leuk."

Ergo: de Zapruder Dating Service. "Werkt als een banaan, supercool," volgens Monkey(man), die er naar verluidt een gelukkige relatie aan heeft overgehouden. Overigens verwijst het desbetreffende artikel naar een wel erg vreemde site genaamd Likkemeense.com: "Waor lillek lillek ontmoet." Dat is plat Tilburgs voor lelijkers die lelijkers willen ontmoeten.

"Wie bepaolt of ik wel lillek genoeg zèè? Ikke, zéé de gek. O jè, en vur de vorrum doe'k net of ur un deskundig tiem is, dè de ingestuurde fotookus scrient en bepaolt of iedereen voldoe aon de dur dees sèète gestelde criteria vur aonmelding. Rotte (te schôone) appels worre dus vuraf gefilterd en kommersjille aonbiejers hebben dus ginne enen kaans. Ut tiem bestao öt meense uit de Tilburgse sien, dus aon inzicht gin gebrek."

Monkeyman: "Ik ben de pimp op die site, lelijke vrouwen hebben ook liefde nodig. Die pellen je banaan als de beste."

Nee, Billy laat zich niet verleiden tot flauwe grappen over nerds en vrouwen, maar volgens het dagelijks bestuur van Zapburu gaat het niet werken, tussen complotters en lillekers. Een beetje complotter schuift zijn hobby (pardon: roeping) er niet voor aan de kant.

"Gaan we nog wat doen vanavond?"

"Ben je gek, ik moet nog uren complotvideo's kijken!"

Labels: ,

zondag, februari 17, 2008

Concentratiekampen


Als je complotters mag geloven worden in heel de VS door FEMA kampementen opgezet "om de mensen gevangen te nemen die zich tegen de plannen van de illuminatie verzetten." Bij NuJIJ lezen we: "In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden en kan de gehele bevolking rechtmatig in slavernij gebracht worden."

Dat krijg je er van als je te veel enge complotsites leest, en helemaal die van Alex Jones, die als eerste over deze kampementen begon. Niet dat er ook maar iets van klopt, maar dat doet er niet toe. Er is altijd wel weer een Nederlandse malloot die onmiddellijk bij Jan Marijnissen aan de bel trekt en doodleuk schrijft: "Het grootste kamp in Alaska zou zelfs zo'n 2 miljoen mensen kunnen herbergen!" Wat, twee miljoen gevangenen op 626,932 inwoners?

FEMA staat voor Federal Emergency Management Agency en is niks anders dan de rampenbestrijdingsdienst. Bij de overstromingen in New Orleans kwam de FEMA in actie en ook terrorisme valt onder de verantwoordelijkheid van FEMA nu het onderdeel is van het Department of Homeland Security (DHS). "The primary mission of the Federal Emergency Management Agency is to reduce the loss of life and property and protect the Nation from all hazards, including natural disasters, acts of terrorism, and other man-made disasters, by leading and supporting the Nation in a risk-based, comprehensive emergency management system of preparedness, protection, response, recovery, and mitigation."

Duidelijke taal zou je zeggen. Maar nee, op basis van nieuwe federale bevoegdheden en (vage) krantenberichten over mogelijke detentiekampen van Homeland Security beweren complotters dat er door FEMA tussen de 600 en 800 concentratiekampen worden gebouwd waar ongehoorzame burgers kunnen worden opgesloten. Het lijkt wat ongeloofwaardig voor een organisatie van amper 2600 medewerkers, maar dat neemt niet weg dat complotters hard op zoek zijn gegaan naar die kampen. Op You Tube zien we bijvoorbeeld een filmpje van oude Amtrak loods in Beech Grove, Indiana, maar dat schijnt gewoon toe te behoren aan de plaatselijke politie. Ook van andere meldingen blijkt maar bitter weinig te kloppen. Elke verlaten loods met tralies is volgens de complottertjes een gevangenis.

Tot groot vermaak natuurlijk van debunkers van het RANDI Forum. "As long as we are scouting locations, I recommend Death Valley. Several favorable attribute: Has "Death" in the name. Government Owned. Remote. Really big. Really hot. Really low. Hungry coyotes. Charles Manson lived there. Only visited by French and German tourists in the summer."

Labels:

zaterdag, februari 16, 2008

Stormwaarschuwing


De onheilsprofeten hebben het maar weer druk mee. "De nieuwe wereldorde komt eraan," waarschuwt een zekere Aes Flavum bij Wijwordenwakker en Argusoog. Het is weer het geijkte doemdenken zoals we dat al langer van de complotters kennen: de chip rukt op, we worden door alles en iedereen bespied en boven onze hoofden wordt er "lustig op los gespoten". En dan is er nog Tony Blair. Die wordt straks de president van Europa, met steun van de Bilberbergers, en dan worden we allemaal gemuilkorfd.

Het blijft merkwaardig hoe complotters zichzelf altijd weer zien als volstrekt willoze burgers tegenover een ongrijpbare macht. Als fanatiek boutendraaiende Charlie Chaplins uit Modern Times. De predikende complotter heeft het natuurlijk allang door, maar de rest van het schapenvolk lijkt reddeloos verloren: "Degenen die de alarmbellen nu nog niet gehoord hebben, willen bewust slapend blijven, of ze wachten eerst op een goede optie voor 'iets anders', en eerder komen ze niet in beweging."

Het doet allemaal erg denken aan een gemiddelde Wachttoren. Het voorpagina-artikel van deze belangrijkste publicatie van Jehova's Getuigen illustreert meestal de slechte toestand van de wereld, waarna
het alle mensen troost met het goede nieuws dat Gods koninkrijk alle onderdrukkers van de mensheid zal vernietigen en de aarde in een paradijs zal veranderen.

Complotters hebben alleen geen Wachttoren. Of toch wel? Een nieuwe site genaamd Stormwaarschuwing komt aardig in de buurt: "Op dit moment is een geheime wereldwijd opererende organisatie bezig om de wereld te leiden naar een fascistische controlestaat, een dictatuur vele malen heviger dan die van Hitler. De organisatie heet de Illuminati, ook wel De Nieuwe Wereld Orde of schaduwregering genoemd. Men gebruikte de valse 11 september aanslagen om deze Orde in snel tempo door te voeren en een fake oorlog tegen terrorisme te creëren. Dagelijks worden we vanuit vliegtuigen besproeid met giftige chemicaliën die het klimaat veranderen en die de burgers ziek en ontvankelijk maken voor Mind Control. Op dit moment worden miljoenen en miljoenen mensen wereldwijd continue in de gaten gehouden, o.a. door geïmplanteerde chips."

De site zit vol wetenswaardigheden: Zo lezen we onder meer dat in het logo van hamburgerketen McDonalds het getal 13 zit verscholen. Want De McDonalds familie is een belangrijke occulte bloedlijn, verwant aan de Illuminati en nauw betrokken bij Bohemian Grove.

Maar de willozen hebben gelukkig weinig te vrezen. De verlossing staat al gelijk in het voorwoord: "
Er is een schuilplaats in de komende tijden van nood. Die schuilplaats heet Jezus. Wie zijn leven aan Hem overgeeft zal bescherming vinden, net als in de tijd van Noach. Al wie luisterde naar de stormwaarschuwing van Noach kon in de ark komen en zo gered worden van de zondvloed. Zo is er in onze tijd geen redding mogelijk buiten een persoonlijk contact met Jezus. Kom tot Hem, roep Hem aan, vraag Hem in uw leven. Het kan nog. De deur van de ark is nog open…"

Labels: ,

vrijdag, februari 15, 2008

Vingerwijzing


Complotdenkers lijken heel goed de gekte van een ander te kunnen duiden, maar hun eigen idiotie herkennen ze zelden. Voorbeeldje: auteur Robin de Ruiter start in het Zapruder Forum een discussie over geheime handgebaren. U weet wel, als George Bush het "Hook em Horns!"-gebaar maakt (vrij vertaald: "Neem ze op de horens") van het Longhorns Sports Team uit Texas dan is dat volgens complotters een satanisch ritueel.

Het komt De Ruiter al gauw op een aantal sceptische opmerkingen te staan: "Waarom zou de almachtige illuminati zoiets als krantenfoto’s nodig hebben om zijn kornuiten te informeren. De moderne techniek om het vliegensvlug rond te sturen via tv kan toch ook via de telefoon of iets dergelijks? Hoe duidelijk kun je communiceren met zulke gebaren?" "Er wordt niets op papier gezet, e-mail verkeer of telefoon is taboe. Wereldwijd worden de boodschappen via de media doorgegeven," reageert De Ruiter onder het excuus dat hij het erg druk heeft.

"Dus volgens u is zelfs de Dalai Lama een satanist, omdat ie toevallig op een foto staat met z’n vinger omhoog? Give me a break."

"Het wijzen met de wijsvinger is zo alledaags dat het moeilijk wordt om te zien wat nu een geheim teken is en wat gewoon vingerwijzen is. Zelfde geldt voor die neck-tie grip: ik draag ook regelmatig een stropdas (corporate noose) en dan maak je dat “gebaar” ook als je hem even goed wil schikken. En straks is aan je neus krabben ook een illuminati-teken"

Waarna iemand anders nog even de beroemde brilgreep van Balkenende aanhaalt. Of het kruisgrijpen van Michael Jackson.

Snel zet De Ruiter dan maar de niet gecorrigeerde tekst van zijn nieuwe boek online: "Tegenwoordig wordt ongeveer eenzelfde negentig procent van alle geheime berichten en bevelen van onze machtselite door middel van geheime nieuwsberichten via de massamedia, hoofdzakelijk middel signaalfoto’s in de gedrukte pers, doorgegeven. De nietsvermoedende lezers hebben niets door, maar de illuminati, de vrijmetselaars en andere ingewijden zeggen deze foto’s wel degelijk wat."

Het staat er echt.

Zapruder's Patman: "Ok, maar nu zijn wijzende vingers dus ook al Illuminati en/of Satanische symbolen enzo? Lijkt me heeeeeeeeeeeel erg sterk. Ik begin me nu ook af te vragen wat het nut van deze bangmakerij is, het verschilt natuurlijk in helemaal niets van wat onze overheden doen."

Die handgebaren zijn dus onzin, maar bangmakerij van de overheden niet? Billy weet daar heel toevallig een mooi gebaar voor: de wijsvinger laten ronddraaien aan de slaap.

Labels: ,

donderdag, februari 14, 2008

Peter R.


De onthullingen van misdaadverslaggever Peter R. over Joran van der Sloot zijn toch al bijna weer twee weken oud, maar laten complotters blijkbaar niet onberoerd. Aanvankelijk overheerste natuurlijk vooral geklaag over de vele aandacht voor de zaak, die in geen verhouding staat tot bijvoorbeeld 9/1 of Irak. Een ander vindt het allemaal "afleiding voor de schapen". Kennelijk is Peter R. ook weer een radertje in dat grote geheimzinnige bolwerk van de Nieuwe Wereld Orde, dat mysterieuze genootschap dat achter de schermen stiekem de hele wereld aanstuurt.

Maar het kan allemaal nog veel gekker. Op een Amerikaanse site van Judicial Inc lezen we over De Vries: "This clown, who happens to be a Zionist, claims to have broke the case." "Patrick van der Eem is a Jewish ecstasy dealer who gained Joran's confidence." "Hans Moss is a Jewish boy brought in from the Netherlands. I doubt very much that he will turn the Zionists Caribbean drug headquarters upside down."

De Vries een zionist? De anonieme schrijver heeft dat vermoedelijk geconcludeerd omdat op een volstrekt willkeurige pagina toevallig een rabbi De Vries wordt genoemd. Bij Van der Eem en Moss staat zelfs geen enkele bronvermelding. Bij Van der Sloot wordt een willekeurige stamboom aangehaald, maar het is de schrijver blijkbaar ontgaan dat de familie gewoon uit Nederland komt, en dus onmogelijk "a family of degenerate Dutch Jews, who have ruled Aruba and the other small islands in the Caribbean since colonial times" kan zijn.

De suggestie van een Joods complot is natuurlijk te bespottelijk voor woorden, maar er is altijd wel een malloot uit de achterban van Zapruder die dat serieus neemt, evenals de notoire Holocaust ontkenner Eric Hufschmid, die 9/11 en de moord op JFK ook al in verband bracht met zionisten. Datzelfde Judicial Inc meldt trouwens dat Google 'zionistische poortwachters' zijn, Britney Spears niet te vertrouwen is omdat ze zionistische advocaten heeft en Woody Allen ziekelijke obsessies heeft omdat hij een afstammeling is van Poolse Joden. Krankzinnigheid is kennelijk moeilijk te genezen.

Labels: ,

zaterdag, februari 09, 2008

KamervragenDat rapper Lange Frans tegenwoordig ook boodschapper is weten we al enige tijd. Belangrijke eye opener voor Frans zelf was het boek The Biggest Secret van reptielencomplotter David Icke. Sinds hij dat gelezen heeft horen we Frans regelmatig over UFO's, de illuminatie, Bilderberggroep en geschiedenisboeken die niet zouden kloppen. De echte waarheid staat immers op internet.

De vraag was alleen hoe lang het nog zou duren voordat Frans zijn fascinatie in een rap zou verwoorden. "We worden met zijn allen voor de gek gehouden. Ik heb kamervragen," rapt Frans, die denkt dat Volkert van de G. gewoon een patsy was, in plat Amsterdams. De rap blijkt geïnspireerd te zijn door het boek van defensie-klokkenluider Fred Spijkers, maar die is gelukkig geen truther. En nee, afgezien van Volkert komen er geen rare theorieën voorbij, behalve helemaal op het eind. "Wat weet Remkes af van buitenaards leven?"

Toch rare vragen dus, die kamervragen.

Huishoudelijk: Billy is een kort weekje van huis, eind volgende week verder

Labels: ,

donderdag, februari 07, 2008

Kabeltjeskrant


De complotters raken maar niet uitgepraat over breuken in onderzeese datakabels die het internetverkeer in het Midden Oosten zouden vertragen. Zolang deze breuken niet volledig verklaard zijn, blijven ze maar speculeren. Bij NuJIJ weten ze er in elk geval raad mee:"Tip voor alle autobezitters, ga morgen maar de nodige Jerrycans aan noodra(n)tsoen benzine kopen nu het nog kan en tegen een normale prijs."

Want morgen begint de derde wereldoorlog. Of zoiets.

Alsof terroristen van internet afhankelijk zijn om een aanslag te beramen of moslimlanden niet op een andere manier een verrassingsaanval van de Amerikanen zouden kunnen pareren. Alsof de oude telefoon of het mobieltje het plotseling niet meer doen, Osama had in 2001 trouwens al een moderne satelliettelefoon. En het internetverkeer is misschien een tikkeltje trager, het Midden Oosten is toch echt niet van de wereld afgesloten. Emailen, skypen en chatten gaan gewoon door.

Egyptische autoriteiten houden het er op dat de breuken zijn veroorzaakt door intensief scheepsverkeer tijdens onrustig weer. Misschien waren enkele kabels al zo beschadigd dat ze een week later alsnog zijn geknapt. Dat zullen we later ongetwijfeld nog te horen krijgen, waarna een verpletterende stilte volgt van de kant van de complotters. Maar zolang de oorzaak nog niet is achterhaald, is het wachten op de eerste complotter die roept dat nog nooit in de geschiedenis zoveel kabels tegelijkertijd zijn geknapt, en in minder dan zeven seconden!

Labels: ,

dinsdag, februari 05, 2008

WillieDe complotters hebben er weer een held bij: tearjerker Willie Nelson is nu ook een heuse denier. "I saw those towers fall and I've seen an implosion in Las Vegas - there's too much similarities between the two, and I saw a building fall that didn't get hit by nothing," vertelde hij aan (wie anders?) Alex Jones. Ja, ook Willie volgt de klassieke logica van de complotter: als het lijkt op een implosie, moet het een implosie zijn.

Labels: ,

maandag, februari 04, 2008

Persconferentie


In januari meldden we dat Scotland Yard een onderzoek zou gaan instellen naar de oorlogsmisdaden van Tony Blair en zijn kabinet ten tijde van de bezetting van Irak. Dat opmerkelijke nieuws brachten in elk geval actiegroep We Are Change UK en Lagerhuis-politicus John McDonnell naar buiten. Twee vertegenwoordigers van We Are Change zouden eind december zes uur lang zijn verhoord op een politiebureau in Londen, en alles zou uit de doeken worden gedaan tijdens een persconferentie.

Het vreemde was alleen dat de media er uiteindelijk niets over gemeld hebben. Uit het inmiddels vrijgegeven videoverslag en het langere audioverslag blijkt waarom.

Er was veel media op afgekomen, dat wel. Van de Morning Star tot The Independent. Er stonden flink wat camera's klaar, maar het verhaal van parlementslid John McDonnell, internationaal expert oorlogsrecht Chris Coverdale en Annie Machon (ex M15), de laatste had er eigenlijk helemaal niks te zoeken, bleek niet zo sterk.

De vragenronde begon al meteen met een opmerking van een zeer sceptische journalist (let op zijn gezichtsuitdrukking aan het eind): "Ik heb vanmiddag contact gehad met Scotland Yard en zij zeggen dat er geen onderzoek gaande is en dat zij gewoon een klacht hebben gehoord, zoals ze dat verplicht zijn aan te horen van iedere burger. Ze zijn het onderzoek nog aan het overwegen. Dus zijn we hier niet gewoon naar toegehaald zodat we jullie verhaal kunnen aanhoren?"

Coverdale: "Dus zij zeggen dat het in overweging is? Maar zoals ik het begrepen heb is dit de eerste stap. Ik denk dat de persvoorlichters proberen deze zaak weer te vertragen. Ik kan u zeggen dat politiefunctionarissen in dit land toch echt bezorgd zijn dat deze kwestie in de doofpot verdwijnt. We hebben al vaker te maken gehad met corruptie binnen politie."

Een andere reporter wilde ook nog maar eens weten waarom de actievoerders denken dat er nu wel iets gaat gebeuren. Waarop Coverdale antwoordde dat ze het al 150 keer geprobeerd hebben en "duidelijk werd dat ze (politie) weinig van het oorlogsstrafrecht afweten."

Maar dan komt het: de twee politiefunctionarissen die het verhoor hebben afgenomen zouden inmiddels met verlof zijn gestuurd, vertelt Coverdale met duidelijke tegenzin. "Maar ik heb toch echt de verzekering gekregen dat er wat mee gaat gebeuren."

Geef mijn portie maar aan fikkie, moeten de journalisten hebben gedacht.

Labels: ,

zondag, februari 03, 2008

Herboren


Nexus. Wie kent hem niet? Geboren in Heerlen uit een groot gezin, verkoper van muziek en bruingoed, dienstweigeraar, vaste reaguurder/schrijver bij NuJIJ, presentator van het Nexus Journaal en uitbater van de site Argusoog. Drinkt de hele dag colloïdaal zilverwater en vermoedt grote schandalen in volstrekt normale vliegtuigstrepen, waarover wij dan van Nexus vragen aan de overheid moeten stellen omdat het allemaal allang bewezen is natuurlijk.

Er ging tot dusverre dan ook bijna geen dag voorbij of Nexus had wel weer belangwekkend nieuws: "Enkele maanden geleden postte ik op Argusoog een nieuwe ziekte die volgens velen rechtstreeks te maken heeft met de vreemde witte strepen in de lucht die wij sinds enkele jaren regelmatig allemaal kunnen waarnemen."

Dit soort berichtjes werd op NuJIJ doorgaans genadeloos afgestraft: "Nexus, wake up. Als ik wil opstijgen laat ik een scheet want ik ben god. Mijn 2de scheet stuurt mij langs de wolken. Dat is jouw witte streep en die ruikt naar knoflook."

Maar Nexus blijft vasthoudend. Niemand die hem vertelt wat de waarheid is: "Samen met haarp, het vervuilen van de lucht door het gebruik van fossiele brandstoffen en olie, het kappen van de bossen, het vervuilen van de zeeèn proberen de verlichten, illuminaten, de ether van de Aarde systematisch af te breken. De ether is dat onzichtbare deel van de Aarde waar haar bewustzijn huist alweaar (...) ons bewustzijn in wordt opgenomen na onze dood. Iemand die mij voor gek verklaard (...) doet dan ook meteen met Sir Isaac Newton en Sir Oliver Lodge, deze onderstrepen deze theorie van de ether. Dit alles in onderdeel van verborgen informatie die de verlichten ons graag proberen te onthouden."

Waarop een ander dan nog serieus reageert: "Nog maar heeeel even dan: de 'ether' bestaat niet, en dat kan met een simpele interferometer worden aangetoond."

Daar heeft Nexus natuurlijk niet van terug, maar die kapt dit soort discussies altijd handig af met de dooddoener: "Je hebt het recht op je mening zoals ik dat ook heb."

Maar deze jij-kan-mij-nog-meer-vertellen-vrind Nexus heeft nu blijkbaar toch afgedaan. Een nieuwe Nexus is opgestaan. Een herboren Nexus. Een begripvolle Nexus. Een Nexus die zich niet meer kwaad gaat maken op NuJIJ (voor zolang als het duurt ten minste).

Dat kwam hij ons een dezer dagen zelf vertellen: "De tijd van blootleggen is voor mij voorbij, ik ga een nieuwe fase in. Het wordt tijd om actie te ondernemen. Actie in de vorm van zelfreflectie en liefhebben van je naaste, los van religie, geaardheid, herkomst, etc. Graag deel ik met iedereen die het zien wilt enkele zeer intrigerende vraaggesprekken met mensen die al jaren onderzoek doen naar het buitenaardse."

Bij Niburu zullen ze Nexus met open armen ontvangen.

Labels:

zaterdag, februari 02, 2008

Para


Zappies vinden ongeveer alles verdacht. Je kan het zo gek niet verzinnen. Zo ook drie kabelbreuken op een rij rondom het Midden Oosten, waardoor het internetverkeer werd lamgelegd. Nu denk je misschien nog dat de tegenwoordig druk bloggende Donkerdoorn uit verveling echt niet meer weet waar hij nu weer over moet schrijven, maar zelfs zo'n stukje leidt weer eens tot reacties zoals je die alleen onder de aluminium hoedjes van de Zapruder-aanhang tegenkomt: we lezen over verzonnen knippende terroristen (tegen bevriende naties? Hoe zit dat, Zappies?), al-qaeda "navy seals" trainingskampen en de volgende wereldoorlog. "Als dit false flag gespinned wordt is dat een erkenning van de macht van de nieuwsvoorziening via het internet en de realiteit van de info war."

"Ik dacht eerst ook dat ik misschien te para was. Tot de tweede, derde en vierde kabel braken..."


Nee, dat is geen toeval meer. Het schijnt trouwens gekomen te zijn door ankers van schepen tijdens een storm, maar dat willen de Zappies natuurlijk weer niet horen. Nee, ongetwijfeld zitten de Amerikanen er weer achter. "Het zou me nu niets verbazen indien er de komende tijd opeens weer bedreigingen op "extremistische islamitische websites", gehost in de Amerikaanse staat Texas, gaan verschijnen. Of erger," schrijft de onverbeterlijke Johnito. "O, enne...zondag is het Super Bowl."

Aaaaah, daar komt de complotaap uit de mouw. De Amerikanen willen even geen terroristen aan hun hoofd zodat ze rustig voor de buis kunnen gaan zitten. En dan knip je kabels door. Benieuwd wat voor verdachts de Zappies volgende week weer hebben.

Labels: , ,

vrijdag, februari 01, 2008

Tik-hit


Never a dull moment in het leven van een complotter. Of liever gezegd: complotster. Inanna kennen we vooral van haar strijd voor het eerherstel van Robert Horchner, totdat bleek dat de van XTC handel verdachte Brabantse zakenman zelf een ietwat weinig fris verleden had. Na die onthulling sputterde ze nog even na, maar nu lijkt het hele dossier plotseling vergeten.

Geen nood, er is altijd wel weer een volgend project: 9.11 video's moeten bij de VPRO op buis. "We (...) denken aan het persoonlijk benaderen van de directeur van de VPRO, maar niemand weet hoe die Repelsteel heet of waar zijn huis woont. Als je die mensen niet persoonlijk benadert, dan krijg je een tik-hit met afscheep-diploma A en B aan de lijn. We willen in elk geval een of meer media-hotemetoten persoonlijk wat DVD’s aanbieden. Dan kunnen ze niet zeggen: 'Iech habe er niecht kewoest'.

Dat komt: Suriname heeft vorig jaar een aantal 9/11 complotvideo's uitgezonden. In het holst van de nacht door televisiezender Trishul, vooral bekend van Hindoestaanse programma's. Suriname heeft helemaal geen budget voor het aankopen van buitenlandse series en veel wordt illegaal uitgezonden, dus die paar complotvideo's zijn dan mooi meegenomen. Er is altijd wel een complotter die dan meldt het een groot succes was, ook al keek er geen hond.

Inanna: "Omdat de programmering van de winter meestal reeds maanden tevoren plaats vindt, zullen we in elk geval voor de zomer met deze actie klaar moeten zijn."

Repelsteel Karen de Bok kan haar borst dus natmaken. Een avondje complotten met Alex Jones' Terror Storm hakt er misschien wel net zo in als de roemruchte film Deep Throat die de omroep later deze maand gaat uitzenden in het kader van een heuse porno-avond, waarvan heel politiek Den Haag nu al op zijn kop staat.

Labels: , ,